Галина Николаева

Галина Николаева

Вторник, 18 Ноември 2014г. 12:03ч.

ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ АД

ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ АД

Адрес: гр. София, ж.к. "Дружба - 1", ул. Амстердам No 1

Tел.: 02/48 90 110;  02/48 90 112;

Факс:02/97 81 701;

E-mail: office@wms.bg

Web site:www.wms.bg

ЗА НАС

“Тържище София” АД е акционерно дружество, което стартира своята основна икономическа дейност през 1996 година, със седалище град София. Фирмата е регистрирана като пазар на производителите в системата на общинските пазари “Младост”, предлагащо място за търговия на едро, където производители да реализират стоката си.
През 2000 година тържището е закупено от фирмата “Обнова 2000” ООД, която е 100 % частна и възобновява дейността си. През 2002 год. дружеството с ограничена отговорност се преобразува в акционерно дружество “Обнова 2000” АД с 51000 лева капитал разпределен в 5100 поименни акции с номинална стойност 10 лева за акция. През същата  година дружеството се преименува на “Тържище София” АД - името, което носи и до днес.
Тържището е регистрирано и лицензирано по всички стандарти и изисквания на българското законодателство. Дружеството е член на Асоциация на тържищата в България и на Българската Стопанската Камара.
Дружеството разполага с поземлен имот от 32 дка в кв.”Дружба 1” в гр.София, където развива дейността си.
“Тържище София” АД има зад гърба си богат и дългогодишен опит, както и квалифициран работен състав, извършващ дадените услуги с високо ниво на професионализъм.
Свържете се с “Тържище София” АД на посочените координати !

УСЛУГИ

“Тържище София” АД предлага следните услуги, за своите клиенти :
- Отдаване на търговски площи под наем ;
- Отдаване на складове под наем ;
- Отдава под наем хладилни камери.
На описния имот са разположени следните съоръжения, които фирмата отдава под наем:
- 4000 кв. м. Складови площи ;
- Самостоятелни хладилни камери с общ обем 320 куб. м ;
- 120 самостоятелни търговски обекта, за извършване на търговска дейност ;
- 5 заведения за бързо хранене ;
- 12 дка, за извършване на търговска дейност от товарни автомобили.

КОНТАКТИ

'Тържище София' АД
1592, гр.София
жк. Дружба 1;
ул. Амстердам 1;
Телефон : 02 978 66 72  ; 02 489 01 10
Факс: 02 978 17 01
mobile: 0878 271 863       
office@tarjiste-sofia.biz

УПРАВЛЕНИЕ

Представители :
Андрей Никитин Шервашидзе
Тодор Илиев Делчев Рабашус
Борис Димитров Райков
Управителен съвет :
Борис Димитров Райков
Андрей Никитин Шервашидзе
Тодор Илиев Делчев Рабашус
Надзорен съвет :
Димитър Борисов Райков
Теодора Иванова Оприкова
МАРИЯ ДИМИТРОВА ШЕРВАШИДЗЕ

Понеделник, 17 Ноември 2014г. 12:25ч.

ПЕТКО ПЕТКОВ 24 ЕООД

ПЕТКО ПЕТКОВ 24 ЕООДЕНЕРГИЯ 2001 ЕООД

Адрес: гр. Раднево, ул. Тачо Даскалов No 5, ет. 1

Tел.: 0417/83 098;

Факс:0417/82 242;

E-mail: petkov49@abv.bg

Web site: www.petkopetkov24.com

ЗА НАС

"Петко Петков - 24" ЕООД със седалище град Раднево, е еднолично дружество с ограничена отговорност, което е  основано през 1992 година, като правоприемник на фирмата  “Петко Петков – 24” ЕООД -град Стара Загора. Фирмата стартира своята дейност през март 1993 година и е специализирана в ремонта на Котелно оборудване – нагревни повърхности, тръбопроводи, ППС, въртящи механизми, работни колела и др.
Фирмата притежава разрешително от Регионален отдел “Държавна агенция за метрология и технически надзор” град Стара Загора за извършването на:
- ремонт, преустройство и поддържане /сервизно обслужване/ на :
* Енергийни парни и водогрейни котли, съдове под налягане от  І–ІV категория,
* тръбопроводи за П и ГВ – І–ІV категория ;
* газови съоръжения и инсталации на природен газ и газ “пропан–бутан”;
* повдигателни съоръжения и ацетиленови уредби.
 - Притежава и разрешително също и за монтиране, ремонт и аварийно обслужване на асансьори.
Фирмата "Петко Петков - 24" ЕООД държи изключително много на качеството и сигурността, ето защо разполага със следните системи за контрол на качеството :
- СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВО EN ISO:9001:2008 № 114/В/05.09 от EUROCERT ;
- СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА BS OHSAS 18001:2007 № 104/ВО/ 05.09 от EUROCERT
-  СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА EN ISO:14001:2004 № 115/ВР/05.09.
За годините на своето съществуване, фирмата взима активно участие при извършването на средни, основни ремонти на Котлоагрегати ПК–38–4, Еп–670–140 и ОР 380. Извършвала е също и ремонт на ППС, Нагревни повърхности, ЕКО І и ІІ степен, Тръбопроводи високо и ниско налягане, Въздухоподгреватели, Мазутни резорвоари, работни колела за МВ, винтове за ШШО и др. оборудване.
”Петко Петков– 24” ЕООД, град Стара Загора е дружество, което разполага с висококвалифицирани ръководители и специалисти с много висока професионална подготовка и умение да вземат нужните и верни решения. Повечето от тях са с дългогодишен трудов стаж и богат и дългогодишен опит. Извършването на ремонтите е с високо качество отговарящо на техническите условия и заводски норми.
Фирмата е горда с това, че първа разработи технологията за смяна на ширми на Котли П– 62, технология за ремонт на ВЕ в съчетание с ремонта на серпентини при заводски условия. Тя разработи и технологията за подмяна на кубове за ИВП на Котли ПК– 38, подмяна на 21 броя кубове І ст. на КА– 9 в ТЕЦ ”Марица изток 2”, а също така и подмяна на ОГ за котли П– 62 – блоков монтаж.
Компанията има богат опит в ремонта на Димососи, Дутеви вентилатори, Ел.филтри, ППС, ХШО, Пещна камера, Конвективни шахти, ИВП, подмяна кубове на ИВП, ремонт на РК за МВ, винтове за ШШО и други.
Над 20 години неуморна и непрестанно усъвършенстваща се работа, в името на максималното задоволяване на клиентите, е това, което е наложило и затвърдило позициите, на фирмата на пазара. Коректност, професионализъм, качество и изгодни цени - всичко това ще намерите в ”Петко Петков– 24” ЕООД.
Очакваме Ви !

УСЛУГИ

Възможностите на заварчиците са доказани при работата на множеството успешни обекти и услугите извършени на тях :  
Рехабилитация на ЕНЕЛ Марица Изток 3
- Подмяна на нагревни повърхности;
- Подмяна на пещна камера;
- Изграждане на тръбопровод за спомагателно пароподаване
Реконструкция и Ремонт в ТЕЦ „Марица Изток 2“
- Подмяна на нагревни повърхности;
- Заготовка, ремонт и подмяна на нагревни повърхности, тръбопроводи и арматура.
Изграждане на АЕS-3С Марица Изток 1 с главен изпълнител – АЛСТОМ България:
- Монтаж на Опорно-подвесна система към тръбопроводите за високо налягане на Блок 1 и Блок 2.
- Монтаж, заваряване, термообработка и БРК на линии остра пара, горещ промпрегрев, хладен промпрегрев, байпас ниско налягане и питателна вода.
- Подмяна на 10 бр. клапани на Блок 1 и 10 бр. клапани на Блок 2 – заваряване, термообработка и БРК.
- Блок 2: система Питателна вода, дренажни линии – LBA, LBC, LBB, MAN, LAB - заваряване и опресовки.
- Заваряване на КИП на Блок 2 - тръбопроводи LАВ и LBC

КЛИЕНТИ

Наши клиенти са :
Фирмата има издадени референции от следните фирми :
1. ТЕЦ ”МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД – за подмяна на кубове на ИВП
2. ТЕЦ ”МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД – за ремонт на Котелно оборудване
3. “ЕНЕРГОРЕМОНТ– ГЪЛЪБОВО” АД – за ремонт на Котелно оборудване
4. “БРИКЕЛ” ЕАД – за ремонт на Котелно оборудване
5. “ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД – за ремонт на Котелно оборудване.
6. ТЕЦ ”МАРИЦА ИЗТОК 3” АД – за ремонт на Котелно оборудване
7. „КУМЕРИО МЕД“ АД, гр.Пирдоп – обект: Пневмотранспорт за ниско налягане и повишаване капацитета на сушилките – реконструкция на питатели и ръкавен филтър на сушилки в металургично производство на ”Кумерио Мед“ АД
8. АЛСТОМ България ЕООД – монтажни дейности по тръбопроводи високо налягане на Блок 1 и Блок 2
Клиенти, с които може да се влезе във връзка за допълнителна информация са:
1.ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД
2.ЕНЕЛ ”Марица изток 3” АД
3.Енергоремонт– Гълъбово АД
4.Брикел ЕАД
5.ТЕЦ ”Марица 3“ – Димитровград
6.Помощно училище за глухи деца – гр.Мъглиж
7.Конната база в гр.Разград
8.Висша военна школа в гр.Шумен
9.Фирма “НЕСИ” ООД с. Шейново
10.Фирма “ТОТЕМА” гр. София
11.ТЕЦ ”Захарни заводи” гр. Горна Оряховица
12.„Кумерио Мед„ АД – гр. Пирдоп
13.„Свилоза” ЕАД – гр. Свищов
14. АЛСТОМ България ЕООД

КОНТАКТИ

"Петко Петков - 24" ЕООД
ул. “Taчo Даскалов” №5, Раднево
Teлефон : 0417/8-30-98;
факс:  0417/8-22-42
И-мейл: office@petkopetkov24.com
petkov49@abv.bg
Уеб: petkopetkov24.com

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ.

Понеделник, 17 Ноември 2014г. 10:41ч.

ЕНЕРГИЯ 2001 ЕООД

ЕНЕРГИЯ 2001 ЕООД

Адрес: гр. Севлиево, ул. Марин Попов No 53

Tел.: 0675/30 333;

ЗА НАС

ЕНЕРГИЯ 2001 ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което е разположено на територията на град Севлиево, област Габрово. Фирмата се развива с основна икономическа дейност, насочена в областта на производство и разпределение на топлинна енергия.
ЕНЕРГИЯ 2001 ЕООД разполага с екип, който притежава богат опит в бранша, също така и с необходимата материална база и съоръжения.
За годините си на съществуване, компанията е изградила доверие у своите клиенти и партньори, работейки винаги в името на това, те да са доволни !
Свържете се с ЕНЕРГИЯ 2001 ЕООД на посочените координати !

УСЛУГИ

Услугите, които компанията предлага за своите клиенти са :
- производство на пара и отопление ;
- обслужване  и поддръжка на газово стопанство, производство на сгъстен въздух и ремонт на машини и съоръжения за производството им ;
- проектиране и изработка на ел. инсталации и съоръжения ;
- извършване на текущи ремонтни дейности на отоплителни съоръжения ;
- предоставяне на услуги в областта на газови инсталации и електрически инсталации.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията и едноличен собственик на капитала е госпожа ДЕСИСЛАВА ДАНАИЛОВА ИЛИЕВА.

Петък, 14 Ноември 2014г. 10:47ч.

ДАНИ БИЛД ЕООД

ДАНИ БИЛД ЕООД

Адрес: гр. София,  ж.к. Лагера, бл.42, вх.А, ап.76

Tел.: 02/851 83 25;

E-mail: dani_bild@abv.bg

ЗА НАС

"ДАНИ БИЛД” ЕООД е дружество, което е създадено през 2005 година, със седалище град София. Фирмата се развива с основен предмет на дейност - изработка, сглобяване и монтаж на AL и PVC дограма.
"ДАНИ БИЛД” извършва още, следните услуги :
- Строително - ремонтни дейности ;
- ВиК ;
- Сглобяване на метални конструкции.
Фирмата членува във Камарата на строителите в България и също така притежава лиценз за строежи от ПЪРВА И ПЕТА ГРУПА.
Въпреки че, "ДАНИ БИЛД” е новосъздадена компания, през годините си на съществуване, фирмата непрекъснато се развива и усъвършенства. Към момента разполага с персонал от висококвалифицирани специалисти в СМР.
„ДАНИ БИЛД” ЕООД разполага със собствена производствена база и специализирано оборудване и транспорт. Производственият процес е основан на съвременни технологии и се извършва по Европейски стандарти и изисквания.
„ДАНИ БИЛД” ЕООД е сигурно, коректно и надеждно дружество, с наложени позиции на строителния пазар и отличен авторитет.

ПАРТНЬОРИ

Наши партньори и доставчици са водещите фирми в строителния бранш :
- Стилмет АД ;
- Хендел ООД ;
- ЛИА Трейдинг ЕООД ;
- Алтрейд.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин ДАНАИЛ ИВАНОВ НЕНКОВ.

Четвъртък, 13 Ноември 2014г. 15:58ч.

ВАРУМ ЕООД

ВАРУМ ЕООД

Адрес: гр. Своге, ул. Цар Симеон 35

Моб.тел.: 0888/577 875;

E-mail: rumi1949@abv.bg

ЗА НАС

ВАРУМ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което е вписано в Търговския регистър (Агенцията по вписванията) през 2008 година, със седалище и адрес на управление град Своге, ул. Цар Симеон 35. Основната икономическа дейност, която фирмата развива е насочена в областта на строителството.
ВАРУМ ЕООД членува в Камарата на строителите в България и притежава лиценз за строителство от ПЪРВА ГРУПА, която включва строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура и електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
ВАРУМ ЕООД изпълнява строително - ремонтна и проектантска дейност, както и покупко- продажба на недвижими имоти.
Дружеството разполага с екип съставен от професионално квалифицирани кадри, както и с модерна и богата материална база. С тяхна помощ дейностите се извършват с високо качество и в кратък срок.
За годините си на работа ВАРУМ ЕООД се развива и налага на строителния пазар като търсен, предпочитан и коректен партньор.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин РУМЕН КИРИЛОВ РАДОЕВ.

Четвъртък, 13 Ноември 2014г. 14:25ч.

ДИ ВИ ЕС ЕООД

ДИ ВИ ЕС ЕООД 

Адрес: гр. Пирдоп, ул. Георги Бенковски 2

E-mail: dilian.vatahov@gmail.com

ЗА НАС

ДИ ВИ ЕС ЕООД е фирма, която е учредена през март 2005 година, със седалище град Пирдоп, област София. Компанията се развива с основна икономическа дейност : строителство. ДИ ВИ ЕС ЕООД е фирма специализира в изграждането на електрически инсталации и строителство на сгради.
Фирмата членува в Камарата на строителите в България и притежава лиценз за строежи от ПЪРВА И ТРЕТА ГРУПА. Фирмата предлага гарантирано качество на своите обекти, изпълнение в уговорения срок и абсолютно достъпни цени.
ДИ ВИ ЕС ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което разполага с висококвалифициран екип от кадри и богата материална база, нужна за извършването на дейностите с качество.
За годините си на работа и развитие, фирмата е изградила добър авторитет и е наложила своите позиции на коректна, надеждна и сигурна фирма от множество доволни клиенти и партньори.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ ВАТАХОВ.

Четвъртък, 13 Ноември 2014г. 11:31ч.

САЛВИНА ООД

САЛВИНА ООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 49, Индустриална зона Юг

Тел.: 032/628 703;  032/621 442;

E-mail: salvinna@abv.bg

ЗА НАС

САЛВИНА ООД е компания, която развива своята дейност на територията на град Пловдив. Фирмата е специализирана в сферата на производство на етерично - маслени култури. По - конкретно, САЛВИНА ООД се занимава с отглеждането и реализацията на :
- розово масло ;
- розова вода ;
- лавандулово масло ;
- лавандулова вода ;
- етерично масло от копър.
Фирмата притежава сертификат за производство на биопродукти. Качеството, при отглеждането на тези продукти е изключително важно за САЛВИНА ООД, ето защо фирмата използва само утвърдени материали и спазва стандартите и изискванията по Европейски стандарт. Друг важен фактор, който оказва влияние е наличието на висококвалифициран работен състав, притежаващ богат и дългогодишен опит в бранша.
САЛВИНА ООД е утвърден производител на етерични масла, който се отнася винаги коректно към своите клиенти и с това печели тяхното трайно доверие.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин АНТОН ЙОРДАНОВ ВЕЛИЧКОВ.

Сряда, 12 Ноември 2014г. 15:42ч.

ЕТ ДИМИТЪР ЦИКАЛОВ АБАНОС 55

ЕТ ДИМИТЪР ЦИКАЛОВ АБАНОС 55

Адрес: гр. Русе, ул. Дойран 2

Тел.: 082/83 76 05;

ЗА НАС

ЕТ ДИМИТЪР ЦИКАЛОВ АБАНОС 55 е фирма, която е регистрирана със седалище и адрес на управление град Русе. Вписана е в Търговския регистър през 2009 година и е с правна форма на управление - едноличен търговец. Основната икономическа дейност, в сферата, на която се развива фирмата е проектиране, производство, търговия и монтаж на медицинска техника, апаратура и инструменти.
ЕТ ДИМИТЪР ЦИКАЛОВ АБАНОС 55 е фирма с богат опит в своя бранш. Притежава необходимата материална база и оборудване, както и квалифицира работен състав. Тези и редица други предпоставки направиха ЕТ ДИМИТЪР ЦИКАЛОВ АБАНОС 55, фирма с утвърдени позиции на пазара, търсена и предпочитана като коректен и стабилен партньор. Доверете се на професионалистите от ЕТ ДИМИТЪР ЦИКАЛОВ АБАНОС 55 !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ЦИКАЛОВ.

Сряда, 12 Ноември 2014г. 14:56ч.

ЕТ КАМИ ЙОРДАНКА ШИШКОВА

ЕТ КАМИ ЙОРДАНКА ШИШКОВА

Адрес: гр. Бяла, ул. Генерал Скобелев 9

ЗА НАС

ЕТ КАМИ ЙОРДАНКА ШИШКОВА е фирма, която е вписана в Търговския регистър през 2008 година, със седалище град Бяла, област Русе и данъчен адрес на управление ул. Бачо Киро 5. Дружеството притежава магазин, в който извършва търговия с хранителни и нехранителни стоки.
ЕТ КАМИ ЙОРДАНКА ШИШКОВА е фирма, която от момента си на създаване, работи в името на своите клиенти и с основната цел, да отговори максимално на техните потребности. В магазина на компанията можете да откриете различни стоки с високо качество и атрактивни цени. Екипът работещ в ЕТ КАМИ ЙОРДАНКА ШИШКОВА притежава богат търговски опит и оказва отлично обслужване на клиентите си.
Заповядайте в магазина на ЕТ КАМИ ЙОРДАНКА ШИШКОВА или се свържете на посочените координати !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е госпожа ЙОРДАНКА ВЕНКОВА ШИШКОВА.

Вторник, 11 Ноември 2014г. 15:37ч.

БИЛД ИНВЕСТ КОНТРОЛ ЕООД

БИЛД ИНВЕСТ КОНТРОЛ ЕООД

Адрес: гр. София, жк. Бъкстон, ул. Чучулига 8

E-mail: bsergiev@mail.bg

ЗА НАС

"БИЛД ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което е създадено през 2006 година. Компанията има успешно възходящо развитие в сферата на строително ремонтните дейности. Основната икономическа дейност на фирмата е -Строителство - полагане на облицовки и настилки.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и притежава лиценз за строежи в ПЪРВА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА, ПЕТА ГРУПА.
"БИЛД ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД разполага с много добра техническа и материална база, както и екип от специализирани кадри за извършването на висококачествени ремонти. Дружеството е специализирано в полагането на облицовки и настилки и др. довършителни строителни работи.
На строителния пазар, "БИЛД ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД се отличава с коректност и точност в поетите ангажименти. Стриктно спазва уговорените срокове и предлага своите услуги на достъпни цени.
"БИЛД ИНВЕСТ КОНТРОЛ" ЕООД е фирма с утвърдени позиции на строителния пазар и за годините си на съществуване, успя да спечели доверието на множество клиенти и партньори.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин БОГОМИЛ ЗАФИРОВ СЕРГИЕВ.