52 ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" - град София

 

52 ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" - град София

Адрес: гр. София, бул. "Александър С. Пушкин" №112

Тел.: 02/855 20 54;

Факс:02/855 20 54;

E-mail:e52_ou@abv.bg

Web site:www.52ou.webnode.com

ЗА НАС

52 ОУ "Цанко Церковски" се намира в град София, в полите на Витоша – кв.Бояна.
Училището е създадено през 1845 г., като в началото дори не е имало собствена сграда, а учебните занятия са се водели в частни къщи в Бояна.
Първата му собствена сграда е построена около 1860 г. В нея имало само две стаи - едната за децата, а другата - за учителя.
След Освобождението на България на мястото на старата сграда е построена нова, по-голяма.
До 1921-22 г. училището се е наричало „Основно училище” в Бояна. В него са се обучавали ученици до 4-то отделение (днешен 4-ти клас).
Около 1938-39 г. училището сменя името си на 27 Основно училище "Княз Симеон Търновски", а след 1944 г. получава името, което носи и до днес - "Цанко Церковски".
През 1960 г. за нуждите на училището е построена нова сграда, в която то се намира и до днес. В нея има 14 класни стаи и кабинети.
Допълнителни дейности извън училищния учебен план, заплащани от родителите.
През учебната 2012/2013 година 52 ОУ предлага за Вашето дете следните допълнителни извънкласни дейности срещу заплащане от родителите, както следва:
- Занималня за учениците от 5 до 7 клас -заниманията започват след края на учебните часове до 17.30 часа от ЕТ "Анди- М. Томова"
- Спортни танци - заниманията се провеждат 2 пъти седмично в часовете за дейности по интереси от СК " Спорт денс"
- Футбол - заниманията се провеждат два пъти седмично в часовете за дейности по интереси ДФК "Мики Маус"
- Баскетбол -   заниманията се провеждат два пъти седмично в часовете за дейности по интереси от БК "Славия"
- Брейк денс - заниманията са провеждат два пъти седмично в часовете за дейности по интереси от СК "Естрея"
- Шахмат - заниманията се провеждат два пъти седмично в часовете за дейности по интереси от ШК "ЦСКА"
52 ОУ има спечелен проект по Национална програма - 2011 г. "Училището - територия на учениците", Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" с име "Целодневното обучение в първи клас". Стойност - 9370 лв. Оборудвана е една класна стая за целите на проекта и са закупени материали, книги и образователни игри за осъществяване на дейностите.

 

ПРИЕМ

Подготвителен клас

Учебният план в предучилищната група/клас включва 30 учебни часа на седмица - български език, математика, природни и социални науки, изкуство и спорт.
През учебната 2012/2013 година в 52 ОУ се сформира предучилищна група от 5 и 6 годишни деца. Общият броя деца в групата към настоящия момент е 25.
Организацията на обучение е полудневна - от 08.00 до 14.00 часа.
За децата се грижи висококволифицирания предучилищен педагог - г-жа Елена Йорданова, дългогодишен служител в 52 ОУ.
През настоящата учебна година стаята на групата бе основно ремонтирана и обзаведена, благодарание на отпуснатите от Столична община 25 000 лева. По същата програма и санитарните възли, ползващи  се от малките деца бяха адартирани за възрастта на децата  чрез основен ремонт през месец септември.
Нашите приятели от 141 ЦДГ, район Лозенец пък подариха за нашите деца два килима и една детска дървена кухня!
Обучението в предучилищната група предлага идеална социализация на децата за успешно постъпванве в първи клас.
Учениците, завършили подготвителния клас на 52 ОУ, ще бъдат приемани с предимство в I клас на училището.
-Ранно чуждоезиково обучение по английски език
-Разширено изучаване на информационни технологии

Първи клас

Какво трябва да знаят родителите за приема в първи клас
Прием на молби - от 1 до 31 май 2011 г.
Класиране от 1 до 3 юни 2011 г според приетите критерии:
-Местоживеене - района на училището
-Братя или сестри, учили или учещи в училището
-Родител, завършил 52-ро ОУ "Цанко Церковски"
-Деца със специални образователни потребности
Записването на учениците - от 6 до 10 юни 2011 г. включително.

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е господин ДАНКО КАЛАПИШ.