Галина Николаева

Галина Николаева

Вторник, 26 Ноември 2013г. 12:20ч.

ЗЛАТНО ЗЪРНО ООД

ЗЛАТНО ЗЪРНО ООД

Адрес: гр. Тополовград, ул. Васил Левски 35

Тел.: 047/033 69;

Факс:047/048 31;

E-mail:zlatno_zarno@mail.bg

ЗА НАС

Седалището на фирмата ЗЛАТНО ЗЪРНО ООД се намира в град Тополовград, област Хасково. Дружеството се занимава с изкупуване и преработка на пшеница, царевица, овес и други култури. ЗЛАТНО ЗЪРНО ООД произвежда брашно и трици, които са с доказано отлично качество. Реализацията на продукцията е както в страната, така и в чужбина.
Фирмата разполага с необходимата съвременна материална база за качественото извършване на услугите, също и с квалифициран екип от земеделци.

УПРАВЛЕНИЕ

Управители :
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
Съдружници :
"МЕТКОМ" ООД
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ЕТ "ЗОРА - АТАНАСОВ"

Вторник, 26 Ноември 2013г. 11:43ч.

ЕМЕ АД

ЕМЕ АД

Адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Димитър Македонски” № 4

Тел.: 0301/64 108;  0301/64 044;

Факс:0301/64 125;

E-mail:p_milev@mail.bg

Web site:www.eme-ad.com

ЗА НАС

Фирма ЕМЕ АД Смолян е създадена през 1973 година. Разположена е на площ 25 000 кв. метра. Тук се съхраняват и развиват опитът и постиженията в областта на контактните и комутационни елементи за електротехническата промишленост, радиотехниката, електрониката и битовото машиностроене.
Процесите на производство са съобразени с изискванията на българския и международния пазар. Изделията са съпроводени с удостоверение за качество и отговарят на европейските норми за безопасна работа.
Фирма ЕМЕ АД е партньор на известни фирми като: Schneider Electric Bulgaria Ltd, FESTO Production Ltd, Phoenix Contact, Tyco Electronics, Hummel AG и др.
Дружеството поддържа добри делови контакти, както с българските си партньори, така и с чуждестранни фирми. Произвежда готови изделия и инструментална екипировка за фирми от Германия, Иран, Русия, Турция, Македония и др.
Разработката и внедряването на нови изделия се осъществява с високо квалифицирани специалисти, с богат опит в конструирането и изработка на нестандартна екипировка – шприцформи, многостъпкови щанци, сложни автоматни и щанцови детайли,галванични покрития и др.
Проектирането и изработването на инструментална екипировка се извършва на CAD-CAM системи и прецизни металообработващи машини с CNC управление. Добрата и гъвкавата организация и наличието на завършеност на цикъла на производството във фирма ЕМЕ АД позволява да се изпълняват поръчки с гарантирано качество, при конкурентни цени и срокове.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Електроинсталационни елементи
ЕМЕ АД Смолян има традиции в производството на качествени и надежни електроинсталационни елементи като битови ключове и контакти, разклонители, щепсели, бутони и плафониери, кабелни накрайници и конзолни кутии.
- Битови ключове
- Битови контакти
- Битови ключове и контакти
- Разклонители
- Щепсели, бутони и плафониери
- Кабелни накрайници и конзолни кутии

Инструментална екипировка
Във фирма ЕМЕ АД – Смолян, с помоща на CAD – CAM система за дизайн на 3D моделиране се конструира и качествено се изработва сложна инструментална екипировка:
- многостъпкови и комбинирани щанци
- шприцформи, включително и с топлоканални системи
Разполагаме с всички необходими машини за производство на тези инструменти – нишкова и обемни ерозийни машини, CNC-машини, както и с добре подготвени специалисти за тяхното обслужване. Използват се нормализирани пакети и елементи на фирмите HASCO и STRACK NORMALIEN.

Производство и услуги
- Изработка на метало-пресови изделия
Разполагаме с високопроизводителни щанцови преси тип BRUDERER, щанцогъващи автомати тип BIHLER както и ексцентърпреси с усилие на щанцоване до 63 т.
- Изработка на детайли от термореактивни и термопластични пластмаси
Разполагаме с машини тип ENGEL, ARBURG, FORMOPLAST и BATTENFELD за шприцване на детайли от термопластични и термореактивни пластмаси с тегло до 300 гр.
- Галванични услуги
Разполагаме с линия за локално покритие AFIG, високопроизводителна установка WIBROBOD, а така също и с голям брой стационарни, барабанни и камбанни вани
- Монтаж на изделия
Разполагаме с пневматични и електромеханични машини, контактнозаваръчни машини и прецизни монтажни автомати.
- Изработка на струго - автоматни изделия
Разполагаме с високопроизводителни агрегатни машини тип ALBE и EUBAMA, а също така и с конвенцинални стругови автомати, обработващи детайли с диаметър до 25 мм.

ПАРТНЬОРИ

За реализиране на своята визия, ръководството насочва усилията си в превръщането на фирмата в подизпълнител и доставчик на свитовноизвестни компании в бранша на електромеханичните изделия. Фирма ЕМЕ- АД Смолян има удоволствието да бъде партньор
и да подържа добри делови контакти с известни чуждестранни и български фирми.
Ние сме надежден доставчик на щанцови и стругови детайли, готови изделия и инструментална екипировка за фирми като Festo, Schneider Electric, Phoenix Contact, Tyco Electronics, Hummel AG, а също така за фирми от Иран, Русия, Турция и др.         
Фирма ЕМЕ- АД Смолян членува в браншовата камара на електротехниката
ЕМЕ - АД разполага с изградена дистрибуторска мрежа в страната и доставя готови изделия и услуги на потребители като: МарМаг– София, ДК Инвест – Пловдив, Оргтехника – Силистра, Бошнаков ООД – Мастерхаус - Бургас, ГТТ-Трифон Гатев – Бургас, СТС АД- Девин, Елдоммикс – Провадия и Стройпроект – София.

Вторник, 26 Ноември 2013г. 11:25ч.

СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЕООД

СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Медникарска, 1А

Тел.: 02/936 75 99;  0700/15 606;

Факс:02/936 66 23;

E-mail:office@sapibg.com

Web site: www.sapibg.com

ЗА НАС

САПИ – EООД е държавна фирма, създадена през 1994 година с предмет на дейност: събиране, обработка и ветеринарно-лекарствена информация, маркетингови услуги, консултации и други дейности, свързани с обслужване на селското стопанство и преработващата промишленост.Основание за създаване на САПИ беше проект на Програма ФАР № BG 9206-03-01, който предвиждаше функциониране на информационна система в земеделието. Проектът на Програма ФАР включваше методическа помощ, техническа помощ и финансова издръжка на системата в срок от една година. След 1995 година САПИ продължава своята дейност, като част от финансовата поддръжка се осъществяваше от Министерство на земеделието. На базата на подписани ежегодни договори, фирмата се задължаваше да обслужва информационно Министерството и ДФ ”Земеделие”.
За да функционира нормално системата, се осигуряваха приходи от продажба на ценова информация, маркетингови проучвания, международни проекти /ВОКА/, Световна банка, ФАО, издателска дейност и разработване на бизнес-планове.
В предприсъединителния период, в годините преди приемането на България в ЕС, бяха стартирани ФАР проекти, целящи създаването на подобни информационни системи в страни от бившия Източен блок, но единствено САПИ на територията на Реп. България и ZMP- Berlin, Германия, успяха да се утвърдят и развият като действащи системи в областта на информационното осигуряване – бранш „Земеделие”. В рамките на последните 10 години експерти от САПИ бяха поканени 2 пъти на курс-обучение от ZMP. През 2009 година ZMP преустанови дейност във вида, в който започна при създаването си и понастоящем експертите му са ангажирани в Extranet "Agri MIS Eastern Europe". Беше създадена информационна платформа, за страните от Източна Европа, където ежеседмично става обмен на агропазарна информация. САПИ също се включи в този обмен, хармонизирайки продуктовите листи с тези на ЕС, подавайки и получавайки респективно ценова информация. В момента САПИ докладва ежеседмично цени, които се подават от МЗХ към Брюксел. САПИ подкрепя предложената целева методология при извършване на ежегодното проучване „Състояние на пазара на земеделска земя в България”.
Със създаването на САПИ, се целеше изпълнение преди всичко на обществени функции. Изпълнението им е свързано с подпомагане на:
- Органите за държавно управление при провеждане на тяхната дейност по осъществяване на аграрната политика при пазарни условия.Предоставяне на обективна информация при провеждане на процедури и търгове по Закона за обществените поръчки, дейността на Държавен финансов контрол, Съдебната система и т.н.
- Базата данни и информацията, която се събира дава възможност да се правят справки по региони и за минали периоди, които са официални, тъй като на този етап в страната няма друга функционираща подобна информационна система.
- Подкрепа на земеделските производители, тъй като те са най-слабото звено на пазара и се нуждаят от информация с цел по-добра реализация на продукцията си.
- Основната дейност на САПИ - събирането на пазарна ценова информация, е обществена функция и следва да се изпълнява от държавна структура, тъй като най-съществената част от тази дейност е обективността на информацията и изключване на влиянието на частни групи и интереси за формиране на цените. САПИ се ползва с името на независима обществена институция в страната и международните институции, предоставяща вярна информация.
- По линия на присъединяването на България към ЕС и водените преговори, във всички работни документи, подготвени от България и приети от Комисията към ЕС, САПИ е посочена като структура, която ще подпомага интервенционната агенция за провеждане на политиката по регулиране на пазара. Ценовата информация е базата за вземане на решенията за протекция и регулиране на пазара. В документите на МЗГ, които са приети от Европейската комисия за водене на преговори в сектори /зърнени култури, плодове, зеленчуци, мляко, месо, грозде, вино и риби/, е записано, че информационното осигуряване на дейностите по провеждане на ОСП се осъществява от САПИ.
В момента в САПИ на пълно работно време са заети 34 човека. Освен това на договори са наети 16 анкетьора, които не са на пълно работно време. Всички заети в САПИ са с висше образование в областите: агрономство, ветеринарна медицина, зоотехника, аграр-икономика, хранително-вкусова промишленост, хидромелиорации. В структурно отношение САПИ има централен офис в София, който се помещава в София, на ул. „Медникарска” 1А и регионални офиси в осем града на България, които бяха областни центрове до 1997г. Това са градовете: Благоевград, Варна, Бургас, Русе, Ловеч, Пловдив, Хасково, Монтана. Създадена е и функционира тристепенна структура на събиране и контрол на ценовата информация. От анкетьорите и от регионалните офиси на САПИ се събира информация за всяка област в съответствие с приета номенклатура и срокове. На регионално равнище информацията се обработва и изпраща по електронна поща в централният офис на САПИ, където информацията се обработва в таблици за цялата страна. Наблюдават се седмично цените на 900 продукта по цялата продоволствена верига. САПИ разполага с необходимата офис-техника – компютри, компютърна мрежа, принтери, ксерокси, факс-апарат, както и транспорт за осъществяване на информационната дейност. Събира се информация за: изкупни цени, цени на едро и цени на дребно. За да може да се събира информация всеки офис поддържа списъци на земеделските производители с адрес и телефон, действащите преработвателни предприятия, складове на едро, борси, тържища и магазини на дребно. Най-пълно е покритието при събирането на информацията за цени на преработени земеделски продукти и цени на едро, като на практика се обхващат близо 90% от функциониращите структури на съответната територия. Изкупните цени се събират от земеделски производители, които са регистрирани и произвеждат стокова продукция. Цените на дребно се събират от магазини с различен оборот и като брой са не по-малко от 10 във всеки град.
Събирането на ценовата информация става по два канала: по телефона – за преработващите предприятия, борси, тържища и производителите; чрез наблюдение – складовете на едро и магазинната мрежа. На пeрсонала на САПИ е проведено обучение по програма ФАР през 1994/1995 година за събирането и обработката на ценова информация. Като се има предвид, че няма текучество на кадри, може да се твърди, че по отношение на основната дейност на САПИ квалификацията е на добро професионално равнище. Ежегодно се организират семинари с целият персонал на САПИ и анкетьорите, на които се обсъждат проблемите възникнали при събиране на информацията, уточняват се обектите за наблюдение.
Като цяло системата не може да се издържа от продажба на ценова информация. За това се налагаше да се поемат маркетингови проучвания, да се разработват бизнес-планове и да се осъществява информационно обслужване на фирми.

ДЕЙНОСТИ

Информационната дейност на САПИ
1. Седмично се издават следните ценови таблици:
- Цени на дребно от магазинна мрежа – 1;
- Цени на дребно от магазинна мрежа – 2;
- Цени на телешко месо;
- Цени на свинско месо;
- Цени на животни и птици за месодобив, млека;
- Цени на дребно на плодове;
- Цени на дребно на зеленчуци;
- Цени на едро на плодове и зеленчуци за преработка;
- Цени на едро на основните плодово-зеленчукови борси и тържища;
- Цени на едро на зърнени култури;
- Цени на едро и дребно на мляко и млечни продукти;
- Цени на едро – месо, мляко и млечни продукти;
- Цени на едро и дребно на риба;
- Цени на едро и дребно на брашно и хляб;
- Цени на слънчоглед и олио;
- Цени на фуражни смески;
- Цени на живи животни;
- Птици и яйца;
- Цени на пшеница на Европейските борси;
- Цени на фуражни компоненти във Великобритания и цени на зърно на световните пазари;
- Международни фючърсни пазари.
-Ежедневно се предоставя информация на МЗХ за цените на едро на зеленчуци от представително тържище „Слатина-Булгарплод”. В рамките на 2006 година САПИ стартира събиране и предоставяне на цени в повечето сектори на земеделието според изискванията /номенклатура, мерни единици, качество и т.н./ Цените са докладвани със съответната периодичност на Министерство на земеделието и храните. Предоставя се регулярна агропазарна информация на дирекции в министерството според техническото задание и графика на предоставяне към договора за информационната услуга между МЗХ и САПИ. Изпълняват се специфични задачи, възлагани при нужда от МЗГ.

Периодично се издават месечни информационни бюлетини. До 2006 година вкл. се публикуваха стокови анализи за основни земеделски култури и продукти в изданието на САПИ “Цени, пазари, маркетинг, анализи, прогнози”. Този информационен бюлетин се издаваше съвместно с ДФ “Земеделие”, и имаше годишно 4 издания. През 2003 година тази дейност бе преустановена поради липса на финансови ресурси. Поради големия интерес на земеделските производители към нея, през 2004, 2005 и 2006 година излязаха от печат 2 книжки “Цени, пазари, маркетинг, анализи, прогнози” /през април и месец октомври 2004г , 2005г. и 2006 г./. По договор със ССА се извършва предпечатна подготовка и дизайн на седем научни списания на български и английски език.

САПИ изготвя стокови анализи. Включват се следните продукти:
- Зърно и брашно;
- Движение на цените на едро на плодове – зеленчуковите борси в страната;
- Анализ на цените на яйца и птиче месо;
- Анализ на движението на цените на живите животни на основните пазари в страната;
- Анализ на изкупните цени на животни за месодобив и връзката им с цените на едро и цените на дребно;
- Анализ на цените на мляко и млечните продукти;
- Анализ на пазара на слънчоглед и олио;
- Анализ на пазара на варива.

САПИ осъществяваше и маркетингови проучвания в областта на земеделието и ХВП. Някои от тези проучвания са:
1. Проучвания на пазара на земеделска земя от 1998г. до 2001г. – годишно изследване – първо проучване. Последно издание – 2009 година.
2. Проучване пазара на натурални сокове и газирани напитки – 2000г. , Черноморска банка, Гърция.
3. Проучване пазара на натурални сокове и газирани напитки – всеки месец от 2000г. за “Флорина” АД до 2008 г.
4. Проучване пазара на пестициди в България – “Агрия” АД.
5. Проучвания за “Монсанто” и “Луис Драйфус” за пазара на земеделски стоки, търсене, предлагане.
6. Разработване на проекти по Екофонд към Министерство на екологията, ДФ “Земеделие” и Програма САПАРД.
7. Проекти на Европейската комисия по разработване на мерки по присъединяване на България към ЕС в областите: зърнени култури, мляко, плодове и зеленчуци, екологично производство, вино, месо, риба.
8. Проекти, възлагани от Световната банка за състоянието на селското стопанство и преработвателната промишленост.
9. Оценка на преработвателната индустрия в България – по проект на БП Консей, Франция.
10. Провеждане на анкети за ефективност на фирменото управление по проект на Програма ФАР.
11. Провеждане на анкети за конкурентноспособността на българските преработени продукти на Европейските пазари – “МИТЦУИ”.
12. Разработване на бизнес-планове по Програма САПАРД.
13. Пилотен проект по линия на отдел “Агростатистика” на МЗГ за водене счетоводство на ферми.
14. USDA – Проект за организиране на семинари със зърнопроизводители и издаване на Наръчник на зърнопроизводителя.
15. Проект на VOCA – “Методика за оценка на зърнения сектор в страните от Черноморския регион – 2003г.”.
Всяка седмица се предоставят в средствата за масова информация анализи и ценови бюлетини. Публикации на САПИ редовно се отразяват във: в. “Пари”, в. “Сега, в. “Монитор”, в. “Икономически живот”, в. “Стопанин”, в. “Фермер”, в. “Млечна промишленост”, в. “Труд”, в. “Земеделска техника”, сп. “Земеделие плюс”, в. “Земя”, в. “Стандарт”, в. “Кеш”, в. “Банкер”, в. “Капитал”. Във всички регионални вестници излизат материали на САПИ. Всяка седмица се предоставя информация на радио “Христо Ботев”. Информацията се предоставя безплатно на медиите.

Вторник, 26 Ноември 2013г. 11:21ч.

СЛАВЯНКА ЕАД

СЛАВЯНКА ЕАД

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Родопи" N: 1

Тел./факс: 0618/603 23;

Моб.тел.: 0889/917 595;  0887/958 357;

E-mail:slavianka@evo.bg

Web site:www.slavyankabg.com

ЗА НАС

„Славянка" ЕАД е създадена в началото на 1955 г. с основна дейност - производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и търговията с тях. От създаването на Националната браншова камара на хлебопроизводителите в България през 1990 г., фирмата става неин редови член. „Славянка"ЕАД се намира в централната част на гр. Горна Оряховица и е разположена  на парцел от 9730 м², от които 4500 м² застроена площ.  Продуктовата линия на дружеството включва  изключително богат асортимент на хляб, хлебни, сладкарски, шоколадови, захарни изделия и боза, които се отличават с добри  вкусови качества, и това ги прави търсени и предпочитани на пазара.  Фирмата притежава запазени марки за своите продукти в Патентното Ведомство на  Република България. Днес „Славянка"ЕАД е динамично развиваща се фирма с високо технологично оборудване, доставено от Германия и Италия, и разполага с дистрибуторска мрежа и собствен транспорт  на територията на цялата страна.

ХЛЯБ

- Нарязан хляб Стара Загора
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно пшенично тип 500
мая, сол, питейна вода, 650 грама
- Нарязан хляб Добруджа
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно пшенично тип 700
мая, сол, питейна вода, 650 грама
- Нарязан хляб Типов
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500
брашно тип 1150
мая, сол, питейна вода, 500 грама
- Франзела
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500, вода
пресована мая, сол, подобрител 300 грама
- Нарязан хляб Грахам
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500, мая,
сол, маргарин, подобрител,пшеничени трици, 500 грама
- Нарязан хляб Ръжен
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно ръжено,
брашно тип 700,брашно тип 500
мая, сол, маргарин, подобрител, 500 грама
- Нарязан хляб Идеал
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500, мая,
сол, маргарин, малц, подобрител,многозърнеста поръска, 500 грама
- Нарязан хляб Многозърнест
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500, мая, сол,
многозърнеста поръска, микс подобрител, 500 грама

БОНБОНИ

- Лешникова Еуфория

лешникова паста с натрошени лешникови ядки, млечен шоколад
Брой бонбони в кутия     14 броя
Грамаж     190 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     20 броя
- Омайна вишна
пияна вишна без костилка с натурален шоколад
Брой бонбони в кутия     14 броя
Грамаж     182 гр.
Трайност     120 дни
Бройки в кашон     20 броя
- Романтика
бонбони от млечен шоколад с форма на сърце
Брой бонбони в кутия     35 броя
Грамаж     155 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     24 броя
- Китка Шарена
x 7 бонбона от Лешникова Еуфория Омайна Вишна, Южно Ухание, Мария
Брой бонбони в кутия     28 броя
Грамаж     320 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     12 броя
- Морски Свят
Морски фигурки от млечен шоколад украсени с бял шоколад
- Мария
Бонбони с кремов пълнеж, с вкус на кафе и млечен шоколад
Брой бонбони в кутия     18 броя
Грамаж     180 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     24 броя
- Южно Ухание - Ананас
Бонбони с кремов пълнеж от ананас с натурален шоколад
Брой бонбони в кутия     20 броя
Грамаж     180 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     24 броя
- Южно Ухание - Манго
Бонбони с кремов пълнеж от манго с натурален шоколад
- Южно Ухание - Портокал
Бонбони с кремов пълнеж от портокал с натурален шоколад
- Южно Ухание - Ягода
Бонбони с кремов пълнеж от ягода с натурален шоколад
- Южно Ухание - Кокос
Бонбони с кремов пълнеж кокос с натурален шоколад
- Южно Ухание - Крем какао
Бонбони с кремов пълнеж от какао с натурален шоколад

ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

- Бисквити с фъстъчен крем Тереза
Състав: Пшенично брашно, захар, растително масло, суроватка, сол, набухватели, аромати, фъстъчена паста
Грамаж: 240 грама
- Бисквити тукнквани Тереза
Състав: Пшенично брашно, захар, растително масло, суроватка, сол, набухватели, какао на прах, лецитин Е322, ванилин
Грамаж: 250 грама
- Шоколадови дражета Лешник
Състав: Захар, какаова маса, какаово масло, растително масло, сухо мляко, какаов прах, лешник, лецитин, гума арабика, ванилия
Грамаж: 80 грама
- Шоколадови дражета Фъстък
- Шоколадови дражета Стафида
- Тунквана вафла Мона
Състав: Вафлени кори, брашно, захар, гликоза, тахан халва, растителни масла, маргарин, какаова маса, какао на прах, суроватка, лецитин, аромати
Трайност: 180 дни
Грамаж: 36 бр. X 40 гр. - 960 грама
- Нуга халва
Състав: Вафлени кори, брашно, захар, гликоза, албофикс, фъстъчени ядки, аромати
Трайност: 180 дни
Грамаж: 36 бр. X 50 гр. - 1,2 кг.
- Сладки - Домашен шприц
- Пурички с мармалад
- Пурички с мармалад шахмат
- Локумки
- Масленки
- Сладки Негарче
- Бисквити с фъстъчен крем

ЗАКУСКИ

- Закуска Кашкавалка
- Закуска Кубинка
- Закуска Сиренка
- Закуска с колбас
- Кифла с локум
- Боза 1000 мл./ 500 мл. / 250 мл.

 

 

Вторник, 26 Ноември 2013г. 10:43ч.

СЛАВЯНКА ЕАД - производство на хляб

СЛАВЯНКА ЕАД - производство на хляб

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Родопи" N: 1

Тел.:0618/603 23;

Моб.тел.: 0889/917 595;  0887/958 357;

E-mail:slavianka@evo.bg

Web site:www.slavyankabg.com

ЗА НАС

„Славянка" ЕАД е създадена в началото на 1955 г. с основна дейност - производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и търговия с тях. От създаването на Националната браншова камара на хлебопроизводителите в България през 1990 г., фирмата става неин редови член. „Славянка"ЕАД се намира в централната част на гр. Горна Оряховица и е разположена  на парцел от 9730 м², от които 4500 м² застроена площ.  Продуктовата линия на дружеството включва  изключително богат асортимент на хляб, хлебни, сладкарски, шоколадови, захарни изделия и боза, които се отличават с добри  вкусови качества, и това ги прави търсени и предпочитани на пазара.  Фирмата притежава запазени марки за своите продукти в Патентното Ведомство на  Република България. Днес „Славянка"ЕАД е динамично развиваща се фирма с високо технологично оборудване, доставено от Германия и Италия, и разполага с дистрибуторска мрежа и собствен транспорт  на територията на цялата страна.

ХЛЯБ

- Нарязан хляб Стара Загора
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно пшенично тип 500
мая, сол, питейна вода, 650 грама
- Нарязан хляб Добруджа
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно пшенично тип 700
мая, сол, питейна вода, 650 грама
- Нарязан хляб Типов
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500
брашно тип 1150
мая, сол, питейна вода, 500 грама
- Франзела
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500, вода
пресована мая, сол, подобрител 300 грама
- Нарязан хляб Грахам
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500, мая,
сол, маргарин, подобрител,пшеничени трици, 500 грама
- Нарязан хляб Ръжен
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно ръжено,
брашно тип 700,брашно тип 500
мая, сол, маргарин, подобрител, 500 грама
- Нарязан хляб Идеал
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500, мая,
сол, маргарин, малц, подобрител,многозърнеста поръска, 500 грама
- Нарязан хляб Многозърнест
Трайност: 72 часа
Състав: Брашно тип 500, мая, сол,
многозърнеста поръска, микс подобрител, 500 грама

БОНБОНИ

- Лешникова Еуфориялешникова паста с натрошени лешникови ядки, млечен шоколад
Брой бонбони в кутия     14 броя
Грамаж     190 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     20 броя
- Омайна вишна
пияна вишна без костилка с натурален шоколад
Брой бонбони в кутия     14 броя
Грамаж     182 гр.
Трайност     120 дни
Бройки в кашон     20 броя
- Романтика
бонбони от млечен шоколад с форма на сърце
Брой бонбони в кутия     35 броя
Грамаж     155 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     24 броя
- Китка Шарена
x 7 бонбона от Лешникова Еуфория Омайна Вишна, Южно Ухание, Мария
Брой бонбони в кутия     28 броя
Грамаж     320 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     12 броя
- Морски Свят
Морски фигурки от млечен шоколад украсени с бял шоколад
- Мария
Бонбони с кремов пълнеж, с вкус на кафе и млечен шоколад
Брой бонбони в кутия     18 броя
Грамаж     180 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     24 броя
- Южно Ухание - Ананас
Бонбони с кремов пълнеж от ананас с натурален шоколад
Брой бонбони в кутия     20 броя
Грамаж     180 гр.
Трайност     180 дни
Бройки в кашон     24 броя
- Южно Ухание - Манго
Бонбони с кремов пълнеж от манго с натурален шоколад
- Южно Ухание - Портокал
Бонбони с кремов пълнеж от портокал с натурален шоколад
- Южно Ухание - Ягода
Бонбони с кремов пълнеж от ягода с натурален шоколад
- Южно Ухание - Кокос
Бонбони с кремов пълнеж кокос с натурален шоколад
- Южно Ухание - Крем какао
Бонбони с кремов пълнеж от какао с натурален шоколад

ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

- Бисквити с фъстъчен крем Тереза
Състав: Пшенично брашно, захар, растително масло, суроватка, сол, набухватели, аромати, фъстъчена паста
Грамаж: 240 грама
- Бисквити тукнквани Тереза
Състав: Пшенично брашно, захар, растително масло, суроватка, сол, набухватели, какао на прах, лецитин Е322, ванилин
Грамаж: 250 грама
- Шоколадови дражета Лешник
Състав: Захар, какаова маса, какаово масло, растително масло, сухо мляко, какаов прах, лешник, лецитин, гума арабика, ванилия
Грамаж: 80 грама
- Шоколадови дражета Фъстък
- Шоколадови дражета Стафида
- Тунквана вафла Мона
Състав: Вафлени кори, брашно, захар, гликоза, тахан халва, растителни масла, маргарин, какаова маса, какао на прах, суроватка, лецитин, аромати
Трайност: 180 дни
Грамаж: 36 бр. X 40 гр. - 960 грама
- Нуга халва
Състав: Вафлени кори, брашно, захар, гликоза, албофикс, фъстъчени ядки, аромати
Трайност: 180 дни
Грамаж: 36 бр. X 50 гр. - 1,2 кг.
- Сладки - Домашен шприц
- Пурички с мармалад
- Пурички с мармалад шахмат
- Локумки
- Масленки
- Сладки Негарче
- Бисквити с фъстъчен крем

ЗАКУСКИ

- Закуска Кашкавалка
- Закуска Кубинка
- Закуска Сиренка
- Закуска с колбас
- Кифла с локум
- Боза 1000 мл./ 500 мл. / 250 мл.

Вторник, 26 Ноември 2013г. 10:27ч.

МАРИНА ООД

МАРИНА ООД

Адрес: гр. Габрово, Войновска спирка, кв. Войново

Тел.: 066/803 420;

E-mail:info@marina.bg    

Web site:www.marina.bg

ЗА НАС

Фирма „Марина” ООД е основана през 1995 год. в гр. Габрово с основен предмет на дейност внос и търговия с електроинструменти и консумативи.
През изминалите години предлаганата продуктова гама непрекъснато се разширява и фирмата се специализира в предлагането на електро и ръчни инструменти, крепежни елементи, консумативи, ходови колела, мебелен обков, подемно-транспортна техника, строителни материали, градинска техника и др. Богатият асортимент на поддържаните стоки се допълва и от продуктите за цялостно обзавеждане на банята, включващо всички необходими елементи и иновативни решения за създаването на модерна, комфортна и съвременна баня.
„Марина” ООД е директен вносител на електроинструменти и консумативи на повече от 20 водещи световни производители и дистрибутор на още 15 реномирани търговски марки. В сферата на крепежните елементи фирмата поддържа изключително разнообразна програма от болтове, гайки, шайби, винтове, поп-нитове, зегерки, шпилки и др. с гарантирано качество и произход.
Всички предлагани продукти са придружени с техническа документация, отговаряща на общоевропейските и български стандарти. От 2009 год. „Марина”ООД има сертифицирана Система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001 : 2008.
С оглед добрата комуникация до всички точки на страната централният офис и складове се намират в гр. Габрово, разположени върху терен от 20 000 кв.м с търговска и складова площ от 11 000 кв. м.
За още по-голямо удобство на крайния клиент „Марина” ООД разполага с широко развита магазинна мрежа и осигурена сервизна база в повечето големи градове. Преимущества на фирмата са :
- собствените добре снабдени и мащабни складове, създадени с цел бързото откликване на нуждите на клиенти и партньори
- гаранционния и извънгаранционния сервиз на предлаганите марки електроинструменти: HITACHI, MAKITA, SPARKY, BOSCH, ASAKI и др.
- изградената логистична структура, чрез която се извършват доставки на закупени от клиента стоки със собствен транспорт или по избран от него начин се експедират в рамките на цялата страна.
Приоритет за „МАРИНА” ООД са оптималното качество, гъвкавата ценова политика, бързото и професионално обслужване, ангажираността към клиенти, служители и партньори. Спазвайки поставените си цели фирмата се стреми да отговаря на непрекъснато променящите се условия на пазара, да бъде в крак с всички новости и последни тенденции и по този начин да бъде лидер в своята област и предпочитан партньор за работа.

 

ПРОДУКТИ

Крепежни елементи
- Болтове
- Винтове
- Гайки
- Шайби
- Зегерки
- Шпилки
- Поп нитове
Електроинструменти
- Професионални електроинструменти
- Хоби електроинструменти
Пневматични инструменти
- Пневматични гайковерти
- Пневматични ъглошлайфове
- Други пневматични шлайфове
- Пневматични секачи
- Комплекти
Планки, конзоли, основи и пети
- Скрепителни планки
- Ъглови конзоли
- Пети и основи за греди
Абразивни материали
- KARBOSAN
- Шкурки, фибър дискове
Професионална екипировка

 

ОБЕКТИ

ОБЕКТИ

ПРОМОЦИИ

ПРОМОЦИИ

Петък, 22 Ноември 2013г. 17:09ч.

СВОБОДНА ЗОНА СВИЛЕНГРАД ЕАД

СВОБОДНА ЗОНА СВИЛЕНГРАД ЕАД

Адрес: гр. Свиленград

Моб.тел.: 0897/479 407;  0885/614 922;

E-mail:office@zona-svilengrad.com

Web site: www.zona-svilengrad.com

ЗА НАС

Свободна зона - Свиленград" ЕАД е индустриална зона, дъщерно дружество на "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД, със 100% държавно участие в капитала. Зоната е активна в привличане на инвеститори - производствени предприятия и търговски компании, желаещи да развиват бизнес на територията на зоната, както и такива, които търсят преимущества при експорт на своята продукция към съседните страни и региони.

УСЛУГИ

- Митническо складиране
- Логиситичен парк
- Международна спедиция
- Митническо оформяне на документи
- Застраховки
- База за ремонт на камиони
- Производствени площи 4 000 кв. м.
- Открити площи 50 000 кв. м.
- TIR паркинг
- Митническо пункт на територията на зоната

 

ИНФРАСТРУКТУРА

-електрификация, вода и канализация
-телекомуникационни връзки
-собствени подходни шосейни пътища
-открити и закрити складови и производствени площи
-възможност за обработка на контейнери - два крана с капацитет 32 тона и 8 тона
-бензиностанция
-претоварна автомобилна рампа
-60 тонна авто-везна с претегляне на осите

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

- На 2 км от българо-гръцката граница
- 50 метра от железопътните връзки
- България – Турция и България – Гърция
- Достъп до европейски транспортен коридор №10,свързващ Европа с Турция

Петък, 22 Ноември 2013г. 16:52ч.

АВТОТРАНС ПАНАГЮРИЩЕ ООД

АВТОТРАНС ПАНАГЮРИЩЕ ООД

Адрес: гр. Панагюрище, ул. Мерул № 1

Тел.: 035/73 225;

Факс:035/73 727;

E-mail:avtopan@abv.bg

ЗА НАС

Фирма АВТОТРАНС ПАНАГЮРИЩЕ ООД е със седалище град Панагюрище и основна икономическа дейност Автобусен и товарен транспорт.

Предлагаме на своите клиенти надежден транспорт до всяка точка. Работим и обслужваме както частни клиенти, така и фирми.

Можем да бъдем Вашият надежден партньор!

Петък, 22 Ноември 2013г. 13:47ч.

КАРИАНА ЕООД

КАРИАНА ЕООД

Адрес: с. Ерден, ул. "Първа", № 160

Моб.тел.: 0888/892 627;  0885/984 698;

E-mail:kariana_@abv.bg

ЗА НАС

Фирма КАРИАНА ЕООД е със седалище село Ерден, община Бойчиновци. Фирмата развива своята дейност в областта на месарската промишленост. КАРИАНА ЕООД притежава цех за месопреработка и производство на колбаси, произвежда и предлага на пазара малотрайни и трайни месни продукти.

Четвъртък, 21 Ноември 2013г. 17:38ч.

ГАР АГЕНТ ООД

ГАР АГЕНТ ООД

Адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" 54

Тел.: 044/622 152;

Моб.тел.:0885/902 744;

E-mail:sliven@garagent.com

Web site: www.garagent.com

ЗА НАС

„Гар Агент” ООД е основана през 1994 г. в град Сливен, като търговско - инженерингова фирма и предлага пълна гама оборудване за автосервизи. С годините на натрупан опит, фирмата се е утвърдила като една от най-динамично развиващите се фирми в областта на автосервизното оборудване в България. Понастоящем фирмата има добре изградена мрежа от офиси в България, които се намират в Сливен, София и Пловдив. Във всеки един от офисите ще се срещнете с отлично подготвени технически специалисти, натрупали безценен опит в оборудването на пунктове за годишни технически прегледи и комплексно оборудване на автосервизи. Всяка година специалистите на фирмата активно участват в програми и обучения за повишаване на квалификацията. Това позволява компетентното предлагане на най-новите машини и съоръжения, както и на най-съвременните средства за диагностика на автомобили. „Гар Агент” ООД е официален дистрибутор на повечето водещи Европейски марки за автосервизно оборудване, наложили се на Световния пазар. Доставяното оборудване се отличава с висока технологичност и съвременен дизайн, проектирано и произведено според изискванията за качество и сигурност на Европейския съюз. „Гар Агент” ООД предлага:
- Доставка на закупеното оборудване до обекта на клиента на територията на България
- Монтаж на закупеното оборудване
- Обучение за работа с оборудването
- Презентации на уреди при интерес от страна на клиента
- Гаранционно обслужване
- Извънгаранционно обслужване
- Резервни части
- Изплащане на оборудването на лизинг
- Метрологични проверки
С годините екипът на „Гар Агент” ООД разви умението да избере правилния продукт, който да бъде предложен на клиента. Екипът на фирмата е приветстващ и приятелски настроен към всички. Вие, клиентите, сте най-важни за фирмата, ето защо „Гар Агент” ООД се стреми да ви предложи най-доброто според вашите изисквания, като в същото време можете да разчитате на професионализъм и коректно отношение.

 

ПРОДУКТИ

Ние предлагаме пълна гама висококачествено оборудване, способно да задоволи различните изисквания на клиентите, свързани с подемна техника, машини за демонтаж и баланс на гуми, диагностична апаратура, изпитателни стендове и др.
- Оборудване на пунктове за годишни технически прегледи
- Подемници и крикове
- Диагностика
- Софтуер и ъпдейти
- Автоклиматични системи
- Ремонт и смяна на гуми
- Стендове ходова част
- Диагностика дизели
- Оборудване за автомивки
- Тенекеджийско обрудване
- Бояджийски камери
- Системи за аспирация
- Масларско оборудване
- Хидравлични преси, кранове и стойки за скоростни кутии
- Компресори
- Оборудване за селскостопански машини
- Инструменти
- Оборудване втора употреба
- Специални предложения

 

КЛИЕНТИ

Сред нашите постоянни клиенти са и следните автосервизни комплекси в страната:
„Peugeot" - Варна и Пазарджик, "TOYOTA" - Сливен, „NISSAN" - Варна, "Citroen" - Сливен, "Карина" - Козлодуй, „Нит Кар" - Бургас, „Танев и Сие" - Пловдив, автокомплекс „Димитров" - Димитровград, „Мототехника" - Стара Загора, „Ринкес" - Варна, „Bi Auto" - Ямбол, „Булавто" - Варна, „Пълдин Транс" - Пловдив, „Ауто ДГ" - Сливен, „Алианс Ауто" ООД - Булавто Търговище ООД и Булавто - Стара Загора, „Нед Мобил" - Добрич, „Мончев 90" - Казанлък, „Интерауто" ООД - Бургас и много други.
Нашите клиенти са фирми с различен мащаб и възможности, но всички те високо ценят преимуществата на работата с нас.