АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС ООД

 

АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС ООД

Адрес: гр. София, Казичене, ул. "3ти Март" № 1

Тел.: 02/81 777 66;

Факс:02/974 64 81;

E-mail:marketing@alog-bg.com

Web site: www.alog-bg.com

ЗА НАС

Александър Логистикс е българска частна компания, създадена през 1994 година с основен предмет на дейност логистика и спедиция.
Фирмата осигурява цялостен пакет от услуги, включващ: спедиция на комплектни и частични товари, групажни услуги от и до всички европейски дестинации, корабен брокераж и чартъринг, транспорт с контейнери (FCL/LCL), въздушен транспорт, железопътен транспорт, вътрешен транспорт и дистрибуция, услуги с добавена стойност, управление на обществени складове под митнически контрол, митнически формалности, складиране, митническо представителство, застраховане, консултантство, всички услуги по интрастат.
В нашите три офиса (София - Казичене, Варна, Аерогара София) работят повече от 120 висококвалифицирани служители с дългогодишен опит.
Александър Логистикс разполага с четири съвременни високостелажни и групажни лицензирани склада под митнически контрол в София – Казичене с площ 11 000 м².
Александър Логистикс е неизменен лидер в сферата на митническото обслужване с настоящ състав от 15 висококвалифицирани и опитни агенти.
Компанията работи с информационни системи от последно поколение. На всеки клиент е гарантирана 24-часова информация за движението на неговите пратки и складовите наличности.
Мисията на Александър Логистикс е да предоставя висококачествени услуги на своите клиенти, да консултира и предлага решения при умерени цени, осигуряващи рентабилността и просперитета на фирмата.

ИСТОРИЯ

1994г. – учредяване на фирмата
1997г. – започва изграждането на собствен логистичен комплекс в индустриална зона София – Казичене върху терен от 25 000 м²
1997г. – откриване на офис на "Александър Логистикс" в непосредствена близост до Митница Аерогара София
1998г. – осигуряване на електронна връзка за подаване на митнически документи
1999г. – откриване на новата офис сграда и първия склад от базата на "Александър Логистикс" в София – Казичене
1999г. – изграждане на хладилни камери с температурно регулиране за нулеви и минусови температури с обем 500 мᶾ
2001г. – влиза в експлоатация вторият склад от базата в София – Kазичене
2001г. – установяване на партньорски отношения с Италия
2002г. – създаване на авиоспедиционен отдел
2003г. – завършване на трети високостелажен склад
2003г. – установяване на партньорски отношения с Leman (Дания) и Intertrans (Гърция)
2004г. – пускане в експлоатация на четвърти високостелажен склад и прилежащия му ЖП коловоз
2004г. – установяване на партньорски отношения с Германия
2005г. – установяване на партньорски отношения с KLG Europe (Холандия) и Gondrand (Унгария)
2007г. – установяване на партньорски отношения с Jöbstl (Австрия), KLG Europe (Румъния) и Jas FBG (Полша)
2009г. установяване на партньорски отношения с Испания
2009г. – откриване на нов групажен склад на две нива
2010г. установяване на партньорски отношения с Швейцария
2011г. установяване на партньорски отношения с Турция

УСЛУГИ

Автомобилен транспорт
- Международен транспорт и  спедиция- Спедиторски услуги
- Транспортни услуги
- Карго пале / Евро пале / Индустриално пале
- Групажен траснпорт от и до Германия
- Групажен траснпорт от и до Италия
- Групажен траснпорт от и до Испания
- Групажен траснпорт от и до Австря
- Групажен траснпорт от и до Холандия
- Групажен траснпорт от и до Франция
- Групажен траснпорт от и до Гърция
- Групажен траснпорт от и до Турция
- Групажен траснпорт от и до Дания
- Групажен траснпорт от и до Унгария
- Групажен траснпорт от и до Португалия
- Групажен траснпорт от и до Швейцария
- Групажен траснпорт от и до Белгия
- Групажен траснпорт от и до Полша

Вътрешен транспорт
- Експресни и икономични доставки
- Бързи доставки от и до Варна
- Бързи доставки от и до Пловдив
- Бързи доставки от и до Стара Загора
- Бързи доставки от и до Велико Търново
- Бързи доставки от и до Русе
- Дистрибуция

Въздушен транспорт

Морски транспорт

Железопътен транспорт

Логистични услуги
- Складови услуги
- Складови площи под наем

Митнически услуги
- Складиране под митнически контрол
- Оформяне на митнически документи

ИТ решения