Галина Николаева

Галина Николаева

Понеделник, 24 Март 2014г. 13:02ч.

ГЕО ТРАНС 2001 ЕООД

ГЕО ТРАНС 2001 ЕООД

Адрес: гр. Петрич, ж.п. Гара 1

Тел.: 088/670 53 70; 088/643 92 89;

E-mail:yuri_petrov@abv.bg

Web site:www.geotrans.vibs.bg

ЗА НАС

Фирма "Геотранс - 2001" ООД е със седалище град Петрич и с предмет на дейност:
- текстилни, шивашки и конфекционни услуги;
- комисионни, спедиционни и превозни сделки;
- лизингови и складови сделки, сделки с интелектуална собственост;
- търговско представителство и посредничество;
- покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- покупка на стоки или други вещи, продежба на стоки от собствено производство;
- строителство на промишлени и граждански обекти и строително-ремонтни услуги в страната и чужбина;
- жилищно строителство, строителни материали и инженерни съоръжения;
- добив, производство и търговия на всички видове строителни материали и изделия от тях;
- превоз на пътници и товари;
- отдаване под наем, строителство, изграждане, реконструкция, модернизация на всички видове обекти на безопасността на движението и екологията;
- основен и текущ ремонт на релсови и автомобилни пътища, градски комуникации и инфраструктури;
- електрификация;

Понеделник, 24 Март 2014г. 12:02ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД

Адрес: гр. Благоевград, площад „Георги Измирлиев” № 9

Тел.: 073/88 14 01; 073/88 14 06; 073/88 14 07;

E-mail:Info@bl.government.bg

Web site:www.bl.government.bg

ЗА ОБАСТТА

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата й площ е 6 449 км2, което представлява 5,8% от територията на страната. Южната й граница е с Република Гърция, на запад граничи с Република Македония, на изток с Пазарджишка и Смолянска области, а на север с Кюстендилска област. Административно областта е разделена на 14 общини, 96 кметства и 280 населени места.

Град Благоевград е административен център на региона и локомотив за неговото социално-икономическо развитие, следван от общините Банско, Сандански, Петрич и Гоце Делчев.

· Гр. Благоевград е разположен на:
- 90 км. от Кулата, граничен пункт с Република Гърция
- 100 км. от международно летище София
- 25 км. от ГКПП Ст. Лисичково с Република Македония

· Други по-важни направления от гр. Благоевград:
- Благоевград - София, столица: 101 км.
- Благоевград - Варна, морско пристанище: 570 км.
- Благоевград - Велико Търново: 342 км.
- Благоевград - Русе, речно пристанище: 482 км.
- Благоевград - Видин, гр. с Румъния и ферибот: 300 км.
- Благоевград - Пловдив: 194 км.

АДМИНИСТРАЦИЯТА

Седалище и адрес на Областна администрация Благоевград
Пощенски код 2700,
гр. Благоевград,
площад „Георги Измирлиев” № 9
Интернет страница на администрацията: www.bl.government.bg
Е-поща, предназначена за въпроси: Info@bl.government.bg

Телефони на администрацията:
+359 (73) 88 14 01; 88 14 06 – централи;
+359 (73) 88 14 07 – телефон за консултации, свързани с административното обслужване;
0800 11 073 – зелен телефон за сигнали и предложения (безплатен).
ЕИК – 101146105;
 
Работно време на администрацията
Съгласно Заповед ОА-РК-14 от 13.01.2014 г. с цел да се осигури непрекъсваем режим на работа за потребителите на административни услуги Центърът за административно обслужване работи с граждани от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване, всеки работен ден.
Работно време на Центъра за административно обслужване:
от 8:30 ч. до 17:30 ч. без прекъсване
Работното време на администрацията е от 7:30 ч. до 18:30 ч., като работещите имат 8-часов работен ден с променливи граници и 30 мин. обедна почивка

 

СТРУКТУРА

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Тя подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.
Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите – сектори.

Областнa администрация Благоевград поддържа актуална информация за структурата, правомощията на областния управител, функциите на административните звена, общата численост на служителите, численост по трудово и служебно правоотношение, незаети длъжности и друга в Административния регистър.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Муса Джемал Палев 
Рожденна дата:  11.02.1971 г., с. Бабяк, област Благоевград
Образование:  Висше, специалности: „Социални дейности”; „Бизнес администрация”.
Кариера:
11.07.2005 - 25.06.2009 г. - Народен представител в 40-то Народно събрание
Заместник-председател на Комисията по въпроси на държавната администрация;
Член на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.

14.07.2009 - 14.03.2013 г. - Народен представител в 41-то Народно събрание
Член на Комисията по труда и социалната политика.

Чужди езици:
Английски и руски
 
Правомощия
Правомощия на Областния управител
Закон за администрацията
...
Чл. 29. (1) Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
Продължение...
 
Приемно време
Областен управител Муса Палев
Приемен ден: Четвъртък
от 10.00 до 12.00 часа
Кабинет  42, етаж 4-ти

За записване - тел. 073 88 14 01
Данни за контакт
Тел.: +359 (73) 88 14 01
Факс: +359 (73) 88 14 03

Понеделник, 24 Март 2014г. 11:19ч.

БУЛМАГ АД

БУЛМАГ АД

Адрес: гр. София, Младост 1, ул. “Григорий Горбатенко” 7

Тел.: 02/817 90 10;

Факс:02/817 90 25;

E-mail:bulmag@bulmag.bg

Web site:www.bulmag.bg

ЗА НАС

Фирма Булмаг е основана през 1991 г. като ООД с решение на Софийски градски съд от 29 май 1991 г., фирмено дело № 6594/1991 г. През м. октомври 2003 г. фирмата е пререгистрирана в АД, като 55% от акциите принадлежат на “Валис Юропиън Мениджмънт Сървисис Лимитед”, КИПЪР, Лимасол. От българска страна като акционери участвуват три физически лица, които притежават останалите 45%. През 2006 г. Булмаг АД става със 100% частно българско участие с основен капитал в размер на 200 000 лева, разпределен в 20 000 бр. поименни акции с номилна стойност 10 лв. През 2010 г. Булмаг приема нов съдружник. Акционери са Петър Кръстанов с 14 000 бр. поименни акции, Дамян Данов с 3 000 бр. поименни акции и Добрин Данов с 3 000 бр. Поименни акции.

Управителните органи на Булмаг АД са:
- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите в състав:
- Петър Петков Кръстанов – Председател;
- Дамян Георгиев Данов – Зам. председател;
- Надежда Цветанова Монева – член

Персонал
Служителите на пълно работно време във фирмата са 26 човека. За специфични услуги Булмаг АД има договори и с външни фирми и експерти.

Продажба на решения, хардуер и софтуер
Основното поле за работа на фирмата е свързано с широк спектър дейности в областта на компютеризацията и автоматизацията на работните места. Булмаг АД предлага услуги, свързани с проучването и проектирането на компютъризирани системи в офиси, производствени предприятия, банки и др, а също така предлага и съответното оборудване и софтуер. Стремежът на фирмата е, когато това е възможно, не толкова да продава отделен продукт, а цялостни решения, готови да посрещнат по-пълно и по-добре потребностите на клиента.
Булмаг АД предлага на местния пазар пълния спектър от решения за електронен бизнес на IBM® – сървъри, персонални и професионални работни станции, портативни компютри и съответен софтуер. Булмаг АД продава също така печатащи системи от IBM®, системи за търговия на дребно на IBM®, банкомати и компютърни аксесоарии.
По-конкретно, Булмаг АД предлага продукти и услуги от IBM® в следните по-важни класове:
-Сървъри (серия x, серия p, серия i и серия z).
-Системи за съхранение на данни – дискови системи, лентови системи, SAN, NAS.
-Софтуерни продукти – операционни системи, приложен софтуер, супермаркет приложения, локализирани за България, бизнес интеграция, приложения за търговия, софтуер за управление на бази от данни, софтуер за управление на системи от дискови памети и масиви от данни, софтуер за съвместна работа в мрежова среда, Host Transaction Processing, софтуер за обучение (e-learning), Messaging приложения, организационна производителност, портали и колаборация, софтуер за сигурност, Lotus софтуер и др.
-Retail решения, консултантсаки и фискални услуги.
-Специализирано банково оборудване.
-Disaster Recovery решения, базирани на Tivoli Storage Manager за защита на данните. Тези решения включват пълни услуги за прилагане на процедурите за защита на данните-първоначално проучване и анализ на съществуващите практики в компаниите, предлагане на необходимите хардуер, софтуер и услуги, миграция и планиране на изпълнението, доставка и изпълнение на услугите, имплементация и stand-by поддръжка, гореща линия, обучение и т.н.
Разнообразие на IBM® резервни части, ъпгрейди и аксесоари.
Булмаг АД е регистрирана съгласно българското законодателство в областта на предоставяне на фискални услуги – фискално обслужване, регистриране и отчитане. Компанията има широк опит в продажбата, консултирането и развитието в областта на фискални касови терминални мрежи за големи вериги магазини като Практикер, Метро Кеш & Кери, bauMax и Меркатор.
Струва си да се спомене успешното осъществяване от Булмаг АД, за първи път в страната, на продажбата на комплекс от две професионални високопроизводителни печатащи машини на IBM® Infoprint 4100 HD3/HD4.
След покупката от Lenovo® на PC бизнеса на IBM®, Булмаг АД предлага всички продукти с марката Lenovo Преносими компютри: всички IdeaPad® и ThinkPad® преносими компютри;
-Настолни компютри: всички ThinkCentre настолни компютри;
-Lenovo сървъри;
-ъпгрейди, аксесоари & части;
-Монитори;
-Проектори.
Булмаг АД е “Първостепенен бизнес партньор” (Premier Business Partner) на Lenovo.
Булмаг АД е доставчик на продукти и решения и на други марки – Cisco, Microsoft др.

Сервизно обслужване и поддръжка
Особено внимание в Булмаг АД се отделя на сервизното обслужване – гаранционно и следгаранционно. Стремежът е да се гарантира максимална производителност на продадената техника. С тази цел Булмаг АД предлага и може да поеме задължението за удовлетворяващо реагиране в рамките на до 24 часа от получаване на заявката за сервизно обслужване от клиента. Като част от сервизното обслужване, осъществява месечна профилактика на техниката, за да се осигури максимална производителност от всяко работно място. От 1996 г. Булмаг АД е сертифициран като IBM® сервиз. Дружеството притежава необходимите сертификации, покрити с квалификация на персонала и със съответно оборудване. Сервизната дейност се опира на тясно сътрудничество и подкрепа от ІВМ България с резервни части и техническо съдействие. Булмаг АД е и сертифициран Lenovo сервизен център.
През май 1999 г. бе сключен рамков договор между Булмаг АД и Банксервиз АД – основната организация за междубанкови плащания и банков сетълмент в страната, която е собственост на БНБ – Централната банка и най-големите търговски банки у нас. “Банксервиз” АД има 28 поделения, които покриват цялата територия на страната. В него работят повече от 200 квалифицирани IT и банкови специалисти. Този договор разкрива възможности за по-нататъшно сътрудничество на двете дружества спрямо контрагенти.
През 2010 г. Банксервиз АД и Банкова Организация за Разплащания с Използване на Карти (БОРИКА) АД се споразумяха за Сливане на двете дружества, като новоучреденото дружество Борика-Банксервиз АД става пълноправен правоприемник на всички права и задължения на
Банксервиз и Борика.

Булмаг АД – партньор на IBM® в обучението
През последните 6 години Булмаг АД е един от водещите у нас партньори на IBM® в областта на обучението, в качеството си на под-изпълнител. Булмаг АД предлага и организира обучение както за начинаещи, така и за напредналите в областта на компютрите и информационните технологии. При обучението се ползва оборудването на дружеството, което включва сървери на ІВМ: един от серията х с операционна система MS Windows NT и един от серията р с операционна система АІХ.
Предлагат се курсове, включващи и:
-AIX V5 Basiсs;
-AIX V5 System Administration I – Instaltation and Implementation;
-AIX V5 System Administration II – Problem Determination;
-DB/2;
-Tivoli Storage Management;
-Lotus софтуер;
-Microsoft Office products;
-Оптимизиране на банкова дейност.
-Дружеството е реализирало обучение в следните области и клиенти:
-TSM имплементация в Райфайзен Банк България;
-TSM имплементация в IBM® бизнес партньори;
-TSM обучение за български IBM® персонал, работещ за IBM® Help Desk център в Brno, Република Чехия;
-AIX Основи и администриране в Обединена българска банка АД;
-AIX Основи и администриране в Българската митническа администрация;
-AIX Основи и администриране в “Банксервиз” АД;
-AIX Основи и администриране в “Алианц България;
-AIX Основи и администриране в БНБ;
-AIX Основи и администриране в БТК АД;
-AIX Основи и администриране в Стопанска Банка – Скопие, Македония;
-Lotus Notes в Кока Кола България.
Преподавателите, провеждащи курсовете са сертифицирани по съответни профили. Основни клиенти на учебно-квалификационния център са специалисти от следните организации: БНБ, Булбанк АД, Хебросбанк АД, ОББ АД, Банксервиз АД, Интербрю АД, Алианц България АД, Информационно обслужване, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Върховен административен съд, Главно управление Митници, Главно управление Данъчна администрация, специалисти от Република Македония и др.

Удостоявания и класации
Булмаг АД е удостояван от IBM® СЕЕMEA през последните няколко години за една от най-добре проявяващи се фирми (“Top Performer”) на местния пазар.
В последното подреждане от IDG за 100-те най-добри български IT Solution провайдъри Булмаг АД е класиран на четвърто място.
През 2004 г. Булмаг АД има предложение от Ай Би Ем България ЕООД за осъществяване на услуги като официален център за предпродажбена техническа консултация по продуктите Tivoli.

УПРАВЛЯВАНИ УСЛУГИ

 

В днешния бурен икономически климат всичко опира до производителност и ефективност на дейностите. ИТ бюджетите са под нарастващ натиск, тъй като компаниите се опитват да доставят повече с по-малко на фона на нарастващата сложност. За да окажат по-голямо въздействие върху бизнеса, напредничавите лидери изместват фокуса на ИТ операциите от занимаването със софтуер, хардуер и персонал към изпълнението на техните бизнес цели.
Нашият портфейл от управлявани услуги може да Ви помогне да постигнете по-голяма производителност и ефективност, да намалите сложността и оперативните разходи, да минимизирате рисковете, подобрите достъпността и устойчивостта, използвайки предимствата на нашите водещи умения, инструменти и добри практики.
Чрез комбиниране на нашите управлявани услуги може да получите гъвкава, персонализирана поддръжка и защита, която отговаря на Вашия бизнес.
ИТ хостинг услуги: Имате затруднения да осигурите подходящи условия за вашето ИТ оборудване? Ние можем да го приемем в наш изчислителен център, споделяйки нашата инфраструктура и свързаност. Можете да изберете дали цялото Ви оборудване да бъде в наш център, или само някои части (прим. сървър за електронна поща, уеб сървър, резервен център за възстановяване при бедствия). Също така ние можем да поемем вместо Вас някои ежедневни задачи като архивиране / възстановяване, сигурност, управление на актуализациите и др.
Наем: Ние можем да Ви предложим отдаване под наем на някои видове оборудване за да обезпечим по-ясни и предвидими разходи на Вашите финансови директори.
Услуги за наблюдение и управление: Нашите услуги за наблюдение и управление могат да разтоварят вашите отговорности по управление на ИТ инфраструктурата, същевременно намалявайки Вашите разходи и освобождавайки Вашия IT персонал за осъществяване на стратегически инициативи.
Предимства на услугите за наблюдение и управление:
- Достъп до висококвалифицирани технически специалисти с богат експертен опит в технологиите;
- Гарантирани нива на обслужване, предназначени да осигурят непрекъснатост на бизнеса;
- Проактивен мониторинг на хардуерната и софтуерна инфраструктура на база 24×7, за да се оптимизира използваемостта и ефективността;
- Превантивна защита от известни и нови заплахи за сигурността за намаляване на риска и подобряване на спазването на регулаторните изисквания;
- Архивиране на данните, което позволява възстановяване на информацията в случай на аварии;
- Център за помощ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за подпомагане на клиентите, разрешаване на проблеми и реакция на всички сигнали, открити от инфраструктура за наблюдение.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ

 

В днешната бизнес среда на ограничени бюджети за ИТ можете да спестите пари и да намалите сложността на ИТ с помощта на нашите професионални услуги. Нашите опитни и квалифицирани специалисти са готови да проучат Вашите предизвикателства, след което да запретнат ръкави и да свършат работата, използваики над 20-годишния ни опит в ИТ.
Услуги за внедряване: Ние можем да планираме и изпълним цялата стратегия за внедряване, включваща инсталиране, тестване, настройка и пускане в експлоатация.
Някои от нашите предложения са както следва:
- Услуги за внедряване на IBM® Power Systems – AIX, Linux, PowerVM, PowerHA;
- Услуги за внедряване на IBM® System Storage – дискови системи, лентови системи, функции за копиране, SAN инфраструктура;
- Услуги за внедряване на IBM® Tivoli – Tivoli Storage Manager, Tivoli Storage productivity center, Tivoli Monitoring;
- Услуги за внедряване на IBM® System x – VMware; MS Windows, Linux.
Услуги за миграция: Ние можем да Ви помогнем да мигрирате безпроблемно Вашата системна среда, използвайки доказани методологии. Ние можем не само да помогнем за постигане на най-плавната, възможно най-бърза миграция, но и да подобрим съществуващата среда чрез консолидиране на сървъри, пространство и приложения.
Нашите миграционни услуги включват:
- Услуги за миграция на IBM® Power Systems;
- Услуги за миграция на IBM® System Storage;
- Услуги за миграция на VMware®, MS Windows, Linux;
- Услуги за преместване и консолидация за ИТ оборудване.
Управление на проекти: Нашият екип от експерти може да управлява големи и сложни проекти чрез цялостни планове и графици на проекта.

ОБУЧЕНИЕ

Булмаг АД е един от водещите доставчици на обучение и риселър на IBM® за обучение на територията. Ние имаме център за обучение и осигуряваме сертифицирани и опитни инструктори за различни курсове за обучение на IBM®, включително:
-IBM® AIX® Basics and Administration;
-IBM® Tivoli® Storage Manager Implementation;
-Lotus Notes Administration.
Ние можем да предложим повечето от курсовете за обучение от каталога за обучение на IBM®, както с наши инструктори, така и с инструктори от IBM®.
Ние също така можем да предложим отдаване под наем на нашия център за обучение за курсове на трети страни.

Понеделник, 24 Март 2014г. 10:45ч.

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

Адрес: гр. София, ул. Луи Айер 2

Тел.: 02/915 01 01;

Факс:02/958 29 49;

E-mail:miks@miks-ps.bg

Web site:www.miks-ps.bg

ЗА НАС

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е една от водещите фирми в България в изграждането на промишлени , административни, обществени и търговски сгради, логистични и сервизни центрове и инфраструктурни проекти. Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането , производството, транспортирането, и монтажа на сглобяем стоманобетон.
МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД се стреми да предлага цялостно решение на своите клиенти чрез пълната гама услуги: инвестиционни проучвания, осигуряване на терен, проектиране и строителство.
МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е регистрирана през 2006 година. Целта на създаването на МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД е да извършва строително-монтажните работи, които до момента бяха в предмета на дейност на създадена през 1993год и развилата се възходящо през годините „МИКС-ПС” ООД.
Двете дружества са собственост на едни и същи лица и се управляват успешно и днес от тримата съдружници и управители - професионалисти със специализирано висше образование и с дългогодишен опит като ръководители в системата на строителни войски и в гражданското строителство. По този начин може да се счита, че МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД е неформален приемник на „МИКС-ПС” ООД по отношение на натрупания строителен опит. Фирмената политика на компанията е насочена към непрекъснато модернизиране, усъвършрнстване и повишаване качеството на предлаганите продукти и услугите с цел да се отговори адекватно на пазарните тенденции и оптимално удовлетворяване изискванията на инвеститорите.
Във фирмата е внедрена интегрирана система за управление на качество по ISO 9001:2008; безопасни условия на труда BS ОHSAS 18001:2007 и опазване на околната среда ISO 14001:2004 и сертифицирана от Germanisher LIoyd Certification GmbH
Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България и притежава удостоверения за извършване на всички видове строителство.
Екипът от сътрудници на фирмата (ръководни и изпълнителски кадри) се състои от хора, осъществили реализацията на най-разнообразни по характер и обем строително-монтажни и ремонтни работи. Основни фактори за конкурентността на МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
- Професионален опит и референции
- Гъвкавост
- Широк обхват на извършваните работи
- Високо качество
- Кратки срокове за изпълнение
- Атрактивно ценообразуване
- Преференциални договорни условия
- Собствен модерен завод за производство на стоманобетон
Компанията е участвала в редица мащабни проекти, сред които са: Изграждането на Летище София ; МОЛ „Изгрев” гр. Бургас, Мол Пловдив, Автосервиз и Шоурум за „Фолксваген“ и „Ауди“ в София, шоурум на Даймлер Крайслер в Русе, Пловдив, София и Варна, Хангар за ремонт на самолети на Луфтханза– летище София, изградени са логистични центрове и складови бази за ПЕНИ Маркет- Столник, Верта-София, Шенкер –Божурище, Елит Авто България, СОМАТи Виена Реал Естейд – в София и Бургас, Транскапитал, Юрогейт – София, Складова база на „Балканфарма“- Дупница и Троян и др,:
Изграждане на хипермаркети и вериги магазини в цялата страна като Метро Кеш и Кери, Практикер, Била Маркет, Кауфланд, Пени Маркет и др.
Изграждане на телевизионни студия, Изграждане на инфраструктурни и мостови съоръжения и др.
МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е динамично развиваща се компания, чиято успешна дейност на пазара за строителни услуги в България я наложи като търсен и коректен партньор и превърна името й в символ на качество, бързина и новаторски подход.

ДЕЙНОСТИ

Строителството е основния приоритет в дейността на МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД.
Дружеството изпълнява строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, строежи от транспортната и енергийната инфраструктура, както и такива от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
МИКС КОНСТРЪКШЪН е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона на Камарата на строителите в България и изпълнява строежи и в ПЕТТЕ ГРУПИ строителство:
- строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура;
- строежи от транспортната инфраструктура; електронни съобщителни мрежи и съоръжения
- строежи от енергийната инфраструктура;
- строежи от благоустройствената инфраструктура.
- отделни видове СМР
Нашата цел е да предложим най-добри професионални услуги, давайки пазарно ориентирани решения

ПРОИЗВОДСТВО

Производствената дейност е съсредоточена в изработването на сглобяеми стоманобетони елементи, включително и предварително напрегнати. Съпътстващи процеси са приготвянето на бетонови разтвори, армировъчни заготовки за монолитно строителство, заварени мрежи и скелети, закладни части. МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД разполага със собствен модерен Заводът за стоманобетонови конструкции , който е разположен на територията на Промишлена зона ЗСК Кремиковци в град София и изграден върху парцел с площ 53 дка. Технологичното оборудване отговаря на най-високи съвременни изисквания. Монтираните поточни линии за производство на стоманобетонови елементи са съобразени с водещите технологични тенденции в този отрасъл. Производството е организирано в два основни големи цеха, разположени в закритата част. В първия цех с площ от 6800 кв.м. са монтирани поточните линии за производство на колони, греди, столици, стенни панели и чашки за фундаменти. Тук са инсталирани и стендове за предварително напрягане на армировката, което позволява да се правят греди с отвор до 30-32 м.
Вторият цех е с площ от 2850 кв.м. и е оборудван за производство на кухотели подови панели (тип „Спирола”). Процесът се изпълнява на линии за предварително напрягане, бетониране и пропарване. Линиите са 4 броя, всяка от тях с ширина 1,20 м и дължина 120 м. Производствената листа на „ЗСК СТОМАНОБЕТОН“ включва:
- Фундаментни чашки.
- Колони с правоъгълно или квадратно сечение; размери от 30/30 см до 100/100 см; височина до 20-25 м.
- Покривни греди – ненапрегнати или предварително напрегнати; едноскатни с успоредни пояси или двускатни с 2Т-сечение; височина от 1,15 м до 2,10 м; отвор до 30-32 м.
- Столици – с правоъгълно, трапецовидно и Т-образно сечение; с дължина до 18 м.
- Кухотели подови панели ( тип „Спирола“) – с ширина 1,20 м.; с височина 20, 26.5, 32 и 40 см.
- Подови греди с Т- и Г- образно сечение.
- Цокълни панели; фасадни панели - с топлоизолация трислойни или без топлоизолация.
- Греди за мостово строителство от номенклатурата - с височина 75, 95 и 115 см.
- Стоманобетонови елементи по индивидуален проект


СТРОИТЕЛСТВО

Строителството е основния приоритет в дейността на МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД.
Дружеството изпълнява строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, строежи от транспортната и енергийната инфраструктура, както и такива от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на
околната среда.
МИКС КОНСТРЪКШЪН е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона на Камарата на строителите в България и изпълнява строежи и в ПЕТТЕ ГРУПИ строителство:
-строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура;
-строежи от транспортната инфраструктура; електронни съобщителни мрежи и съоръжения
-строежи от енергийната инфраструктура;
-строежи от благоустройствената инфраструктура.
-отделни видове СМР

Понеделник, 24 Март 2014г. 10:30ч.

ЕТ РУВАНИ ИВАН МЛАДЕНОВ

ЕТ РУВАНИ ИВАН МЛАДЕНОВ 

Адрес: гр. Видин, Южна промишлена зона (бивша млекоцентрала)

Моб.тел.: 0888/21 75 11;  0886/38 91 61;

E-mail: ivan_ruvani@abv.bg

ЗА НАС

ЕТ РУВАНИ ИВАН МЛАДЕНОВ е със седалище град Видин. Фирмата предлага проектиране и изработване на корпусна мебел по клиентски предпочитания от ПДЧ-материал, както и продажба на такъв.

Петък, 21 Март 2014г. 16:49ч.

ЕТ КОСТАДИН КУЗМАНОВ

ЕТ КОСТАДИН КУЗМАНОВ

Адрес: с. Старчево, обл. Петрич

Моб.тел.: 0888/210 176; 0888/210 176;

ЗА НАС

Фирма КОСТАДИН КУЗМАНОВ извършва транспортни услуги. Фирмата се занимава с производство и търговия със земеделска продукция на :
- трици
- фуражно брашно
- тор
- ечемик и други.
Подходът ни е да печелим клиенти с производство на традиционните български продукти с високо качество.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТ СМОЛЯН

Адрес: гр. Смолян, бул. България 14

Тел.: 0301/6 01 92;

Факс:0301/6 23 33;

E-mail:governor@region-smolyan.org

Web site: www.region-smolyan.org

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

инж. Димитър Кръстанов

Роден на 28.08.1953г. в село Павелско, община Чепеларе.

Професионална кариера:
20 юни 2013г. Областен управител на област Смолян.
2012-2013г. Консултант - инвестиционни проекти.
10.02.2012-05.11.2012г. Търговски директор на "НАНО-СС" АД.
2011-2012г. Управител на "Смолян Автотранспорт" ЕООД- гр.Смолян.
2005-2009г. Заместник областен управител на област Смолян.
2004-2005г. Председател на Общински съвет - Смолян.
1994-2003г. Управител на транспортни фирми.
1989-1991г. Генерален директор на "Родопи Автотранспорт" (Автокомбинат - Смолян).
1990-1991г. Народен представител в Седмото Велико Народно събрание.

Образование:
1972г. – Техникум по механотехника „Христо Ботев” – Смолян, специалност „Двигатели с вътрешно горене”.
1979г. – Технически университет - София: Магистър „Двигатели с вътрешно горене” .
1992г. – „Стопанско управление” във Висша школа за управление-София.

Езици:

Ползва английски език.
Руски език – писмено и говоримо.

Семеен, с две деца.

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ В СМОЛЯН

- Регионална инспекция по околна среда и води - Смолян
- TД на НАП – Пловдив, офис Смолян
- Митническо бюро- Смолян
- Районно управление "Социално осигуряване" - Смолян
- Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Смолян
- Дирекции "Бюро по труда"
- Териториално статистическо бюро- Смолян
- Дирекция „Инспекция по труда" – Смолян
- Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Смолян
- "В и К" ЕООД - Смолян
- Областно пътно управление - Смолян
- Служба по ”Геодезия, картография и кадастър”
- Сектор Смолян на РДНСК за Южен централен район
- Клиентски енергоцентрове /EVN/ - Смолян
- “Електроенергиен системен оператор” ЕАД – мрежови експлоатационен район Пловдив, мрежови експлоатационен подрайон Смолян
- ОД на МВР - Смолян
- ОУ „ПБЗН” Смолян
- Регионална дирекция „Гранична полиция” – Смолян
- Регионална здравна инспекция
- Районна здравноосигурителна каса - Смолян
- Център за спешна медицинска помощ - Смолян
- Дирекция "Държавен архив" - Пловдив, отдел "Държавен архив" - Смолян
- РИO на МОН - Смолян
- ОД „Земеделие”
- Териториален областен офис за съвети в земеделието - Смолян
- Областна дирекция на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
- Отдел „Рибарство и контрол” Смолян
- Областна дирекция по безопасност на храните
- Регионална дирекция по горите
- Териториално звено "ГРАО" - Смолян
- РС "Контролно - техническа инспекция" - Смолян
- Областна пощенска станция – Смолян
- Южноцентрално държавно предприятие - Смолян
- БД Източно беломорски район, регионално бюро - Смолян
- Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Пловдив

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Въз основа на анализа на проблемите и нуждите, силните и слаби страни, възможностите и заплахите за социалното и икономическо развитие на Смолянска област се определят следните стратегически цели, приоритети и мерки за бъдещото развитие на района.

ЦЕЛ 1.: ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАЦИИ

ПРИОРИТЕТ 1.1.: РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА, ЕНЕРГИЙНАТА И СЪОБЩИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА.
Мярка 1.1.1.: Изграждане, модернизация и реконструкция на транспортната инфраструктура.
Мярка1.1.2.: Разширяване и модернизация на съществуващата енергийна инфраструктура. Въвеждане на енергоефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници.
Мярка 1.1.3.: Развитие на съобщителната инфраструктура.
Мярка 1.1.4.:Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове.

ПРИОРИТЕТ 1.2.: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ.
Мярка 1.2.1.: Доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната и водопреносна мрежи и използване на нови и алтернативни водоизточници.
Мярка 1.2.2.: Доизграждане на системите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води водоизточници.

ПРИОРИТЕТ 1.3.: ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
Мярка 1.3.1.: Подобряване на техническата инфраструктура през и около границата.
Мярка 1.3.2.: Защита на околната среда в районите около границата.
Мярка 1.3.3.: Сигурност и безопасност на границата.

ЦЕЛ 2: ИКОНОМИКА ЗА ХОРАТА И БИЗНЕСА

ПРИОРИТЕТ 2.1.: ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНИЯ РИСК.
Мярка 2.1.1.: Равни възможности за обучение и квалификация на кадри.
Мярка 2.1.2.: Насърчаване на заетостта чрез проекти по международни и национални програми и местни инициативи.

ПРИОРИТЕТ 2.2.: ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС-СРЕДАТА, СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ.
Мярка 2.2.1.: Въвеждане на нови технологии, повишаване на конкурентноспособността.
Мярка 2.2.2.: Повишаване на предприемаческите познания и умения.
Мярка 2.2.3.: Активизиране на местните стопански субекти в промишлеността, услугите, търговията и туризма.
Мярка 2.2.4.: Развитие на банковите услуги и подобряване на финансовата среда.

ПРИОРИТЕТ 2.3.: ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, СОРТОВЕ И ПОРОДИ В АГРОИКОНОМИКАТА.
Мярка 2.3.1.: Осигуряване на навременна и компетентна технологична и пазарна информация за селскостопанските продукти и методично обучение.
Мярка 2.3.2.: Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики в контрола, управлението и търговията на селскостопански продукти.
Мярка 2.3.3.: Подкрепа на традиционни и нови производства чрез подходящи начини на финансиране.
Мярка 2.3.4.: Използване на съвременни технологии, сортове и породи в агроикономиката.
Мярка 2.3.5.: Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации на производителите.

ЦЕЛ 3: ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ – В ПОЛЗА НА ХОРАТА

ПРИОРИТЕТ 3.1.: РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ДАДЕНОСТИ.
Мярка 3.1.1.: Развитие на туризъм с използване на природните дадености, културно-историческото наследство и възможностите на региона.
Мярка 3.1.2.: Повишаване конкурентноспособността на туризма чрез изграждане на Спортно-туристически център “Перелик”.

ПРИОРИТЕТ 3.2.: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Мярка 3.2.1.: Изграждане на съвременни съоръжения за преработка на отпадъци и ликвидиране на нерегламентираните сметища.
Мярка 3.2.2.: Подобряване на управлението и контрола на дейностите по опазване на околната среда. Мониторинг на питейните и отпадните води. Изграждане на ПСОВ.
Мярка 3.2.3.: Запазване и поддържане на биоразнообразието в защитените обекти и в цялата област.
Мярка 3.2.4.: Спиране на ерозионните процеси, укрепване на свлачища, почистване и укрепване на речни корита и управление на водите.

ПРИОРИТЕТ 3.3.: РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Мярка 3.3.1.: Развитие на екологични производства и използване на подходящи за почвенно-климатичните условия традиционни и алтернативни култури.
Мярка 3.3.2.: Възстановяване и модернизиране на напоителните системи.

ЦЕЛ 4: ОБЩЕСТВО, ИНСТИТУЦИИ, ПАРТНЬОРСТВО

ПРИОРИТЕТ 4.1.: ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА.
Мярка 4.1.1.: Икономическо сътрудничество.
Мярка 4.1.2.: Туризъм от двете страни на границата.
Мярка 4.1.3.: Културен обмен.

ПРИОРИТЕТ 4.2.: СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ, КУЛТУРАТА И СПОРТА.
Мярка 4.2.1.: Доизграждане, модернизиране и преструктуриране на социалната инфраструктура и нейната материално-техническа база.
Мярка 4.2.2.: Подобряване на ефективността на образователната система.
Мярка 4.2.3.: Подобряване на здравното обслужване на населението и достъпа до него.
Мярка 4.2.4.: Реинтеграция на групи в социална изолация.
Мярка 4.2.5.: Съхраняване и развитие на културните традиции и прояви.
Мярка 4.2.6.: Подкрепа на спортните клубове и дейности.

ПРИОРИТЕТ 4.3.: Партньорство между институциите, местните власти, неправителствените организации и хората за укрепване на институционалния капацитет и сътрудничеството.
Мярка 4.3.1.: Повишаване на управленския капацитет на местните власти, институции и организации.
Мярка 4.3.2.: Създаване на условия за изява и реализация на младите хора.
Мярка 4.3.3.: Подобряване на информационното обслужване и среда.
Мярка 4.3.4.: Координация на дейностите по регионалното развитие между местните власти, институции и организации.

 

ОБЩИНИ

- Община Баните
ул. "Стефан Стамболов" №3, 4940 Баните, България
Телефон: +359/3025/22-20
Факс: +359/3025/22-70
e-mail:obbanite@abv.bg

- Община Борино
ул. "Христо Ботев" №1, 4824 Борино, България
Телефон: +359/3042/20 40
Факс: +359/3042/21 44
obstina_borino@abv.bg
 
- Община Доспат
ул. "Първи май" №3, 4831 Доспат, България
Телефон: +359/3045/2310
Факс: +359/3045/2312
e-mail:obshtinadospat@abv.bg

- Община Девин
ул. "Дружба" №1, 4800 Девин, България
Телефон: +359/3041/21-74
Факс: +359/3041/26-61
e-mail: obshtina@devin.bg

- Община Златоград
ул. "Стефан Стамболов" №1, 4980 Златоград, България
Телефон: +359/3071/25-51
Факс: +359/3071/40-23
e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

- Община Мадан
ул. "Обединение"№14, Мадан, България
Телефон: +359/308/9-80-60;
Факс: +359/308/9-82-77
e-mail: madanoba@gmail.com

- Община Неделино
ул. "Александър Стамболийски" №104, 4990 Неделино, България
Телефон: +359/3072/88 01
Факс: +359/3072/88 50
e-mail: oba_nedelino@abv.bg

- Община Рудозем
бул. "България" №15, 4960 Рудозем, България
Телефон: +359/306/9 91 99
Факс: +359/306/9 91 41
e-mail: obrud@abv.bg

- Община Смолян
бул."България"№12, 4700 Смолян, България
Телефон: +359/301/626-62
Факс: +359/301/624-26
e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg

- Община Чепеларе
ул. "Беломорска" №44Б, 4850 Чепеларе, България
Телефон: +359/3051/82-80
Факс: +359/3051/82-79
e-mail: mail@chepelare.bg

Петък, 21 Март 2014г. 11:19ч.

КООПЕРАЦИЯ ТПКИ РИЛА

КООПЕРАЦИЯ ТПКИ РИЛА

Адрес: гр. Благоевград, ул. "Скаптопара" N 22

Тел.: 073/884 534;  073/884 525;

E-mail: tpkrila@abv.bg

ЗА НАС

ТПКИ "Рила" - едно добре познато име на хората от благоевградски регион. Основната й дейност е шивашко производство.
Произвежда облекла за чуждия и нашия пазар. Освен това извършва и други дейности за хората от града. Книговезки услуги и други.
Има голяма материална база на ул."Скаптопара" в града, съвременно оборудване.
Най-важното е, че дава възможност за труд на хора с увреждания и се явявва единствено такова специализирано предприятие на територията на Благоевград. Има свой магазин в сградата на кооперацията.

Петък, 21 Март 2014г. 10:56ч.

СПЕКТЪР 93 ООД

СПЕКТЪР 93 ООД

Адрес: гр. Ямбол, ул. Батак № 6

Моб.тел.: 0898/665 658;

E-mail: spektar_93@mail.bg

Web site:www.spektar93.com

ЗА НАС

Дружеството е основано през 1993г в град Ямбол и веднага започва да развива дейност под името ЕТ "СПЕКТЪР 93" - КОЛЬО КОЛЕВ. През 2003г. е преобразувано и приема името "СПЕКТЪР - 93" ООД.
Основната дейност на СПЕКТЪР 93 ООД е търговия на едро и дребно.
В склада и магазините на дружеството се предлагат лаковобояджийски стоки, авторепаратура, железария, строителни материали и много други промишлени стоки произведени от известни български и чуждестранни производители като: ЛАКПРОМ АД, БОДИКОЛОР, ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИ, ХЕЛИОС, IZOMAT, HB BODI, ЕВРОМАСТЕР и др.
Партньори сме на БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД и сме част от ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „DEKEN”
Благодарение на добре обученият и всеотдаен персонал и качествените стоки които предлага, дружеството се изяви като надежден партньор на гражданите и уважавани търговски и строителни фирми от града и региона.
Коректно отношение и отговорност към клиентите, това е нашето мото.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Основната дейност на "СПЕКТЪР - 93" ООД е търговия на едро и дребно.


В склада и магазините на дружеството се предлагат:
- лаковобояджийски стоки
- авторепаратура
- железария
- строителни материали
- много други промишлени стоки

Четвъртък, 20 Март 2014г. 13:28ч.

СТЕЛМАН ООД

СТЕЛМАН ООД   

Адрес: гр. Свиленград, ул. "М. Горки" 3

Моб.тел.: 0887/41 56 73;

E-mail: stelman@mail.bg

Web site: www.stelman.info

ЗА НАС

Стелман ООД е основана през 2004 г. Водеща дейност на компанията е производството на бетонови разтвори, добив на инертни материали, арматурни заготовки, търговия със строителни материали и услуги с механизация. Фирмата е ситуирана в Свиленград, но извършва услуги и на територията на съседни общини. Стелман разполага с база на площ от 7,5 дка., със собствен трафопост, водопроводна и канализационна инсталации и пречиствателна станция на територията на града. Фирмата е сертифицирана по най-високи европейски стандарти (БДС EN 206-1/HA:2008). През изминалите 9 години Стелман е натрупала опит в реализирането на многобройни проекти.

 

МЕХАНИЗАЦИЯ

- Бетонпомпи – 2 броя.
Дължина на стрелата – 32 м./24 м.
- Бетоновози – 5 броя.
Вместимости: 12 куб.м., 8 куб.м., 7 куб.м., 6 куб.м.     
- Бетонови възела – два броя.
Обща производителност от 90 кубически метра за час.

ПРОЕКТИ

- Площад 5-ти Октомври
- Бензиностанция “Еврооил”
- Изграждане на сграда с офис и жилищна част
- Изграждане на сграда с офис и жилищна част.
- Изграждане на Хотел Париш – Свиленград
- Изграждане на ЖП мост на ЖП линията Свиленград-Любимец