ТОМЕД ООД

ТОМЕД ООД

Адрес: гр. София, ул “Казбек” 59Б, бл. 2

Тел.: 02/869 26 15;

Факс:02/869 26 15;

Моб.тел.: 089/920 980;

E-mail:tomed.sofia@gmail.com

Web site: www.tomed-xray.com

ЗА НАС

Фирма Томед ООД е създадена през 2005 година с предмет на дейност свързан с доставката, монтажа и изършването на сервиз на всички видове апаратура за образна диагностика – Компютърни томографии / single-slice multi-slice /, ангиографски системи – кардио и периферни, дигитални и конвенционални рентгенови апарати за рентгеноскопия и рентгенография, мамографи, ортопедични и хирургични мобилни С-дъги, мобилни кугели, ултразвукова апаратура /ехографи/, стоматологични рентгенови апарати с дигитална приставка, ортопантомографи, DICOM и дигитализиращи системи, всякакъв вид CR/DR и сухи принтери.
Томед ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 и успешно работи по и е внедрила системата за управление на качеството по ISO стандарта. Като задължителна добавка към посоченото оборудване Томед ООД предлага машини за проявяване на филми, лъчезащитни средства, консумативи и аксесоари.
Осъзнавайки колко е важно качеството и надежността на апаратурата, която предлагаме, ние в Томед ООД осигуряваме надежден и висококвалифициран сервизен екип, осигуряващ техническата поддръжка на всяка наша уредба. Нашите служители са обучени за всеки вид апаратура за образна диагностика от чуждестранни специалисти и продължават да се обучават в крак с новите тенденции в тази област. Фирма Томед ООД е дистрибутор на няколко големи компании в тази област от Европа и САЩ и това наред с богатите ни международни бизнес контакти с много фирми от бранша ни дава възможност за бърза доставка на резервни части за нашите апарати.
Томед ООД предлага рентгенови тръби по каталог за Компютърни томографи, конвенционални рентгенови апарати, мамографи, ангиографски системи и т.н. с официална международна гаранция Запознати сме с всички нововъведени стандарти и изисквания към този род апаратура в ЕС и България и гарантираме, че нашите системи напълно покриват тези условия.
Ако имате въпроси, запитвания за апаратура или просто се нуждаете от консултация натиснете бутона "Контакти" и се свържете с нас по удобен за Вас начин.

ПРОДУКТИ

- Компютърни томографи
Томед ООД доставя и монтира рециклирани в Германия спирални компютърни томографи – едносрезови и multislice.
Предлагаме Multislice КТ на SIEMENS / VOLUME ZOOM, SENSATION /, TOSHIBA / ASTEION, AQUILON /, GE / HiSpeed, LightSpeed / и PHILIPS / Mx-, BRILIANCE/ по желание на клиента и осигуряваме сервиз за тях.
- Нова рентгенова апаратура
Томед ООД е оторизиран дилър на няколко производители на нова  апаратура за образна диагностика и покрива абсолютно целия спектър от продуктова гама в образната диагностика. Предлагаме всякакви конфигурации на конвенционални и дигитални системи.
*DR системи - системи за директна дигитална радиография
*Рентгеноскопични системи
*Рентгенографични системи
*Комбинирани рентгеноскопични и графични системи
*С-дъги
*Мобилни кугели
*Мамографи
*Рентгенови генератори за ъпгрейд на съществуващи системи
Всяка система може да се конфигурира индивидуално.
- Рециклирана рентгенова апаратура
*Ангиографи
Томед ООД предлага ангиографски системи от най-висок клас за кардио или периферни интервенции.
*Рентгенова апаратура
- Ултразвукова диагностика/ехографи/
Томед ООД предлага нови и употребявани 3D/4D апарати за ултразвукова диагностика на водещите производители. Предлагаме апарати за всякаква насоченост на много атрактивни цени и условия. Доставяме също и всякакъв вид аксесоари и трансдюсери.
- Дигитализация
Томед ООД предлага цялостни решения за дигитализиране на отделни рентгенови сиситеми или цели отделения, като заедно с това и осъществява и мрежови решения за бърз и лесен трансфер на изследвания и изображения.
*CR
При CR системите се използват касети в стандартен размер, които са напълно съвместими с всеки рентгенов апарат. Касетите се поставят по същия начин като обикновените в предвиденото буки на рентгеновия апарат, експонират се и се поставят в устройство, което извлича информацията от тях и визуализира рентгеновото изображение на компютърна работна станция.
От там така полученото изображение може да се обработва, съхранява, изпраща по мрежа в DICOM формат или записва на CD/DVD/USB.
Предимствата на CR системите са ниската себестойност, бързия монтаж и интегриране, възможността на системата да работи с всякакъв тип рентгенов апарат / не е нужно да се подменя рентгеновата система /.
*DR
При DR системите, които предлагаме се експонира върху детектор с размера на стандартна касета, но се спестява времето и манипулацията по извличането на информацията от детектора, тъй като при DR системите изображението директно се изпраща по безжичен път до работната станция.
Друго предимство на DR системата е способността на детекторът да запамети няколко изображения. Не е необходимо извличането на информацията след всяка експонация.
След приключване на експонациите изображението се изпраща по безжична мрежа до работната станция и оттам то може да се обработва, съхранява, изпраща по мрежа в DICOM формат или записва на CD/DVD/USB.
И при DR системите не се налага подмяна на съществуващата рентгенова система тъй като детекторите са с размер на стандартна касета и е съвместим с всички стандартни букита.
- DICOM системи
Томед ООД предлага система за ъпгрейд на аппаратура за образна диагностика в DICOM стандарт.
Тази система преобразува сигналът идващ от системата в DICOM формат. Състои се от работна станция / компютър /, в който се вкарва сигналът от медицинската система и чрез нужния хардуер и софтуер всички аналогови изображения могат да се трансформират, обработват, архивират или запишат на CD/DVD/USB в DICOM стандарт.
DICOM системата можа да се свърже с PACS мрежа или директно с интернет.
Системата е най-подходяща и може да се използва при всеки вид Компютърни томографи, ангиографи, ядрено-магнитни резонанси.
Получените изображения се записват на всякакъв вид носител и могат да се отварят на всеки персонален компютър без специални изисквания.
Тази система прави от всеки апарат от посочения тип конкурентен и на най-новите стандарти.
Използването на тази система улеснява и употребата на медицински принтери, тьй като всички те работят в DICOM стандарт и се спестяват средствата, нужни за закупуване на нужния хардуер.
Закупувайки тази система клиентът получава осъвременяване на апаратурата, с която разполага на изключително добра цена и вдига качеството на своята услуга на много високо ниво.
При интерес моля свържете се с нас за конкретна информация.
Ще получите подробна брошура на DICOM системата и ценова оферта според Вашата конфигурация.
- Дентална техника
Томед ООД е оторизиран партньор на KODAK DENTAL за продажба и сервиз на стоматологични кугели и ортопантомографи.
Предлагаме цялата гама на KODAK DENTAL.
Осъщестяваме консултации за помещения и лъчезащитен проект.
За повече информация относно апаратурата на KODAK DENTAL посетете официалния сайт www.kodakdental.com.
При интерес моля свържете се с нас за конкретна информация.
Ще получите подробна брошура на апаратурата и ценова оферта според Вашата конфигурация    
- Консумативи и принадлежности
Томед ООД предлага всички видове рентгенови консумативи:
*Филми за конвенционална рентгенография – всички размери
*Химикали за проявяване
*Филми за сухи принтери
*Филми за лазерни принтери
*Филми за мамографи
*Всякакъв вид усилващи фолии за конвенционална рентгенология
*Всякакъв вид касети за рентгенови филми
*Препарати за почистване на проявителни машини
Предлагаме също и всички необходими лъчезащитни средства
*Лъчезащитни престилки – стандартни или за специални процедури
*Лъчезащитни яки
*Лъчезащитни очила
При интерес моля свържете се с нас за конкретна информация.
Ще получите подробна брошура на апаратурата и ценова оферта според Вашата конфигурация
- ЕКГ, дефибрилатори, монитори
Томед ООД е дистрибутор на Innomed и предлага пълната гама ЕКГ апарати, дефибрилатори и пациентни монитори на Innomed. Предлагат се най различни модели и варианти на конкурентни цени със заводска гаранция.
- Специализрани работни станции
Томед ООД предлага работни станции за диагностика, планиране и други в областта на ортопедията, нуклерната
медицина, радиология, ЯМР и др. Тези работни станции отлично се съчетават с наличните системи и знчително
повишават нивото на дейността тъй като техният софтуер е създаден по най-съвременните методи и постоянно
се ъпдейтва и доразвива.

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Томед ООД има богат опит в областта на доставката, монтажа и пуска на апаратура за образна диагностика и извършва следните услуги, свързани с този род системи:
- Изработване на лъчезащитен проект на помещение за апарат с ИЙЛ
- Доставка на лъчезащитни строителни материали – барит, олово
- Съдействие при предвижване на документи за издаване на лиценз от АЯР
- Извършване на текущ качествен контрол на рентгенови апарати
- Оборудване с DAP-метри за отчитане на погълната доза
- Конултации при подготовка на помещения за апарат с ИЙЛ
Осигурявайки всички необходими услуги свързани с узаконяването на един кабинет за рентгенова диагностика Томед ООД осигурява на клиентите си по бърза процедура и по стриктно спазване на разпоредбите на Р. България.
При нужда от някоя от гореописаните услуги моля свържете се с нас за конкретна информация.

СЕРВИЗ

Сервиз и резервни части
Томед ООД е специализирана фирма за монтаж, сервиз, калибровка и контрол на аппаратура за рентгенова диагностика.
Фирмата разполага с лиценз от Агенция за Ядрено Регулиране.
Разполагаме с обучени специалисти за всички типове аппаратура.
Разполагаме с всички необходими уреди, измервателни средства и тестови и калибровъчни фантоми за извършване на бърз и професионален сервиз на нашата аппаратура.
Томед ООД извършва сервиз на рентгенова аппаратура в цялата страна и се старае да поддържа добро ниво на бързината и качеството на работата си.
Имаме собственна сервизна база, където можем да отстраним всеки по-тежък проблем.
Томед ООД осигурява всички необходими резервни части и компоненти за всеки тип рентгенова апаратура. Разполагаме с оригинален каталог, което гарантира доставката на точната част или компонент.
Предлагаме доставка на нови оригинални рентгенови тръби за:
- Компютърни томографии
- Ангиографии
- Комбинирани рентгеноскопични и графични системи
- С-дъги
- Мобилни кугели
- Мамографи
Предлагаме както нови така и рециклирани компоненти и резрервни части, като всяка част се държи на склад в нашата база или в Германия и може да се достави бързо и сигурно.


КЛИЕНТИ

Наши клиенти са:
• МБАЛ “КАСПЕЛА” – Пловдив
- Доставен и монтиран 4-срезов спирален компютърен томограф SIEMENS SOMATOM VOLUME ZOOM в комплект със сух медицински принтер
- Доставен и монтиран рентгенов апарат за дистанционна скопия и графия SIEMENS
• МБАЛ “КЪРДЖАЛИ” - Кърджали
- Доставен и монтиран спирален компютърен томограф SIEMENS SOMATOM BALANCE в комплект със сух медицински принтер
• “ДКЦ V” – гр. Пловдив
- Доставен и монтиран двусрезов спирален компютърен томограф SIEMENS SOMATOM EMOTION DUO в комплект със сух медицински принтер
• “Кардиолайф – 2” – Благоевград
- Доставен и монтиран кардио-ангиограф PHILIPS INTEGRIS в комплект с инжектор
• “Кардиолайф” – гр. Ловеч
- Доставен и монтиран кардио-ангиограф SIEMENS COROSCOP в комплект с инжектор
• УМБАЛ – гр. Пловдив
- Доставена DICOM система за ангиограф SIEMENS POLYSTAR
• СМДЛ “Имуномед 77” – гр. Ловеч
- Доставен и монтиран спирален компютърен томограф SIEMENS SOMATOM PLUS 4 в комплект със сух медицински принтер
• МБАЛ – гр. Гълъбово
- Доставен и монтиран спирален компютърен томограф SIEMENS SOMATOM PLUS 4 в комплект със сух медицински принтер
• МБАЛ “Ритъм” – гр. Стара Загора
- Доставен и монтиран рентгенов апарат за дистанционна скопия и графия PHILIPS
• МБАЛ “Ния Мед” – гр. Стара Загора
- Доставен и монтиран рентгенов апарат за дистанционна скопия и графия PHILIPS
• МБАЛ “ Св. Йоан Рилски” – гр. Ямбол
- Доставен и монтиран спирален компютърен томограф SIEMENS SOMATOM PLUS 4 в комплект със сух медицински принтер
• МБАЛ – гр. Хасково
- Демонтаж и монтаж на компютърен томограф SIEMENS SOMATOM
• СМДЛ “ЕвроБулг” – гр. Стара Загора
- Доставена DICOM система за ядрено магнитен резонанс GE SIGNA
• МБАЛ “Хигия” – гр. Пазарджик
- Доставен и монтиран рентгенов апарат за дистанционна скопия и графия PHILIPS
• МЦ “ Проф. Киркович” – гр. Стара Загора
- Доставен и монтиран рентгенов апарат за дистанционна скопия и графия SIEMENS SIREGRAPH

КОНТАКТИ

София
ул “Казбек” 59 Б, бл. 2
телефон: +359 2 869 26 15
факс: +359 2 869 26 15
мобилен: +359 893 920 980
e-mail: tomed.sofia@gmail.com
Стара Загора
ул “Ген. Гурко” № 84
телефон: +359 42 631027
факс: +359 42 600314
мобилен: +359 888 433435
e-mail: tomed.info@gmail.com
Сервиз:
мобилен 1: 0885 593818
мобилен 2: 0889 553899
мобилен 3: 0887 602953
мобилен 4: 0884 709904