Галина Николаева

Галина Николаева

Вторник, 17 Декември 2013г. 15:43ч.

ЕЛИАЗ ООД

ЕЛИАЗ ООД

Адрес: гр. София, бул. "Самоковско шосе" No 1

Тел.: 02/979 06 69;  02/979 06 68;

Факс:02/979 06 69;  02/979 06 68;

E-mail:eliaz@gbg.bg

Web site:www.eliaz-bg.com

ЗА НАС

Фирма ЕЛИАЗ - ДОБРЕВИ е създадена през 1990 г. и се занимава с производство на брашна, хляб и хлебни изделия. Специално за нуждите на брашното се произвежда малка мелница с отлично оборудвана лаборатория. Оставайки верни на традицията, ние произвеждаме невероятно разнообразие от качесвени хлебни изделия, произведени от натурални суровини.
Продуктите на фирмата са съобразени с най - здравословното хранене. Вкусовите качества на продукцията са плод на съвместния труд на наши технолози и специалисти от водеща немска фирма. В активите на фирмата влизат Хлебозавод Горубляне, Хлебозавод гр. Септември, хлебопекарни, 6 фирмени магазина.
Добре оборудвания автомобилен парк от камиони, микробуси, брашновози, зърновози и леки коли, спомага за бързи и навременни доставки.

ПРОДУКТИ

Производство на:
- Заводски хляб
- Ръчен хляб
- Специални хлябове
- Закуски
- Сладкарски изделия

Вторник, 17 Декември 2013г. 13:08ч.

СТРОЙКОМТРАНС ЕООД

СТРОЙКОМТРАНС ЕООД

Адрес: гр. Сандански, ул. Любен Каравелов 1

Тел.: 0746/324 42;

Факс:0746/324 54;

E-mail:stroikomtrans@abv.bg

ЗА НАС

Фирма СТРОЙКОМТРАНС предлага:  
Събиране, транспорт и обезвреждане на неопасни отпадъци.
Съпътстваща дейност:
* Измиване на обществени територии, магазини, търговски помещения, цехове
* Услуги с багери
* Транспортна дейност.

Вторник, 17 Декември 2013г. 12:19ч.

ВЕЦ СТАНКОВА РЕКА ЕООД

ВЕЦ СТАНКОВА РЕКА ЕООД

Адрес: гр. София, Божурище, бул. "Европа" 1A

Тел.: 02/9429 100;

Факс:02/9753 055;

E-mail:info@dbschenker.com

Web site:www.schenker.bg

ИСТОРИЯ

 

Вторник, 17 Декември 2013г. 11:54ч.

ДИ БИ ШЕНКЕР РЕЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДИ БИ ШЕНКЕР РЕЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: гр. Пирдоп, Индустриална зона

Тел.:0728/62 529;

Факс:0728/66 688;

E-mail:office@dbschenker.eu

Web site:www.schenker.bg

ЗА НАС

DB Schenker Rail
ДБ Шенкер Рейл е водещата товарна железница в Европа, представена в Холандия, Дания, Белгия, Италия, Швейцария, Англия, Франция, Испания и Полша. ДБ Шенкер предлага услугите си в сегментите блок-влакове, единични вагони и комбинирани превози. ДБ Шенкер Рейл има специфичен ноу-хау при превозите за добивната, химическата, аграрната промишленост, на потребителски стоки и строителни материали.
DB Schenker Logistics
С предлаганите интегрирани решения в сухопътния, въздушния и морския транспорт, както и в контрактната логистика, ДБ Шенкер се нарежда сред водещите в света доставчици на логистични услуги. Ние предлагаме на едно място цялостно управление на веригата за доставки, логистични решения в автомобилния, високо-технологичния и потребителския бранш, панаирна спедиция и специални транспорти.

Вторник, 17 Декември 2013г. 11:34ч.

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ООД

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ООД    

Адрес: гр. Павликени, ул. Дъскотско Шосе 6

Тел.: 0610/52 198;  0610/52 669;

Факс:0610/52 670;

E-mail:delyangenchev@hipro.bg 

Web site:www.hipro.bg

ЗА НАС

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД е основана през 1997 г. от Холандската компания Ван Лейвен специализирана и с традиции в производството на яйца, птици и фуражи.
„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД е разположена в средната част на Дунавската равнина, на около 3 км. североизточно от гр. Павликени, Област Велико Търново. Територията на предприятието заема площ от около 400 дка. Производствените сгради са с капацитет за около 500 000 птици. Ръководството на фирмата работи по програма за увеличаване капацитета на птицефермата.
„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага със съвременна материално-техническа база отговаряща на европейските и световни стандарти в птицевъдството. Фирмата развива четири основни производства:
- производство на яйца
- производство на подрастващи стокови носачки
- производство на фуражи
- производство на биотор

ЯЙЦА

 „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД предлага яйца с висока хранителна стойност, сортирани и опаковани в съответствие със световните и европейски стандарти. Въведените и поддържани международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 гарантират качеството на произведените от нас яйца. Пакетирането се извършва в кутии от по 6, 10, 15 и 18 яйца, както и в кашони от по 180 яйца. Тегловните категории са както следва – S, M, L, XL, XXL.
Голяма част от продукцията си „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД реализира на външния пазар, а на територията на България компанията е партньор на някои от големите вериги хипермаркети.

ФУРАЖИ

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага със собствен фуражен завод. Заводът отговаря изцяло на европейските стандарти за качество и произвежда фураж при пълно компютърно управление и автоматизация на производствените процеси както за собствени нужди, така и за външни клиенти. Фирмата разполага с лаборатория за контрол на суровини и произведени фуражи.
По този начин „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД постига и осъществява:
- Лабораторен контрол на влаганите суровини.
- Непрекъснато следене качеството на готовия фураж.
- Максимална точност и проследяемост на рецептите.
- Безопасност на произведените фуражи – унищожаване на всички бактерии, плесени и други вредни микроорганизми при краткотрайно нагряване до над 100º С.
- Уникална структура на произведения фураж – като резултат от частичното отваряне на клетките и желирането на скорбялата след преминаване на фуража през
експандера, се получава уникална хрупкава структура, известна като експандейт.
- Чрез комбинация от налягане, температура и висока влажност при изработка на фуражите се постига по-добра смилаемост и усвоимост от птиците.

ПОДРАСТВАЩИ НОСАЧКИ

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага с център за подрастващи стокови носачки. В сградите на центъра птиците се отглеждат от еднодневни пилета до 17- седмична възраст. Фирмата развива този вид производство предимно за задоволяване на собствените си производствени нужди, но също и за външни клиенти.
Птиците се отглеждат по утвърдена от „ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД програма за самоконтрол. Хранят се по норма съобразена с хибрида и възрастта на подрастващите. Ваксинирането на птиците се извършва по утвърдена от Националната ветеринарно-медицинска служба програма за имуно-профилактика.

 

БИОТОР

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД произвежда екологичен органичен сух биотор подобрител за почви от кокоши фекалии - „ХАЙПРОФЕР”
„ХАЙПРОФЕР” е продукт, подобрител за почви – без миризма, устойчив, без семена от плевели, подобрител в растениевъдството, гарантирано освободен от патогенни микроорганизми (салмонели), антибиотици и химиотерапевтици
„ХАЙПРОФЕР” е органичен тор, а употребата на органични торове означава:
- защита и уважение към природата
- подобряване структурата на почвата
- обогатяване на почвата с хранителни елементи необходими на растенията
- производство на здравословни храни
- ограничаване неуместната употреба на химични торове
- намаляване изхвърлянето на въглероден диоксид в атмосферата
Използването на „ХАЙПРОФЕР” допринася за:
- увеличаване на плодородието чрез прибавянето на органични вещества в почвата
- увеличава способността на почвата да се проветрява, както и способността и да задържа вода
- увеличаване устойчивостта на растенията, особенно към бедна на хранителни вещества почва
„ХАЙПРОФЕР” се разпръсва по повърхността на почвата на слой с еднаква дебелина, след което се загърля /заорава или фрезова/. При саксиините, се смесва с най-долния слой преди засаждането или се прибавя след това на повърхността и се покрива отново с пръст.
„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД препоръчва да се направи почвен анализ, преди внасянето на ХАЙПРОФЕР в почвата, и при необходимост да се извърши консултация със специалист.

 

ЛАБОРАТОРИЯ

„ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД разполага с модерна химическа лаборатория, в която работят висококвалифицирани специалисти за изпитване на фуражни суровини и комбинирани фуражи по основните хранителни показатели:
- влага;
- пепел;
- фосфор;
- хлориди;
- суров протеин;
- сурови мазнини;
- сурови влакнини;
- пероксидно число.
Чрез атомно-адсорбционен спектрометър се определя съдържание на:
- калий;
- натрий;
- калций.
В лабораторията се извършват и допълнителни анализи :
- пероксидно число на мазнини;
- органолептичен анализ на зърна.

 

 

Понеделник, 16 Декември 2013г. 16:52ч.

МАРК ООД

МАРК ООД

Адрес: гр. Добрич, ул. Трети март 50

Моб.тел.:0888/756 924;

E-mail:frontdesk@mark.bg

Web site:www.mark.bg

ЗА НАС

Дейността на фирма Марк ООД е свързана с производство на метални конструкции, профили и нестандартно оборудване. Строително-монтажни и проектантски услуги. Строителна профилактика и ремонт. Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

ПРОДУКТИ

Бронирани продукти
- Бронирани врати и витрини
- Касови гишета
- Витрини за музеи и изложби
Контейнери
- Телекомуникационни контейнери
- Жилищни и санитарни контейнери
- Метални сглобяеми сгради
Стоманена дограма
– Термоизолирани врати и прозорци
- Противопожарни врати и витрини
- Врати, портали, прозорци и фасади
Стоманени врати
- Термоизолирани врати
- Блидирани врати
- Противопожарни врати
- Специални врати и железарски работи

 

Понеделник, 16 Декември 2013г. 16:20ч.

ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Арх. Христо Пеев” №6

Тел.:032/260 054;

E-mail:info@plovdiv2019.eu

Web site:www.plovdiv2019.eu

FACEBOOK

ЗА НАС

Общинска Фондация „Пловдив 2019“ е учредена през 2011 г. по решение на Общински съвет - Пловдив, като основна нейна цел е подготвянето на документи и проекти за кандидатстване и избиране на гр. Пловдив за Европейска Столица на Културата през 2019 г.
Цели на фондацията
- Да съдейства за сближаването на европейските народи и култури;
- Да обединява творческата енергия на културни и административни институции за съвместни проекти и връзка с европейски партньори, като необходимо условие за успешно кандидатстване за титлата "Европейска столица на културата";
- Да съдейства за устойчивото развитие на Пловдив като модерен европейски град;
- Да популяризира културните постижения на Пловдив в страната и чужбина, като ангажира с тази цел местната общност и я привлича в съвместни прояви;
- Да подготви кандидатурата на Пловдив за "Европейска столица на културата";
- Да инициира и координира създаването на дългосрочна стратегия за културната политика на гр. Пловдив;
- Да насърчава интеграцията между културата, бизнеса, науката и образованието в съответствие със Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
- Да провежда съвместно с Община Пловдив обществени кампании в България и чужбина с цел ефективен обмен на добри практики за устойчиво регионално развитие и устойчив туризъм; да привлича подкрепа от европейски партньори, културни институции и творци от цял свят в защита на идеите и интересите на Пловдив и България.

ДОБРОВОЛЦИ

Пловдив се нуждае от вас! Ако имате желание да работите за една достойна кауза и можете да отделите малко свободно време, ще се радваме да се присъедините към нашия екип.
Като доброволец ще ни помагате с организирането на културни мероприятия, посрещането на гости, промоционални кампании в и извън интернет и много много други! По този начин ще се запознаете с нови (и страхотни!) хора, ще натрупате опит в организирането на събития от културния сектор, ще развиете нови умения, ще получите безплатен достъп до изключително много събития и ще се забавлявате страхотно! Да работим ЗАЕДНО за Пловдив!

 

СТРУКТУРА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
-Валери Кьорлински

ХУДОЖЕСТВЕН ДИРЕКТОР
-Емил Миразчиев

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
-проф. Даниела Дженева - председател
-д-р Мариана Чолакова
-Пенка Калинкова
-Димитър Колев
-Амелия Гешева
-арх. Румен Русев
-Любозар Фратев
-Манол Пейков
-Милена Чакандракова

ЕКИП НА ФОНДАЦИЯТА
-Мария Стоянова - Икономист, финанси
-Геника Байчева - Експерт програми и проекти
-Димитър Далчев - Специалист ИТ и комуникации
-Стефка Попова - Изпълнителен секретар, офис
-Франц Кадири - Експерт програми и проекти
-Милена Милушева - Организатор събития

ЕКИП

КОМИТЕТ ЗА ПОДКРЕПА

Петър Стоянов – президент на Република България /1997-2002/;
Акад. Николай Стойков – композитор, почетен гражданин на Пловдив;
Иван Лечев – музикант, китарист на „ФСБ“;
Цветана Пиронкова – първата българска тенисистка, достигнала до полуфинал на Уимбълдън, най-високо поставяната наша тенесистка в Световната ранглиста; почетен гражданин на Пловдив;
Цветан Недялков – китарист на „Ку-ку Бенд”;
Йордан Йовчев – единственият гимнастик в света, участвал на 6 олимпиади; почетен гражданин на Пловдив;
Евгений Шевкенов – професор по цигулка, заместник-директор на Консерваторията „Густав Малер“ във Виена;
Проф. Георги Кънев – пианист; бивш ректор на АМТИИ;
Стефан Диомов – композитор;
Проф. Анастас Славчев – пианист; бивш ректор на АМТИИ;
Христо Бонев – футболист, треньор и спортен директор на „Локомотив Пловдив“, носител на орден „Стара планина“ I степен;
Георги Бойчев – генерален секретар на Асоциацията на българските футболисти;
Николай Бухалов – двукратен олимпийски шампион, почетен гражданин на Пловдив;
Ива Пранджева – състезател по скок на дължина и троен скок, медалист, треньор;
Соня Йончева – оперна певица, носител на наградата от конкурса „Карузо“ в Италия, пяла с Пласидо Доминго, живее в Италия;
Марин Йончев – певец, победителят от „Стар Академи“
Сийка Келбечева – олимпийски шампион по гребане от Монреал 1976, почетен гражданин на Пловдив;
Стоянка Груйчева – олимпийски шампион по гребане от Монреал 1976, почетен гражданин на Пловдив;
Асен Златев – олимпийски шампион по вдигане на тежести;
Мичо Димитров – концертмайстор на радиофилхармоничен оркестър „Хилверсум“, Холандия;
Проф. Цветана Манева – актриса, носител на орден „Стара планина“, почетен гражданин на Пловдив;
Акад. Петко Радев – световноизвестен музикант;
Акад. Васил Казанджиев - изтъкнат български композитор, диригент и педагог, основател на "Софийски солисти";
Весела Бонева - популярна певица, участвала на първата българска Евровизия;
Мила Павлова - флейтистка, артистичен директор на международния фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща ;
Проф. Александър Спиров – цигулар;
Тома Спространов – дългогодишен радиоводещ;
Анжел Вагенщайн – сценарист, писател, почетен гражданин на Пловдив;
Иван Теофилов – поет, преводач, драматург, почетен гражданин на Пловдив;
Петър Анастасов – поет, драматург;
Стоян Алексиев – актьор, носител на „Аскеер“;
Мария Петрова – многократна световна и европейска шампионка по художествена гимнастика;
Надя Фурнаджиева – издателство „Летера“;
Стойо Вартоломеев – издателство „Хермес“;
Георги Василев – актьор, почетен гражданин на Пловдив;
Арх. Зарко Узунов – носител на наградата „София“ за архитектура, преподавател в НБУ;
Вълчан Петров – художник;
Проф. Радка Колева – дългогодишен директор на НБ „Иван Вазов“, почетен гражданин на Пловдив;
Любен Попов – шахматист, международен майстор, участвал на 13 шахматни олимпиади и 10 балканиади;
Петър Зехтински – футболист, треньор на няколко от най-известните отбори у нас, 3 пъти обявяван за футболист №1 на Пловдив;
Доц. Запрян Козлуджов – ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“;
Проф. Стефан Костянев – ректор на Медицински университет – Пловдив;
Доц. Димитър Димитров – ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите;
Проф. Мариана Михайлова – директор на Европейски колеж по икономика и управление;
Проф. Георги Манолов – президент на Колеж по икономика и администрация;
Проф. Милчо Василев – ректор на АМТИИ;
Проф. Димитър Греков – Министър на земеделието и храните;
Проф. Кольо Динков – ректор на Университет по хранителни технологии;
Мариана Димитрова – директор на ЕГ „Иван Вазов“;
Мария Клейманс – оперна певица, председател на фондация „Киндерен Енфантс България“, живее в Белгия;
Йордан Велчев – писател, сценарист;
Проф. Валерия Фол – траколог, преподавател в НБУ;
Анна Киселева – оперна певица, Русия;
Зара Клисурова – изпълнителен директор на фондация „Лейди Даяна“;
Милко Божков – художник;
Стоян Цанев – художник;
Ясен Гюзелев – художник;
Атанас Хранов – художник;
Ангел Гешев – художник;
Емануела Ковач – художничка;
Анастас Константинов – художник;
Цвятко Сиромашки – скулптор;
Валя Балканска – световноизвестна народна певица;
Греди Асса – художник;
Емил Стойчев - художник;
Акад. Светлин Русев - художник;

Проф. Валентин Старчев – скулптор;
Стоян Миндов – актьор;
Недялко Славов – писател, поет, драматург;
Стефан Бобадов – актьор;
Проф. Никола Балабанов – физик, бивш ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“;
Доц. д-р Тони Шекерджиева – Новак – вокален педагог;
Проф. Цанка Андреева – музикант, преподавател в АМТИИ;
Христо Карастоянов - писател;
Васил Самоковлиев - преводач на чешка художествена литература, живее в Прага;
Чавдар Велев (Цезар Велев) - известен цигулар и цигулков педагог, живее в Париж;
Гаро Балтаян - известен цигулков педагог, Лос Анджелис;
Арусяк Балтаян - цигуларка, носителка на международни награди, Лос Анджелис;
Саркис Балтаян - известен пианист, Лос Анджелис;

Със свое Решение № 323 от 02.08.2012 г. Общински съвет – Пловдив избра Обществен съвет на фондация „Пловдив 2019“ в следния състав:
Иван Тотев – кмет на Община Пловдив;
Илко Николов – председател на Об С – Пловдив;
Здравко Димитров – областен управител;
Никола Добрев - главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, почетен гражданин на Пловдив;
Димитър Георгиев – почетен консул на Украйна в Пловдив, бизнесмен;
Джузепе де Франческо – почетен консул на Италия в Пловдив;
Димитър Атанасов – писател, омбудсман на Пловдив;
Станимир Видев – художник;
Теодосий Спасов – музикант;
Любозар Фратев – председател на Съвета по туризъм, бизнесмен, член на УС на фондацията;
Анастас Бадев – преподавател в ЕКИУ, дългогодишен заместник-кмет на Пловдив по културата;
Божана Апостолова – писател, издател.

Припомняме, че през зимата на 2011 г., още преди учредяването на Общинска фондация „Пловдив 2019“, в Община Пловдив е подписан Меморандум за подкрепа на кандидатурата на град Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Под този документ стоят подписите на тогавашното ръководство на общинската администрация, на представители на политическите сили в града, на общественици, журналисти и хора на изкуството.

Славчо Атанасов – кмет на Пловдив през изминалия мандат;
Петя Гогова – зам.-кмет на Пловдив с ресор „Култура и образование“ през изминалия мандат;
Йохан Девлетян – директор на дирекция „Култура“ в Община Пловдив;
Емил Миразчиев – художник;
Александър Секулов – писател;
Катрин Сариева – галерист, Фондация „Отворени изкуства“;
Пенка Калинкова – журналист, театровед;
Евелина Здравкова – журналист, в. „Марица“;
Любозар Фратев – председател на Съвета по туризъм;
Стефан Данаилов – актьор, Министърър на културата /2005-2009/, народен представител;
Атанаска Тенева – председател на ГС на БСП;
Тони Симидчиева – зам.-председател на Об С от СДС;
Петър Попов – председател на СДС - Пловдив;
Спас Гърневски – председател на ДСБ – Пловдив, общински съветник;
Анастас Бадев – преподавател в ЕКИУ, дългогодишен заместник-кмет на Пловдив по културата;
Димитър Атанасов – писател, общински съветник;
Марин Данев – главен редактор на БНР, Радио Пловдив;
Любомир Караджов – директор НБТВ;
Сузана Николова – заместник-председател на Об С от ГЕРБ;
Захари Георгиев – народен представител, БСП;
Десислава Шишманова – директор на БНТ – Пловдив;
Мариана Чолакова – почетен консул на ФРГ в Пловдив;
Яков Рачек – културен мениджър на Фондация „Бош“;

ПАРТНЬОРИ

Медии
- BNT2
- BNR
- GUSTONEWS
- KATRAFM
- MARICA
- MEDIACAFE
- NBT
- PLOVDIV24
- PODTEPETO
- DarikRadio

Бизнес
- KCM
- ONDULINE
- ROSAIMPEX
- TECHEM

 

Понеделник, 16 Декември 2013г. 15:59ч.

ЛЕМЕКОН АД

ЛЕМЕКОН АД

Адрес: гр. Елхово, ул. Александър Стамболийски 170

Тел.: 047/888 110;  047/888 112;  047/888 111;

Факс:047/888 115;

E-mail:lemekon@mail.bg

ЗА НАС

ЛЕМЕКОН АД град Елхово е известен и утвърдил се на българския пазар, основен производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за питейно - битово водоснобдяване и напоителни системи.
Фирмата е частно акционерно дружество, с предмет на дейност - производство на отливки, фасонни части и водопроводна арматура, метални изделия, търговия в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Основана е през 1948 год., а като леярен завод функционира от 1958 година. Известен като завод "ФАЧК", по - късно като машиностроителен завод "Никола Дуков".
В наименованието му се съдържа основната производствена дейност. С аривиатурата: Леярство Метални Конструкции от 1996 г. Разположена е на производствена площадка с обща площ 82 дка.Независимо, че дружеството е в отдалечен малък град - предимство е разположението на имота между входната пътна артерия на града от гр. Ямбол и международния път, свързващ Елхово с контролно - пропусквателния пункт Лесово - Хамзабейли, Турция.
Обема на производство не е голям, но е достатъчно известно в цялата страна, ползва се с авторитет и уважение сред обществени, научни и търговски среди и институции.
В дружеството сега се произвеждат 463 типоразмера изделия, в т.ч.:
* Свързващи елементи от сив чугун, съсредоточени в 20 основни групи и типоразмера - жиба за азбестоциментови тръби, жиба за PVC тръби (с обикновен и удължен маншон), преходни жиба за PE-HD тръби (с обикновен и удължен маншон), водовземни скоби, съединения фланцови тип ФС, преходи, намалители, фланци, шахтови капаци, решетка с рамка за улични оттоци, подови сифони, гърнета за ТСК, воронки и др., с годишно производство от 500 до 800 тона. Предназначението им е за ремонтни дейности на етернитовите тръбопроводи на тръбопроводи от ковък и лят чугун, от стомана и стомана с РЕ покритие, тръби от РVС, поли пропилен и полиетилен. Благодарение на десетилетията ноу - хау и на непрекъснатото усъвършенстване на производствените процеси във фирмата е запазена уникалната технология - леене съчетано с ръчна формовка, осигуряващи достижението дори до 0,78% технологичен брак.
* Свързващи елементи от стомана, обособени в три основни разновидности и 286 типоразмера - фланци свободни и глухи, комбинирани въздушници за напорни тръбопроводи, колена фланцови и гладки, дъги фланциви и гладки на всички видове градуси, тройници - гладки, еднофланциви, двуфланцови, кръстачи, намалители и др. с годишно производство от 160 до 300 тона.
Само през 2006 год. се разработиха и пуснаха на пазара още 7 нови изделия от вида - ЖИБО ПРЕХОДНО С УДЪЛЖЕН МАНШОН, удароубивател, чугунени фланци, тетки.
Масовите потребители на произвежданата от дружеството продукция са областните и общински дружества в системата на В и К в цялата страна, държавните поделения и частните водни сдружения в напоителната дейност на селскостопански полета, множество частни и общински строителни фирми. Чрез частни търговски дружества, осъществяваме индиректен износ на продукция в чужбина - Македония, Сърбия, Австрия, Гърция и в други страни.
Потенциални клиенти, които в недалечното минало бяха приоритетни партньори са 22 областни и регионални поделения на "Напоителни системи" ЕАД, изживяващи всеобщата икономическа криза. С не по - малки възможности са още множеството частни и общински строителни фирми, еднолични търговци и частни лица.
Производствената дейност на дружеството се осъществява в две основни технологични направления:
* Производство на изделия от сив чугун - 20 по БДС 1799-71;
* Изработване на стоманено - сварни конструкциии от листова и профилна стомана
Ст А3 СП по БДС 2392-71.
Произвежданата от ЛЕМЕКОН АД продукция отговаря на следните стандарти:
БДС 2542-77; 1621-86.
Акционерното дружество разполага с:
* Моделно - касова екипировка за всички видове елементи, съобразно европейските стандарти;
* Лаборатории за входящ и изходящ контрол на суровината и за изпитания на изделията;
* Защитено свидетелснво за търговска марка.
- Здравен сертификат на Министерството на здравеопазването с утвърдена техническа спецификация;
- Санитарно разрешително от Министерството на здравеопазването;
- Сертификати по оценка на съответствието за фасонни части от сив чугун и от стомана, предназначени за изграждане на извънсградни мрежи за контакт със студена питейна вода и топла вода за потребление с всички параметри на работно налягане и размери.
Притежаванети документи са с придружаващи от БАН "Институт по металолеене" контролен изпитвателен протокол за марката чугун. От Министерството на здравеопазването изпитвателен протокол за безвредното действие на изделията в контакт с питейна вода.
За защитаване на Сертификатите за оценка на съответствието ежегодно се извършва одит от сертифициращата организация, която присъди най - високите оценки при проверката.
ЛЕМЕКОН АД е бенефициент по програма ФАР за сертифициране на дружеството по ISO 9001-2000.
От 2 години се предласгат изделия на пазара с прахово - полимерно антикорозионно електростатично покритие, съгласно разпоредбите на ТСК - Асоциация по качеството. Комплексното обслужване на клиента е приоритет , чрез кооперирани доставки, болтове, гайки и уплътнители, съобразно изискванията по БДС.
Запазеният авторитетен инженерен състав работи с лекота и предава своя опит на изключително младежкия състав на персонала. Средната възраст на колектива е 35 години, с висока квалификация и образователен ценз.

ПРОДУКТИ

- Муфи тип Жибо
- Преход с фланец за PVC тръби
- Фланец глух
- Тръба канализационна
- Сифон подов
- Скоба
- Аварийна връзка
- Съединения фланцови
- Гърнета улични
- Фланци стоманени плоски
- Колена 90
- Тройник
- Жаба клапа
- Въздушник комбиниран

Понеделник, 16 Декември 2013г. 13:11ч.

КЦМ АД - град Пловдив

КЦМ АД

Адрес: гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе

Тел.: 032/623 557;

Факс:032/623 557;

E-mail:office@kcm.bg

Web site: www.kcm2000.bg

ЗА НАС

КЦМ АД е част от холдинговата структура на КЦМ 2000 АД. Фирмата е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и работи активно за екологосъобразното им утвърждаване като ефективни пазарни продукти.
Годишният капацитет на производството на олово е 65 000 т., а на цинка – 80 000 т.
Съвременната визия на КЦМ АД е достойна за лидерската му позиция – модерно управление, професионализъм, динамика в развитието и стремеж към усъвършенстване, иновации и търсене на нови възможности за диверсификация на продукцията. Инвестициите в човешкия ресурс, въведените системи за управление на бизнеса, съвременната технологична и техническа база са ключа към удовлетворените потребности на клиентите и партньорите на фирмата.
Бизнес решенията на КЦМ АД са съобразени със световните стандарти по качество, безопасни и здравословни условия на труд при гарантирана защита на околната среда.
Стратегията на КЦМ АД е насочена към запазване на високата конкурентна способност на произвежданата продукция чрез внедряване на добрите практики и извършване на сериозни иновационни действия. Фирмата активно участва в създаването и внедряването на ефективни технологични, инвестиционни и организационни решения, адекватни на интересите на своите акционери и способстващи за подобряване на благосъстоянието и икономическия потенциал на обществото.

ПРОДУКТИ

Борсови метали
Продукцията на КЦМ АД е регистрирана на следните международни борси за метали:
Лондонска метална борса (LME) – регистрация на олово метал качества KUM 99.99 и KUM 99.97 и цинк метал качество KUM 99,995 (SHG);
London Bullion Market Association (LBMA) – сребро на блок, ленти и гранули.
От 2006 година КЦМ АД е включен в листата на одобрените производители и доставчици на сребро на други две борси:
Дубайската борса за търговия на диаманти и благородни метали (DMCC) – сребро на блок и гранули;
Борса на благородни метали в Истанбул (IGE) – сребро на блок и гранули
- Цинк и цинкови сплави
- Кадмий
- Сярна киселина
- Цинков сулфат
- Олово и оловни сплави
- Злато и златни изделия
- Сребро и сребърни изделия

 

Понеделник, 16 Декември 2013г. 12:18ч.

ТЕРРА 2000 ООД

ТЕРРА 2000 ООД

Адрес: гр. Червен бряг, кв. Индустриален

Тел.: 0659/922 37;  0659/923 63;  0659/923 76;

E-mail:terra_2000@abv.bg

Web site: www.shef.hit.bg

ЗА НАС

“Терра 2000” ООД е утвърден производител на тухли, добре познати на строителните предприемачи от цялатастрана. Фирмата се налага с отличното качество на тухлите, излезли от тунелите и рингови пещи на завода в гр. Червен бряг.Особено място в промишления живот на “Терра 2000” ООД заема производството на скулптурни пластики от глина. Те са плод на художествените търсения на утвърдения творец Кирил Христов – носител на национални награди – свързал творчеството си с керамичната фабрика.

 

ДЕЙНОСТ

Дейноста на дружеството се разширява и обхваща:
- производство и търговия с тухли
- производство на уникални керамични пластики
- експозиция "Керамика"
- търговия със строителни материали
- бензиностанция с газстанция
- бетонов център с пресевна станция
- автомивка
- търговски комплекс "Лотос"
- коктейл бар "Централ"
- интернет зали
- търговия с компютърни компоненти и системи
- мелничен комплекс
- закупуване на земеделски земи