ОПТИМУС ТРЕЙД ЕООД

ОПТИМУС ТРЕЙД ЕООД

Адрес: гр. Варна, ул. Под игото, бл. 26, офис 87

Tел.: 052/75 52 77;

Факс:052/75 52 77;

Моб.тел.:0877/186 901;

E-mail: optimustrade@yahoo.com

Web site: www.optimustrade.eu

ЗА НАС

ОПТИМУС ТРЕЙД ЕООД е компания, работеща в областта на транспорта и логистиката. Един от принципите във фирмата е да предложим не само транспортна услуга, а оптимално логистично решение, гъвкавост и персонален подход към всеки отделен клиент.
На своите клиенти ОПТИМУС ТРЕЙД ЕООД предлага:
- Международен и вътрешен автомобилен транспорт на цели и групажни товари
- Контейнерен транспорт
- Групажен контейнерен транспорт
- Митническа обработка и агентиране на пратки във Варна и София
- Складиране, включително и под митнически контрол във Варна и София
В очакване на бъдеща съвместна и ползотворна дейност

УСЛУГИ

 

Международен и вътрешен транспорт на цели и групажни товари
На своите клиенти Оптимус Трейд ЕООД предлага широка гама товарни автомобили за международен и вътрешен транспорт. С многобройния набор от автомобили, Оптимус Трейд предлага международен и вътрешен транспорт с превозни средства от 1 до 24 т.
Развитието на технологиите и търговията доведоха до по-чести поръчки, но с по-малки обеми. Ето защо същевременно се разви и превозът на групажни товари.
Спазвайки принципа за индивидуален подход към всеки свой клиент и стремежа да отговори на изискванията му, нашата компания предлага:
• Международен автотранспорт на цели и групажни товари от и до държави от ЕС
• Международен автотранспорт на цели и групажни товари от и до Русия и ОНД
• Международен автотранспорт на цели и групажни товари от и до Турция
• Международен автотранспорт на цели товари от и до Близкия Изток
• Автотранспорт на цели и групажни товари на територията на България

Контейнерен транспорт
В световен мащаб 90% от товарите се превозват по море. Навлизането на контейнерния транспорт позволи по-гъвкаво и по-бързо превозване на товари по целия свят. Чрез контейнерни превози днес, всеки един купувач може да поръчва редовно по по-малки количества стоки, и така да оптимизира своите разходи. Бумът в развитието на контейнерния транспорт доведе до създаването на различни специализирани контейнери – контейнер-платформа за нестандартни товари, контейнер-цистерна, контейнер-автовоз, хладилен контейнер, контейнер без покрив ( Open Top ) за товарене на съоръжения с кран, както и такива, които не се събират в стандартната височина на контейнера.
Следвайки стремежа за предоставяне на широк диапазон логистични решения, Оптимус Трейд ЕООД предлага на своите клиенти:
• Контейнерен транспорт от/до голям брой пристанища на всички континенти
• Контейнерен транспорт на стоки с клас на опасност
• Хладилен контейнерен транспорт и транспорт на стоки с изискване за постоянен температурен режим
• Контейнерен транспорт от врата до врата във вътрешността на държавите, в които се изпраща или получава товарът

Групажен контейнерен транспорт
Вие имате пратка на друг континент? Въздушния транспорт е скъп, освен това вашата пратка не е спешна. Нямате нужда от повече стока за да напълните цял контейнер, а и това е свързано с плащане на допълнителни средства и не е рентабилно. Как да оптимизирате вашите разходи за доставка? Дали няма начин да съчетаете вашият товар с товарите на други получатели във вашата географска област?
Решението, което Оптимус Трейд ЕООД предлага е групажен контейнерен транспорт.
Чрез групажен контейнерен транспорт, вие можете да минимизирате количеството на поръчваните изделия, а оттам и да намалите вашите текущи разходи.
За нашите настоящи и бъдещи клиенти, Оптимус Трейд ЕООД извършва:
• Групажен контейнерен транспорт от Далечния Изток ( Китай, Виетнам, Хонг Конг, Индонезия и др. )
• Групажен контейнерен транспорт от Северна Америка
• Доставка на стоки, пристигнали с групажен контейнерен транспорт във вътрешността на страната, до място указано от клиента
• Групажен контейнерен транспорт по износ и по внос от други дестинации, чрез наши партньори в Антверпен и Ротердам

Митническа обработка и агентиране във Варна и София
Доставката на стоки извън Европейската общност неизбежно е свързана и с митническа обработка. Със своите офиси във Варна и София, Оптимус Трейд ЕООД предлага и митническо представителство и агентиране на вашите доставки, а именно:
• Представителство пред митническите власти във Варна и София
• Задействане на митнически режими внос, износ, реекспорт, активно и пасивно усъвършенстване, временен внос и временен износ
• Задействане на транзит и предоставяне на транзитна гаранция
• Задействане на митнически режими временно и митническо складиране, водене на отчетност и следене на движението на стоките от този режим

Складиране, вкл. и под митнически контрол във Варна и София
Със своите закрити складови площи във Варна и София, Оптимус Трейд ЕООД предлага:
• Складиране в многоцелеви магазии
• Складиране на стоки с изискване за температурен режим
• Складиране на стоки с клас на опасност
• Товаро-разтоварни услуги
• Складиране под митнически контрол
• Преопаковане и дистрибуция на стоки