ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Адрес: град София, ул. "Мърфи" No 16

Тел.: 02/94 63 095;

E-mail: pehlivanoveng@mail.bg

ЗА НАС

ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град София. Фирмата се развива на пазара вече над 5 години, с основна икономическа дейност измерване на прахогазови емисии и имисии. ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е лицензирана лаборатория, в която се извършва още и екологични екзпертизи, оценки и изследвания. В лабораторията може да бъде доказана ефективността на екологични съоръжения, както и въвеждането им в редовна екплоатация.
За своите клиенти, ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД предлага и квалифицирано обучение на експлоатационен персонал.
За изпълнението на посочените дейности, фирмата разполага с богата материална база и екип от професионално квалифицирани кадри, които са всеотдайни в изпълнението на задачите си.
ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е сред търсените и предпочитан бизнес партньори, защото предлага качество, коректност и атрактивни цени!
Очакваме Ви!

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е господин КОСТА МИНЕВ ПЕХЛИВАНОВ.