notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/5896

АЛТЕКС ЕООД

АЛТЕКС ЕООД

Адрес: град Момчилград, ул. Софроний Врачански No 2

Моб.Тел.: 0888/349 902;

Web site: www.altex.alle.bg

ЗА НАС

Фирма „Алтекс“ ЕООД е основана през 2000 година, със седалище град Момчилград, област Кърджали. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива компанията е производство на мъжка и дамска конфекция. За годините си на работа, дружеството успя да се наложи дългосрочно на европейския пазар като предпочитан и лоялен партньор.
През 2011 г. „Алтекс“ ЕООД изгради собствена, съвременна и оборудвана производствена база, където да извършва дейността си. Производствената площадка е разположена на площ от 3600 кв.м. Тя включва производствена част, в която са разположени всички производствени участъци на дружеството. Включва също и административна и представителна част. Базата е разработена и изградена при спазване на всички най-съвременни технически и ергономични изисквания за производство, съгласно изискванията на ЕС и БДС.
През изминалите три години „Алтекс“ ЕООД направи солидни инвестиции в усъвършенстване качеството на произведения продукт, с цел максимално удовлетворение на клиентите. Предприятието инвестира в оптимизиране на организацията на производствения цикъл, както и във внедряване на технологии за подобряване на производствения продукт.
Понастоящем фирмата работи за Гери Вебер, като се произвеждат около осемдесет хиляди висококачествени панталони месечно. Технологията на производство включва и пране на продукцията.
Дългогодишни партньори на дружеството са първокласни промишлени перални като WKS Ботевград, Freshtex Ait Gruppe, Попово Feschko Frohling, Bijala und Kosmos, Перник.
Фирмата  разполага със съвременно оборудване за производство на панталони и вече успешно си е наложила място на европейския пазар.
Фирмата има собственото производствено оборудване, което включва следните участъци:
- кроялен участък - две нови кроялни машини (кътър) на GERBER, електрически дискови ножици, гатер ножици и банцизи с въздух. Подлепващи преси, които имат възможности за прецизно регулиране на температура, налягане и време.
- шевен участък – състоящ се от линии за панталони.
Машините са специални, в зависимост от технологичния процес, за който са предназначени.
Фирмата разполага с голям набор от машини на различни марки като: JUKI, BEISLER, BROTHER, DURKOPP, MAIER, MAUSER SPEZIAL, PFAFF, REECE, UNION SPECIAL с автоматична затяжка и рязане на конеца, двуиглови машини, автомати за филетки JUKI с междуиглово разстояние 12 мм, петконечни оверлози. Голям набор от приспособления и автомати.
- довършителен участък - разполага със следните специални машини: машини за око илик с вертикална затяжка и опашка, машини за обикновен илик, копчени машини, понт машини.
- финиш участък, в който се осъществява крайното гладене, което е оборудвано с гладачни маси с вакуум и въздух, крачолна преса, коланни преси, раменни преси, универсални преси.
В „Алтекс” ЕООД, работят висококвалифицирани сътрудници, които са непрекъснато ангажирани в усъвършенстването и модернизацията на производството и всички технологични процеси, които допринасят за бързо усвояване на нови продукти и максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите.
„Алтекс” ЕООД е дружество, с отличен авторитет на утвърден производител, което се радва на голямо доверие от страна на клиенти и партньори.

ОБУЧЕНИЕ

Фирмата е разположена в град Момчилград, където се провеждат обучението по теория и практика на професия “Работник в производство на облекло“. Компанията извършва обучението в нова производствена база, оборудвана с всичко необходимо.
Има осигурени пет кабинета за провеждане на теория на професията, както и нов машинен парк за провеждане на практика на професията.
Базата за провеждане на обучението е осигурена, като е съобразена с всички изисквания за провеждане на професионално обучение, съгласно ЗПОО и ДОИ.
За нуждите на проекта е създаден екип от висококвалифицирани специалисти, които да го управляват. Представителите на екипа за управление имат дългогодишен опит в подготовка и изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС.
Фирма „Алтекс“ ЕООД притежава машинен парк, който е в съответствие с последните тенденции в техниката и ще допринесе до усвояване на умения в курсистите, които да отговарят на най-съвременните технологични изисквания в бранша.
Фирмата притежава иновативно ориентиран към новостите ръководен екип, който е гарант за успешно провеждане на обучение по професия „Работник в производство на облекло“.
Фирма „Алтекс“ ЕООД осигурява безопасна работна среда, спазвайки законовите изисквания и други такива, свързани със здравето и безопасността при работа, оценяване на рисковете и установяване на мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд с цел предотвратяване на инциденти.
Обучението по професия „Работник в производство на облекло“ ще надгради и оптимизира знанията и уменията на заетите лица.
Членовете на ръководния екип в дружеството са високо мотивирани и квалифицирани. Те управляват успешно всички аспекти в процеса на договаряне, преговори, производство и експедиции на готовия продукт. Всички членове на ръководния екип говорят немски език.
От 2004 година дружеството разработи и внедри механизъм за определяне ниво на възможности при назначаване на нов работник в производството. То включва проверка и оценка на техническите умения при работа с различен вид машини.
При назначаване на нов работник се провежда задължително входящо обучение за дейността на фирмата и конкретните операции, които ще изпълнява.
В процеса на работа се следи за нивото на придобити умения  на всеки работник. Следи се за оптимизиране на придобитите умения, като при необходимост се пренасочват или доубочават в допълнителни умения. Целта е да се повиши производителността на всяко конкретно работно място, отговарящи на нивото умения на всеки работник.
Провежда се необходимото обучение на всички работници и служители по отношение на спазване на изискванията за безопасност при работа и опазване на околната среда.

КОНТАКТИ

Адрес за кореспонденция:
град Момчилград 6800, област Кърджали, община Момчилград,
ул."Софроний Врачански", №2
Телефонен номер:
0888/349 902;
Лице за контакти:
Шерифе Акиф