АЛЕКС РАВАЛ ООД

Адрес: гр. София, ул. Тодор Каблешков №72
Телефон: 02 9588 450
02 9581 035
E-mail: milena_aleks99@abv.bg
Web site: www.alex-raval.bg

ЗА НАС

 

В областта на транспортните услуги се развива фирма Алекс Равал. Началото й е дадено през 2008 година с форма на управление дружество с ограничена отговорност. Дружеството се занимава с транспорт и спедиция в чужбина и страната. Извършва специализирани превози, както вътрешни, така и извън страната. Предлагат превози със стъкловози и дрехарки.
Извършват набор от услуги, всеки от които изпълнен от квалифицирани специалисти, с голям опит в областта. Услугите, които изпълнява фирмата са:

  • Вътрешен товарен превоз
  • Превоз в страната и чужбнина с дрехарки
  • Превоз в страната и чужбина със стъклопакети
  • Международен транспорт

В годините фирмата се е утвърдила, като име и квалитет на услугите. Извършва всяка услуга в срок и с необходимите мерки за сигурност, спрямо товара, който транспортира.

УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на фирмата е поето от Госпожа Милена Ангелова и Господин Радослав Русков.