Галина Николаева

Галина Николаева

Четвъртък, 13 Март 2014г. 15:30ч.

ФБМ АД - град Панагюрище

ФБМ АД

Адрес: гр. Панагюрище, Индустриален парк 1

Тел.: 0357/62 243;

Факс:0357/62 243;

E-mail: fbm@opticoel.com

ЗА НАС

“ФБМ” АД е акционерно дружество, основано през 1993 година, със седалище град София и адрес за кореспонденция град Панагюрище, Индустриален парк 1. Регистрирана е като българо - френска компания и се развива с основна икономическа дейност : извършване на проучване, реализация и продажба на индустриални продукти. Произвежда по френски дизайн бормашини за пробиване на стъкло и лентови шлайф-машини.
ФБМ АД разполага с екип от квалифицирани кадри, които притежават богат опит в бранша, както и богата материална база, която е необходима за производството в срок и с качество.
ФБМ АД е наложено на пазара като търсен и предпочитан бизнес партньор.
Очакваме Ви !

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се представлява от изпълнителния директор инж. Димитър Зяпков.
Съвет на директорите    :
НИКОДИМ ГЕОРГИЕВ КАЗАНДЖИЕВ
КРИСТИЯН ПИЕР БАХМАНН
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЗЯПКОВ

Четвъртък, 13 Март 2014г. 15:10ч.

ЕСМ ЕООД - град Добрич

ЕСМ ЕООД

Адрес: гр. Добрич, ул. “Независимост" 40, вх. А

Тел.: 058/60 37 52;  058/60 17 72;

Факс:058/60 29 13;

Моб.тел.: 0888/20 36 01;

E-mail: office@esm-bg.com

Web site: www.esm-bg.com

ЗА НАС

Нашият стремеж е постигане на високо качество и удовлетвореност в реални срокове чрез прилагане на съвременни технологии.
Разполагаме със собствен транспорт и работим с екип от  54 високо квалифицирани специалисти с доказан опит по този начин гарантираме професионално и отговорно отношение към нашите клиенти и партньори.
“ЕСМ“ ЕООД град Добрич е основана през 1999 година и се управлява от инж. Евгения Стамова.
В рамките на тези 13 години работихме и се доказахме в областта на упражняване на независим строителен надзор.
Фирмата е член на Българската Асоциация на архитектите и инженерите-консултанти /БААИК/ и сме сертифицирани по ISO 9001:2000.

 

КЛИЕНТИ

- БУЛГАРГАЗ ЕАД –София
- Община Община Варна, Община Камено, Община Добричка,Община Генерал Тошево
- Юрий Гагарин-БТ АД Половдив
- ПримагазАД
- Консорциум Варна Про Енерджи
- КейбълТел АД
- Булгартел ЕАД София
- Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД
- Храм Света ТРОИЦА Добрич
- Птицекланица АД Добрич
- УП България 9 ЕООД София
- Еко Енерджи Проджект ООД Димитровград
- УИНДЕКС ООД София
- Варна Грийн Енерджи ООД Варна
- Еко Енерджи Груп ООД София
- Креда Консулт ЕООД София
- СИТРОЕН АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ
- „ПОРТ БАЛЧИК АД
- МОБИЛТЕЛ АД
- БУЛГАРТРАНСГАЗ АД София
- Слънчеви лъчи България АД

Четвъртък, 13 Март 2014г. 12:05ч.

МЕТАТРОН МТ ООД

МЕТАТРОН МТ ООД

Адрес: гр. София, ул. Цар Иван Асен II 49

Моб.тел.: 0884/254 647;

E-mail:office@metatron.bg

Web site: www.metatron.bg

ЗА НАС

“МЕТАТРОН МТ” ООД   е създадена през 1991 г. изцяло с частен капитал, със седалище: Гр. София, ул.“Подп. Неделчо Бончев” № 8 А, с управител Михаил Генов Кръстев. Дружеството разполага със собствени производствени мощности (търговски офис, администртивна сграда, производствени халета – 1200 м2, складова база – 400 м2), универсално оборудване и всички необходими за производствената й дейност машини и съоръжения. “МЕТАТРОН МТ” ООД предлага продукти, които отговарят на всички изисквания по отношение на качество, надеждност, устойчивост, естетика и дълговечност. Дружеството разполага с 25 монтажни групи, което гарантира експедитивност, бързина и качество на работа. Въз основа на натрупания опит, ние можем да окажем съдействие с конкретни предложения за най-подходящите решения за изграждане или реконструкция, както и за прилагането на най-подходящите материали.

 

ДЕЙНОСТ

Дейността на „Метатрон МТ” ООД се проверява периодично от системите за вътрешен контрол, външни одитори и агенции, специализирани в изготвянето на оценка и присъсъждане на кредитен рейтинг: 
-Сертификат за качество по ISO: 9001/2008;
-Сертификат за опазване на околната среда по ISO: 14001/2004;
„Метатрон МТ” ООД е с основна дейнст:
-производство и монтаж на метални конструкции;
-производство и монтаж на окачени тавани с марката “Hunter Douglas–лицензиран производител    педставител  за България  и  Югоизточна Европа;
-производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма;
-производство и монтаж на окачени структурни фасади;
-проиaзводство и монтаж на алуминиеви обшивки от Алукобонд;
-вентилируеми плътни фасади;
-рекламни табла и елементи;
-парапети - производство и монтаж на алуминиеви, метални и от неръждаема стомана;
-проектанска дейност;
-инжeнеринг;

 

ПЕРСОНАЛ

“Метатрон MT” ООД разполага с над 250 човека високо квалифициран персонал:
- архитект – дизайнери;
- инженер – проектанти;
- оператори на високотехнологични машини;
- работници;
- монтажници, които са запознати и прилагат най-модерните строителни  технологии;
За времето на съществуването си, „Метатрон МТ” ООД  е натрупала голям професионален опит и специализирана информация и е обучила висококвалифицирани кадри, с които работи и в момента. През двадесет годишното си съществуване „Метатрон МТ” ООД се е доказала като коректен партньор, извоювала е добрата си репутация, чрез стриктно изпълнение на поетите задължения и отговорности, срокове и договорености, на безупречно качество на изпълнение.

 

ОБЕКТИ

Oсвен дългият списък от престижни обекти, като:
- търговски центрове
- луксозни жилищни сгради
- хотели
- подлези
- метростанции и др.
За тези клиенти дружеството е изграждало стотици обекти като едновременно и им предлага:
-адаптация на корпоратовния дизайн към конкретния обект;
-оптимизация на растери и материал;
-планирано  производство и линенен годишен график за монтаж;
-планирано складово количество на материали нужни за  производството, спрямо годишния план;
-гаранционно и извън гаранционно обслужване и ремонти в рамките на 24ч – за цялата страна;
-архив на чертежите за производство на детайлите и монтирани елементите за последните 15г. по обекти;
-резрвен склад за ползваните материали – при необходимост за бърз ремонт или подмяна на някой елемент;

ДИСТРИБУТОРИ

Гр. Сандански 2800
Петър Бърдарски, ул. "Димитър Поп Георгиев" № 7, тел.: 0887 936 756.

Гр. Добрич 9300
"Джия 2001" ООД, бул. "Добруджа" № 29, тел.: 058 601 750.

Гр. Габрово 5300
Владимир Рачев, тел.: 0897 036 188.
Десислав Колев, тел.: 0898 489 469.

Гр. Пловдив 4000
"Тера Груп" ООД, ул. "Любен Каравелов" № 2, 032 642 769, 032 642 752.
"Щром" ЕООД, бул. "Шести септември" № 258, тел. 032 622 120,
             бул. "Цариградско шосе" № 53, тел. 032 686 180.

Гр. Видин 3700
"В и В Комерс" ЕООД, ж.к. "Крум Бъчваров", бл. 22-партер, тел.: 094 600 379.

КОНТАКТИ

Адрес: София 1124, ул. Цар Иван Асен II 49
Телефон:
Мобилен: + 359 884 254 647
Email: office@metatron.bg

Адрес: Варна 9002, ул. Балчик № 5
Мобилен: +359 885 585 849
Email: varna@metatron.bg

Производствена база:
Адрес: София 1592, ул. Подп. Н. Бончев № 8А
Мобилен: + 359 888 687 882

Сряда, 12 Март 2014г. 14:21ч.

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ЕАД

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ЕАД    

Адрес: гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ

Тел.: 0973/80 018;

Факс:0973/80 736;

E-mail:aer@aer-bg.com

Web site: www.aer-bg.com

ЗА НАС

От 19.06.2001г. “Атоменергоремонт”  ЕАД е еднолично акционерно дружество с държавно имущество с едностепенна система на управление. Основен предмет на дейност на Дружеството е извършване на текуща техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствени съоръжения, строително-монтажна, ремонтна и инвестиционна дейност.
През 2006 година “Атоменергоремонт” ЕАД изпълнява от програмата за Реконструкции и модернизации на блокове 5 и 6 – самостоятелно дейности по мярка «Подобряване на сеизмичната устойчивост на оборудване от системите за безопасност на 5 и 6 блок» и като участник в Консорциум «Атоменергостройремонт» - дейности по мярка «Подобряване на сеизмичната устойчивост на носещите конструкции на ЕП-2»
След затваряне на енергоблокове на АЕЦ Козлодуй, «Атоменергоремонт» се стреми да разшири кръга на своите клиентите. През последните години работи по следните проекти:
- Изработка на елементи на котел-утилизатор от когенерираща инсталация и монтаж на газова турбинав «Биовет» АД, гр.Пещера, чрез договор с фирма «Марчегалия», Италия;
- Изграждане и пускане в експлоатация на два броя когенериращи инсталации в «Топлофикация Враца»;
- Изграждане и пускане в експлоатация на когенерираща инсталация в «Топлофикация Бургас»
- Изработване на утилизатори за «Топлофикация Бургас»;
- Изработване на съдове под налягане за «Агрополихим», гр.Девня
- Дейности по модернизацията на ТЕЦ «Марица изток 2», включително демонтаж, монтаж и пуск на 4 броя генератори и 3 броя турбини “Тошиба” на блокове 1-4, изграждане на сероочистваща инсталация, райони 2 и 3, чрез договор с «Мицуи енергийни проекти» , Япония;
- Монтаж на турбогенераторна станция в «Неохим» АД, Димитровград
- Подмяна стержени от статорната намотка на турбогенератор ТВВ-210-2 в РЕК Битола, Република Македония
Други основни клиенти на "Атоменергоремонт" ЕАД са топлоелектрическите централи и топлофикационните дружества в Димитровград, Бобов дол, Плевен, Враца, Сливен, Велико Търново, Габрово, Брикел ЕАД и други. Най-важните комплексно изградени обекти през последните години са:
Изработка, доставка и монтаж на съоръжения за метален и стоманобетонен газоход, складови помещения и командна зала за обслужване към система за очистване на димни газове в "Брикел" ЕАД (2010-2011), ТЕЦ "Марица 3"АД, гр.Димитровград (2011-2012) и ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД (2012). В момента се извършва строителството на обекта в "Топлофикация Перник" АД
-    Изграждане и пускане в експлоатация на когенериращи инсталации в "Топлофикация Враца",  "Топлофикация Бургас" и "Топлофикация Плевен" (2007г.). В областта на когенерацията също така през 2005година дружеството изпълни изработка на елементи на котел-утилизатор от когенерираща инсталация и монтаж на газова турбинав "Биовет" АД, гр.Пещера, по възлагане на италианската фирма "Марчегалия".
-    Изработване и ремонт на съдове под налягане - топлообменници, утилизатори и др.
В ТЕЦ Марица Изток 2 бяха реализирани два големи обекта, които дружеството изпълни като подизпълнител на Японската компания  "Мицуи Енергийни проекти":
-    Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица изток 2", включваща демонтаж на съществуващи турбини, генератори, кондензатори, тръбопроводи, подгреватели, помпи, арматура и монтаж на новото оборудване, както и топлоизолационни работи по тръбопроводи и съдове (2007-2009).
-    Монтаж на сероочистваща инсталация, райони 2 и 3 в ТЕЦ "Марица Изток 2" (2006-2007)
Самостоятелно и в обединение с "Атоменергоремонт Гълъбово" ЕООД, дружеството извършва за  ТЕЦ Марица Изток 2 и редица ремонтни дейности по съоръжения и оборудване на централата.
Извън пределите на България, за периода 2006 - 2010 година, "Атоменергоремонт" ЕАД изпълни дейности в съседни страни като Сърбия и Македония, където бяха извършени ремонтни дейности по турбина и генератор в топлоелектрическата централа в Битола и водноелектрическа централа в Стрежево, Република Македония, както и дефектовка и ремонт на турбогенераторна група във Фабрика за хартия "Божо Томич" АД и Фабрика за опаковачна хартия и амбалаж "ФОПА" АД- Владичи хан, Република Сърбия.

ДЕЙНОСТИ

- Ремонт и възстановяване на основно турбинно оборудване в т.ч. турбини, пароразпределение и регулираща система, проточна част, валова линия, лагери, маслени системи, кондензатори и др.
- Ремонт и възстановяване на спомагателно оборудване в т.ч. арматура, тръбопроводи, помпи, съдове, топлообменници, опоро-подвесни системи и др.;
- Ремонт на генератори, електродвигатели, електролизери и други видове електрооборудване;
- Електрически машини и устройства до и над 1кV;
- Трансформатори до 400 kV (с и без вградени защитни и управляващи устройства);
- Електродвигатели до 6 кV;
- Диагностика и ремонт на силови маслени трансформатори, измерителни трансформатори и др.;
- Хроматографски анализ на разтворени газове;
- Ремонт на оборудване на първи контур на “АЕЦ-Козлодуй”;
- Изработка и ремонт на цистерни, топлообменници, варели;
- Производство и монтаж на метални конструкции;
- Ремонт и производство на съдове под налягане, въртящи решетки, филтри и др.;
- Ремонт и производство на товароподемни съоръжения;
- Производство на нестандартно оборудване, резервни части, възли и съоръжения;
- Изпълнение на проекти по реконструкции и модернизации;
- Ремонт на енергетично оборудване при заводски условия;
- Ремонт и подмяна на топлоизолация, ламаринена обшивка, монтаж и демонтаж на скелета;

ОБУЧЕНИЕ

Центърът за професионално обучение осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия, или по част от професия, както и нейното усъвършенстване.
Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели - специалисти от АЕР , с дългогодишен стаж и с опит в обучението в съответствие с българските и европейски изисквания и стандарти за това.
Практическото обучение се провежда в:
- Учебно-производствени бази и лаборатории на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" ЕАД,гр. Козлодуй;
- Други центрове за професионално обучение в Република България и в чужбина;
- Бази на други учебни институции;
- Учебно-производствени бази към предприятия на юридически и физически лица.

Центърът за професионално обучение към Атоменергоремонт"  ЕАД, гр.Козлодуй е лицензиран от НАПОО с  лицензия  № 201012845, за извършване и удостоверя- ване на професионално обучение с при- добиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:
1.Професия "Машинен техник", код 521010
- Специалност "Машини и системи с ЦПУ", код 5210105 - ІІІ кв.ст.
2.Професия "Машинен оператор", код 521030
- Специалност "Машини за гореща обработка на металите", код 5210302 - ІІ кв.ст.
- Специалност "Машини и съоръжения за заваряване", код 5210303 - ІІ кв.ст.
3.Професия "Заварчик", код 521090
- Специалност "Заваряване", код 5210901 - І кв.ст.
4.Професия "Стругар", код 521100
- Специалност "Стругарство", код 5211001 - І кв.ст.
5.Професия "Шлосер", код 521110
- Специалност "Шлосерство", код 5211101 - І кв.ст.
6.Професия "Строител", код 582030
- Специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311 - ІІ кв.ст.
7.Професия "Строител- монтажник", код 582040
- Специалност "Метални конструкции", код 5820402 - ІІ кв.ст.
- Специалност "Изолации в строителството", код 5820405 - ІІ кв.ст.
8.Професия "Монтьор на подемно-транспортна техника", код 525060
- Специалност "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601 - ІІ кв.ст.
- Специалност "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602- ІІ кв.ст.

ОБЕКТИ

Освен плановите ремонти, "Атоменергоремонт" ЕАД активно участва и в процесите на реконструкции и модернизации на енергоблокове от 1 до 6 на АЕЦ, като изпълни за последните  години десетки обекти, свързани с модернизация на блоковете.
Други основни клиенти на "Атоменергоремонт" ЕАД са топлоелектрическите централи и топлофикационните дружества в Димитровград, Бобов дол, Плевен, Враца, Сливен, Велико Търново, Габрово, Брикел ЕАД и други.
Извън пределите на България, "Атоменергоремонт" ЕАД изпълни дейности в съседни страни като Сърбия и Македония, където бяха извършени ремонтни дейности по турбина и генератор в топлоелектрическата централа в Битола и водноелектрическа централа в Стрежево, Република Македония, както и дефектовка и ремонт на турбогенераторна група във Фабрика за хартия "Божо Томич" АД и Фабрика за опаковачна хартия и амбалаж "ФОПА" АД- Владичи хан, Република Сърбия.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД е основен клиент на "Атоменергоремонт" ЕАД. От създаването си през 1974 година до момента, дружеството извършва плановите и аварийни ремонти на енергоблокове (1000MW и 440MW) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - основни и спомагателни съоръжения, включващи:
- Ремонт турбинно оборудване
- Ремонт електрооборудване (генератори, възбудители, трансформатори, ел.двигатели)
- Ремонт спомагателно оборудване (съдове, помпи, арматура и др.)
- Шлосеро-монтажни, електромонтажни и строително-монтажни дейности
Други основни клиенти на "Атоменергоремонт" ЕАД са топлоелектрическите централи и топлофикационните дружества в Димитровград, Бобов дол, Плевен, Враца, Сливен, Велико Търново, Габрово, Брикел ЕАД и други. Най-важните комплексно изградени обекти през последните години са:
* Изграждане и пускане в експлоатация на когенериращи инсталации в "Топлофикация Враца",  "Топлофикация Бургас" и "Топлофикация Плевен". В областта на когенерацията също така дружеството изпълни изработка на елементи на котел-утилизатор от когенерираща инсталация и монтаж на газова турбинав "Биовет" АД, гр.Пещера, по възлагане на италианската фирма "Марчегалия".
* Изработка, доставка и монтаж на съоръжения за метален и стоманобетонен газоход, складови помещения и командна зала за обслужване към система за очистване на димни газове в "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Марица 3"АД, гр.Димитровград и ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД. В момента се извършва строителството на обекта в "Топлофикация Перник" АД
* Изработване и ремонт на съдове под налягане - топлообменници, утилизатори и др.
- Изработка на съдове под налягане, резервни части и нестандартно оборудване
- Изработка и монтаж на тръбопроводи, топлоизолация и ламаринена обшивка
- Изработка и монтаж на метални конструкции
- Комлексно изграждане на обекти от инвестиционна програма и др.
Освен плановите ремонти, "Атоменергоремонт" ЕАД активно участва и в процесите на реконструкции и модернизации на енергоблокове от 1 до 6 на АЕЦ, като изпълни за последните  години десетки обекти, свързани с модернизация на блоковете.
В ТЕЦ Марица Изток 2 бяха реализирани два големи обекта, които дружеството изпълни като подизпълнител на Японската компания  "Мицуи Енергийни проекти":
Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица изток 2", включваща демонтаж на съществуващи турбини, генератори, кондензатори, тръбопроводи, подгреватели, помпи, арматура и монтаж на новото оборудване, както и топлоизолационни работи по тръбопроводи и съдове.
Монтаж на сероочистваща инсталация, райони 2 и 3 в ТЕЦ "Марица Изток 2"
Самостоятелно и в обединение с "Атоменергоремонт Гълъбово" ЕООД, дружеството извършва за  ТЕЦ Марица Изток 2 и редица ремонтни дейности по съоръжения и оборудване на централата.

СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЬО БУЛГАРИ ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Узунджовска № 1

Тел.: 02/980 20 20;

E-mail:centrales.bulgaria@edf-en.com

ЗА НАС

ВЕЦ "Пасарел" е най-голямото промишлено предприятие намиращо се на територията на село Долни Пасарел. Централата е част от хидро-енергийна каскада "Искър", която освен, че снабдява столицата с чиста питейна вода, също така се използва за производство на електроенергия. ВЕЦ "Пасарел" се захранва с вода от язовир Искър, а изравнителят след него яз.Пасарел захранва с вода нуждите на втората централа от каскадата ВЕЦ "Кокаляне".
Двете централи вече са частна собственост, закупени от дружеството "Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари" ЕООД, която е регистрирана през 2008 година, със седалище град София. От своя страна това българско дружество е собственост на френския енергиен гигант EDF Group (Electricite de France), това е френската държавна енергийна компания, която управлява 59 електроцентрали във Франция и гарантира електроснабдяването на 25 милиона домакинства.
През 2010 година EDF Energies Nouvelle, част от EDF Group, пусна в експлоатация третата своя електроцентрала в България ВЕЦ "Джерман". Френското дружество има съучастие в още три ВЕЦ в България - "Пирин", "Спанчево" и "Огоста".
Основната част от електропроизводството на EDF Group се генерира от вятърни централи, а през последните години компанията е особено активна и в разработването на проекти за изграждане на фотоволтаични централи. В България бе задвижен проект за инвестиции във фотоволтаични централи на стойност над 200 млн. евро.

КОНТАКТИ

Офис на компанията:
София, ул.Узунджовска, № 1
Тел.:  centrales.bulgaria@edf-en.com

Контакти с централата:
с.Д.Пасарел, ул.Самоковско шосе
Тел.:  02/992 33 90

УПРАВЛЕНИЕ

Управител:
ПЕПИ ПЕТРОВ ТРАЙЧЕВ
Едноличен собственик на капитала:
"С.И.И.Ф. ЕНЕРЖИ БЮЛГАРИ" АД

ДРАМАТИЧНО - КУКЛЕН ТЕАТЪР ИВАН РАДОЕВ

Адрес: гр. Плевен, ул. Васил Левски, 155

Тел.: 064/848 053;  064/822 087;

Факс:064/844 016;

E-mail:teatur_pleven@abv.bg

Web site:www.teatur-plevenbg.com

ЗА НАС

Драматично-куклен театър “Иван Радоев”- Плевен е държавен институт със смесено финансиране от Министерството на културата на РБ и Община Плевен. Като професионален театър съществува от 1919 година. Разполага със собствена трупа от 26 актьорски бройки и 3-ма режисьори.
От 1998 година към Драматичния театър "Иван Радоев" е открит куклен отдел, който е продължител на плодотворните традиции на несъществуващия вече Плевенски държавен куклен театър.
Сградата, която обитава плевенската трупа, е построена в края на 19 век и разполага с четири сцени: голяма, камерна, сцена “Фоайе” и Арт–клуб (кафе-театър).
В жанрово отношение театърът е широкоспектърен - поставя от класическа драма до съвременна драматургия. Годишно прави около 10 нови постановки и играе около 200 представления.
Репертоарът включва традиционни театрални заглавия, експериментални постановки, търсене на разнообразни сценични форми, обединяващи различни видове изкуства. Специално внимание се отделя на представленията за деца. Трупата гостува с успех на най-престижните сцени в столицата и страната, участва на международни и национални фестивални форуми.
Характерно за ДКТ "Иван Радоев е, че  кукленият и драматичният отдел на театъра не съществуват самостоятелно, а представляват една трупа, извършваща две дейности. Тази особеност увеличава възможностите за създаване на спектакли с пълноценното участие на целия творчески потенциал.
През две години в Плевенския театър се провежда Национален конкурс за българска драматургия на името на Иван Радоев. Номинираните пиеси се публикуват в поредица сборници с името „ДЕСЕТ”.
Под патронажа на театъра работи Младежката театрална студия.
Плевенският драматично-куклен театър задоволява основно потребностите на Община Плевен, което определя универсалния характер на репертоара му, включващ широк диапазон от сценични жанрове. Наличието на сравнително постоянна възрастна аудитория и променяща се с годините детско-юношеска, налага в афиша на театъра да присъстват заглавия както от българската и чуждестранна класика, от съвременната българска драматургия, така и любимите на публиката сатирично-вариететни форми.

 

ИСТОРИЯ

 „Не мога ви слъга откога датира театрото на любители в града ни. Но пак почвам от това, което съм слушал в детинство - за първото представление на „Многострадална Геновева" от любители. Помня с какъв възторг разправяше за това майка ми, посетила го тогава като млада булка. Участие, покрай други, в главните роли взели младежите Ячо Бръшлянов и Митко Грънчаров - по-късно видни общественици. И понеже било невъзможно по онова време участието на жена, ролята на Геновева взел Митко Грънчаров. Сцената била в най-широката от стаите на основното училище, на чието място е сега втора прогимназия. Че като се разсополивило мало и голямо-плачат, та се късат за съдбата на Геновева. „Бре, синко, стига си я мъчил, не видиш ли я в гората, бре?" - протестирали бабичките и нареждали клетви. Горките бабички - отде да знаят, че такава една развръзка ще лиши драмата от съдържание и интерес?"
1926 - Образуван е Театрален комитет, който да създаде нова театрална трупа. За директор е назначен Тачо Танев. Йосиф Киш рисува театралната завеса. Сезонът се открива на 17 октомври със „Змейова сватба" на П. Ю. Тодоров. Театърът събира 670 хил. лева, от които 40% са за фонда „Пострадали от атентата в църквата „Св. Неделя"
1927 - „Коварство и любов" на Ши-лер с Тачо Танев в ролята на Фердинанд. Окончателно е сформирана трупа. Режисьор е Васил Кирков. Играят се „ Майстори" на Р. Стоянов, „Хамлет" на Шекспир, „Тоска" от В. Сарду.
1928 - Г. Стаматов режисира „Големанов" от Ст. Л. Костов с Кръстю Сарафов в заглавната роля
1929 - Директор на театъра е Георги Костов, драматург - Боян Дановски. Поставят се „Унижените и оскърбените" от Достоевски", „Разбойници" от Шилер, „Процесът на "Мери Дюгън" от Вилър със Сава Огнянов и Александър Гюров в главните роли.
1930 - Нова театрална трупа начело с Георги Костов. В репертоара са „Милионерът" на Йордан Йовков с Петко Атанасов и Златина Недева в главните роли. Кръстю Сарафов гастролира в „Хенрих IV" на Шекспир
1931 - Играе се „Мариус" на Марсел Паньол с Кр. Сарафов в заглавната роля
Театърът се ръководи от Златина Недева. Впечатляват „Венецианският търговец" от Шекспир и „Колко е важно да бъдеш сериозен" на Оскар Уайлд
1932 - Чества се 30-годишния юбилей на актьора и създател на театъра Александър Гюров със спектакала „ Към пропаст" от Иван Вазов, където юбиля-рът изпълнява ролята на Раксин; Кр. Сарафов гастролира в „Престъпление и наказание" на Достоевски и в „Бедността не е порок" на Островски.
1933 - Общинският театър престава да съществува
1934-35 - Основан е Плевенския областен театър под ръководството на Ангел Сладкаров
1936 - Нов северобългарски областен театър със седалище Плевен, директор Дочо Касабов
1937 - В театъра се играят 272 представления с 64,112 зрители; „Без зестра" от Ал. Островски с П. Герганова и Вл.Трандафилов
1938 - Играе се за първи път пиеса за деца - "Динко Мързелана"; Театърът е отново преименуван на „Плевенски областен"
1939 - Иван Янев празнува 30-годишен юбилей
1940 - Изнесени са 353 спектакъла пред 115 хил.зрители
1941 - Играе се „Калин Орелът" на Н.Икономов. Иван Димов гастролира в „Платон Кречет" на Корнейчук
1943 - Директор на театъра е Атанас Христов. Играят се 386 представления
1944 - Директор Стефан Кортенски. Н.О. Масалитинов постави „Подвигът" на Асен Разцветников.
1945 - Кр.Сарафов гастролира в „Тартюф" на Ж.Б. Молиер
1946 - Плевенският театър се одър-жавява с постановление на МС и се именува Плевенски народен театър; режисьор Стефан Гъдуларов, художник Миша Попов

КУКЛЕН ОТДЕЛ

Кукленият отдел е част от структурата на ДКТ "Иван Радоев" сравнително отскоро - от 1998 г., когато официално беше закрит Плевенският държавен куклен театър. Голяма част от трупата на бившия институт премина в новосъздадения куклен отдел към драматичния театър, донасяйки със себе си богатите традиции в кукленото изкуство, градени и съхранявани през годините.
Невъзможно е, когато се говори за "кукления отдел" на ДКТ "Иван Радоев" да се пренебрегва многогодишната история на плевенския театър за деца, чиято рожденна дата е през 1958 г. В продължение на десет години той съществува като трупа към Народното читалище "Георги Димитров" (днес читалище "Съгласие"), след което е одържавен. За директор е назначен Спиро Спиров и благодарение на неговите усилия, плевенските кукленици се сдобиват с отлично оборудван за целта собствен "дом"- бивша евангелска църква, споровете около която години по-късно ще станат причина за закриването на театъра. Но до настъпването на този момент минават десетилетия, в които трупата на куклениците расте - количествено и професионално. Създават се "хитови" спектакли, с които плевенският куклен театър обикаля Европа и Русия, трупа самочувствие и се нарежда сред "най-добрите състави в България".
В ядрото, около което се гради през следващите години трупата на Плевенския куклен театър са актьорите Антоанета Андреева, Андрей Андреев, Недка Василева, Марин Георгиев, Слава Михова, Весела Павлова, Виктория Рубенова, Анелия Стойнова, Китка Цонева...; режисьорите Михаил Ганев, Иван Теофилов, Сергей Висонов, Елена Владова, Емилия Цветкова, Александър Галперин; художниците Лиляна Ангелова, Тома Трифоновски... драматургът на театъра Петър Ковачев...
Стотиците представления за деца - драматизации на класически приказки и пиеси от съвременни драматурзи, са задължителната част от репертоара на един куклен театър, но наред с професионалното израстване на състава не закъсняват и опитите в куклената драматургия за възрастни. Появяват се заглавия като "Адвокатът Патлен", "Швейк", "Левакът", чийто успех далеч надхвърля границите на България. Като естествен резултат от търсенията в тази посока се създава и Международният фестивал "Хора и кукли".
Както вече споменах, причина за закриването на Плевенския куклен театър е имотен спор, в който кукленият театър се оказа губещ. Управленското решение на тогавашното културно министерство беше напълно в сталински стил: "Има театър - има проблем..."
Днес, в състава на ДКТ "Иван Радоев", куклената трупа е с променен профил. Двата отдела - кукленият и драматичният - не съществуват самостоятелно, а представляват една трупа, извършваща две дейности. Тази особеност на театъра увеличава възможностите за създаване на спектакли с пълноценното участие на целия творчески потенциал.
Актьори: Анелия Стойнова, Кремена Станева, Ива Николова, Димчо Генов, Марин Георгиев, Теодора Абрашева, Николай Станев.
Режисьори: Дориана Василева, Десислава Стоянова

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Репертоар сезон 2012 - 2013

- ПОСЛЕДНИЯТ ПОЛОВ АТЛЕТ от Нийл Сайвън
постановка Бойко ИЛИЕВ
- КЪРВАВА СВАТБА от Федерико Гарсия Лорка
постановка Маргарита МАЧЕВА
- ДА СИ РАЗМЕНИМ ЖЕНИТЕ от Юрий Поляков
постановка - Димо ДЕШЕВ
- ПРЕДГРАДИЕ от Ерик Богосян
постановка Веселин ПЛАЧКОВ
- ИГРАЕМ ЧЕХОВ - Малки семейни комедии
постановка Димо ДЕШЕВ
- ВЕЧЕРЯ ЗА ДВАМА от Сантяго Монкада    
постановка Бойко ИЛИЕВ
- МАЙСТОРИ от Рачо Дтоянов
постановка Димо ДЕШЕВ
- НАРОДЕН ВРАГ от Хенрик Ибсен
постановка Крис ШАРКОВ
- МЕЧЕТО РИМЧИМЧИ
постановка Дориана ВАСИЛЕВА

Понеделник, 10 Март 2014г. 16:44ч.

АВТО МОТО КЛУБ МОТОРИНГ ЕООД

АВТО МОТО КЛУБ МОТОРИНГ ЕООД

Адрес: гр. Казанлък, ул. "Цар Иван Шишман" № 34, ет. 3

Тел.: 0431/649 97;

Моб.тел.: 0888/862 670;

ЗА НАС

Фирма АВТО МОТО КЛУБ - МОТОРИНГ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление град Казанлък и развива своята дейност в областта на автошколите.
За своите клиенти фирмата предлага :
- Обучение на кандидат-шофьори ;
- Възстановяване на контролни точки ;
- Опреснителни курсове ;
Категории: AM, A, A1, A2, B, BE, C
АВТО МОТО КЛУБ МОТОРИНГ ЕООД разполага с квалифициран екип от способни преподаватели, които ще Ви подготвят за изпитите отлично. Цената на курса е достъпна и изгодна. Множество хора ни се довериха и ние оправдахме техните очаквания.
Заповядайте в автошкола АВТО МОТО КЛУБ МОТОРИНГ !

ПРЕДИМСТВА

Предимствата, които АВТО МОТО КЛУБ МОТОРИНГ ЕООД има пред другите автошколи са :
- Високо квалифицирани преподаватели по теория и кормуване ;
- Съвременно оборудвана зала за теоретични занятия ;
- Атрактивни автомобили ;
- Включени в цената учебни материали за самоподготовка ;
- Гъвкаво работно време ;
- Възможност за разсрочено плащане.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ БАКАЛОВ.

Понеделник, 10 Март 2014г. 16:37ч.

ПЪТСТРОЙ ЛОВЕЧ ЕООД

ПЪТСТРОЙ ЛОВЕЧ ЕООД

Адрес: гр. Ловеч, ул. Баховско шосе №1

Тел.: 068/601 571;

E-mail:patstroy@abv.bg  

ЗА НАС

 

Фирма ПЪТСТРОЙ ЛОВЕЧ ЕООД е разположена на територията на град Ловеч. Нейната основна икономическа дейност е регистрирана през 2011 година и е - Инфраструктурно строителство, ремонт и поддръжка на пътища, мостове и пътни съоръжения, селищни комуникации и прилежащи инфраструктури.

 

 

УСЛУГИ

Услугите предлагани от ПЪТСТРОЙ ЛОВЕЧ ЕООД :
- Поддръжка на пътища в зимни условия;
- Изграждане на водопроводи и отходни канали;
- Производство и продажба на инертни материали;
- Производство и продажба на битумни бетонни смеси;
- Всички видове услуги със строителни машини и машинен транспорт; Пътна лаборатория.

 

Понеделник, 10 Март 2014г. 16:24ч.

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

Адрес: гр. София, р-н “Възраждане”, бул. “Ал. Стамболийски” №116

Тел.: 02/492 18 66;  02/492 18 75;

Факс:02/862 91 73;

E-mail:info@avtomagistrali.com

Web site:www.avtomagistrali.com

ЗА НАС

През 1983 год. със заповед № РД-08-225/17.05.1983 год. на Министъра на транспорта се образува, считано от 1.VІІ. към Главно управление на пътищата УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ  - поделение на бюджетна издръжка, като юридическо лице със седалище гр.София и с предмет на дейност – поддържане на автомагистралите на територията на Софийски, Пазарджишки, Пловдивски и Ловешки окръзи. Създаването му е наложено от необходимостта въведените в действие участъци от  автомагистрала “Тракия” и автомагистрала “Хемус” да се поддържат от самостоятелно, специализирано поделение предвид по-особените изисквания за този клас пътища.
От 1984 год. именно това поделение на Главно управление на пътищата поддържа въведените в действие участъци от автомагистрала “Тракия” и автомагистрала “Хемус”.
През годините са изградени автомагистралните бази за поддържане “Ихтиман”, “Калугерово” и “Царацово” по автомагистрала “Тракия” и “Елешница” и “Ябланица” – по автомагистрала “Хемус”, както и значителен брой опорни пунктове, където се разполагат  необходимата техника, материали и персонал за осигуряване на поддържането им / “поддържане” по смисъла на т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата/.
С разпореждане № 40 от 13 май 1994 год. на Министерския съвет, в съответствие с  разпоредбите на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Търговския закон, Управление за поддържане на автомагистрали – София е  преобразувано в Еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Автомагистрали” ЕАД с предмет на дейност: изграждане и поддържане на автомагистралите в страната и експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към тях. Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на транспорта.
С решение на Софийски градски съд от 21.07.1994 год. дружеството е регистрирано и вписано в Търговския регистър.
От 01.08.1994 год. то започва да действа в съответствие с Търговския закон, осъществявайки от предмета си на дейност “Поддържането” на автомагистралите.
С разпореждане № 86 от 4 септември 1997 год. на Министерския съвет е променена отрасловата принадлежност на “Автомагистрали” ЕАД и функциите на едноличния собственик на капитала на дружеството се упражняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
През над двадесетгодишното  съществуване /10 год. като подделение на Главно управление на пътищата и 14 години като еднолично търговско дружество/,  персоналът на дружеството поддържа въведените в действие участъци от автомагистрала “Тракия” и автомагистрала “Хемус” /без участъка Варна – Девня/, а в отделни години – и други пътища от Републиканската пътна мрежа.
От 2000 год. дейността по поддържане на автомагистралите се осъществява чрез открити търгове за  извършване на обществени поръчки, съобразно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Зимното поддържане на автомагистралите извършваме в съответствие с “Инструкция за организация на работата по зимното поддържане на автомагистралите”, одобрена от Главно управление пътища /сега АПИ/ и съгласувана с КАТ. Ежегодно се подсигуряват необходимите количества химически материали /натриев хлорид и калциев хлорид/, разпределени в наличните складови площи. Изготвя се оперативен план за зимното поддържане при непрекъснато денонощно дежурство на хора и техника. Дружеството разполага със специализирани автомобили за разпръскване на химически материали /соли/ и със специализирана техника за разпръскване на овлажнена сол, както и за други химически вещества за борба с поледяването и прецизното им дозиране, снегочистене; специализирани машини “Унимог” снабдени със снегоринни гребла, роторни снегорини и фадроми.
Автомагистралните бази за поддържане и опорните пунктове са разположени линейно в непосредствена близост до автомагистралите и са свързани с безконфликтни пътни връзки. По този начин максималната дължина на поддържаният от един опорен пункт участък от автомагистралата при зимни условия е от 15 до 25 км., а времето за реагиране на всяка конкретна ситуация от 30 до 60 минути.

БАЗИ

1.  АМ „ТРАКИЯ”
АБП „Ихтиман” /км 34+000/ – на територията на ОПУ София
Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 0+000 до км 55+627
АБП „Калугерово” /км 80+000/ – на територията на ОПУ „Пазарджик”
Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 55+627 до км 106+427
група „Пловдив” /км 139/ – на територията на ОПУ „Пловдив”
Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 106+427 до км 156+284
група „Чирпан”  - на територията на ОПУ „Стара Загора”
Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 156+284 до км 208+097

2. АМ „ХЕМУС”
АБП „Елешница” /км 6+000/ – на територията на ОПУ „София”
Поддържа участък от АМ „Хемус” – от км 0+000 до км 70+294 и пътна връзка „Прелок” от км 0+000 до км 3+024
БПС “Елешница” – База за поддържане на съоръжения на АМ “Хемус” и АМ “Тракия”
АБП „Ихтиман” – тел. 0724 820 12
АБП „Калугерово” – тел. 034 44 56 10
АБП „Елешница” – тел. 0725 60 638
БПС „Елешница” – тел. 0725 60 637

ОБОРУДВАНЕ

Имаме необходимите специалисти и техника /ревизионна машина “Крамер”/ за обследване на връхните конструкции, колони и устои на пътни съоръжения – виадукти и мостове и извършване на ремонти по тях.
Разполагаме със специализирана техника за изпълнение на различните видове работи по текущ ремонт и поддържане: пътни фрези, фугорезачки и уплътнителна техника за ремонт и изкърпване на настилката; водоноски с четки и вакуумни мотометачки за измитане и измиване на пътното платно; вакуумни каналочистачи за почистване и промиване на дренажните системи и колекторите; моторни резачки и косачки, храсторези и специализирани машини “Унимог”, оборудвани с косачки, свредли, четки и др. за текущ ремонт; маркировъчни машини за пътна маркировка; автовишка за ревизия и ремонт на тунелното осветление; транспортни средства, багери, фадроми, автогрейдер и др.

УЧАСТЪЦИ

1. Автомагистрален участък АМ”Хемус” от км 0+000 до км 70+294 и пътна връзка “Прелок” от км 0+000 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки с дължина – 10,443 км, поддържане осветлението на тунелите: “Витиня”, “Топли дол”, “Ечемишка” и “Правешки ханове” с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София и ОПУ – Ловеч, стопанисвани от АПИ;

2. Автомагистрален участък от АМ ” Тракия” от км 0+000 до км 208+097 и пътна връзка с АМ “Матрица” с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки с дължина – 30,612 км, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

Понеделник, 10 Март 2014г. 16:13ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Адрес: гр. Кърджали, бул. "България" №41

Тел.: 0361/60 150;

Факс:0361/60 151;

E-mail:obl.adm@kardzhali.org

Web site:www.kj.government.bg

ЗА НАС

Област Кърджали граничи на запад с област Смолян, на север с област Хасково и област Пловдив, на юг и югоизток с държавната граница на страната с Република Гърция. Областта заема 3 209,1км2 в югоизточната част на Република България, което представлява 2,9% от територията на страната. В състава и са включени седем общини - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. Дължината на общата граница на областта с Република Гърция е около 90км. Средната надморска височина е 329м.
Областният център гр. Кърджали се намира на около 95км от гр. Пловдив, на 264км от гр. Бургас, на 241км от гр. София. Близки гранични пунктове с Република Гърция са ГКПП „Маказа-Нимфея” в област Кърджали - 54 км, ГКПП „Златоград-Ксанти” в област Смолян – 60км, ГКПП „Ивайловград-Кипринос” и ГКПП “Капитан Петко войвода” в област Хасково, които са съответно на 110км и 114км. Най-близкият граничен пункт с Република Турция е ГКПП “Капитан Андреево” (област Хасково) и се намира на 124 км от гр. Кърджали.
470 са населените места на територията на областта, 160 931 са жителите по настоящ адрес по данни на ГД „ГРАО” към 15.08.2013 г. По данни от преброяването през февруари 2011г. населението на областта е 152 808 души, най-много са жителите на община Кърджали – 67 460 души.
Регионът привлича много туристи със свещения град на траките Перперикон, култовия комплекс край с. Татул, Каменната сватба, туристическия комплекс „Бели брези”, Дяволският мост, Каменните гъби и много други културно-исторически и природни забележителности.
Заповядайте в област Кърджали, за да се запознаете със забележителното културно–историческо наследство, да се насладите на уникална природа и условия за туризъм и почивка!

СТРУКТУРА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ
Работно време на звено за административно обслужване в Областна администрация Кърджали
Работно време: 09.00 - 17.30 часа
телефон за връзка със ЗАО - 0361/ 60152
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.КЪРДЖАЛИ ( СУНАУ )

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
01 - Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени Актове за държавна собственост. Описание; Заявление-образец.
02 - Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка. Описание; Заявление-образец.
03 - Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони. Описание; Заявление-образец.
04 - Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост. Описание; Заявление-образец.
05 - Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества. Описание; Заявление-образец.
06 - Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините. Описание.
07 - Отписване от актовите книги на имоти възстановени с решение на поземлена комисия. Описание; Заявление-образец.
08 - Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план. Описание; Заявление-образец.
09 - Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение. Описание; Заявление-образец.
10 - Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на община. Описание; Заявление-образец.
11 - Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от Областен управител. Описание.
12 - Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка. Описание; Заявление-образец.
13 – Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот. Описание; Заявление-образец.
14 - Издаване на удостоверения за реституционни претенции. Описание; Заявление-образец.
15 - Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив "Държавна собственост". Описание; Заявление-образец.
16 - Издаване на решения за обезщетяване по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти. Описание.
17 - Изготвяне  на експертизи за оценка на дължимото обезщетение по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти. Описание.
18 - Издаване на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други. Описание; Заявление-образец.
19 - Издаване на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места. Описание; Заявление-образец.
20 - Издаване на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопански дворове. Описание.
21 – Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата, от който е отпаднала. Описание.
23 – Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост. Описание; Заявление-образец.

КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
01 - Утвърждаване на Областна транспортна схема разписания на междуобщински транспортни линии в  областта. Описание.
02 - Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема. Описание.
03 – Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линя от ТС без конкурс за срок не повече от 6 месеца. Описание.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО:
01 - Одобряване на районна устройствена схема, която засяга територията на една област. Описание.
02 - Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител. Описание.
03 - Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общинския съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от ЗУТ, и на други общи устройствени планове. Описание;Формуляр.
04 - Приемане  от областния експертен съвет по решение на общинския съвет на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 и за други подробни устройствени планове. Описание;Формуляр.
05 - Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община. Описание;Формуляр.
06 - Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община. Описание;Формуляр.
07 - Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж. Описание;Формуляр.
08 - Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община. Описание;Формуляр.
09 - Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект. Описание;Формуляр.
10 - Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Описание;Формуляр 1;Формуляр 2; Формуляр 3.
11 - Одобряване на плановете за земите по §4-§4л от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  /земеделските земи, предоставени за ползване по силата на актове на НС, ДС и МС/. Описание.
12 - Одобряване на инвестиционен проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ. Описание;Формуляр.
13 - Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл. 145, ал. 5 и заснемане за узаконяване по § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Описание;Формуляр.
14 - Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от закона и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията. Описание;Формуляр.
15 - Издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Описание;Формуляр.
16 - Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от Закона за устройство на територията. Описание;Формуляр.
17 - Презаверяване на разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Описание;Формуляр.
18 - Издаване на кат за узаконяване по § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.