Галина Николаева

Галина Николаева

Понеделник, 12 Януари 2015г. 17:08ч.

ЕКСПРЕСО 90 ЕООД

ЕКСПРЕСО 90 ЕООД

Адрес: гр. Варна, С.О. „Акчелар“ 522-640

Моб.тел.: 0886/899 251;  0889/713 173;

E-mail: ekspreso_90@abv.bg

ЗА НАС

Фирма "Експресо 90" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което се намира в град Варна. Фирмата е вписана в Търговския регистър през 2011 година и предлага на своите клиенти разнообразни решения в сферата на строителните услуги. Основната икономическа дейност на ЕКСПРЕСО 90 ЕООД е проектиране, изработване и монтаж на метални конструкции и изделия.
ЕКСПРЕСО 90 ЕООД е член на Камарата на строителите в България и притежава лиценз за строежи в ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
ЕКСПРЕСО 90 ЕООД е строителна фирма притежаваща богата материална база и квалифициран работен състав, които помагат за отличното и в срок изпълнение на дадените дейности.
Възползвайте се от услугите на строителна фирма ЕКСПРЕСО 90 ЕООД като се свържете на посочените координати !

УСЛУГИ

Фирма "Експресо 90" ЕООД, предлага на своите клиенти разнообразни решения в сферата на строителните услуги. Основната дейност е проектиране, изработване и монтаж на метални конструкции и изделия.

Услуги:
- Изработка и монтаж на метални конструкции
- Халета
- Монтаж на термопанели
- Огради
- Строеж на къщи от метална конструкция
- Изработка на ферми
- Изработка на складове и магазини
- Всякакви видове довършителни работи и строителни ремонти
- Полагане на бетон, замаски и топлоизолации

КОНТАКТИ

„ЕКСПРЕСО90“ ЕООД
Адрес: Варна, С.О. „Акчелар“ 522-640
Телефон: 0886/899 251;  0889/713 173;
E-Mail: ekspreso_90@abv.bg

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата и едноличен собственик на капитала е господин СВЕТЛИН ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ.

Понеделник, 12 Януари 2015г. 16:19ч.

ЕДИНСТВО 2006 ООД

ЕДИНСТВО 2006 ООД

Адрес: гр. Добрич, ул. България 1, ет. 7, офис 712

Тел.: 058/600 425;

ЗА НАС

"Единство 2006" е фирма, регистрирана със седалище и адрес на управление град Добрич. Тя се развива с основна дейност, насочена в областта на селското стопанство. Компанията е специализирана в отглеждането и търговията със зърнени култури. За целта фирмата обработва собствени и наети земеделски земи в района на община Добрич. Площите са засети предимно от зърнени култури и маслодайни семена.
Произведената, от дружеството продукция е с гарантиран произход и изключително високи качества. Това е така благодарение на модерните технологии, както и на благоприятните почвени и климатични условия. Важно е да се каже също, че в технологията на производството, "Единство 2006" използва висококачествени семена и безвредни за човека и крайната продукция, препарати за растителна защита.
Освен това, във фирмата работят специалисти - агрономи, притежаващи богат опит в бранша. Те следят за протичането на всеки етап от обработката на масивите.
Основните култури, които отглежда, и с които търгува фирмата са :
- царевица ;
- слънчоглед ;
- пшеница ;
- рапица.
 Фирма "Единство 2006" е сред утвърдените производители на зърнени култури. Тя е добре позната и предпочитана компания, от множество доволни клиенти и партньори.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
БОЙКА ЯНКОВА ПЕТКОВА
Съдружници :
КРИСТИЯН ДИМОВ ПЕТКОВ
БОЙКА ЯНКОВА ПЕТКОВА
"БЛАГОВЕЦ" ЕООД

Понеделник, 12 Януари 2015г. 12:17ч.

ДАЙГ Ц ООД

ДАЙГ Ц ООД

Адрес: гр. Варна, ул. Паско Желев No 2

Тел.: 052/504 746;

E-mail: office@daig-tz.com

Web site:www.daig-tz.com

ЗА НАС

Фирмата ДАЙГ Ц ООД е основана през 1998 година, със седалище град Варна. Дружеството е създадено от инж. Цанко Георгиев Ганев, бивш зам.началник Регионално звено „Пожарна и Аварийна безопасност”при РДВР-Варна и е една от първите в Република България специализирана в дейности, включващи :
- Доставка, монтаж и поддръжка на пожарогасително оборудване  и системи.
- Пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност ;
- Противопожарно обследване на обекти ;
- Противопожарна защита на строителни конструкции ;
- Газо спасителна дейност ;
- Търговия на всички видове противопожарни уреди и съоръжения.
ДАЙГ Ц ООД е фирма лидер в своя бранш. Тя разполага със специалисти в проектирането и изграждането на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, както и с професионални пожарникари.  Освен квалифицирания екип, дружеството притежава и система за управление на качеството съгласно следните стандарти: ISO  9001:2008, EN ISO 9001; 2008,  BS EN ISO 9001:2008 приложима за “Осигуряване на пожарна и аварийна защита, ремонт и поддръжка на пожарни системи и оборудване.”
Други гаранции за качество, които фирмата притежава са :
- Одобрение от Лойд Регистър.
- Сертификат от – Национална Браншова Асоциация за пожарна и аварийна безопасност.
- Английски корабен регистър.
- Германски корабен регистър.
- Български корабен регистър.
- Руски корабен регистър.
- Разрешение № 7/ 10.07.2012 -за извършване на пожарогасителна и спасителна дейност.
- Удостоверение № 37 от 21.04.2012 -за поддържане на пожарогасителни и известителни системи.
- Удостоверение №54 от 21.04.2012 -за сервизно обслужване на преносими и превозваеми пожарогасители.
- Разрешение 281/20.08.2012 за сервизно обслужване на преносими и превозваеми пожарогасители и на пожарогасителни, пожароизвестителни системи и системи за управление на дим и пожарни кранове.
- Разрешение 367/15.04.2013 -'ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
ДАЙГ Ц ООД е компания, която гарантира качество, сигурност и отлично обслужване на своите клиенти и партньори. Ето защо, държи лидерските позиции и се радва на доверие от тяхна страна !

УСЛУГИ

Компанията извършва следните услуги :

НАЗЕМНИ ОБЕКТИ И КОРАБИ
Пожарна и аварийна безопасност
- Фирмата извършва пожарогасителна и аварийно спасителна дейност .   Съгласно сключени договори фирмата оперира с 3 броя противопожарни автомобила, 2 броя мобилни противопожарни помпи за одводняване и дихателни апарати за работа в агресивна среда.
- Фирмата може да извършва замерване и контрол на атмосфера в затворени корабни пространства.
- Фирмата може да подготвя документи , доставка и монтаж на пожароизвестителни и пожарогасителни системи на хотели, заводи и кораби.
- Нашият екип от високо квалифицирани инженери и специалисти с богат опит в областта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи е в състояние да удовлетвори желанията на клиента в съответствие с Европейските изисквания за пожарна безопасност.
- В съответствие с сключени договори за абонаментно обслужване, нашата сервизна група е в непрекъсната готовност за отстраняване на аварии и повреди свързани с противопожарните инсталации.
Сервиз
- Техническо обслужване – проверка и ремонт на пожарогасители.
- Фирма “ДАЙГ-Ц” ООД  извършва проверка, ремонт и зареждане на всички видове преносими и превозваеми пожарогасители и разполага със собствена сервизна база , оборудвана с машини за обслужване на всички видове преносими и превозваеми пожарогасители .
Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:
* стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;
* стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;
* стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);
* стенд за хидравлични изпитания на съоръжения под налягане;
* мобилен сервиз за проверка, ремонт и зареждане на всички видове пожарогасители.
- Дружеството разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”.
- Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД  притежава РАЗРЕШЕНИЕ от НС”ПАБ”-МВР №1927/03.07.2008 г. за извършване на противопожарно обследване на обекти и подготовката им за пожарна защита.
- Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД извършва хидравлично изпитване на всички видове бутилки, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2005.
- Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД прилага изискванията на БДС EN 3:2000,” БДС ISO 11602-2:2003 „Защита срещу пожар. Преносими и превозваеми пожарогасители.Част 2: Контрол и техническо обслужване“, като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със стикери на фирма  “ ДАЙГ-Ц” ООД и на клиента се издава протокол съгласно Наредба  I3-2377/15.09.2011г.
В своята сервизна база, фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД извършва :
* следгаранционно ежегодно освидетелстване на апарати за задимена среда
* следгаранционно ежегодно освидетелстване на въздушни дихателни апарати за евакуация (ЕЕВD).
* хидравлични изпитания и освидетелстване на бутилки от въздушни апарати за задимена среда и въздушни дихателни апарати за евакуация
* зареждане на бутилките от въздушните апарати за задимена среда и въздушните дихателни апарати за евакуация
За извършване на описаните дейности фирмата разполага със следното специализирано оборудване :
* компресор за сгъстен въздух до 300 бара .
* стенд за хидравлични изпитания
За извършване на дейността по сервизното обслужване на апарати за задимена среда, фирмата има оторизации от:
* корабни класификационни организации – Българския корабен регистър, Germanischer lloyd, Lloyd’s register and Russia Maritime of Shipping ;
* IN EN ISO 9001:2000 – Lloyd’s register ;
Фирма “ ДАЙГ-Ц” ООД извършва преглед за техническото състояние и периодично освидетелстване на следните спасителните средства :
* спасителни ризи ;
* спасителни кръгове ;
* хидро- и термокостюми ;
* химически защитни костюми ;
* лицеви защитни маски ;

ПРОДУКТИ

Дружеството предлага богата продуктова гама от средства за защита :
Прахови пожарогасители
- Прахов пожарогасител 1кг. ABC ;
- Прахов пожарогасител 2кг. ABC ;
- Прахов пожарогасител 6кг. ABC ;
- Прахов пожарогасител 12 кг ;
- Прахов пожарогасител 50кг. ABC ;
- Прахов пожарогасител 2 кг. инокс BC ;
- Прахов пожарогасител 1кг. инокс BC ;
Пожарогасители с въглероден двуокис /CO2/
- Пожарогасител СО2 – 2кг. ;
- Пожарогасител СО2 – 5кг. ;
- Пожарогасител СО2 – 2 x 5кг. (на количка) ;
- Пожарогасител СО2 – 10кг. (на количка) ;
- Пожарогасител СО2 – 30 кг. (на количка) ;
- Пожарогасител СО2 – 50 кг. (на количка) ;
Водни пожарогасители
- Воден пожарогасител 9л. ;
- Воден пожарогасител 12л. ;
- Водопенен пожарогасител 9л. ;
- Водопенен пожарогасител 12 л. ;
Противопожарно оборудване
- Противопожарни одеяла лек и тежък тип ;
- Щорцови съединители 52 и 75 мм ;
- Пожарни кранове ;
- Пожарни струиници ;
- Пожарни Шлангове ф 38, ф 52, ф75, ф 110 ;
- Пожарни кутии за пожарогасители ;
- Пожарни касети –за вграждане и за вътрешен монтаж ;
Средства за защита
- Пожарни облекла ;
- Пожарни ботуши ;
- Пожарни ръкавици ;
- Пожарни каски ;
- Пожарозащитни маски ;
Аерозолно пожарогасене
- Аерозолно пожарогасене ;
Гасителни вещества
- Пенообразувател ;
- Пожарогасителен прах ;
Пожароизвестителни инсталации
- Пожароизвестяване ;
Пожарогасителни инсталации
- Пожарогасителни инсталации с CO2 ;
- спринклерни инсталации ;
Евакуационно осветление
- Евакуационно осветление ;
Указателни знаци
- Указателни знаци ;
Димни люкове
- димен люк-тип "smoke vent" ;
- димен люк-покривен тип ;
- прозоречен тип ;
- жалузен таванен тип ;
- жалузен стенен тип ;
Резервни части за пожарогасители
- Резервни части за пожарогасители ;
Автоаптечки, автокомплекти, автотриъгълници, жилетки
- Автоаптечки ;
- Автокомплекти ;
- Автотриъгълници ;
- Жилетки ;
Пожарни врати
- плъзгащи пожарни врати ;
- стъклени пожарни врати ;
- пожарни врати.

ПАРТНЬОРИ

Партньори на фирма ДАЙГ - Ц ООД са :
- Siemens Building Technologies ;
- Unipos ;
- Teletek.

КЛИЕНТИ

Клиентите, които фирмата е обслужила и е оставила доволни са :
Основни клиенти във Варненския регион са следните :
- Варна Меритайм – кораборемонтен завод.
- ”Солвей Соди”АД – гр.Девня – производство на сода.
- “Девен”АД – Девня –  Производство на електроенергия и топлоенергия за технологични и битови нужди.
- ”Провадсол”АД – гр.Провадия.
- Туристически, спортни и културни обекти.
Фирмата е изградила специални инсталации на обекти :
х-л „Теменуга”, х-л „Люляк”, х-л”Гларус”, х-л”Палм Бийч”, х-л”Перла”, х-л ”Калякра”, х-л ”Мираж”,  х-л ”Вероника”, Радио „Варна”, ”Валентина Варина”, р-т на х-л ”Явор”, ”Бинго 777”, Телевизия „Мустанг”, клуб”Отворено общество”, ”ТДУ-Балчик”, клонове на „ДСК” в България, обекти на БТК, почивна станция ”Енерго-1”, Почивна база”Флотски арсенал”, ”Почивна станция”, МЕД“Елаците”, почивна-станция – „Хоризонт”, РМУ”Варна”, РМУ”Балчик”, ”СОЛВЕЙ-СОДИ”, ”ДЕВНЯ ЦИМЕНТ”, ”ПРОВАДСОЛ”, ТЕЦ”ДЕВНЯ”, ”АГРОПОЛИХИМ”АД, ”ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ”, Х-лски комплекс „Ривиера”-Зл.пясъци, подразделения на Митница Варна, ”Дворец на Културата и Спорта” и др.
Както и разработени проекти на :
„Търговски Дом”-Варна, Телевизия”Мустанг”, Радио Варна, хотелски комплекс ”Ален Мак”, х-л ”Гларус”, х-л”Перла, х-л”Калиакра”, ”Валентина Варина”ресторант на х-л”Явор”, ”Бинго777”, клуб”Отворено Общество”, ”ТДУ-Балчик”, обекти на БТК, РМУ”Балчик”, ”ДЕВНЯЦЕМЕНТ”АД, ”ПРОВАДСОЛ”, АГРОПОЛИХИМ”АД, хотелски-комплекс ”Ривиера”-Зл.Пясъци, подразделения на митница Варна, ”ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ”, ”ТЕЦ-Девня”, ”Двореца на Културата и Спорта” и др.

КОНТАКТИ

9000 Варна, България
ул. „Паско Желев “ 2
тел. : 052 504 746, 052 312 100
факс : 052 504 461
e-mail : office@daig-tz.com

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
Цанко Георгиев Ганев
Съдружници :  
Златка Иванова Ганева
Цанко Георгиев Ганев

Петък, 09 Януари 2015г. 16:20ч.

Шивашки услуги Люлин - ПРИ РОСИ

МОДНО АТЕЛИЕ "ПРИ РОСИ

Адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бул. Дж. Неру 28, Силвър Център, търговски обект №29

Моб.тел.: 0878/932227;

ЗА НАС

"Модно ателие при Роси" функционира още от 1996 година. Компанията е позната на пазара с  името "Модно ателие при Роси" и се развива с основна икономическа дейност насочена в извършването на професионални шивашки услуги. Бутика на дружеството се намира на територията на квартал Люлин, в Търговски център - Силвър Център. 

"Модно ателие при Роси" предлага тоалети за абитуриентски балове, сватбени рокли по индивидуален проект, официални рокли по индивидуални проекти, съобразени изцяло с вашите изисквания.
Представяме Ви квалифицирани и оригинални дизайнерски решения, съобразени с вашите лични поводи. Материалите, с които работим са висококачествени, което дава гаранция за дълъг живот на облеклата и удобство, когато ги носите.
Ние от "Модно ателие при Роси" притежаваме богат и дългогодишен опит в сферата на модата, ето защо може да ни се доверите изцяло. Ще направим така че, какъвто и повод да имате, да изглеждате зашеметяващо на него и да се чувствате в кожата си.
Заповядайте в "Модно ателие при Роси", където ще получите отлично обслужване, високо качество на облеклата и атрактивни цени !
С нетърпение Ви очакваме, в нашият бутик на посочения адрес !

УСЛУГИ

Услугите, които "Модно ателие при Роси" предлага на своите клиенти са :
- Продажба на наши ушити рокли, поли, бюстиета ;
- Производство на булчински рокли ;
- Производство на абитуриентски рокли ;
- Производство на тоалети по индивидуални проекти ;
- Корекции на официални тоалети, булчински рокли, абитуриентски рокли ;
- Корекции на облекла -смяна на ципове, скъсяване, стесняване ;
- Разполагаме с пико, оверлог, покривна машина.

 

 

Вторник, 06 Януари 2015г. 13:44ч.

СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД

СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД

Адрес: гр. Перник, ул. Отец Паисий, бл.110, ап.13

Моб.тел.: 0888/722 461;

E-mail: stroikonsult_canov@abv.bg

ЗА НАС

СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД е фирма, която е създадена през 2006 година, със седалище и адрес на управление град Перник. Дружеството се развива с основен предмет на дейност, насочен в областта на всякакви видове довършително - строителни работи.
Квалифицираният ни екип основно работи по ремонт на пътища, улици и тротоари. Други дейности, с които се занимаваме са :
- топлоизолации ;
- вътрешни ремонти ;
- ремонт на покриви ;
- укрепване на сгради с подпорни стени ;
- водопровод и канализация ;
- изкопи ;
- транспорт и доставка на инертни материали.
Фирмата СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД е член на Камарата на строителите в България и разполага с лиценз за извършването на строежи в ПЪРВА И ПЕТА ГРУПА. Това и факта, че дружеството разполага с богата материална база и оборудване, дават гаранция за услуги изпълнени в срок и с отлично качество.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин Илиян Цанков Цанов.

Вторник, 06 Януари 2015г. 11:57ч.

АЛФА 3 ООД

АЛФА 3 ООД

Адрес: гр. Плевен, ул. Свети Свети Кирил и Методий 12, ет.2, ап. 2

Тел.: 064/805 808;

Факс:064/838 556;

E-mail: office@alfa-3bg.com

ЗА НАС

АЛФА - 3 ООД е фирма, която е създадена през 1994 година, с местоположение град Плевен. Адреса на офиса на дружеството е ул. Кирил и Методий 12, ет.2, ап. 2.  Компанията развива своя предмет на дейност в сферата на производството. По - конкретно казано, АЛФА 3 ООД се занимава с производство и търговия с широка гама алуминиеви отливки.
Алуминиевите детайли, произвеждани от фирмата са с гарантирано качество, защото АЛФА 3 ООД е сертифицирана съгласно EN ISO 9001:2008. Също така компанията все по - успешно се представя и пред голям брой чуждестранни фирми - възложители.
Друг фактор, който прави фирмата конкурентна на Европейския пазар е ниската цена, която по нищо не отстъпва на отличното качество на предлаганите продукти.
АЛФА 3 ООД разполага с новосъздадена и добре оборудвана база. Също така машинния парк и екипа от специалисти поставят фирмата на челни позиции не само на българския, но също и на немския пазар за отливки.
За извършването на дейностите си Алфа - 3 ООД разполага с две производствени бази, складови и други закрити площи и двор от 26000 м 2.
Оформени са отделни звена и участъци свързани с производствения процес, които включват :
- Леярен цех, в който е разположен и термичния участък на фирмата.
- Цех за механична обработка на черни метали, оборудван с универсални машини.
- Цех за механична обработка на алуминиеви детайли, оборудван с програмни универсални машини.
- Цех за прахово електростатично боядисване.
Продуктовата гама включва в себе си над двадесет вида отливки от алуминиеви сплави - разнообразни детайли, изпълнени по метода на леене под ниско налягане и кокилно леене. Теглото на отливаните детайли е от 0,200 кг. до 45,00 кг. с максимални габарити 960 мм., а максималните габарити за електростатично прахово покритие са 1200 х 2400 х 800 мм. Приложението на детайлите е най - вече в автомобилната промишленост и общото машиностроене, като 90 % от продукцията е за износ.
Дружеството се занимава също и с извършването на експертна помощ и производствени услуги по изпитание и пускане в действие на нови машини и инструментална екипировка в цветната металургия.
С доказаното високото качество на произвежданите алуминиеви детайли, Алфа - 3 ООД се наложи и утвърди на българския пазар, като лидер в своя бранш. Отворени сме за нови предизвикателства.

КОНТАКТИ

Офис
Община Плевен, град Плевен,
ул. Кирил и Методий 12
етаж 2
тел. 064 805 808 ;
Факс : 064 838 556 ;
Моб.Тел.: 0887223934 ;
Завод алуминиеви отливки
Община Плевен, Беглеж,
тел. 064 805 808 ;
Факс:  064 838 556 ;

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
ГЕНАДИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
Съдружници :
АТАНАС ЛАКОВ АТАНАСОВ
ЮРИ ДАНАИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕНАДИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

Вторник, 06 Януари 2015г. 09:57ч.

ТЕРА МЕТАЛИ ООД

ТЕРА МЕТАЛИ ООД

Адрес: гр. София, ул. Шипченски проход 21, вх. Б, ет. 1, ап. 15

Тел.: 02/87 20 775;

E-mail: tera_metali@mail.bg

ЗА НАС

"Тера метали" ООД е фирма, която се намира на територията на град София и е вписана в Търговския регистър през 2008 година. Дружеството е специализирано в извършването на строителство на жилищни и обществени сгради. Освен това извършваме и специализирани строителни услуги.
"Тера метали" ООД членува в Камарата на строителите в България и притежава лиценз за строителство в ПЪРВА И ПЕТА ГРУПА. Това от своя страна гарантира за качествено и коректно изпълнение на посочените услуги.
Компанията разполага с богато и съвременно оборудване, също така и с екип от професионалисти, които притежават дългогодишен опит в сферата на строителството. С тяхна помощ "Тера метали" ООД предлага на своите клиенти коректно, качествено и в срок изпълнение на обектите.
Строителна фирма "Тера метали" ООД се развива непрестанно и се радва на постоянни клиенти и партньори, а също и на нови !
Заповядайте !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
Диян Стоянов
Съдружници :
Диян Стоянов
Диана Ангелова Стоянова

Вторник, 06 Януари 2015г. 09:31ч.

ГЕОСТАБИЛ ЯНКОВ МИЛКОВ И ПОПОВ СД

ГЕОСТАБИЛ ЯНКОВ МИЛКОВ И ПОПОВ СД

Адрес: гр. София, ж.к. Младост, бл. 422, вх. Б, ет. 4, ап. 28

E-mail: geostabilsd@dir.bg

Web site: www.geostabil-bg.com

ЗА НАС

Геостабил СД е събирателно дружество, което е регистрирано със седалище град София, на адрес ж.к. кв. МЛАДОСТ 4, бл. 422, вх. Б, ет. 4, ап. 28. Основната икономическа дейност на фирмата е насочена в сферата на проучване, проектиране и изпълняване на специални технологии за извършване на :
- заздравяване на земната основа преди и след извършване на архитектурно-строителни работи ;
- инжекционни микропилоти (висящи и опорни) изграждани в режим на хидроразрив ;
- укрепване подови плочи, строени върху неуплътнени насипи ;
- подземно градско и минно строителство в сложни инженерногеоложки и хидрогеоложки условия ;
- инжекционни противофилтрационни завеси ;
- водонепропускливи прегради ;
- укрепване на свлачища и срутища ;
- укрепване частни къщи и вили ;
- хидроизолация на подземни съоръжения, плувни басейни, водни резервоари и други, за които ние имаме квалифицирани специалисти и работници, машини и съоръжения за извършване на посочените видове работи.
От създаването фирмата Геостабил непрестанно работи в името на това да се усъвършенства и да може да отговори на нарастващите изисквания на своите клиенти. Към момента, компанията има изпълнени над двеста и петдесет обекта в страната в минното, хидротехническото, подземното и надземно градско строителство, в които успешно са приложени различни технологии от широката гама на специалните методи. Същите са допълнително разработени и адаптирани за условията (инженерногеоложки, хидрогеоложки и технически) в България и усъвършенствани от специалистите на фирмата.
ГЕОСТАБИЛ ЯНКОВ МИЛКОВ И ПОПОВ СД е строителна фирма, която държи лидерските позиции на пазара. Непрекъснатото развиване, спазването на уговорените срокове и качеството на работа са я направили търсена и предпочитана компания.

ТЕХНОЛОГИЯ

СД Геостабил има създадена своя технология, която служи за укрепване на земната основа с инжекционни микропилоти изграждани в режим на хидроразрив има широко приложение в строителството.
Технологията осигурява :
- нормална работа в стеснени пространства и трудно достъпни участъци, характерни за населени места;
- минимално влияе върху експлоатацията на обекта, като максимално се съвместява с режима на производствения процес и не изисква неговото спиране;
- не нарушава равновесието на земната основа;
- не създава сеизмични натоварвания;
- повишава физико-механичните показатели на земната основа;
- запазва естественото състояние на околната среда.
Инжекционният микропилот ИМП представлява стоманена безшевна тръба с диаметър 44 – 48 мм и дебелина на стената 3.5 – 4.0 мм, която през определени интервали е перфорирана, като върху отворите е наденат гумен маншет (фиг. 1).
ИМП се монтира в сондажи, прокарани по определена схема, съобразена с конкретния случай (фиг. 2). Пространството между тръбите и сондажа се запълва със специален разтвор. След определено време през отворите на интервалите се нагнетява разтвор в режим на хидроразрив, който прониква в слабите места на земната основа като я уплътнява и подобрява физико-механичните и качества. Изгражда се една армирана земна основа.
Сондажите се прокарват със сонди от типа на “PIXI”; “ROTENBEGER” или други подобни. Разтвора е на база цимент. Той се приготвя в циклонни или турболентни бъркалки и се нагнетява с помпи от типа на „Hany”, “Craelius” или други.

ОБЕКТИ

Ето и някои от завършените ни обекти :
- Укрепване на основите на Военен клуб - София с ИМП ;
- Възстановяване фундаментите на трансформатори с помощта на ИМП без да се премества ;
- Укрепване фундаментите на стълбове за високо напрежение с ИМП ;
- Укрепване на обществени сгради с ИМП ;
- Укрепване на пътища с ИМП  ;
- Укрепване на свлачища и срутища ;
- Укрепване на частни къщи и вили ;
- Укрепване на изкопи.

КОНТАКТИ

Адрес: София 1715,
кв. Младост 4,
бл. 422, вх. Б, ет. 4, ап. 28
Телефони: 02 / 877 20 98;
Моб. Тел.: 0878 919 251; 0878 919 241; 0878 873 691;
Факс:  02 / 877 20 98;
E-mail: geostabilsd@dir.bg

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин Христо Крумов Янков.

Вторник, 06 Януари 2015г. 09:12ч.

СИТЕКС ЕООД

СИТЕКС ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема, № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 40

E-mail: support@sitexbg.com

Web site: www.sitexbg.com

ЗА НАС

СИТЕКС ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което се намира в град Хасково. Производствената база на компанията е разположена в село Сусам, област Хасково. Фирмата представлява български производител на интериорен текстил за последните 2 десетилетия.
Фирмата Ситекс ЕООД е най - вече специализирана в производството на висококачествени покривки за маса. Постигането на ненадминато качество, в различните модели е възможно благодарение на опитния екип, който влага прецизност и старание в работата си. Отличното обслужване и достъпните цени, на нашите продукти, винаги са били движещата сила зад фирмената ни стратегия. Наша основна цел е да видим изписано щастие и усмивка на Вашето лице, когато се сдобиете с наш продукт.
Компанията Ситекс ЕООД държи на традициите и качеството, както и на своите клиенти, ето защо е успяла да се наложи на пазара с убедителни позиции и да се радва на доверието от страна на клиенти и партньори.

ПРОДУКТИ

Продуктите, които Ви предлагаме са следните :
Покривки Антик
- Охлюв - Любимият герой от басни, гатанки и приказки се среща в тази покривка за маса до изчерпване на количествата.
- Слънчоглед - Пренесен преди повече от 5 века за да декорира Европейски градини, слънчогледът иска да украси и Вашата трапеза.
- Тъмна геометрия - "Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост, и ще повдигна настроението Ви"
- Светла геометрия - Закачлива теорема от физиката тук, теория на струните там - геометрията в лъчезарна и приятна светлина интегрирана извън час по математика.
- Перца - Връхлитала ли ви е вихрушка от пера?
- Пепел от рози - Не просто цвят, разкошна покривка за маса от колекция Антик.
- Палмови листа - Виждали ли сте палмовите острови на Дубай - Джумейра, Джебел Али и незавършения Дейра? Човекът решил да зарадва любимия се е охарчил прекомерно, можеше просто да порови в нета за нещо практично.
- Маргаритка - Маргаритката не е е придирчива покривка. Ако искате да запазите обилният й цъфтеж обаче, ще се нуждае от редовно, но умерено пране и периодично гладене. Друго, което трябва да знаете за тази покривка за маса е, че се считана за символ на невинността и чистата любов. От стари времена се е съхранила играта "Обича ме, не ме обича" за гадаене по листенцата й.
- Мак - Кой друг би желал една прекрасна идея за подарък за приятелка, роднина или за допълнение към интериорния дизайн на собствения си дом?
- Лозови листа - Сивият цвят има универсално и стилно излъчване, което се харесва на много хора, създава усещане за лукс и плътност. Не е нужно да си специалист за да разбереш, че комбинацията на жълтите, тъмно и светло сиви цветове внасят живот във всяка стая.
- Каре+листо - Карето. Историята на класическото каре датира от повече от век. В началото се е използвало единствено за подплата на връхни дрехи, докато днес е световна епидемия...Каре в ризи, рокли, панталони, стилни аксесоари...Каре в покривките за маса.  
- Есен - Личният ми фаворит... В края на всяко лято есента виртуозно хвърля многоцветни краски върху зеленеещи листа... Всяко листо се превръща в цвете... Шедьовър на природата.
- Горски листа - "Сексът в хола или кухнята не е толкова възбуждащ, колкото любовта в гората" споделят приятели. Приятелки признават, че искат да експериментират по-често. Аз ви казвам, въображението се продава.
- Бяла роза - Благодарение на това парче плат аз открих историята на Ханс и Софи Шол и техният приятел Кристоф. История превърнала се в траен символ на борбата за свобода на човешкият дух, непримирието и откритостта.  История за смелост и  себеутвърждаване. История запечатана в немският фолклор завинаги.
- Дафинов лист - Покривка за маса съставена от 30% памук и 70% полиестер.
- Розова омая - Обаятелно красивата царица на цветята не отстъпва по прелест дори на Афродита. Внимавайте с този подарък от боговете. Бързо омайва, но нехайството лесно не прощава.
- Светла роза - Вижте възкресението на памук и полиестер въплътени в бликащата красота, чар и блясък светла роза.
Покривки Стил
- Лиана    
- Мимоза    
- Розет    
- Деметра    
- Веста    
- Мрамора
Покривки Хармония
- клонки    
- розали    
- флора    
- плен
Покривки Лен
- Дионеа
Тишлайфер
- овален ленен тишлайфер 40/80
- ленено каре 85/85
- ленен тишлайфер тройка 40/80
- ленен тишлайфер 40/80
- ленен тишлайфер 30/50
Коледни Покривки
- Коледна Златни звезди    
- Покривка "Коледна Звезда"

КОНТАКТИ

Ситекс ЕООД                                                                       
Адрес: село Сусам, обл. Хасково  
Търговски отдел:
Вива: 0876 667 898
e-mail: sales@sitexbg.com                                                                                                           
Отдел Производство:
Мтел: 0888 687 789
e-mail: support@sitexbg.com

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е госпожа Весела Атанасова.

Понеделник, 05 Януари 2015г. 16:45ч.

АДЕЛ ООД

АДЕЛ ООД

Адрес: гр. Бургас, ж.к. Северна Промишлена Зона, ул. Янко Комитов No 35

Тел.: 056/843 552;

E-mail:adelood@abv.bg

ЗА НАС

„АДЕЛ”ООД е дружество, което е създадено през 1997 година, със седалище и адрес на управление град Бургас. Развива се с основен предмет на дейност, насочен в областта на изграждане на всички видове електро инсталации, кабелни мрежи и системи.
От 2004 година, компанията разширява своята дейност и започва да се занимава и със строителство на сгради и строителни съоръжения и всякакъв вид довършителни работи.
В момента, АДЕЛ ООД е член на Камарата на строителите в България и притежава разрешение за строежи в следните групи :
- ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения ;
- ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура ;
- ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи.
АДЕЛ ООД е строително дружество, което поставя качеството и сигурността на първо място, ето защо е сертифицирано по следните системи :
- EN ISO 14001: 2004 ;
- OHSAS 18001: 2007 ;
- EN ISO 9001: 2008 ;
Разполагайки с квалифициран работен състав и богата материална база, и благодарение на изпълнението на задачите в срок и с качество, фирмата е успяла да наложи своите позиции на строителни пазар. Към дадения момент, фирмата АДЕЛ ООД има множество завършени обекти и доволни клиенти и партньори !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
Атанас Димитров Доброджалиев
Съдружници :
Атанас Димитров Доброджалиев
Атанас Димитров Атанасов
Радостин Янев Колев