ТИНСА ЕООД


Адрес: София, ул. “Николай Хайтов” №3А, ет.4.

Телефон: +359 2 400 33 91; +359 2 400 33 93

Факс: +359 2 400 33 92

E-mail: office@tinsabg.com

Web site: www.tinsabg.com

 

ЗА НАС

През 2010 година е съдадена Тинса ЕООД, с основна дейност Проверка за оперативна съвместимост с железопътната система в рамките на Европейския съюз и Проверка за съответствие с националните нотифицирани технически правила и правилата за безопасност. Фирмата извършва своя контрол на базата на международно приети документи и установената практика. За изпълнението на контрола отговаря изключително подготвен екип от добри специалисти, всеки от които следи за адрекватно предоставяне на услугите в съответствие с нормативната база и договорните условия. Компетентността на персонала се основава на доказани познания и умения за прилагането им.
С неуморен труд и постоянно усъвършенстване в професионалните си компетенции компанията следи да поддържа и повишава доверието на клиентите чрез независимо, безпристрастно и обективно оценяване на съответствието за постигането на оперативна съвместимост на Националната железопътна система с транс-европейската железопътна система и приемано в рамките на Общия европейски пазар. Осигурява пълна прозрачност и открит достъп на обществеността до информацията за работата си чрез своята уеб-страница. Фирмата е с доказано утвърдено име сред своите клиенти и партньори.

ДЕЙНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ

 

  • Инфраструктура;
  • Енергия;
  • Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия;
  • Контрол, управление и сигнализация на борда на влака.
  • Безопасност в железопътните тунели;
  • Лица с намалена подвижност.