Четвъртък, 16 Март 2017г. 11:28ч.

КРЕМТО ЕООД

КРЕМТО ЕООД

Адрес: ж.к. Надежда 3, ул. Бели Дунав, бл. 330, до офис на Еконт

Факс: 02/896 15 80;

Моб.тел.: 0884/125 949;

E-mail: office@kremto.com

Web site: www.kremto.com

ЗА НАС

Фирма КРЕМТО ЕООД е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005.
От 2002 г. фирмата работи в областта на техническия надзор и инспекция на повдигателни съоръжения. През 2010г. фирмата получи безсрочен лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения за повишена опасност /СПО/, като внедри и поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005.
КРЕМТО ЕООД разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на технически изпитания на поднадзорните обекти за които фирмата отговаря. Всички изпитания и проверки са подчинени на разработените във фирмата работни процедури за осъществяване на технически надзор.
Какво Ви предлагаме?
- регистрация на съоръжения с повишена опасност;
- издаване на разрешение за експлоатация;
- изготвяне на ревизионни книги и актове;
- извършване на технически преглед;
- извършване на технически преглед с изпитване;
- представителство пред органите на Държавната агенция за метрология и технически надзор;
- абонаментен технически прегледи;
- извършване на вътрешни одити на системите за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005.           
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НИ!
ОЧАКВАМЕ ВИ И СЕ НАДЯВАМЕ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО!

УСЛУГИ

Фирмата притежава лиценз №643/25.08.2010 г. и лиценз №729/24.07.2013 г.,и предлага на своите клиенти извършване на технически надзор на следните съоръжения с повишена опасност:
- Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
- Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
- Товароподемни кранове с товароподемност до 5т включително;
- Багери, предназначени за работа с кука, грайфери или електромагнит;
- Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
- Електрически телфери, немонтирани на кранове;
- Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнитни, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения;
- Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.;
- Площадки работни подвижни.
Съгласно Постановление №199 от 10.09.2010 г., публикувано в ДВ бр.73 от 17.09.2010 г. и приемането на нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, КРЕМТО ЕООД извършва технически надзор и на:
- Окачени кошове за повдигане на хора;
- Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяването съответствието на машините, приета с Постановление №140 на МС от 2008 г., независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство;
- Релсови пътища към съоръженията по ал.1 т.1, 2, 3 и 7 от НБЕТНПС;
- Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPа включително;
- Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 оС включително;
- Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
- Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
- Газови уреди.

БГ ХАУС ЕООД - луксозни сглобяеми къщи

Адрес: гр. Брацигово, ул" Никола Вапцаров" №23

Тел.: 03552/31 86;

Моб.тел.: 0878/932 292;  0878/924 966;

E-mail:factory@houses-bg.com

Web site: www.houses-bg.com

ЗА НАС

Фирма БГ ХАУС ЕООД е основана през 1992 от господин и госпожа Илиеви, които започват това свое предизвикателство в малък дърводелски цех. С годините производството се разраства, отдадеността на ръководството е голяма и през 1997г. е реализирана първата сглобяема къща. В днешни дни, малкият цех се е превърнал в голяма, функционираща фабрика, разположена върху 20000м2 площ, от които 10000м2 застроена и персонал от 30 души. Обособен е затворен цикъл на производство, който позволява качествен контрол от първоначалната суровина, до крайния продукт. Фабриката се намира в град Брацигово (4579), в близост до Пловдив и на 130км югозападно от София. Семейно управлявана, фирмата има за цел да предлага висококачествени услуги и продукти, да развива нови дейности, да обновява технологиите си и да удовлетворява изискванията на Клиентите си.
Нашите сертификати
- ISO 9001:2008, от 2003г. без прекъсване;
- FSC сертификат, за използваната от нас дървесина;
- CE-маркировка за произвежданата от нас фасадна дограма;

ПРОДУКТИ

БГ ХАУС ЕООД ви предлага готови продукти, които могат да се монтират от наш екип, но голяма част от тях може да се монтират и от вас. Произвеждаме мебели и индивидуални изделия от масивна дървесина. Съобразяваме се с предоставените от вас планове и спазваме точно вашите изисквания.
Нашите продукти:
- фасадна дограма от масивна дървесина ;
- вътрешна дограма;
- подови настилки;
- външна и вътрешна обшивка;
- модулни къщи;
- мебели;
- стълби;

-дограма за ниско ефективни къщи;

-луксозна дървена дограма;

УСЛУГИ

Ние предлагаме:
- изпълнение на сглобяеми къщи и сгради по индивидуален проект, съобразени с персоналните изисквания на Клиентите;
- професионално отношение и съвети при избора на материали за строителството;
- проучване и консултация за доброто изолириане на Вашата сглобяема къща /сграда;
- качествен контрол по време на производството и професионален монтаж на строителния обект;
- отговорност и лична отдаденост на ръководството на фирмата през целия процес на строителството;
- строителство на сглобяеми сгради, които отговарят на изискванията за Енерго-ефективност;
- възможност да се строи както в България, така и в други страни от Европейския съюз;
- Ако това Ви звучи интересно, не се колебайте да се свържете с нас.

КЪЩИ

БГ ХАУС ЕООД се стреми към непрекъснато усъвършенстване и от 1997г насам, когато построихме първата сглобяема къща, преминахме през много и различни еволюционни периоди, които днес ни извеждат напред, като фирма която строи Пасивни и енерго ефективни къщи и сгради.

През Май 2013 построихме сглобяема индустриална сграда, с почти 12м премостване, без допълнителни подпори. Дизайна беше предоставен от Инвеститора, както и подробни конструктивни планове, които спазихме при произвoдството и в последствие, при монтажа. Резултата е: сграда, с професионално предназначение, енерго ефективна, със страхотен дизайн, която отговори напълно на изискванията и очакванията на Клиента.
През Август 2012 построихме сглобяема Пасивна къща, в Гаутинг – Германия. Осмоъгълната форма на сградата, както и метода на строителство (скелетно-гредова контструкция) бяха истинско предизвикателство за ръковоството и монтажния тим на „БГ ХАУС“. За архитектите на къщата (студио АРХЕ), основна цел беше сградата да отговори на стандарта „Passivhaus” и да премине успешно теста за въздухонепроницаемост на сградата. Е, тази къща е вече факт! Успешно построена и успешно преминала теста за въздухонепроницаемост, тя вече се обитава от собствениците, които се радват на изключителен комфорт.
През Октомври 2012 построихме сглобяема Ниско-енергийна къща, в Лион – Франция. Къщата е по дизайн на Клиента, построена от нашата фирма, и в последствие бе сертифицирана като Ниско-енергийна. Преди производството й, детайлно бяха уточнявани вида на изолациите и съответните им дебелини, за да се постигне добра изолация на сградната обвивка. В същото време френско бюро, специализирано в термично обследване на сградите и тяхното сертифициране, се зае с изчисленията свързани с бъдещото енергопотребление на къщата, така че да се поректира правилно и в последствие да защити необходимите изисквания и да бъде сертифицирана. Теста за въздухонепроницаемостта бе преминат успешно. Бе проведено и обследване на сградата с термична камера.
Всъщност това, което искаме да Ви обясним е, че всичко е възможно да се построи, просто ни кажете какво искате Вие, а на нас е отговорността да бъде изпълнено качествено и отговорно!

ВИДОВЕ КЪЩИ

Стандарт „Passivhaus“:
Стандартът „Passivhaus“ има няколко задължителни изисквания, на които трябва да отговарят сградите:
Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация не повече от 15kWh/m2 годишно.
Общо потребление на сградата за всички нужди не повече от 120kWh/m2 годишно.
ВъзДухо проницаемостта на сградата трябва да е не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра (n50 ≤ 0.6 /час) при 50 Pa (N/m²)
Предимства:
* По-ниски сметки за отопление, въпреки растящата цена на петрола;
* Комфорт и здравословна среда на обитаване, контролирана влажност на въздуха;
* По-високо ниво на комфорт – постоянство на вътрешната температура;
* Икономически оправдан строителен стандарт;
* Устойчиво строителство;

Ниско-енергийни къщи/сгради
Енерго ефективна къща е сграда, която използва по-малко енергия от типичните сгради. Оптимизацията на енерго потреблението не е новост, но е нещо за което се говори все повече и повече. Днес, съществуват пет основни категории енерго ефективни сгради:
- ниско енергийни сгради;
- пасивни сгради;
- нулево-енергийни сгради;
- автономни сгради (сгради, които нямат сметки за отопление)
- позитивно-енергийни сгради;
Глобална дефиниция за ниско-енергийните сгради няма. Всяка страна е създала свои собствени стандарти. Най-общо, ниско-енергийната сграда потребява наполовина по-малко енергия от стандартните сгради или от 20 kWh/m² на година до 50 kWh/m² на година. Ниско-енергийните сгради се отличават със супер изолация, енергийно ефективни прозорци, ниски нива на инфилтрация на въздух и вентилация с рекуператор.


ТЕХНОЛОГИИ

Всяка фирма има „свой“ начин на строителство и макар понякога това да изглежда по един и същи начин, разлики има, и то съществени. Така че, когато избирате своя строител, обърнете внимание на всички детайли, задавайте въпроси, за да разберете максимално в подробности строителната технология, която ще бъде приложена по време на производството и в последствие при строителството.
Тук, ще се опитаме да Ви обясним нашата технология при основните елементи: подова конструкция на кота 0 /тогава когато говорим за дървена подова конструкция, върху бетонови пояси или блокчета/; конструкция стени; конструкция покрив/таван.
Важно: „БГ ХАУС“ не се ограничава в използването само на един вид изолации. Можем да ви предложим различни видове като: минерално-стъклена вата, каменна вата, растителна вата или вата от дървесни фибри. Дебелината на конструктивните елементи е индикативна, но това не означава че не можем да правим по-дебели или по-тънки конструкции. Съобразяваме се винаги с индивидуалните планове и изисквания. Паро бариерата, като задължителен и много важен елемент за въздухонепроницаемостта на сградата не е показана в детайлите, но това не означава че не се използва. Същото и важи за хидро бариерата при монтажа на външна обшивка.

- Въздухонепроницаемост
Едно от основните изисквания и при Пасивните, и при Ниско-енергийните сгради е въздухонепроницаемост на сградната обвивка. За тази цел, използването на висококачествена паро-бариера, нейното добро заскочване, както и правилния монтаж на дограма, с всички необходими елементи за уплътняване на фуги, е важно за постигане на крайните резултати. При преминаването на тръби през сградната обвивка е задължително използването на въздухоуплътняващи маншони. Към момента „БГ ХАУС“ е построила две къщи - Пасивна и Ниско-енергийна, които бяха подложени на тест за въздухонепроницаемост, както и на обследване с термо камера. И в двата случая, тестовете бяха успешни.

РАЗШИРЕНИЯ / РЕНОВИРАНЕ

„БГ ХАУС“ ЕООД предлага изпълнението на разширения към съществуващи сгради, както и реновиране на такива. Даваме ви възможност да разширите жилищното пространство или да реновирате къщата, в която живеете в момента. Това което ни е необходимо са планове и уточняване на детайли, за да ви направим точна оферта. Сглобяемото строителство дава възможност да произведем, доставим и монтираме бързо всяко разширение, което вие желаете.
- Разширения на сгради
Няма невъзможни неща – можем да изпълним, това което желаете – да построим до съществуваща сграда или да надградим такава. Новата част от сградата ще бъде изпълнена съгласно нормите за енерго ефективност. Завървашването от вън и от вътре е изцяло съобразено с вашите изисквания.
- Реновиране на сгради
Може ли стара сграда да бъде реновирана? Отговорът е – ДА. Можем да направим външна или вътрешна допълнителна изолация, според възможностите на самата сграда. Можете да смените дограмата си с ниско-енергийна, от което да спечелите както от загубата на топлина, така и да получите по-добра шумо-изолация. Направете това което искате, ние ще го изпълним!

 

Понеделник, 06 Април 2015г. 14:40ч.

ПАРТНЕР ЖСП ЕООД

ПАРТНЕР ЖСП ЕООД

Адрес: град Девня, ж.к. Река Девня, Стопански двор

Тел.: 0519/926 62 ;

Факс: 0519/926 61 ;

E-mail: partner_jsp@abv.bg

ЗА НАС

ПАРТНЕР ЖСП ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което се намира на територията на град Девня. Основната икономическа дейност на фирмата е насочена в бранш строителство.
Компанията е специализирана в извършването на следните дейности :
- проектантска и строителна дейност ;
- монтаж и ремонт на технологично оборудване ;
- производство на строителни материали ;
- инженерингова дейност.
ПАРТНЕР ЖСП ЕООД е фирма, която държи на качеството и коректните отношения с клиентите, ето защо разполага с квалифициран екип и богата материална база и оборудване. Главната цел на компанията е клиентите да са доволни, защото именно това е ключа към успешния бизнес.
ПАРТНЕР ЖСП ЕООД е дружество с наложени позиции, добре познато в своя бранш и предпочитано от редица клиенти и партньори.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ЖЕКО СТОЯНОВ ПОПОВ.

Понеделник, 06 Април 2015г. 12:31ч.

ЖИСТСТРОЙ ООД

ЖИСТСТРОЙ ООД

Адрес: гр. Варна, кв. Чайка, бл. 200

Тел.: 052/302 985 ;

E-mail: gist@abv.bg

ЗА НАС

ЖИСТСТРОЙ ООД е фирма, която се намира на територията на град Варна. Основната дейност, с която се занимава е насочена в областта на строителството.
ЖИСТСТРОЙ ООД е специализирана в изпълнението на следните услуги:
- промишлено и жилищно строителство ;
- строително предприемачество ;
- строително монтажни работи ;
- строителни ремонти ;
- довършителни работи ;
- монтаж на нестандартни изделия предназначени за изменение на жилищни и нежилищни помещения ;
С цел максимално качество при изпълнение на посочените дейности, дружеството разполага с висококвалифициран екип, както и с богата материална база. Освен това, ЖИСТСТРОЙ ООД спазва всички Европейски стандарти и изисквания в строителството.
ЖИСТСТРОЙ ООД е утвърдена строителна фирма, с отличен авторитет и множество доволни клиенти и партньори.

УПРАВЛЕНИЕ

Управители и съдружници :
ЖИВКО ПЕТРОВ СТАМАТОВ
ПЕТЪР ЖИВКОВ СТАМАТОВ

Понеделник, 06 Април 2015г. 11:27ч.

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД

Адрес: град Перник, рудник "Бела вода"

Тел.: 076/631 931 ;

Факс: 076/631 932 ;

E-mail: office@bgcoal.com

Web site: www.bgcoal.com

ЗА НАС

"Въглища - Перник" ООД е дружество с ограничена отговорност, което е със 100% частно участие. Седалището му се намира в град Перник, а основната дейност, с която се занимава е : Добив и обогатяване на въглища с калоричност от 2000 до 5000 kcal/kg и производство на брикети.
Находището на "Въглища - Перник" ООД, се нарича "Бела вода" и е разположено в северозападната част на Пернишкия каменовъглен басейн.
Въглищната формация на находище "Бела вода" е представена от всички известни в Пернишкия въглищен басейн пластове.
Първите проучванията на въглищата в района стартират през далечните 1930-1935 година с парни сондажи. През 1938-1939 год. се прокарват и първите минни изработки в източния участък.
Производство и капацитетни възможности на фирмата :
- До 2009 г., фирма "Въглища - Перник" ООД добиваше въглища по подземен и открит начин. През 2009 г. подземния добив обаче, бива закрит и сега находището се разработва по открит способ.
- През 2010 г. "Въглища - Перник" ООД доби 164 000 тона въглища със 17,5% влага и 48,0% пепел.
- Фирмата извършва обогатяване на добитите въглища.
За извършването на дейностите разполагаме със висококвалифициран работен състав, който е много опитен и надежден, а също така и със следното оборудване:
- Инсталация за въздушно обогатяване с капацитет 40 тона за час с едрина на въглищата 15-50мм и 30-50мм.
- Обогатителна промивна инсталация с капацитет 20 тона за час, за едрина на въглищата 0-40мм.
- От 2004 г., компанията разполага с добре обзаведена лаборатория за извършване на химични анализи на произвежданите въглища, което гарантира качеството им пред клиентите и потребителите.
Въглищата, които произвежда фирма "Въглища - Перник" ООД, намират широка реализация на вътрешния пазар. Едрите въглища, класи 15-30мм и 30-50мм, са предпочитани за отопление от населението, както в Пернишка и Софийска област, така и в цялата страна.
Енергийните въглища са търсено гориво от Гръцката DEI за подобряване на екологичните характеристики на гръцките ТЕЦ, Македонски металургични заводи и клиенти от Сърбия.
Фирмата ни извършва и дейности по изкопаване, транспорт и депониране на земни и скални маси с годишен капацитет до 2,5 мил. м³.
В допълние на стандартните за дейността машини, ние притежаваме и машина за шнеково пробване МШП 08Н, с която се прокопават хоризонтални сондажи от +10 до -15 градуса, с диаметър 0,8м и дължина 35м.
"Въглища - Перник" ООД е фирма лидер в своя бранш, която се радва на множество доволни клиенти и партньори.
Очакваме Ви !

ПРОДУКТИ

Фирма “Въглища - Перник” ООД произвежда и предлага следните видове въглища :
- Котелно гориво от 30 до 50 мм ;
- За парно и печки с едрина 20-30 мм ;
- За парно и печки с едрина от 6-16мм ;
- За парно с едрина 10-20 мм ;
- Чували от 25кг с едрина над 30-50 мм ;
- Чували от 25кг с едрина 20-30 мм ;
- Чували от 25кг с едрина 10-20 мм ;
- Енергийно гориво с едрина 0-30 мм ;
- Обогатени въглища с едрина 0-30 мм ;
- Въглища с едрина 0-30мм енергийно гориво ;
- Въглищни пелети Ф14mm в биг-бег по 1 тон ;
- Въглищни пелети Ф14mm в чували по 25кг ;
- Шлам от обогатителна инсталация 0-3мм.

ПАРТНЬОРИ

Партньори на компанията са фирми в страната и чужбина :
В страната:
МГУ "СВ. Иван Рилски",
"МИНПРОЕКТ" ЕАД,
Петрол – Драгичево" ЕООД,
ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ,
"ДЛВ" ЕООД,
"ЕНЕРГОРЕМОНТ Пловдив" АД,
Енергоремонт - Кресна" АД,
"Инжконсулт" ЕООД,
"КИРОВ" АД,
и други.
В чужбина:
Украино-Британската "Идустриал системс",
"Гипромашуглеобогащение" - Украйна,
"Mineral Engineering Process" Ltd – Великобритания,
"Panel polyurethane" - Турция,
"Parnaby cyclones international limited" – Великобритания,
"Гормашэкспорт" – Новосибирск, Русия

КОНТАКТИ

Адрес: град Перник, рудник "Бела вода" – 2305
тел.: 076 631 931
факс: 076 631 932
e-mail: office@bgcoal.com

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е господин ГЕОРГИ МАНОЛОВ СЕРГИЕВ.

Четвъртък, 02 Април 2015г. 12:50ч.

КАПИТОЛ ГРУП ЕООД

КАПИТОЛ ГРУП ЕООД

Адрес: град София, бул. Черни връх No 25 А, Бизнес център "Хемус", офис Б2.2

Тел.: 02/41 80 457 ;

Факс: 02/41 61 354 ;

E-mail: office@capitolgroup.eu

ЗА НАС

КАПИТОЛ ГРУП ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град София, бул. Черни връх No 25 А. Основната дейност на фирмата е насочена в строителния бранш.
Фирмата е специализирана в извършването на следните дейности :
- Строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, промишлени и административни сгради и прилежащата им инфраструктура;
- Реставрация на стари сгради;
- Изграждане и поддръжка на улици, площади и паркови алеи;
- Изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК мрежи и хидротехнически съоръжения;
- Изграждане на строежи от енергийната инфраструктура.
За извършването на посочените дейности фирмата разполага с богата и съвременна материална база, която спомага за качественото и навременното им изпълнение. КАПИТОЛ ГРУП ЕООД разполага и с висококвалифициран работен екип, които притежава богат и дългогодишен опит в бранша.
КАПИТОЛ ГРУП ЕООД е строителна фирма с богата история, търсена и предпочитана от множество доволни клиенти и партньори.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е госпожа ТАНЯ ВЕЛЧЕВА САВЧОВСКА.

Четвъртък, 02 Април 2015г. 12:35ч.

П Г СТРОИТЕЛСТВО ЕООД

П Г СТРОИТЕЛСТВО ЕООД

Адрес: град София, ж.к. Овча купел 1, бл. 418, вх. к, ет. 7, ап. 305

Тел.: 02/957 42 87 ;

E-mail: pgstroitelstvo@abv.bg

ЗА НАС

П Г СТРОИТЕЛСТВО ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище град София. Основната дейност на компанията е насочена в областта на строителния надзор.
П Г Строителство ЕООД е фирма специализирана в своя бранш. Тя работи в името на своите клиенти и в защитата на интересите им. Дружеството гарантира качественото изпълнение на строително-монтажните дейности и спазването на всички законови и технически изисквания в процеса на строителството. За целта фирма П Г Строителство ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани кадри с богат практически опит в тази област.
П Г Строителство ЕООД е фирма с наложени позиции и множество доволни клиенти и партньори !

УСЛУГИ

П Г Строителство ЕООД се занимава с извършването на следните услуги :
- строителен надзор ;
- въвеждане в експлоатация на строежи ;
- изготвяне на оценка за съответствие на проекти ;
- изготвяне на разрешения за ползване ;
- изготвяне на технически паспорти и акт 16 ;
- узаконяване.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин ВАСИЛ ПЕТРОВ ЦИГОВ.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" - град Пловдив 

Адрес: град Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 137

Тел.: 032/69 66 68 ;

E-mail: ou_zaxari_stoianov_plovdiv@abv.bg

Web site: www.daskalo.com

ЗА НАС

ОУ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" е основно училище, намиращо се на територията на град Пловдив.
Изборът на училище е един от най-важните житейски кръстопътища, на които е заставал и ще застава всеки един родител. Именно от този сериозен избор зависи начина на живот на детето Ви и именно този избор ще окаже влияние върху развитието му като личност.
Ако пред Вас стои въпросът кое училище да изберете за Вашето дете - ОУ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" е един прекрасен вариант, защото:
- ОУ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" е училище с традиции ;
- Разполага с добра материална база ;
- Разполага с обновени и добре оборудвани класни стаи ;
- В него работи екип от квалифицирани педагози.
Екипът в ОУ “Захари Стоянов” работи най- вече за разгръщане на потенциала на всяко дете с много грижа, положително отношение, толерантност и подкрепа.
Нашите ученици стават отговорни и съзнателни хора, със силен характер, подготвени за предизвикателствата на бъдещето.
Не се колебайте и запишете Вашето дете в ОУ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" - заедно за едно по светло бъдеще !

ИСТОРИЯ

След освобождението на България от турско робство, населението на Коматево  наброявало 300- 400 души. Близостта му с големия град Пловдив и плодородната земя, скоро обаче привличат преселници от планинските села Извор, Лилково, Ситово, Бойково и Дедево. Още през далечните 1880 – 1885 година бива основано училище в двора на църквата.
Разказ на един учител :
"В село Коматево дойдох след голямото земетресение в 1928 година. Бях назначен за начален учител и на 15.09.1928 година встъпих в длъжност. Селото пострадало от земетресението , се оказва с напълно разрушено училище. Тогава то е само основно именува се „Св. Прокопи” и се помещава в двуетажна сграда в църковния двор. Аз заварих само първия етаж, вече ремонтиран – имаше само две учебни стаи 4/4 м. и една 2,5/1,5 м. – за канцелария. Същата сграда съществува и до днес и се използва от църквата. Кога е основано първото училище в селото не е известно. Летописните книги и училищните документи не отбелязват това. Старият образован жител на Коматево – Атанас Ив. Овчаров разказваше, че той е ходил на училище в Пловдив, в селото не е имало. Предположенията за основаване на първото училище тук се насочват около 1885 – 1890 година.
От 1928 – 1930 година училището се помещаваше в църковната сграда. Аз заварих  всичко 37 ученика в 4 отделения, които учеха слято – I – II, III – IV. Това създаваше големи трудности в обучението.
Като отделен факт може да се отбележи, че католическата църква тук до 1930 година поддържаше частно училище, в което обучението се водеше от калугерки.
След земетресението в 1928 г. се пристъпи към изграждането на първото самостоятелно училище. Цялото население подпомагаше строежа, а ученици и учители с много вълнение очакваха откриването на новото училище. И наистина тържеството беше трогателно – учениците носеха портрети на наши възрожденци, революционери и писатели. Запели песни за Родина и просвета ние влязохме в новото училище „Васил Ливски”, вече с две големи учебни стаи и три  по – малки.
След 09.09.1944 год. село Коматево бързо нарастваше, увеличи се броя на учениците, които вече бяха в 4 нормални паралелки. Наложи се разширение на училищната сграда, но остро се чувстваше нужда от прогимназия. Последователно се разкриха V,VІ, VІІ клас. Дойдоха нови учители, обучението започна на две смени.
Трябва да се отбележи, че до 1931 г. училището беше единственият фар на народната просвета. По инициатива на учителите на 27.09.1931 г. се основава народно читалище „Иван Вазов” – втория духовен светилник. До 09.09.1944 г. двата института – училище и читалище – работеха в творческо единство. При нас бяха канцеларията, библиотеката, цялата културно – масова дейност. Учителите изнасяха беседи, чествания на бележити дати, театрални представления.
През 1948 г. имахме вече наш лагер в с.Бойково, чиято издръжка се пое от всестранна кооперация „Пчела” и ТКЗС „Георги Димитров”.
Новата сграда на училището, настоящата, се построи през 1962 година, а от 1969 година, когато Коматево стана квартал на гр.Пловдив, училището се именува „ ЗАХАРИ СТОЯНОВ”. "

ПРИЕМ

График за прием в ОУ“Захари Стоянов“
Записване в първи клас
- В срок до 29.05.2015г. ще се приемат заявления за прием и целодневно oбучение по образец   /в канцеларията на училището, всеки работен ден от 8.00ч. до 16.00ч./,  в които родителите заявяват желанието си детето им да бъде записано в първи клас.
- На 03.06.2015г. в 17.00 часа ще се обявят списъците с класираните ученици.
- На 04.06.2015 г. и 05.06.2015г. ще се извършва записването на бъдещите първокласници само срещу представено оригинално удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителна група в училище. При липса на такъв документ /детето не е посещавало подготвителна група / родителите декларират това обстоятелство.
- До 04 юни няма да се приемат удостоверения за завършена подготвителна група.
- Свободните след първото класиране места да се обявят на 08.06.2015г. до 17.30 часа. За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка. Близнаци могат да се приемат над посочения за максимален брой ученици.
- Попълването на свободните места ще бъде извършено на 10.06.2015г. и 12.06.2015г.
- На 15.06.2015г. ще се обявят останалите свободни места, като попълването им ще се извършва в срок до 15.09.2015г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ :
- Входящ номер от подадено заявление по образец за участие в прием за първи клас ;
- Удостоверение за завършена предучилищна група-оригинал ;
- Копие от акт за раждане ;
- Документ за адресна регистрация, непроменена след 01.01.2015 година - за семейства живеещи в кв.Коматево ;
- Служебна бележка на родител от местоработата му, ако тя е в близост до училището.
- Копие от първата страница на бележник или ученическа карта, ако първокласникът има брат/сестра – ученици в ОУ“Захари Стоянов“.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ В  ОУ „Захари Стоянов“ :
- Местоживеене в кв. Коматево /доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2015г./ – 10т.
- Обучение в подготвителна група в ОДЗ „Ралица“ – 20т.
- Брат/сестра, които учат в ОУ“Захари Стоянов“– /доказва се с копие от първата страница на бележник и ученическа карта/ – 10т.
- Подадено заявление до 29.05.2015г. – 10т.
- Посещение на родителската среща на 10.02.2015г. – 5т.
- Дете на служител от училище – 20т.
- Желание на родителите при избор на ОУ“Захари Стоянов“, ако има свободни места, независимо от критериите изброени по-горе.

КОНТАКТИ

гр. Пловдив
ОУ“Захари Стоянов“
ул.“Коматевско шосе“№137
e-mail: admin@ou-zahari.com
e-mail: ou_zaxari_stoianov_plovdiv@abv.bg
сайт: http://www.daskalo.com/ouzahari/
тел. 032/69-66-68

Сряда, 01 Април 2015г. 09:39ч.

ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД

ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД

Адрес: град София, бул. Ал. Стамболийски 90, ет.1

Адрес 2: село Нови Хан, местност Милковица, бл.13, ап.5

Моб. Тел.: 089/843 45 44 ; 088/551 07 76;

E-mail: dekovbi@abv.bg 

Web site: www.dariconsult.com

ЗА НАС

Фирмата "Дари Консулт" ЕООД е основана през 2011 година, със седалище град София. Тя представлява квалифицирана счетоводна къща и е управлявана и представлявана от Божидар Деков - магистър " Счетоводство и контрол" и "Макроикономика".  
Фирмата е специализирана в извършването на дейности, насочени в областта на счетоводните услуги, социалното и здравно осигуряване, финансовите и данъчни консултации. Услугите ни са насочени предимно за нуждите на малкия и среден бизнес.
Предлаганите от нас услуги включват :
- Пълно счетоводно обслужване  ;
- Социални и здравни осигурителни вноски ;
- ТРЗ и личен състав ;
- Фирмена регистрация ;
- Данъчна защита ;
- Консултации и др.
Ние от счетоводна къща ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД ще организираме вашето счетоводство, ще освободим времето ви, ще подредим и следим постоянно данъчните Ви дела. Нашата качествена работа ще Ви позволи да се съсредоточите върху основния си бизнес, ще имате повече информация за финансовото си състояние и ще разберете как да го подобрите.
Ако започвате бизнес то в никакъв случай няма да го направите неосведомен. Просто се обърнете към нас и ще Ви покажем как да работите законно и с най-малко разходи.
Нашите клиенти са дружества с ограничена отговорност, еднолични търговци и физически лица. Те имат компании от разнообразни сфери на дейност и с различна големина на бизнеса. Eто защо ние ви прилагаме гъвкава ценова политика, която да отговаря на индивидуалните характеристики на всеки клиент.
Наши приоритети са да осигурим на своите клиенти:  
- Бързи и качествени счетоводни услуги ;
- Оптимизиране на счетоводството, съобразно със спецификата на извършваната дейност ;
- Индивидуален подход към всеки клиент ;
- Конкурентни цени ;
- Коректност и конфиденциалност.
Очакваме Ви ! Заповядайте !

УСЛУГИ

Услугите, които фирмата ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД изпълнява са следните :

Абонаментно обслужване
Основни ангажименти по счетоводната част:
- Съставяне на сметкоплан и определяне на оптималното ниво на аналитичности по счетоводни сметки ;
- Изработване на счетоводна политика ;
- Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите;
- Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.
Основни ангажименти по данъчната част:
- Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС по електронен път ;
- Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ИНТРАСТАТ по електронен път ;
- Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък.
- Съдействие при изготвяне на декларации за местни данъци и такси : данък върху недвижимите имоти на фирмата, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства ;
- Изготвяне на платежни нареждания за заплащане на местни данъци и такси ;
- Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета ;
- Текущи консултации относно измененията в данъчното законодателство.
Основни ангажименти във връзка с персонала - заплати и осигуровки:
- Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори ;
- Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски ;
- Изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета ;
- Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ ;
- Попълване на трудови и осигурителни книжки ;
- Консултации във връзка с формата на наемане и освобождаване на персонала ;
- Текущи консултации относно измененията в трудово-правната и осигурителната нормативна база ;

Регистрация на фирма
- БЕЗПЛАТНА регистрация в Търговския регистър на фирми, които желаят да сключат с кантората договор за пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване.

Еднократни услуги
Финансови и данъчни консултации
(безплатна услуга за потенциални клиенти за абонаментно обслужване)
- Във връзка с кандидатстване за кредити пред кредитни институции ;
- По обжалване на данъчни и ревизионни актове ;
- Във връзка с регистрация и пререгистрация на фирми ;
- Във връзка с регистрация  по ЗДДС ;
- По повод разясняване на данъчни и регистрационни ангажименти на задължени лица ;
- По намаляване на данъчната тежест ;
Трудово-правни консултации
(безплатна услуга за потенциални клиенти за абонаментно обслужване)
- По  изготвяне на граждански и трудови договори ;
- По ежемесечно подаване на справки в националния осигурителен институт (НОИ) ;
- По подготовка на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми и хонорар сметки ;
- Във връзка с ревизии на НОИ ;
- Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно  осигуряване и сключване на договори ;
- По подготовка за подаване на документи в бюрата по труда ;
- По ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски.

Годишно приключване
- Изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети ;
- Изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО ;
- Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт ;
- Проверка и заверяване на Годишните Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител ;

Обявяване на отчетите в търговския регистър

РАБОТНО ВРЕМЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ
Работното време на фирмата е :
от 8:00 - 19:00 ч.

КОНТАКТИ

ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД
гр. София жк. Зона Б-5
бл.10 вх.Б ет.6 ап.103
Телефони за връзка:
Теленор: +359898434544
М-тел: +359885510776
E-mail: dekovbi@mbox.is-bg.net
dekovbi@abv.bg
Уеб сайт : http://www.dariconsult.com/

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин БОЖИДАР ИВАНОВ ДЕКОВ.

Вторник, 31 Март 2015г. 11:00ч.

МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

Адрес: град София, ул. Лъчезар Станчев No.3 Бизнес център Литекс Тауър, ет. 4

Тел.: 02/978 55 51, 02/978 86 55 ;

Факс: 02/978 83 59 ;

E-mail: office@mck.bg

Web site: www.mck.bg

ЗА НАС

Монтаж строителни конструкции АД е специализирана строителна фирма, основана през 1965 година, като поделение за монтаж на стоманобетонови и метални конструкции към ДФ „Промишлено строителство“. Компанията се занимава с производство и монтаж на стоманени конструкции и конструкции от сглобяем стоманобетон за промишлени и енергийни обекти, селскостопански, обществени и жилищни сгради.
В своята над 50 годишна история, Монтаж строителни конструкции АД е участвала в строителството на над 900 големи и значими обекти на енергетиката, инфраструктурата и тежката промишленост в България и чужбина. Благодарение на това, фирмата е успяла да утвърди позицията си на надежден партньор за производство и монтаж на метални конструкции с висока сложност на детайла.
Монтаж строителни конструкции АД разполага с нужния капацитет и богат опит в пълния инженеринг на строителни обекти, както и утвърдена технология и механизация за изпълнение на забивни пилоти.
Монтаж строителни конструкции АД, държи много на качеството и коректността, ето защо е сертифицирана по ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството“ и OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“. Ръководството на дружеството поема ангажимент към качеството, опазването на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа, като декларира това, в своята Политика за качеството, околната среда и здравето. Компанията разполага и с квалифициран работен състав.
Монтаж строителни конструкции АД има регистрация в Камарата на строителите в България за първа категория строежи.
Очакваме Ви !

УСЛУГИ

Услугите предлагани от фирмата са следните :
Производство
МСК разполага със завод за производство на метални и стоманобетонни конструкции със следните възможности :
- Производство на метални конструкции ;
- Производство на стоманобетонни конструкции ;
- Антикорозионна и противопожарна защита на метални конструкции ;
- Контрол на заваръчни съединения ;
- Монтаж и демонтаж на кранове от 5 до 50 тона ;
- Производствен капацитет – 3 000 тона годишно.
Монтаж
МСК разполага с висококвалифициран персонал и собствена лека и тежка механизация, които ѝ позволяват да извършва монтаж на метални конструкции от всякаква сложност:
- Конструкции на сгради ;
- Конструкции на индустриални съоръжения и складови помещения ;
- Телекомуникационни кули ;
- Мостови съоръжения ;
- Покривни конструкции и др.
Пилотно фундиране
МСК е сред пионерите при прилагането на пилотно фундиране за укрепване на терени с  влошени механични показатели на почвата и земната основа. В дългогодишната си история, компанията е изпълнила успешно над 250 000 пилота в страната и чужбина, с дълбочина на набиване от 9 до 12 метра.
Оборудването, с което МСК разполага, позволява изпълнението на:
- Стоманобетонни пилоти – размери на сечението до 35/35см, дължина на пилота 15м и ъгъл на набиване при наклонени пилоти – 10⁰.
- Стоманени профили – до 360mm височина на сечението на стоманения профил, дължина 15м и ъгъл на набиване при наклонени пилоти – 10⁰.
Настаняване
МСК разполага с хотелска част, разположена в района на Казичене, в близост до околовръстния път на град София. Легловата база, с която дружеството разполага е разпределена в самостоятелни стаи с 2 или 3 легла, както и апартаменти с 3 и 4 легла, с общ капацитет от 111 легла.

ОБЕКТИ

Най-значимите обекти, които фирмата е изграждала са следните:
- АЕЦ Козлодуй и Белене ;
- Заводи за тежко машиностроене - Радомир, Русе, Ихтиман ;
- Химически заводи - Свищов, Видин, Враца, Солвей Соди и Агрополихим - Девня ;
- Циментови заводи – Златна Панега, Димитровград ;
- МК "Кремиковци" – КНРС ;
- МК “Стомана” Перник - ЦНРС ;
-  МДК Аурубис - Пирдоп ;
-  Аспарухов мост - град Варна ;
-  ТЕЦ - Варна, Марица изток, Бобов дол ;
-  Завод за автомобили „Литекс моторс” ;
-  НДК – София ;
- Метрополитен София ;
-  Магазини от веригите Технополис, КарпетМакс, Билла и др. ;
-  Сгради в Бизнес парк – София ;
-  Мол Варна, Мол Галерия Варна, Мегамол Русе, Хермес парк София ;
-  Предприятия на леката промишленост и др.

КОНТАКТИ

ул. Лъчезар Станчев No. 3,
Бизнес център Литекс Тауър,
ет. 4, Рецепция
гр. София 1756
Тел.: 02/978 55 51, 02/978 86 55 ;
Факс: 02/978 83 59 ;
За настаняване в хотелската част на фирмата :
0895 566 725 – г-жа Манова
0895 566 712 – г-жа Караджова
Електронна поща : office@mck.bg
Уеб сайт : http://mck.bg/

УПРАВЛЕНИЕ

Представител:
Валери Йорданов Петков
Съвет на директорите :
Валери Йорданов Петков
Исмет Яшаров Саралийски
Иван Спасов Спасов

Начало
Предишна
1
Страница 1 от 447