Четвъртък, 29 Януари 2015г. 12:06ч.

ФАНСИ С А ЕООД

ФАНСИ С А ЕООД

Адрес: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Луй Айер, бл. 254, вх. Б, ет. 3, ап. 29

E-mail:krasimr@gmail.com

ЗА НАС

ФАНСИ С А ЕООД е фирма, регистрирана със седалище и град София. Правната форма на управление на компанията е - еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива фирмата е насочена в областта на търговските услуги.
ФАНСИ С А ЕООД е фирма специализирана в извършването на производство на всякакъв вид стоки и материали, търговия на едро и дребно с продукцията, както и с консултантска дейност. За изпълнението на тези дейности, компанията разполага с квалифициран работен състав, както и с богата материална база.
ФАНСИ С А ЕООД е дружество, което спазва стандартите и изискванията  за качество и предлага отлични цени. Към днешна дата фирмата има наложени пазарни позиции и се радва на доверие от страна на клиенти и партньори.
Заповядайте !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е госпожа КРАСИМИРА КРАЙЧЕВА МАРЧЕВА.

Четвъртък, 29 Януари 2015г. 11:42ч.

ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД

ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД

Адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев 65, ет. 1, ап. 13

Тел.: 02/96 32 021;

Факс:02/98 78 211;

E-mail:georgi_ivanov@legakont.com

ЗА НАС

Фирма ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град София. Основната икономическа дейност на фирмата е насочена в сферата на счетоводните услугите.
Счетоводната къща ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД предлага, за своите клиенти висококачествени счетоводни услуги и консултации, също и абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, публикуване на годишни финансови отчети. Компанията извършва още - регистрация на юридически лица с нестопанска цел - фондации или сдружения. Предлага и консултации по изготвяне и сключване на търговски договори, както и други договори, свързани с работата на вашата фирма.
За изпълнението на тези дейности, фирма ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД разполага с висококвалифициран екип, притежаващ богат опит в сферата на счетоводните услуги. Този екип работи за Вас и успеха на Вашия бизнес, защото най - важната крачка към успеха на фирмата ни е, успешно изграденото взаимно доверие и Вашето задоволяване.
Очакваме Ви !

УСЛУГИ

ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД предлага за своите клиенти следните услуги :
- Счетоводни услуги ;
- Абонаментно счетоводно обслужване ;
- Изготвяне на отчети - счетоводни, деловодни, годишни и междинни ;
- Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан ;
- Изготвяне и водене на счетоводни регистри ;
- Ежедневен счетоводен контрол ;
- Обработка на месечни фактури ;
- Организиране на индивидуален сметкоплан ;
- Изготвяне и представяне на ДДС декларации ;  
- Изготвяне и електронно подаване на месечните справки -декларации по ЗДДС ;
- Подаване на информация, свързана със системата Интрастат ;
- Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на фирмата ;
- Годишно приключване на финансовата година по Националните счетоводни стандарти, съгласно условията на договор за счетоводно обслужване ;
- Консултантски услуги.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
ГЕОРГИ АСЕНОВ ИВАНОВ
Съдружници :
ГЕОРГИ АСЕНОВ ИВАНОВ
ЮЛИЯ АТАНАСОВА НИТОВА-ИВАНОВА

Четвъртък, 29 Януари 2015г. 11:23ч.

ДАРИС ООД

ДАРИС ООД

Адрес: гр. София, Ж.к. Гео Милев, ул. Манастирска 23

Тел.: 02/415 3252;

Факс:02/417 3921;

E-mail:dinko@daris.info

Web site: www.daris.info

ЗА НАС

Дарис ООД е фирма, която се намира в град София, на адрес  Ж.к. Гео Милев, ул. Манастирска 23. Тя е вписана в Търговския регистър през 2010 година и се развива с основна икономическа дейност - консултантски и проектантски услуги в сферата на строително-инвестиционния процес.
Основната ни цел е да осигурим максимално улеснение и увереност на своите клиенти, при реализацията на техният инвестиционен проект.
Нашата роля е да Ве дадем гаранция за качествено изпълнение на проектантските и строителни дейности по време на строително-инвестиционния процес и постигане на минимални срокове при оптимални разходи за реализирането и експлоатацията на крайния продукт. За постигането на сигурност и надеждност на предлаганите услуги, нашият екип се състои от опитни инженери, архитекти и консултанти, с отношение към всички детайли и визия за цялостния инвестиционен процес.
Дарис ООД е дружество, което представлява лицензиран консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. За тази си дейност, фирмата има издаден Лиценз № ЛK - 000186/ 19.10.2004 от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Освен това фирмата е вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал.4 от Закона за енергийната ефективност с Удостоверение № 00219 / 27.07.2010 г. от Агенцията по енергийна ефективност.
Дарис ООД е компания, която стриктно се отнася към стандартите за качество, ето защо е внедрила системата си за управление в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008, за което има издаден Сертификат № 28925/13/AN от сертифициращ орган - Rina с обхват “Управление на инвестиционни проекти, инвестиционно проектиране, надзор в проектирането, строителен надзор, обследване за енергийна ефективност на сгради”.
Дарис ООД е фирма лидер в своя бранш, търсена и предпочитана от множество доволни клиенти и партньори !
Отворени сме за нови партньорства и Ви очакваме !

УСЛУГИ

Услугите, които ще получите от фирма ДАРИС ООД са следните :
* Проектантски услуги
- Предварително инвестиционно проучване ;
- Задание за проектиране ;
- Изготвяне на идеен проект ;
- Изготвяне на технически и работни проекти ;
- Количествено стойностни сметки ;
- ПБЗ/РПОИС ;
- Ценообразуване / Площообразуване ;
* Консултантски услуги
 Надзор в проектирането и строителството
- Оценка за съответствие на инвестиционни проекти ;
- Строителен надзор ;
- Координатор по безопасност и здраве ;
Енергийна ефективност
- Оценка за енергийна ефективност на инвестиционния проект ;
- Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност ;
Управление на строително-инвестиционния процес
. Варианти за изпълнение
. Етапи
- Предварителни проучвания ;
- Планиране на строителството ;
- Проектиране ;
- Възлагане на строителството ;
- Строителство ;
- Приключване и въвеждане в експлоатация ;
. Обхват
* Бизнес Оценки
- Бизнес и приватизационни оценки ;
* Структурни фондове

ПРОЕКТИ

Проектите на фирма ДАРИС ООД са следните :
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР / ДОКЛАДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
- Жилищна сграда и външни връзки, Адрес:гр. София, ул. Нишава № 123 ;
- Жилищна сграда на осем етажа, външни В и К отклонения, външно електрозахранване, външно топлозахранване, абонатна станция и вертикална планировка.  Адрес: гр. София, бул. Сливница № 200 ;
- Търговски комплекс, външни В и К отклонения, електрозахранване, външно топлозахранване, абонатна станция и вертикална планировка. Адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов 24 ;
- Жилищна сграда на 3 етажа, външно водопроводно отклонение и вертикална планировка. Адрес: гр. София, бул. Братя Бъкстон № 86; Изготвяне на технически паспорт
- Жилищна сграда с магазини и гаражи. Адрес: ул.Хмел №  5
- Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи. Адрес: УПИ XIV 162, кв.5, м. Драгалевска спирка гр. София.
- Сервиз, складове и офиси на фирма „ИПО” ООД. Адрес:ул.”Резбарска” 47, УПИ IV-1226,1274, кв.15а, м. НПЗ „Х. Димитър” по плана на гр. София, район „Подуяне” – СО
- Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи. Адрес: УПИ I-1273, кв. 20, м. „Изток – юг” по плана на гр. София, район „Изгрев” – СО
- Еднофамилна жилищна сграда. Адрес: УПИ XVII-1428, кв. 7, м. “Малинова долина – Обслужващи обекти на околовръстен път” по плана на гр. София, район „Витоша” – СО
- Еднофамилна жилищна сграда и ажурна ограда с H до 2,20m с плътна част 0.60m. Адрес:УПИ XV-1428, кв. 7, м. “Малинова долина – Обслужващи обекти на околовръстен път” по плана на гр. София, район „Витоша” – СО
- Жилищна сграда /M+4+A/, външни връзки и вертикална планировка. Адрес: гр. София, ул. „Ами Буе” № 2
- Жилищна сграда, външни връзки, външно електрозахранване. Адрес: УПИ I-348, кв. 250, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, район “Витоша” – СО
- Жилищна сграда. Адрес:  гр. София, бул. ”Арсеналски” № 65
- Жилищна сграда.  Адрес:  гр. София, ул. ”Мокренски Проход” № 33
- Жилищна сграда и Външни В и К връзки. Адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Вихрен” № 38
- Апартаментен хотел. Адрес: гр. София, ул. „Московска” № 47
- Жилищна сграда, външни В и К връзки, външно електрозахранване с кабели НН и вертикална планировка. Адрес: гр. София, район “Средец”, ул. “Хан Омуртаг” № 84
- Пристройка към обект „Обслужваща едноетажна сграда – банков офис. Адрес: ул. „Акад. Борис Стефанов” № 9
- Преустройство и промяна на предназначението на триетажна жилищна сграда с кафе-аперитив в „ХОСПИС”. Адрес:УПИ VI-1969, кв. 19, м. „Модерно предградие” по плана на гр. София, район „Връбница” – СО, с административен адрес: ул. „367” № 28
- Контролер за базови станции на GSM оператор “GloBul”, Външни В и К връзки и вертикална планировка. Адрес:УПИ IV-229 за производствена обслужваща дейност, кв. 12А по плана на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив
- Преустройство на жилищна сграда. Адрес: УПИ II-13, кв. 509, м. „Центъра” по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Врабча” № 9
- Офис сграда с магазини, подземни гаражи и трафопост. Адрес: УПИ IV-8,9,11, кв.220, м. ”Западно направление”, по плана на гр. София, район „Възраждане” – СО

ПЛОЩООБРАЗУВАНЕ / ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
- Многофункционален комплекс "SAN STEFANO-PLAZZA". Адрес: УПИ III, кв.547, м."Центъра", зона А, гр. София
- Жилищна сграда с магазини и апартаменти. Адрес: гр. София, м. Дианабад, кв. 21А,  УПИ IV 1260 – бл.2
- Мултиплекс кино Арена
- Завод за производство на дървена дограма и кофражни платна, гр. Разлог
- Жилищна сграда за сезонно ползване- гр. Банско, УПИ IX-2416, кв.234a        
- Жилищна сграда за сезонно ползване- гр.Банско, УПИ VII-1001, кв.234a
- сезонни жилища в кв.39, Жилищна сграда "Старият-Несебър"
- ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПAРКИНГ в У.П.И. І-3,11,12,13, кв.1,  м. "Гробищен парк" гр. Бургас
- Жилищни сгради с подземни гаражи в гр.София, КВ.8 , м. "Южен парк - III-та чст", Блок В
- Жилищни сгради, магазини, подземни гаражи, паркинги, УПИ I 839, IV 837 и III 838, кв.44, м."Разсадника-Бежанци",гр. София
- Жилищна сграда с магазини, офиси обекти за обществено обслужване и подземни гаражи в гр. София, парцел I 923, кв.8, м."Мотописта II част"

РПОИС / ПБЗ - ПЛАНОВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
- Мегапарк София кв.8, нпз Изток, м. Къро, р-н. Младост, гр.София
- Летище София. Реконструкция, развитие и разширение. Нова терминална сграда
- Складово - производствена база с офис сграда У.П.И. I-38,39,49 в масив 111, в м. "Курт тепе", гр. Бургас
- Търговско-административна сграда с подземен паркинг в У.П.И. I -3,11,12,13, кв.1, м. "Гробищен парк" гр. Бургас
- Автосервиз, търговски- учебен център  и администрация УПИ IV- 187, кв.1A," Република- 2" гр. София
- Ремонт, пристройка и преустройство на   хотелски комплекс "Олимп" УПИ II кв. 261 гр. Банско    
- Ваканционна сграда с апартаменти за сезонно ползване в у.п.и. IV - 512, кв.2302, КК ''Слънчев бряг- запад'', община Несебър ;идентификатор по КК 51500.507.398, Блок 3
- Пристройка и надстройка на нежилищна сграда в УПИ  IVЗА, "СОФИЯ ПРЕС" ,кв. 453, м"Центъра", гр.София
- Апартаментен хотел на ул. “Будапеща” № 3, УПИ VІІІ – 6, кв.506а, местност “Центъра- зона А-север”-укрепване

ДОКЛАД ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - Оценка за съответствие съгласно чл. 169, ал. 1, т.6 от ЗУТ на инвестиционен проект
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС SAN STEFANO PLAZZA – София,  ул.”Сан Стефано”, кв. 547, м. Центъра, Зона – А, УПИ ІІІ
- Производствена и складова база на фирма "Технопанел". Подобект:  Административна сграда. Адрес: УПИ IX - 781,кв.46 НПЗ"Кремиковци"- с. Яна, район Кремиковци, гр. София

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ОБЕКТИ
- Приемо предавателни, базови и релейни станции:
- Дарис е осъществила надзор на множество– предавателни и релейни станции на Vivatel, GloBul, Мтел, включително и множество Комуникационни кули с височина от 18m до 54m.
- Опита на Фирмата в изпълнение на дейността възлиза на девет (9) години. През този период фирмата осъществи надзор и осигури получаване на Разрешения за ползване за над 1800 базови станции. За обектите на мобилните оператори въведени в експлоатация след декември 2006г. ДАРИС е изготвила и заверила в Общините и Агенцията по кадастър Технически паспорти. За всички обекти Дарис е извършила и оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
- Дарис е осъществила строителния надзор на външното електрозахранване на над 150 текомуникационни обекта – кабелни и въздушни линии Ср.Н.
 Оптични трасета:
- Изтегляне на оптичен кабел на Министерски Съвет в участъка Пловдив – Хасково – Стара Загора – Сливен – Ямбол
- Магистрален оптичен кабел в сервитута на съществуващия транзитен газопровод за Македония в участъка на ВТ ГИС „Дупница” до ВТ ГИС „Гюешево” и на локален оптичен кабел до АГРС „Кюстендил”, находящ се на територията на общините: Дупница, Бобов дол, Невестино и Кюстендил, обл. Кюстендил
- Оптична кабелна линия за свързване на базова станция(трансмисионна точка 3010) на бул.”6-ти септември” 237 по ПОС, гр. Пловдив
- Оптична кабелна линия за свързване на Контролер за базови станции в УПИ  IV-229, кв.12а по плана на кв. „Т. Каблешков” и базова станция BTS 3008 на бул.”България” до блок 196 по ПОС, гр. Пловдив
- Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от Междинна точка от трасето (МТТ) Кранов възел (КВ) „Батулци” – Междинна точка от трасето Кранов възел „Николаево” до Възлова точка (ВТ) Газоразпределителна станция (ГРС) „Плевен”
- “Локален оптичен кабел от междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) за газопроводно отклонение (ГО) ”Попово” точка от трасето (ТТ) АГРС ”Попово””
- „Локален оптичен кабел МТТ КВ за ГО”Русе – ТТ АГРС „Русе – Запад” и ТТ АГРС”Русе – Изток
- Магистрални и локални оптични кабели – Северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец” – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци” до възлова точка (ВТ) автоматична газо – разпределителна станция (АГРС) „Търговище”
- Оптична мрежа в гр.София за квартали Люлин 6, 7, 8, 9 и 10, Хладилника, Красно село, Мотописта, Гоце Делчев, Възраждане, Зона Б5, Сердика
- Оптична GPON мрежа в гр.Пловдив за квартали Тракия 1,2 и 3
- Оптична GPON мрежа в гр.Бургас за квартали Лазур и Изгрев
- Оптична GPON мрежа в гр.Варна за квартали Младост и Възраждане

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
- Семейни хотели в гр. Созопол, УПИ VI и VII-5243, м.”Буджака”
- Жилищна сграда, Външни В и К връзки, Външно електрозахранване и вертикална планировка. Адрес: ул. ”Манастирска” № 23

КОНТАКТИ

Телефон: +359 2 415 3252
Мобилен телефон: +359 898 65 65 22
Факс: +359 2 417 3921
E-mail адрес: office@daris.info
Адрес : София, 1111, ул. Манастирска № 23

УПРАВЛЕНИЕ

Управители и съдружници :
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ДАВИДОВА
БОЖИДАР ДИНКОВ ДАВИДОВ

Четвъртък, 29 Януари 2015г. 10:09ч.

ЮНА ТРЕЙД ЕООД

ЮНА ТРЕЙД ЕООД

Адрес: гр. София, бул. Шипченски проход 65 В

E-mail: junatrade@abv.bg 

Web site: www.juna.bg

ЗА НАС

Фирма ЮНА Трейд ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град София, бул. Шипченски проход 65 В. Компанията се развива като производител и дистрибутор на уникални за българския пазар млечни десерти с името ЮНА.
Основната ни мисия е да предлагаме здравословни и висококачествени продукти, които помагат за балансираното и пълноценно хранене на цялото семейство.
Продукцията, която произвеждаме и предлагаме на пазара е произведена по традиционни технологии, без съдържание на консерванти и оцветители, и отговаря на всички изисквания на европейското и българското законодателство относно хигиената и безопасността на храните. Грижа за това имат нашите специалисти, които следят всеки един етап от производството на десертите.
Нашите десерти съдържат натурални млечнокисели продукти с високо съдържание на незаменими аминокиселини, калций, витамини и живи млечнокисели бактерии. Това от своя страна ги прави полезни !
ЮНА ТРЕЙД ЕООД е утвърден производител на вкусни и полезни десерти. Фирмата е добре позната на пазара и се радва на доверие от страна на клиенти и партньори !

ПРОДУТКИ

Продуктите, които фирмата предлага са :
- Млечен десерт с ванилия
- Млечен десерт с парченца шоколад

КОНТАКТИ

Фирма ЮНА Трейд ЕООД
Адрес : град София, бул. Шипченски проход 65 В
Телефон : 0883460576
e-mail: junatrade@abv.bg/ office@juna.bg
Уеб сайт : http://www.juna.bg

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ЧЕРНИХ.

Сряда, 28 Януари 2015г. 16:29ч.

НЕТКОМ ДУПНИЦА ЕООД

НЕТКОМ ДУПНИЦА ЕООД

Адрес: гр. Дупница, ул. Страхил войвода 16, вх. Б, ет. 1, офис Б1

Тел.: 07013/15 50;

E-mail:ivo_nikov@mail.bg

Web site: www.netcom-dupnitsa.bg

ЗА НАС

Фирма НЕТКОМ - ДУПНИЦА ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което е регистрирано със седалище град Дупница. Адреса на компанията е на ул. Страхил войвода № 16, вх. Б, ет. 1, офис Б1. Основната икономическа дейност на НЕТКОМ - ДУПНИЦА ЕООД се развива в следните направления :
- Продажба и сервиз на касови апарати.
- Продажба и сервиз на компютри, компютърна и офис техника.
- Внедряване на търговски и счетоводен софтуер, автоматизиране на дейността на магазини, ресторанти и хотели.
- Зареждане и рециклиране на тонер касети и консумативи за принтери и копирни машини.
- Изграждане на системи за видеонаблюдение.
- Внедряване на специализиран медицински софтуер - лекари, ДКЦ, МЦ, стоматолози и лаборатории.
НЕТКОМ - ДУПНИЦА ЕООД се отнася към качеството с високо ниво на прецизност, ето защо всяка задача възложена на дружеството бива, извършвана по всички стандарти и изисквания. Грижа за това има професионално квалифицирания екип от специализирани кадри, притежаващи дългогодишен стаж в бранша.
НЕТКОМ - ДУПНИЦА ЕООД е фирма лидер в своята сфера, наложила и утвърдила се на пазара, като търсена и предпочитана, защото е лоялен и коректен партньор.
Сервизът на фирмата се намира в град Дупница, ул. Проф. Ал. Балабанов № 30 А.
Заповядайте ! Очакваме Ви !

КОНТАКТИ

НЕТКОМ - ДУПНИЦА ЕООД
Дупница, ул. Страхил войвода 16, вх. Б, ет. 1, офис Б1
Телефон : 070131550
Моб. Тел.: 0888415163
ivo_nikov@mail.bg
Свържете се с нас !
Очакваме Ви !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин НИКОЛАЙ СЛАВЕВ НИКОВ.

Сряда, 28 Януари 2015г. 14:55ч.

ЕВРОЛОГИСТИКС ЕООД

ЕВРОЛОГИСТИКС ЕООД

Адрес: гр. Златоград, бул. България 19 А

Тел.: 0307/120 58;

E-mail:eurologistics.ltd@abv.bg

ЗА НАС

Еврологистикс ЕООД е фирма със седалище град Златоград, област Смолян. Компанията развива дейности в две направления :
- счетоводна дейност ;
- специализирани строителни дейности.
Екип от квалифицирани специалисти, професионалисти с богат опит в сферата на счетоводството, ще отговорят на всяко ваше запитване, ще помогнат за решаване на всеки ваш проблем. А екипът ни от строители ще се погрижи за качественото изпълнение на поставените задачи. Фирмата разполага още с богата материална база, необходима за отличното изпълнение на услугите.
Еврологистикс ЕООД се стреми да задоволи нарастващите потребности на клиентите. Постигаме го като пестим времето, усилията и пари им.  Благодарение на качествената ни работа, ние искаме да бъдем вашият доверен партньор, осигурявайки Ви спокойствие и сигурност по всички въпроси, свързани със счетоводството и контрола на техния бизнес, както и със строителството.
Еврологистикс ЕООД Ви очаква !

УСЛУГИ

Еврологистикс ЕООД предлага богато разнообразие от услуги :  
* Счетоводни услуги
- Изготвяне на отчети - счетоводни, деловодни, годишни и междинни ;
- Обработване на месечни фактури ;
- Организиране на индивидуален сметкоплан ;
- Изготвяне на счетоводна политика ;
- Изготвяне и водене на счетоводни регистри ;
- Подготовка за регистрация по ДДС ;
- Изготвяне и представяне на ДДС дневници и декларации ;
- Изготвяне и електронно подаване на месечните справки -декларации по ЗДДС ;
- Подаване на информация, свързана със системата Интрастат ;
- Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на фирмата ;
- Годишно приключване на финансовата година по Националните счетоводни стандарти, съгласно условията на договор за счетоводно обслужване ;
- ТРЗ и Личен състав ;
- Консултантски услуги.
* Строителни услуги
- Извършване на всякакви дейности с метали ;
- Металопочистване ;
- Оксидиране ;
- Боядисване ;
- Изолация ;
- Металозаваръчни дейности ;
- Провеждане на мерки за корозионна защита на превозни средства, кораби и индустриални съоръжения от всякакъв вид.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин Хатжи Мемис Мустафа Мемет.

Сряда, 28 Януари 2015г. 14:34ч.

ЮНИОН КОНТРОЛ ООД

ЮНИОН КОНТРОЛ ООД

Адрес: гр. София, ж.к. Дианабад, ул. Апостол Карамитев 7, партер, офис 2

Тел.: 02/983 60 22;

Факс:02/983 60 28;

E-mail:unionc@omega.bg

Web site: www.unionc.hit.bg

ЗА НАС

"Юнион контрол" ООД е фирма, която е основана през 1999 година, със седалище град София. Дружеството. представлява колективен член-основател на Българската Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти (БААИК), която от своя страна членува в Европейската и Световната Федерация на Инженерите Консултанти - EFCA и FIDIC.
Основната икономическа дейност на "Юнион контрол" ООД е в следните направления :
- упражнява строителен надзор в процеса на строителството ;
- извършва технически контрол в проектирането по части Конструктивна и РПОИС ;
- консултантски услуги ;
- изпълнява инвеститорски контрол ;
- прави оценки на недвижими имоти ;
- оценки на проекти.
Дружеството разполага със застраховка "Професионална отговорност" в ЗПАД "Енергия", София, бул."Княз Дондуков" 33. Разполага още с квалифициран работен състав, както и съвременна материална база, които помагат за качественото изпълнение на дейностите.
"Юнион контрол" ООД е дружество с наложени пазарни позиции, благодарение на множеството доволни клиенти и партньори, получили успешни обекти !
Очакваме Ви !

ОБЕКТИ

По - значителните обекти, на които "ЮНИОН КОНТРОЛ" ООД  е упражнила или упражнява в момента строителен надзор са :

ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
- Административна сграда на "ББСС ГАЛЪП Интернешънъл", София, бул."Джеймс Баучър" 23
- Хотелски комплекс "Берлин-1" в курортен комплекс "Златни пясъци" /единадесет етажна сграда - реконструкция и промяна на категоризацията/ и Хотелски комплекс "Берлин-2" в курортен комплекс "Златни пясъци" /шестетажна сграда - ново строителство/
- Хотелски комплекс "Морско око - Гардън", в курортен комплекс "Златни пясъци"
- Почивна база на НЕК ЕАД в курортен комплекс "Слънчев бряг"
- Хипермаркет "МЕТРО Кеш енд Кери" - Варна
- Хипермаркет "МЕТРО Кеш енд Кери" - Стара Загора
- Хипермаркет "МЕТРО Кеш енд Кери" - Бургас
- Борсов център за цветя, София
- Реконструкция на кинокомплекс "Левски", София
- Търговски и бизнес център "Синият палат" в Зона Б - 5, София
- Автосалон и автосервиз на "ФОЛКСВАГЕН", София, кв.Овча купел
- Училища, техникуми и домове за деца и юноши в системата на Министерство на Образованието и Науката
- Обекти на Министерството на Околната Среда и Водите; Държавна Агенция "Главно Управление на Архивите"; Министерство на земеделието и горите и др.
- Жилищни сгради. На снимката жилищна сграда в София на ул. "Цанко Церковски"
- Магазини, ресторанти и заведения за обществено хранене, интернет клубове

ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ
- ТЕЦ "Марица-Изток 1" /ЕАД "БРИКЕЛ"/
- Циментов завод "Вулкан"
- Циментов завод "Девня" екологични и други проекти
- МОК "Асарел - Медет"
- Хвостохранилище "Люляковица", екологични и други проекти
- Рекултивация на северно насипище на рудник "Медет"
- Шивашка фабрика "ВИТАВЕЛ" - Луковит
- Мебелна фабрика "КАНТЕК" - София
- Ел Би Булгарикум" ЕАД - София
- Предприятие за биологични продукти "ЛАКТИНА" в София, район Банкя
- Бензиностанции на Петрол

КОНТАКТИ

ул. "Бачо Киро" №16, ет. 2
София 1000 ;
България ;
тел.: ( + 359 2) 983 6022
факс: (+ 359 2) 983 6028
GSM: 088 931 92 23
088 849 45 49
088 788 47 24
088 878 01 73
E-mail: unionc@omega.bg

Филиали
Велико Търново-Горна Оряховица - тел. 088 8823 926 - инж. Георги Василев
Димитровград-Хасково - тел. 088 7661 400 - инж. Евгений Ненов
Бургас    - тел. 088 8212 721 - инж. Душко Опърлаков
Варна - тел. 052-829 006 - инж. Диана Братанова
Стара Загора - тел. 042 600 905 - инж. Величка Русева
Търговище - тел. 0885 100 750 - инж. Тотка Ковачева

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ МУРДЖЕВ.

Сряда, 28 Януари 2015г. 12:19ч.

ТАХОСЕРВИЗ ООД

ТАХОСЕРВИЗ ООД

Адрес: гр. Бургас, ул. Професор Яким Якимов 5 / сграда на СБА /

Тел.: 056/881 095;

E-mail: tachoservice@abv.bg

ЗА НАС

ТАХОСЕРВИЗ ООД е дружество с ограничена отговорност, което е регистрирано със седалище град Бургас през 2008 година. Основната икономическа дейност, в сферата, на която се развива е сервизиране на измервателна апаратура за време, скорост и разстояние. Компанията се развива още със сервизиране на мобилни телефони, както и битова и автомобилна електротехника. ТАХОСЕРВИЗ ООД изпълнява и още една дейност, която е спедиционни и превозни сделки.
Във всяка една дейност, с която се занимава, компанията спазва стандартите и изискванията и разполага с нужната материална база, както и с квалифицирани екипи от професионалисти.
ТАХОСЕРВИЗ ООД е дружество, добре познато в своя регион, изпълняващо услугите си с качество и на достъпни цени. В следствие на това, фирмата е със стабилни пазарни позиции и се радва на доверие от страна на клиенти и партньори.
Очакваме Ви !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
ГАЛИН ЗГУРОВ АНГЕЛОВ
Съдружници :
ГАЛИН ЗГУРОВ АНГЕЛОВ
ВЕСЕЛА ЗГУРОВА АНГЕЛОВА

Сряда, 28 Януари 2015г. 10:38ч.

ИНВЕСТСТРОЙ 92 ЕООД

ИНВЕСТСТРОЙ 92 ЕООД

Адрес: гр. Велико Търново, ул. Росица 1

Тел.: 062/625 927;

Факс:062/621 839;

E-mail:investstroi@abv.bg

ЗА НАС

ИНВЕСТСТРОЙ 92 ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище град Велико Търново. Фирмата води своята история от 2008 година и се развива с основна икономическа дейност, насочена в областта на строителен надзор, технически контрол и оценка.
Дейностите, в които е специализирана компанията са :
- осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството - инвеститорски контрол ;
- административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация;
- осъществяване на комунални услуги, свързани с :
* извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци;
* поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи;
* озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.
ИНВЕСТСТРОЙ 92 ЕООД е дружество, което се развива успешно благодарение на висококвалифицираният си състав, който притежава богат и дългогодишен опит в бранша. Фирмата разполага също така и с боагата материална база, с помощта, на която извършва качествено дейностите.
ИНВЕСТСТРОЙ 92 ЕООД е дружество със стабилни пазарни позиции и се радва на доверие от страна на клиенти и партньори !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е госпожа Ина Димова Минчева-Кърджилова.

ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ ЕАД

Адрес: гр. София, ж.к. Сердика, ул. Камен Андреев No 24

Тел.: 02/805 28 10;

E-mail: office@pshold.bg

Web site: www.pshold.bg

ЗА НАС

„Промишлено строителство - Холдинг“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, което е основано през 1952 година, със седалище град София. Предприятието е правоприемник на „Промишлено строителство“ и „Метални конструкции“ - представляващи структури с богат национален и международен опит в сферата на строителството, металните конструкции, производството на халета и студено - огънати профили.
През годините си на съществуване и развитие, холдингът е участвал в изграждането на :
- атомни електроцентрали ;
- металургични и машиностроителни заводи ;
- химически заводи ;
- топлоелектроцентрали ;
 -циментови заводи ;
- заводи за производство на хартия ;
- търговски обекти и спортни съоръжения ;
- жилищно строителство ;
- Национален дворец на културата ;
- Аспарухов мост ;
- мостове Витиня на автомагистрала Хемус ;
- Завод за санитарен фаянс, гр. Севлиево ;
- бази за отдих и туризъм.
Предприятието успешно е извършило, висококачествени строителни работи на значителен брой строителни обекти на територията на Русия, Украйна и Федерална Република Германия. През последните 15 години, обаче Холдингът се занимава с извършването на строителни работи предимно на територията на Федерална Република Германия. Там сме участвали в изграждането на :
- Музей на БМВ, Баварско музейно хранилище ;
- разширение на Топлоцентрала в Андернах ;
- спортни зали, училища, жилищни сгради ;
- Зимен стадион „Инцел”;
- Плувен басейн и многофункционална спортна зала – Изар шуле, гр. Мюнхен;
- Спортен център – Унтерфьоринг, ФРГ и др.
Дружеството разполага с висококвалифициран работен състав, както и с богата материална база, спомагащи за изпълнението на посочените дейности. „Промишлено строителство – Холдинг“ ЕАД има възможността за извършването на висококачествено жилищно строителство, промишлено (индустриално) строителство, строителство на жилищни, административни сгради, спортни зали и съоръжения, строежи от транспортната инфраструктура, в това число заводски комини и инсталации, производство на метални конструкции и студено – огънати профили. Дружеството разполага с високо технологично оборудване (пълзящ и катерещ кофраж и др.).
„Промишлено строителство – Холдинг“ ЕАД е дружество лидер в своя бранш, като заслуга за това имат множеството успешно завършени обекти, доволните клиенти и доверието, което те ни гласуват !
Очакваме Ви !

СТРОИТЕЛСТВО

„Промишлено строителство – Холдинг“ ЕАД е вписано в Централния професионален регистър на строителите в България по следните групи и категории :
- Първа група (строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения) – строежи от първа до пета категория;- Втора група (строежи от транспортната инфраструктура) - строежи от първа категория
- Трета група (строежи от енергийната инфраструктура) – строежи от трета категория;
- Четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда) – строежи от първа до трета категория.
Фирмата „Промишлено строителство – Холдинг“ ЕАД е изключително стриктна по отношение на качеството, ето защо е сертифицирана по следните стандарти :
- БДС EN ISO 9001:2008БДС EN ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството;
- БДС EN ISO 10162:2003БДС EN ISO 10162:2003 – Система за производствен контрол – студено – огънати профили;
- БДС EN ISO 1090 - 2:2008БДС EN ISO 1090 - 2:2008 – Система за производствен контрол – метални елементи за метални конструкции;
- БДС EN ISO 14001:2005БДС EN ISO 14001:2005 – Система за управление на околната среда;
- BS OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопасността при работа.

ЛАБОРАТОРИЯ

„Промишлено строителство Холдинг” ЕАД притежава също така, собствена акредитирана лаборатория, чрез която извършва ведомствен контрол и контрол на фирми в машиностроенето, строителството, на съдове под налягане, металургия, контрол на якост на пластмаси, покрития на метали с бои, магнитно- прахова дефектоскопия на изделия. Лабораторията е създадена с нов висококвалифициран екип, който сертифициран, както и нова съвременна апаратура(мобилна), отговаряща на евростандарти и евронорми.
Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 ;
Дейността, в чието направление се развива е :
I. Съдове, работещи под налягане, газови съоръжения и инсталации, тръбопроводи, котли, работещи с високо и ниско налягане, лагери и лагерни тела, листове, прокат, тръби, заварени съединения, отливки, изковки.
- Вид, големина и разположение на нецялости/несъвършенства посредством радиографичен метод за контрол.
- Вид, големина и разположение на нецялости/несъвършенства посредством ултразвуков метод за контрол.
- Вид, големина и разположение на нецялости/несъвършенства посредством  магнитно-прахов метод за контрол.
- Дебелина на стена посредством ултразвукова дебелометрия.
- Твърдост посредством метода на отскачаща съчма, в системи HS (по Шорт); HB (по Бринел); HV (по Викерс); HRB (по Роквел В) и HRC (по Роквел С).
- Вид, големина и разположение на нецялости/несъвършенства посредством визуални методи за контрол.
II. Черни метали:
- Вид на химични елементи посредством спектрометричен анализ.
III. Механични изпитвания на заваръчни шевове, основен метал.
IV. Визуален контрол
V. Пенатратен метод

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Студено огънати профили
* Профили: стоманени, студеноогънати, ъглови, равностранни и неравностранни
- Доставни дължини от L=2000mm до L=10000mm .
- При договореност се допускат и размери, непосочени в таблицата: А max = 240mm, B max = 120mm
* Профили: П-образни, стоманени, студеноогънати, равностранни
* Профили: П-образни, равностранни, от студено валцована ламарина
* Профили: П-образни, стоманени, студеноогънати, неравностранни
* Профили: С-образни, стоманени, студеноогънати
Прозорци стоманени за промишлени сгради
- Профили студеноогънати за производство на прозорци, стоманени за промишлени сгради
- Профил за каса
- Профил за кемпфер
- Профил за крило
-  Стъклодържател
Стоманени единични изделия
Разкрояване на ламарина от рулон

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

В системата на „Промишлено строителство – Холдинг“ ЕАД се включват следните дъщерни дружества и поделения:
* Строителни предприятия :
- „Енергостроймонтаж – ПС – Б“ ЕАД, гр. Белене ;
- „Промишлено строителство – Враца“ ЕАД, гр. Враца ;
- „Промишлено строителство – Разград“ ЕООД, гр. Разград ;
- клон Хокенхайм, Федерална Република Германия ;
* Предприятия за производство на метални конструкции :
- „Аркос – метал – Берковица – ПС“ ЕАД, гр. Берковица ;
- „Завод за строителна техника“ ЕООД, гр. Плевен ;
- Производствена база, г. Яна, гр. София ;
* Други :
- Лаборатория за изпитване на метални елементи и конструкции.

КОНТАКТИ

ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ ЕАД
Адрес : град София,
ж.к. Сердика, Камен Андреев No 24
Телефон : 028052810
Факс : 028052818
E- mail: pshold@abv.bg
Web site : http://www.pshold.bg/

УПРАВЛЕНИЕ

Представители :
Ивайло Йорданов Николов
Петър Бобев Мирчев
Съвет на директорите    :
Ивайло Йорданов Николов
Петър Бобев Мирчев
Димитър Николаев Димитров
Едноличен собственик на капитала :
''Строй Инвест" ЕООД,