ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД

Адрес: град Перник, рудник "Бела вода"

Тел.: 076/631 931 ;

Факс: 076/631 932 ;

E-mail: office@bgcoal.com

Web site: www.bgcoal.com

ЗА НАС

"Въглища - Перник" ООД е дружество с ограничена отговорност, което е със 100% частно участие. Седалището му се намира в град Перник, а основната дейност, с която се занимава е : Добив и обогатяване на въглища с калоричност от 2000 до 5000 kcal/kg и производство на брикети.
Находището на "Въглища - Перник" ООД, се нарича "Бела вода" и е разположено в северозападната част на Пернишкия каменовъглен басейн.
Въглищната формация на находище "Бела вода" е представена от всички известни в Пернишкия въглищен басейн пластове.
Първите проучванията на въглищата в района стартират през далечните 1930-1935 година с парни сондажи. През 1938-1939 год. се прокарват и първите минни изработки в източния участък.
Производство и капацитетни възможности на фирмата :
- До 2009 г., фирма "Въглища - Перник" ООД добиваше въглища по подземен и открит начин. През 2009 г. подземния добив обаче, бива закрит и сега находището се разработва по открит способ.
- През 2010 г. "Въглища - Перник" ООД доби 164 000 тона въглища със 17,5% влага и 48,0% пепел.
- Фирмата извършва обогатяване на добитите въглища.
За извършването на дейностите разполагаме със висококвалифициран работен състав, който е много опитен и надежден, а също така и със следното оборудване:
- Инсталация за въздушно обогатяване с капацитет 40 тона за час с едрина на въглищата 15-50мм и 30-50мм.
- Обогатителна промивна инсталация с капацитет 20 тона за час, за едрина на въглищата 0-40мм.
- От 2004 г., компанията разполага с добре обзаведена лаборатория за извършване на химични анализи на произвежданите въглища, което гарантира качеството им пред клиентите и потребителите.
Въглищата, които произвежда фирма "Въглища - Перник" ООД, намират широка реализация на вътрешния пазар. Едрите въглища, класи 15-30мм и 30-50мм, са предпочитани за отопление от населението, както в Пернишка и Софийска област, така и в цялата страна.
Енергийните въглища са търсено гориво от Гръцката DEI за подобряване на екологичните характеристики на гръцките ТЕЦ, Македонски металургични заводи и клиенти от Сърбия.
Фирмата ни извършва и дейности по изкопаване, транспорт и депониране на земни и скални маси с годишен капацитет до 2,5 мил. м³.
В допълние на стандартните за дейността машини, ние притежаваме и машина за шнеково пробване МШП 08Н, с която се прокопават хоризонтални сондажи от +10 до -15 градуса, с диаметър 0,8м и дължина 35м.
"Въглища - Перник" ООД е фирма лидер в своя бранш, която се радва на множество доволни клиенти и партньори.
Очакваме Ви !

ПРОДУКТИ

Фирма “Въглища - Перник” ООД произвежда и предлага следните видове въглища :
- Котелно гориво от 30 до 50 мм ;
- За парно и печки с едрина 20-30 мм ;
- За парно и печки с едрина от 6-16мм ;
- За парно с едрина 10-20 мм ;
- Чували от 25кг с едрина над 30-50 мм ;
- Чували от 25кг с едрина 20-30 мм ;
- Чували от 25кг с едрина 10-20 мм ;
- Енергийно гориво с едрина 0-30 мм ;
- Обогатени въглища с едрина 0-30 мм ;
- Въглища с едрина 0-30мм енергийно гориво ;
- Въглищни пелети Ф14mm в биг-бег по 1 тон ;
- Въглищни пелети Ф14mm в чували по 25кг ;
- Шлам от обогатителна инсталация 0-3мм.

ПАРТНЬОРИ

Партньори на компанията са фирми в страната и чужбина :
В страната:
МГУ "СВ. Иван Рилски",
"МИНПРОЕКТ" ЕАД,
Петрол – Драгичево" ЕООД,
ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ,
"ДЛВ" ЕООД,
"ЕНЕРГОРЕМОНТ Пловдив" АД,
Енергоремонт - Кресна" АД,
"Инжконсулт" ЕООД,
"КИРОВ" АД,
и други.
В чужбина:
Украино-Британската "Идустриал системс",
"Гипромашуглеобогащение" - Украйна,
"Mineral Engineering Process" Ltd – Великобритания,
"Panel polyurethane" - Турция,
"Parnaby cyclones international limited" – Великобритания,
"Гормашэкспорт" – Новосибирск, Русия

КОНТАКТИ

Адрес: град Перник, рудник "Бела вода" – 2305
тел.: 076 631 931
факс: 076 631 932
e-mail: office@bgcoal.com

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е господин ГЕОРГИ МАНОЛОВ СЕРГИЕВ.