Галина Николаева

Галина Николаева

Четвъртък, 23 Януари 2014г. 10:19ч.

ЕВРИКА 7 ЕООД

ЕВРИКА 7 ЕООД   

Адрес: гр. Ботевград, жк. “Васил Левски” 20А

Тел.: 0723/988 97;

Моб.тел.:0885/396 006;

E-mail: office@evrika7.com

Web site: www.evrika7.com

ЗА НАС

Еврика 7 е Българско предприятие работещо като подизпълнител на Швейцарски производители на детайли за механични часовници. Основните ни дейности са завършваща повърхностна обработка, лазерно гравиране и прецизно асемблиране.
Осигуряваме на партньорите си управление на производството, контрол на качеството и цялостно обслужване на логистиката.

УСЛУГИ

Механично полиране:
- Заготовка и оразмеряване
- Шлайфане, грубо полиране
- Фино ръчно полиране
- Супер-фино крайно завършване
Не-бляскави повърхностни обработки:
- Сатиниране
- Матиране
- Пясъко-струене
Други процеси:
- Електро-разрядно полиране и пасиваране
- Измиване, изплакване с де-минерализирана и де-йонизирана вода.
- Прецизно лазерно гравиране на метали
- Лакиране, изпичане
- Качествен контрол

Четвъртък, 23 Януари 2014г. 09:51ч.

ТЕРРА КРЕДИТ ООД

ТЕРРА КРЕДИТ ООД

Адрес: гр. София, бул. Арсеналски No 11, ет. 8, ап. 12

Тел.: 0700 17 787;  02/819 7002;  02/819 7003;  02/819 7005;

Факс:02/963 3242;

E-mail: office@terracredit.com

Web site: www.terracredit.com

ЗА НАС

"Терра Кредит" ООД ("Терра Кредит") е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
Развитие на бизнеса
Основна насока в стратегията на Терра Кредит за развитие на бизнеса е бързо и ефикасно развитие на търговската мрежа на територията на цялата страна. В изпълнение на тази стратегия към началото на 2012 година, Терра Кредит има 49 офиса в 45 града на България. Към настоящия момент с оглед редуциране на риска, свързан с дейността, Компанията е фокусирана в предоставянето на сравнително малки по размер заеми, с кратък срок на погасяване и при засилен контрол на риска. Социалната таргет група, към която Компанията е насочила предоставянето на кредитите са физически лица със среден или под средния икономически статус, които се нуждаят от малки и бързи кредити, покриващи неотложни нужди. Изследванията на компанията показват, че голяма част от населението на България има нужда от подобно финансиране и възможност да изплаща подобни кредити, стига схемите за погасяване да са достатъчно гъвкави. В тази връзка разработените от Компанията продукти позволяват от една страна оптимизиране на схемите на връщане на заемите, без да натоварват клиента, а от друга гарантират до голяма степен защита интересите на Компанията и обезпечават събираемостта на вземанията.

РЕСУРСИ

Политиката на компанията е да привлича местни специалисти с опит във финансовия сектор, на които да делегира развитието на местните офиси, под контрола на ръководството на Компанията. Към настоящия момент в Терра Кредит работят над 240 човека, като се очаква с отварянето на нови офиси, броят на служителите да достигне над 400 към края на 2012 година.
С оглед обезпечаване на контрола на бизнеса, Компанията разполага със специално разработен софтуер, който напълно автоматизира генерирането на документите, свързани с предоставянето на кредитите, следи документооборота, осчетоводяването на операциите и актуализирането на базата данни на Компанията. Що се отнася до офисите за предоставяне услугите, политика на Компанията е да наема помещения на достъпни локации, които оптимизират предоставянето на кредитите, предвид клиентската целева група на Терра Кредит.
Цели
Целите на Терра Кредит за настоящата 2012 година са свързани предимно с развитието на търговската структура и подобряване на качеството на обслужване. Компанията планира да отвори през 2012 - 2013 година нови 50 офиса и по този начин да обхване почти всички градове с население над 5 000 души. Във връзка с нивото на предоставени кредити, компанията планира оптимизиране на механизмите за контрол на предоставянето на кредитите и регулиране на риска.

ПРОДУКТИ

-Терра Кредит е по - бързият потребителски кредит на територията на България. Услугата е лесна, честна и прозрачна. Вие ще получите сумата, за която сте одобрени, в деня на кандидатстване. Всичко, което е необходимо да направите, е да ни посетите и наш кредитен консултант да попълни от Ваше име молбата за отпускане на кредит.
-Сума на кредита: от 100 до 2000 лева. Тези кредити се отпускат без ипотека или какъвто и да е залог.
-Погасяването става чрез седмични или месечни вноски в зависимост от избрания продукт, съобразени с възможностите на всяко домакинство. Вноските се събират в офисите на Терра Кредит всяка седмица или месец от нашите Кредитни консултанти.
-Ако погасявате Вашия кредит без закъснение, при приключването му ще получите отстъпка в размер на до 50 % от сума на последната вноска, която трябва да върнете *.
-За отпускането на кредита е необходимо Вашите данни да бъдат попълнени във фирмената програма. Копие на лична карта, заверено с подпис на кандидатстващия за кредит, е единственият задължителен документ!
-За допълнително улеснение, нашият Кредитен Консултант ще попълни вместо Вас всички необходими данни за кандидатстване напълно безплатно!
-Бюрокрацията и формалностите са сведени до минимум; на Клиентите си ние предлагаме бързо, компетентно обслужване и максимално улеснение. Ако по някакъв начин Ви затрудним, макар и минимално, моля не се колебайте да ни се обадите или да ни пишете на обявените адреси!
-Терра Кредит предлага на всички свои клиенти и напълно безплатно СМС напомняне за предстояща вноска.

Терра Кредит ООД дава не само решение за временните финансови проблеми, но предлага нещо повече – клиентите ни получават доверие, съчетано с човешко разбиране и желание за помощ в нелекото ежедневие.

Терра Аванс
-Без ЛИХВИ
-Без такси за кандидатстване и при усвояване
-Размер на отпусканите суми – 100, 200 или 300 лв
-Срокове, за които може да се кандидатства, са 1, 2 или 3 месеца
-Равни месечни погасителни вноски
-С фиксирани месечни такси

Терра Мини/Макси
Терра Мини/Макси е кредит за физически лица. Услугата е много бърза, удобна и улеснена. Наш Кредитен Консултант ще Ви попълни молба за кандидатстване за кредит.
Основните характеристики на кредита са:
-Равни седмични погасителни вноски
-Размер на отпусканите суми – от 100 до 2000 лв
-За суми над 400 лв изискваме авалист
-Срокове, за които може да кандидатства Клиент на Терра Мини/Макси са 10, 16, 20, 24, 30, 36, 42 и 52 седмици
-Такса за усвояване на кредит – според отпуснатата сума

Терра 30
Терра 30 е кредит ориентиран към физически лица, които получават доходите си на месечна база. Услугата е много бърза и улеснена. Наш Кредитен Консултант ще Ви попълни молба за кандидатстване за кредит.
Основните характеристики на кредита са:
-Равни месечни погасителни вноски;
-Размер на отпусканите суми – от 100 до 2000 лв;
-За суми над 400 лв изискваме авалист;
-Срокове, за които може да кандидатства Клиент на Терра 30 са 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8, 9, 10 , 11 и 12 месеца;
-Такса за усвояване на кредит – според отпуснатата сума.

Терра Комфорт
Терра Комфорт е кредит за физически лица. Услугата е много бърза, удобна и улеснена. Наш Кредитен Консултант ще Ви попълни молба за кандидатстване за кредит след като Вие представите задължително необходимите документи.
Основните характеристики на кредита Терра Комфорт са:
-Месечни погасителни вноски;
-Размер на отпусканите суми – от 2000 до 100 000 лв;
-Задължително е обезпечение по кредита;
-Срокове, за които може да кандидатства Клиент на Терра Комфорт са 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8, 9, 10 , 11 и 12 месеца;
-Такса за усвояване на кредит – според отпуснатата сума;
-Възможна ипотека

Автомобилен лизинг
Дата на първа регистрация на автомобила на лизинг - до 7 години /при приключване на лизинга./
Стойност на автомобила над 8000лв.
Авансова вноска - от 30%.
Брой месечни лизингови вноски - 6 до 24 месеца.
Годишно оскъпяване - от 15% до 20% в зависимост от годината на производство на МПС.
Други първоначални разходи:
- застраховка каско - 1-ва вноска /Каското е разсрочено на 4-ри равни вноски през 3 месеца./
- маркировка на автомобила
- регистрация в КАТ
- такса обработка на документи 2,5% /еднократно/
- данък МПС
- гражданска отговорност - /еднократно/
- еко такса
- финансов риск 2%
- нотариална такса
- пълномощно за управление на МПС
Потвърждение за финансиране до три работни дни.

Сряда, 22 Януари 2014г. 10:25ч.

ГИПС АД

ГИПС АД

Адрес: с. Кошава, обл. Видин

Тел.: 094/60 40 12;

Факс:094/60 40 12;

Моб.тел.: 0938/98 200; 0882/942 212;  0888/405 652;

E-mail: gips-ad@infotel.bg

Web site: www.gips-ad.com

ЗА НАС

Мината край село Кошава е единственото в Югоизточна Европа подземно находище на гипс. Добиваният в предприятието гипс е 100 % природен продукт и чистотата му достига 95 % (при добивания от открити мини гипс тя е до 50 %). ГИПС АД е основен доставчик на суровини в циментовия бранш и при производството на гипсови свързващи вещества и газобетонни изделия. От 2006 г. до сега са инвестирани над  22 млн. лева в реконструкция, модернизиране и осъвременяване на технологичния процес със закупуването на комплекс за механизиран подземен добив на естествен гипс, изграждането на две нови производствени линии за производство на сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа, инсталация за сушене и сепариране на пясък и коплексна инсталация за калциране на природен гипс.
На 4 октомври 2012г. официално беше открит новият завод на “ГИПС” АД в с. Кошава, това е първият завод в България с комплексна инсталация за калциране на природен гипс. Проектът е одобрен по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2913г. Оборудването на новата инсталация с капацитет 80 хил. тона годишно е на стойност 8 млн.евро. Доставчик на оборудването е "Claudius Peters Projects". С пускането в експлоатация на новия завод и Комплексната инсталация значително се намалява вредното въздействие върху околната среда.  При допустими вредни емисии от 50 милиграма на кубичен метър, в атмосферата ще бъдат отделяни не повече от 20-27 милиграма. Значително се намалява енергоемкостта на производството, като разходът на електроенергия и горива се понижи с 45%. Капацитетът на новата инсталация е 14 тона на час.
В момента ГИПС АД произвежда 23 продукта сухи строителни смеси – 13 на гипсова основа и 10 продукта на циментова основа, система за топлоизолация и грундове.

ПРОДУКТИ

При разнообразието на своите продукти ГИПС АД, следи европейските тенденции в налагането на нови продукти, пречупвайки ги през специфичните особености и изисквания на българския пазар. Голямо разнообразие от сухи строителни смеси на циментова и гипсова основа като: шпакловки и лепила, замазки и мазилки, лепила за керамични покрития, система за топлоизолация и грундове. Основната цел на дружеството е да предложи на своите клиенти  продукти които намират приложение при строителството, реконструкция и ремонт на обекти /обществени и жилищни /.
Качество
В стремежа си за конкурентоспособност на българския и европейски пазар, ГИПС АД осъществява строг контрол по целия производствен цикъл. Притежава единствената акредитирана в страната лаборатория за изследване на гипс и гипсови производни. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001-2008 SGS
Пазари
Продукцията на ГИПС АД е добре позната в България, Сърбия и съседна Румъния.

- Лепила за керамични покрития
- Строителен гипс "кошава"
- Мазилки
- Шпакловки и лепила
- Грундове
- Гипс
- Система за топлоизолация

 

ДИСТРИБУТОРИ

 

- "Цем Комерс" ООД -София                  cem-commerce@inet.bg    
 02 9624825
- "Корпорация Топливо" АД -София           g.ivanova@toplivo.eu         
02 8180825
- "Топливо " АД - София                               office@toplivo.net              
02 8135411
- ФТБ ЕООД -Пловдив                                    ftb_eood@abv.bg             
0886 393806
- "Балканика" ЕООД- Пловдив                  balkanika_pl@abv.bg         
32 968 511
- "Профи" ООД- Русе                         alex-et@mbox.contact.bg  
0899 144437
- Консорциум Мега Груп"- Перник         mega_group@mail.bg        
886905166
- СИП Инвест ЕООД -Варна                         sip_invest@abv.bg             
0896 661630
- ТЕХНОКОРЕКТ ЕООД -Бургас             technokorekt@mail.bg       
0898 567 045
- "Компас Север" - ЕООД                    kompas_sever@abv.bg      
094 601 665
- "Строймат" ЕООД -Плевен                  stroimat_pl@abv.bg           
0899 987500
- МИКС ООД - Пловдив                                   mixltd@dir.bg                    
886315083
- "Стройснаб" ООД -Варна                 stroysnab@yahoo.com        
0889 227 338
- "Крипс 4" ООД- София                                krips@abv.bg                    
0888 699008
- "Булгаринвест 90" ЕООД-Перник    bulgarinvest90@mail.bg     
0888 357 021
- "Юбис" ЕООД -София                         ubis_bg@yahoo.com           
0885 835427
- "Тропик 57" ЕООД -Варна            stroimarket_varna@abv.bg  
0878 211088
- "Техни 67" ЕООД - Ст.Загора                   boss@sklad1.com              
0887 755888
- "Строймаркет" ООД -София            stroimarket_ltd@abv.bg      
02 9461678
- "Дикрам" ООД- Хасково                              dikram@abv.bg                 
0887 619 820
- "Агора" ЕООД- Димитровград               valentinv@escom.bg           
0887 298 879
- ЕТ "Надислава-Иван Рупов"-Пазарджик     crupov@yahoo.de     
0878 940626
- "Влад кит" ООД -Благоевград               vladkit_ltd@abv.bg              
885292106
- "Снабстрой" ООД- Перник                snabstroi@b-trust.org         
888635277
- "Мал Мук" ООД- Перник                         malmuk@abv.bg               
076 671122
- "Йонимонт" ООД- Монтана             yonimont_2000@abv.bg     
0887 223230
- "ТЕРСНАБ" АД - Сливен                           tersnab_sl@dir.bg
044/ 662851, 0887835195
- "ПЛУТОН ГРУП" АД - Казанлък            matanov_63@abv.bg
0431/ 62653, 0895477125

Вторник, 21 Януари 2014г. 16:37ч.

НАТАЛИ 88 ООД

НАТАЛИ 88 ООД

Адрес: гр. София, ул. Гео Милев, № 132 ет. 4 ап. № 61

Тел.: 02/971 36 77; 02/971 70 33;

E-mail: nataly_88@abv.bg

ЗА НАС

Фирмата НАТАЛИ 88 ООД е регистрирана с правна форма на управление - дружество с ограничена отговорност и със седалище град Враца. Развива се с основна икономическа дейност - Международен транспорт.
Дружеството е лицензиран автомобилен превозвач, който е лидер в своя бранш и извършва вътрешни и международни товарни превози.
Автопаркът на НАТАЛИ 88 ООД се състои от превозни средства, които напълно отговарят на всички Европейски стандарти и изисквания за извършване на международен превоз на товари. Също така, компанията разполага с екип от специалисти, притежаващи богат опит, предлагащи на своите клиенти, дългосрочно партньорство, основано на съвместно доверие и коректност. Фирмата, гарантира бързи и безпроблемни доставки на стоките и товарите, спазвайки уговорените срокове.
Ценовата политика на НАТАЛИ 88 ООД е съобразена с пазарните условия и предлага отлично съотношение между качество и цена на транспортните услуги.
Благодарение на професионално отношение към своите клиенти, поддържайки отлични партньорства, Натали 88 ООД се наложи и утвърди, като лидер в транспортния бранш, с изградено име на уважаван, доверен и предпочитан превозвач. Постоянните и дългогодишни партньори винаги могат да разчитат на бърза реакция, добри цени и отлична съвместна работа.
Заповядайте при нас !

УПРАВЛЕНИЕ

Управители и съдружници :
ЕМИЛ ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Вторник, 21 Януари 2014г. 15:33ч.

ИКОМА ООД

ИКОМА ООД

Адрес: гр. София, бул. инж. Иван Иванов № 68, ет. 3, ап. 9

Тел.: 02/931 11 55;  02/931 00 55;

Факс:02/931 00 99;

Моб.тел.: 0886/394 582;  0888/511 420;

E-mail:office@ikoma-bg.com

Web site: www.ikoma-bg.com

ЗА НАС

От момента на основаването си през 1995г. ИКОМА ООД се занимава с инженерни консултации, доставка и обслужване на съоръжения, свързани с хидравличния транспорт, смесването, анализирането, измерването, дозирането, преработването  и съхранението на флуиди.
Дейността и се базира на сключени договори за ексклузивно представителство с водещи европейски производители.
Основни направления в работата на фирмата са:
-инженеротехнически подбор или цялостно решение на необходимия елемент и/или цялостна разработка на инсталация, спазвайки най-новите действуващи нормативи в Европейския съюз;
-проверка и инженерни консултации за съществуваща тръбна разводка и препоръки за промяна или изграждане на нова такава с цел удоволетворяване на основни физични закони чрез прилагане на съвременни методи за хидравличен  транспорт на флуиди;
-внос и доставка на машини и съоръжения от водещи европейски и световни фирми-производители, стоящи на най-високо техническо ниво в своята област;
-доставка на резервни части;
-контрол на монтажните и пусково настроечни операции;
-гаранционен сервиз;
-извънгаранционна информационна и техническа поддръжка.
Високото качество при решаване на всяка конкретна задача в ИКОМА ООД се гарантира от:
-консултации с висококвалифицирани специалисти и/или цели инженерингови бюра за решаване на конкретни проблеми;
-редовни персонални обучения на нашите сътрудници във фирмите производители;
-използване на съвременни компютърни програми за симулация и решаване на сложни хидротранспортни процеси;
-организиране на изложби и семинари за популяризиране на нововъведенията при производителите.
Основната ни цел е успешното решение на проблема, възникващ при хидравличен транспорт за всеки един случай, а не само доставката на конкретна машина или съоръжение.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Официален търговски представител на:
ИКОМА ООД е изключителен търговски представител за територията на Република България на фирмите:     

- FLUX-GERATE GmbH - Германия
Създател на първата варелна помпа задвижвана с електродвигател, предназначена за изпразване на съдове с малки отвори и относително голяма дълбочина. Конструкция и промишлен дизайн - патентно защитени от 1950г.
Чрез непрекъсната развойна дейност фирма FLUX обогатява производствената си програма, която вклюва следните основни направления:
- варелни помпи - предназначени за изпразване на съдове с относително големи дълбочини и малки отвори запълнени с химически агресивни, леснозапалими и/или течности използвани във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. Макс. вискозитет на течноста до 1000mPas;
- варелни помпи за труднотечливи течности - със същото предназначие като центробежните варелни помпи, но с възможност за работа с течности с вискозитет до 80000mPas. Освен варелен тип, тези помпи се предлагат и в модификации за монтаж "на сухо" или в специализирани варианти за пастообразни смеси;
- вертикални потопени помпи - предназначени за изпразване на големи резервоари с химически агресивни течности при по-висок дебит и напор;
- разходомери - за различни течности и основно предназначени за отчитане на прехвърлените от гореописаните помпи количества;
- мембранни помпи задвижвани чрез сгъстен въздух - намират широко приложение за разтоварване на съдове с отвор отгоре или при наличие на твърди примеси в течността;
- други принадлежности - маркучи, пълначни пистолети, миксери, електронни системи за атоматизиране на циклично пълнене на количества течни продукти и др.
- помпени комплекти - състоящи се от: помпа, двигател, разходомер, маркуч, пълначен пистолет и присъединителни елементи за общоприети приложения (петролни продукти, киселини, основи, леснозапалими течности) включително и за съвременните потребители на AdBlue® добавките.

- KRAL AG
KRAL AG е водещ производител в специфичната област - винтови помпи и дебитомери внедрявайки най-съвременните иновативни тенденции.
Продуктите на фирма KRAL намират приложение в следните области:      
-Корабостроене, подръжка и експлоатация на горивни и спомагателни системи във флота;
-Помпи и разходомери при горивни системи за производство на електроенергия;
-Помпи и разходомери за работа с полиуретани (PUR);
-Помпи осигуряващи мазането на промишлени машини, редуктори, турбини и двигатели;
-Системи за измерване, контрол и настройка на разхода на гориво на големи промишлени инсталации, включително дизелови и корабни двигатели с мощност над 1000kW;
-Системи за калибриране на измервателни средства и определяне на специфичния разход на гориво на промишлени двигатели.
Предлаганите от KRAL машини са съобразени със съвременните изисквания за безопасност и сигурност при експлоатацията им, както и с най-новите тенденции за опазване на околната среда и възможност за работа с продукти с ниско съдържание на сяра и съответно нисък вискозитет на флуида.

- SERO Pump Systems GmbH
Фирма SERO е основана през 1894г., като фабрика за помпено оборудване. Получила името си и имперски патент през 1929г. за конструирането на самозасмукваща ротационна помпа, известна понастоящем като "вихрова помпа" или "помпа със страничен канал".
Вихровите помпи са особено подходящи за работа с лесно летливи течности или течности транспортирани при високи темпераатури, което предполага образуването на газови фази (мехури) по време на прехвърлянето на флуида. Особено подходящи са за изпомпване на течности от резервоари без да е необходимо да се "обезвъздушава" смукателния тръбопровод или за препомпването на втечнени газове - LPG.    

- SONDERMANN PUMPEN + FILTER GMBH & Co. KG
Основана през 1961г, като фирма за производство на  помпи и филтри от различни полимерни материали неотдавна тя бе присъединена към компанията FLUX-GERДTE GmbH.  Основната насоченост на новото обединение е чрез производство на висококачествен продукт все по-комплексното задоволяване на възникващите потребности от специализирани машини в различните отрасли на производството.
Продуктовата гама обхваща следните области:
-Центробежни хоризонтални помпи задвижвани с магнитен съединител с дебит от 60 до 60 000 л/ч, напори от 5 до 60 м/ вод. стълб;
-Центробежни помпи с потопена хидравлична част и двигател „на сухо” с дебити до 60м3/ч и напори от 4 до 60 м/ вод. стълб
-Филтри със сменяеми филтърни вложки с отвор на порите от 0.02 до 500 μm, както и на комплектни комбинации на помпи с филтри (филтърпомпи) позволяващи дебити до 72 000 л/ч
-Различни допълнителни принадлежности, като честотни регулатори, датчици за контрол на поток, системи за защита от работа на сухо при магнитните помпи, пресостати, както и новите магнитни центробежни помпи с изключително малки дебити – до 5л/мин.
Тези машини са подходящи за течности с висока химическа активност с приложение в галванотехниката, текстилната промишленост, химията, ХВП и др.

ДОСТАВКИ

Всички доставки на стоки, осъществявани от ИКОМА ООД се основават на предварително изградени договорни отношения с производителите и дългогодишна съвместна работа с тях, което ни предоставя възможността да предлагаме максимално изгодни търговски условия и на нашите клиенти. Освен доставки от представляваните от ИКОМА ООД фирми ние извършваме доставки и от фирмите:     
- JOSEF EMMERICH PUMPENFABRIK GmbH
- FLUX-GERATE GmbH - Германия
- Habermann GmbH & Co. KG- Германия
- HERMETIC-PUMPEN GmbH
- KRAL AG
- SERO Pump Systems GmbH
- SONDERMANN PUMPEN + FILTER GMBH & Co. KG
- WILO

Вторник, 21 Януари 2014г. 15:19ч.

БДЖ КОНЧАР АД

БДЖ КОНЧАР АД

Адрес: гр. София, ул. Майчина слава No 2

Тел.: 02/421 98 31; 02/946 15 61;

Факс:02/421 98 31; 02/946 15 61;

E-mail:bdz_koncar@mail.bg

ЗА НАС

Фирма БДЖ - Кончар АД е учредена през април 2002 година с начален капитал от 50 хил. лева и седалище град София. Основен предмет на дейност, с който се развива дружеството е железопътен транспорт.
Основната икономическа дейност, която извършва дружеството е производство, модернизация и ремонт на електрически транспортни средства /локомотиви, мотриси и вагони/ и търговия /внос и износ/ с тях.
През 2005 година в халето на БДЖ Кончар АД се ремонтират български локомотиви.
БДЖ КОНЧАР АД разполага с квалифициран екип от специалисти в областта. Те притежават необходимия опит и нужните способности за качественото извършване на дейностите. Към момента фирмата е утвърдена и е с безупречен авторитет.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Представител :
ГИНЧО МАРИНОВ ПАВЛОВ
Управителен съвет :
ГИНЧО МАРИНОВ ПАВЛОВ
ТАТЯНА ДОЧЕВА ВАСИЛЕВА
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ
Надзорен съвет :
ЮСУФ ЦРНАЛИЧ
ИГОР ЯГОДИЧ
ВЕСНА БОИНОВИЧ - ГРУБИЧ
Михаил Стоянов Драгиев
ЧАВДАР КИРИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

Вторник, 21 Януари 2014г. 10:57ч.

МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД

МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД

Адрес: гр. Стамболийски, ул. Заводска No 1

Тел.: 032/909 338;

Факс:032/909 599;

Web site:www.mondigroup.com

ЗА НАС

Монди е един от най-големите производители в световен мащаб на хартия и хартиени опаковки с около 23,000 служители по цял свят, с производствени мощности, разположени в Европа, Азия и Африка.
Историята на „Монди Стамболийски”, най-големият производител на целулоза и хартия в България, започва в далечната 1952 г., когато в гр. Стамболийски се създава заводът. Днес, той е най-големият потребител на технологична дървесина у нас, която се добива изцяло в България.
През 2006 г. заводът става част от Монди Груп, международна група за производство на хартия и опаковки, с основни производствени единици в Централна Европа, Русия и Южна Африка и обслужваща пазари в целия свят. Централата на Монди Груп се намира в Йоханесбург, Южна Африка, а централата на дивизия Europe&International се намира във Виена. Монди е двойно листвана компания на стоковите борси в Йоханесбург и Лондон.
„Монди Стамболийски”, като част от Монди Груп, присъства на световния пазар за хартия и опаковки, имайки своите предизвикателства и приоритети да постигне устойчива позиция. Затова на фокус са въпроси като зелена енергия, използване на възобновяеми ресурси, разработване на по-екологично чисти методи на производство и социална отговорност. Използването на биомасата като гориво за производството на зелена енергия става все по-важен въпрос за Монди, тъй като процесът на производство на целулоза и хартия консумира много енергия и ресурси. В тази връзка, заводът бе отличен като финалист в категория “Зелена енергия“ и “Биогорива” на престижните международни награди PPI Awards 2011 (Международни награди в областта на целулозата и хартията).

ДЕЙНОСТИ

Монди Стамболийски” ЕАД произвежда неизбелена крафт целулоза, крафт хартия за торби и терпентин. Около 97-98 % от произведената крафт хартия е предназначена за износ.
Производствата са напълно интегрирани – от дървесината през влакнестия материал – целулоза , зона за регенериране на химикали, до крайния продукт – крафт хартия.
Предприятието има собствен ТЕЦ и Биологична пречиствателна станция.
Реално действащите промишлени инсталации на фабриката са както следва:
1.0. Промишлена инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби
1.1. Дървесно подготвителен цех
1,1.1. Склад за иглолистна дървесина
1.1.2 Корообелване
1.1.3. Надробяване
1.1.4. Сортиране
1.1.5. Пневмотранспорт
1.1.6. Открит склад за трески
1.2. Цех за целулоза
1.2.1. Транспорт на трески
1.2.2. Варилно отделение
1.2.2.1. Отделение за терпентин
1.2.3. Промивно отделение
1.2.4. Сортиране, двустепенно на целулозата (грубо и фино)
1.2.5. Сгъстяване и обезводняване
1.3. Хартиена машина РМ2 за производство на крафт хартия
1.3.1. Басейн за висока концентрация
1.3.2. Размилащо подготвително отделение, 2 степени на размилане, 3 степени на сортиране висока концентрация и 5 степени очистване при ниска концентрация
1.3.2.1. Басейн за брак
1.3.2.2. Химично отделение
1.3.2.3 Напорна кутия и ситова част
1.3.3. Пресова част, 3 преси
1.3.4. Пред-сушилна част
1.3.5. Микрокрепиране, клупак устройство
1.3.6. След-сушилна част
1.3.7. Устройство за навиване на хартията
1.3.8. Рол апарат за нарязване
1.3.9. Опаковачна машина
1.4. Зона за регенерация на химикали
1.4.1 Вакуум изпарителна станция (ВИС), 1 линия с 6 корпуса
1.4.2. Содорегерационен котел (СРК)
1.4.3. Отделение за каустизация (ОК)
1.4.3.1. Пещ за регенерация на варта (ПРВ)
1.5. Инсталация за производство на топло и електроенергия
1.5.1 СРК
1.5.2 Енергиен котел №8
1.5.3 Енергиен котел №9 (временно спрян от експлоатация с протокол на РИОСВ – Пловдив №2960-ПД от 21.10.2010г. и Заповед № РД-351 /21.10.2010 г. )
1.5.4 Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия

Вторник, 21 Януари 2014г. 10:34ч.

ПОДЕМ ЕООД

ПОДЕМ ЕООД

Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. Тунджа 10

Тел.: 06141/50 13;  06141/68 17;

Факс:06141/68 17;

E-mail:podem@abv.bg

Web site: www.podem-eood.hit.bg

ЗА НАС

Предприятието произвежда нестандартно оборудване за промишлеността и селското стопанство, както и електродомакински уреди. Разполага с мощности за механична и пресова обработка на метали.
Фирмата разполага със свободни мощности за работа с ексцентър преси от 40 до 100 тона и преса двойно действаща - 360 тона за дълбоко изтегляне.
Дружеството е със 100 % общинско участие. Около 82 души са заети в предприятието.
Базата на дружеството е разположена на територията на три населени места.
Управата на предприятието и един от цеховете е в град Полски Тръмбеш.В село Павел е разположен цехът за сита с ръководител Таня Иванова.В село Полски Сеновец се намира цехът за електроуреди и сита с ръководител Дарина Тонкова.
Освен стоките на склад, предприятието работи основно по поръчка, като се съобразява с индивидуалните нужди на клиента. Фирмата предлага монтиране на място, както и поправка на повреда.

АГРО ОБОРУДВАНЕ

- Силозни бункери
Предназначени за временно съхраняване на комбинирани фуражи. Те са междинно звено между фуражния цех и хранилката. Монтират се извън помещението върху бетонен фундамент. Изработват се от ламарина, заварочна конструкция.Зареждат се пневматично чрез фуражовози,а при необходимост чрез елеватор или шнеков транспортьор.
- Резервоари за вода
Предлагат се в различни разновидности в зависимост от желаната вместимост – от 20 до 50 кубически метра. След подходящо полимерно покритие, могат да се използват за съхранение на хранителни продукти.
- Резервоари за нафта и бензин
Вместимост от 20 до 50 куб.метра.
Предлаганите резервоари са осигурени според правилника за противопожарна безопасност изискваните строително - технически норми за безопасност. Резервоарите са предназначени за подземен монтаж.
- Утаителни циклони и циклонни батерии
- Сита
Сита – щанцовани с кръгли, продълговати, квадратни и други конфигурации отвори по БДС 2932-72 при дебелина на материала от 0,5 до 15 мм и размери на отвора от Ф0,8 до Ф30 мм в зависимост от дебелината на ламарината.
- Инсталация за смесване на фуражни смески
Включва::
Смесител – коритообразен, 0,5 куб. метра
Фуражомелка с производителност до 2 тона/час, комплект с тръби Ф130 и циклон.
Инсталирана мощност:
смесител коритооборазен – 4 kW
фуражомелка – 18.5 kW.
Време за смесване – 6 минути
- Инсталация за смесване на фуражни смески
Включва:
Фуражомелка с производителност до 2 тона/час, комплект с тръби Ф130
Смесител осмостенен, вертикален –1кубически метър с  два шнека – вертикален и  хоризонтален, заедно с циклон.
- Винтови транспортьори (шнекове)
Предназначени за транспортиране на зърно и преработен зърнен фураж. При промяна на мощността и оборотите на задвижването може да се променя производителността на шнека.
Произвеждат се в 4 разноводности:
Ф160, Ф200, Ф250, Ф320
- Фуражомелка в комплект с циклон
Фуражомелка с производителност до 2 т./час, в комплект с тръби Ф130 и циклон.
- Бункери за зареждане на фуражомелки и смесители

УРЕДИ ЗА БИТА

- Тенджера електрическa
Уред за домашно ползване предназначен за печене на тестени изделия, пирожки, бисквити, хлебчета, торти.
Ястия от месо, риба и зеленчуци. номинално напрежение 220V номинална мощност 630W    
- Стeрилизатор
Ел. у ред битов за стерилизиране на консерви. П редназначен за консервиране на хранителни продукти в домашни условия.
клас на точност I
вместимост – буркани /Ф111 до Ф135/ – 22 бр.
Време за завиране на водата 1ч. и 30мин.
- Нагревател тръбен оребрен с ключ
Предназначен за отопление на малки помещения, търговски павилиони и др.
номинално напрежение 220V
номинална мощност 1600W
- Нагревател тръбен оребрен влагоустойчив
Предназначен за отопление на малки помещения, търговски павилиони, кранови кабини, домашни бани и др.
номинално напрежение 220V
номинална мощност 1600W
- Електрически котлон 1250W
Предназначен за топлинна обработка на хранителните продукти и приготвяне на топли напитки в домакинствата.
Номинално напрежение 220V
Номинална мощност 1250W
Диаметър на нагревателната плоча Ф180
- Розетки за комин
Предлагат се в два размера:
Ф110 с тегло 0,208 кг.
Ф130 с тегло 0,250 кг.

МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Метални изделия за строителството и бита
- Метални кофражни платна за лек кофраж на плочи с размери 1000 х 1000, 500 х 1000, 750 х 1000, включително и метални контейнери за съхраняването и превоза им;
- Телескопични подпори за платна кофражни с различна дължина;
- Метални оградни пана – по проект на клиента или по модел на дружеството;
- Декоративни решетки за прозорци или врати;
- Метални врати, единични и двойни – гаражни, за мазета, входни апартаментни, шумо- и топлоизолирани, блиндирани, огнеупорни t=45 min 60 min с “Антипаник” брави, плъзгащи портални врати с дистанционно управление;
- Парапети метални за външни и вътрешни стълби, за балкони – по проект на клиента или по модел, предложен от фирмата – взимане на точни размери, конструиране, изработка и монтаж;
- Вити метални стълби и парапети към тях;
- Електрически стълбове за улично осветление с различна височина и брой на рогатките;
- Пилони за знамена;
- Елементи за метални конструкции по чертежи на клиента – колони, столици, връзки, ферми, ригели и др.;
- Метални шкафчета за работни дрехи – единични и двойни;
- Метални каси за ловно оръжие;

Вторник, 21 Януари 2014г. 10:18ч.

СОД АЛБЕНА ООД

СОД АЛБЕНА ООД

Адрес: гр. Балчик, ул. Черно море № 55

Тел.: 057/976 788;

Факс:057/976 833;

E-mail:sodalb@abv.bg

ЗА НАС

Фирмата СОД АЛБЕНА ООД е със седалище и адрес на управление град Балчик. Дружеството е регистрирано през 2008 година, с основна икономическа дейност - Монтаж, използване и поддържане на сигнално-охранителна техника, видеонаблюдателна техника, пожаро-известителна техника и охрана на обекти на физически и юридически лица. Охрана на частни и обществени обекти със сод, видео наблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъп. СОД АЛБЕНА ООД разполага със сателити към "ITV партнер".
СОД АЛБЕНА ООД е добре позната компания в охранителния бранш и е изградила за себе си отличен авторитет. Доверете се на сигурността предлагана от компанията.
Очакваме Ви !

УПРАВЛЕНИЕ

Управители и съдружници са :
МАРИЙКА МАРИНОВА ЙОВЕВА
ИВЕЛИН ИЛИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ

Вторник, 21 Януари 2014г. 10:01ч.

ЕР МИЗИЯ ООД

ЕР МИЗИЯ ООД

Адрес: гр. Плевен, ул. Солун 13

Тел.: 064/801 034;  064/801 977;

Факс:064/801 827;

Моб.тел.: 0888/321 792;

E-mail: airmizia@abv.bg

ЗА НАС

 Фирма Ер Мизия е авиокомпания, която е специализирана в агро-биохимически услуги. Наименование и място на летателната площадка 'Гривица' - гр. Плевен (Географски координати ПИК N 43° 24' 54.1'' E 024° 44' 04.8'' )