notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/6280

ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ

ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ

Адрес: град София, ул. Акад. Г. Бончев 109

Тел.: 02/87 20 073;

E-mail: iomt@iomt.bas.bg

Web site: www.iomt.bas.bg

ЗА НАС

Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” е основан средата на 2010 година, със седалище град София. Решението за създаването му е на ОС на БАН от 22.03.2010г. на базата на Централната лаборатория по фотопроцеси и Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация.
Основните цели на новосъздадения институт са ориентирани към:
- Изследване на фотоиндуцираните процеси в микро и нано-размерни слоеве и структури, разработване на високотехнологични материали, методи и технологии за оптични приложения и гъвкава прозрачна електроника, създаване на нови материали и регистриращи системи с приложение в екологията, биомедицинските изследвания, хранителната промишленост, неразрушаващия контрол и опазване на културното наследство;
- Обучение на висококвалифицирани кадри в тези области. Обучение на дипломанти, докторанти и специализанти;
- Провеждане на интердисциплинарни изследвания и съвместни разработки със специалисти от други изследователски звена;
- Реализация на научния продукт чрез иновационна дейност и трансфер на знания към индустрията.
За годините си на съществуване, институтът се е утвърдил благодарение на висококвалифицираният си научен състав, изграден от:
- 3 професори;
- 12 доценти;
- 14 гл. асистенти;
- 2 доктори на науките;
- 24 доктори.
ИОМТ се развива непрестанно, с цел подобряване качеството на работа, ето защо към дадения момент е на лидерските позиции в бранша.
Очакваме Ви!

УСЛУГИ

За своите клиенти, ИОМТ предлага следните специализирани услуги:
- изображения върху стъкло чрез разработения в ИОМТ неорганичен резист;
- фотолитографско структуриране на различни слоеве: Cr, NiCr, Al, Si, SiO2, Si3N4, Au, Pt, InSnO, AIN, стъкло;
- вакуумно отлагане на тънки слоеве от метали, диелектрици, сребърни халогениди, халкогенидни стъкла, керамики, органични и композитни материали;
- спектрометрични измервания на пропускането и отражението на твърди образци в спектралната област 190-3300 nm със спектрофотометър CARY 5E – Varian;
- I-V измервания в широк обхват на стойности на ток – от 100 fA до 1A DC и напрежение от 10 nV до 1000V DC;
- електронна Оже спектроскопия (ASC 2000 - LAS 3000 Riber);
- рентгенов микроанализ (Philips 505/EDAX 9100 и Philips525/EDAX 9900);
- рентгенов дифракционен анализ (Philips 1710) XRD analisis;
- сканираща електронна микроскопия и повърхностен морфологичен и релефен анализ (Phillips 515);
- трансмисионна електронна микроскопия (JEOL JEM 2100 200 kV)- за изследване на формата, големината, структурата и фазовия състав на наноразмерни обекти – наночастици, нанотръбички и др., както и структурата и фазовия състав на тънки слоеве с дебелина под 100 нм; изисква се изследваните материали да не са магнитни и силно радиационно чувствителни.

Изпарен неорганичен фоторезист
- US Pat.4499 073/1985; EU Pat. 0034490/1983, Bulg. Authorship 34522/1983
Разработена е уникална фоторезистна система позволяваща възпроизвеждане на структури до 0.4 µm с конвенционалните устройства на експозиция (λ = 436 nm) и до 0.1 µm при експониране с електрони и рентгенови лъчи. Структури до 1 µm лесно се възпроизвеждат с lift off процес.
Неорганичният фоторезист представлява аморфен халкогениден филм, изпарен във вакуум, който при експонация променя значително своята разтворимост в алкални разтвори като запазва своята отлична устойчивост към повечето киселини.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- Спектрална чувствителност - λ<540 nm;
- Чувствителност 0.2 J/cm2, (λ = 436 nm); за електрони: 1,3.10-4C cm-2 at 7.5 kV;
- Експозиция ширина ± 30%;
- Проявяване ширина ± 100%;
- Острота на ръба и точност по-добра от 0.1 μm, в зависимост от качеството на маската;
- Минимална ширина на детайла 0.3 μm (λ = 436 nm), 0.1 микрометра (електронен лъч);
- Срок на годност на експониран и неекспониран материал - над 6 месеца;

Кръгови енкодерни решетки
- Ние предлагаме технология и технологични производствени линии за производство на кръгови енкодерни решетки (2.5x2.5" and 4x4") – повече от 40000 бр. за година и линейни решетки до 200x1600 mm повече от 10000 линейни метри за година

Изработване на обемни отражателни холограми
- ИОМТ приема поръчки за запис на отражателни холограми с размери до 30 Х 40 см, образци от които са представени по-долу. Холограмите възстановяват пълната информация за заснетия обект – обемност и цветност. Най-подходящи за тази цел са обемните отражателни холограми на Денисюк, възстановявани с обикновена, бяла светлина. Възприятието на холографския образ съвпада изцяло с възприятието на самия обект. Демонстрирането на холограмите изисква специално осветление и подходящо художествено оформление на сцената за възстановяването. В Лабораторията са разработени подходящи пана, включващи и светлинни източници за възстановяване на холограмите, успешно използвани в холографски изложби и частни колекции.
Създаването на обемни холографски копия на музейни експонати, произведения на изкуството и други реликви е едно от първите практически приложения на изобразителната холография. Обикновено достъпът до тези обекти е ограничен поради тяхната уникалност, специалните условия на съхранение и от съображения за сигурност. Ето защо ИОМТ предлага запис на холограми там, където се съхраняват обектите – музеи, изложбени зали, частни колекции и др., с преносима установка.

ПРОДУКТИ

ИОМТ произвежда и предлага за своите клиенти следните продукти:
- обемно отражателни холограми;
- изпарен неорганичен фоторезист;
- линейни скали и решетки с дължина до 1600 mm за инкрементни измервателни системи и кръгови енкодерни решетки и скали, дифракционни и киноформни оптични елементи. 

КОНТАКТИ

ИОМТ - БАН
Адрес: ул. Акад. Г. Бончев 109
П.К. 95
1113 София
тел.: 02/872 00 73;
факс: 02/872 00 73;
e-mail: iomt@iomt.bas.bg

Връзки с обществеността:
доц. д-р Даниела Карашанова
тел. 02/979 35 19; 02/979 35 23;

Пълната контактна информация, можете да видите тук.

УПРАВЛЕНИЕ

Директор на ИОМТ е проф. дхн Никола Малиновски