СБАЛК КАРДИО ЦЕНТЪР ПОНТИКА

СБАЛК КАРДИО ЦЕНТЪР ПОНТИКА 

Адрес: гр. Бургас, ул. "Ст.Стамболов" № 73 в сградата на МБАЛ Бургас

Тел.: 056/893 860;

Факс:056/893 861;

E-mail:office@pontica.eu

Web site: www.pontica.eu

ЗА НАС

Не е важно само публичното признание. За нас е важно да работим за промяна на усещането на нашите пациенти всеки ден. Ние наричаме нашия начин да предоставяме грижи – ДА БЪДЕШ ПАЦИЕНТ НА ПОНТИКА!
Нашият начин да се грижим за пациентите ни вдъхновява да бъдем най-доброто място за работа, най-доброто място за прилагане на авангардна медицина и най-доброто място да получите медицинска помощ.
За да изберете "Понтика" като Вашето лечебно заведение, в което да получите високоспециализирана медицинска грижа, започнете с избора на някой от нашите утвърдени лекари.
Наша мисия е подобряване на здравето на тези, за които се грижим с отговорност за постигане на високи резултати във всичко, което правим. Нашата цел е да предлагаме качествени грижи и програми, които да определят стандартите на обществото, да надвишат очакванията на пациентите и да са предоствени по любезен, ефективен и достъпен начин.
Визията на Кардио Център “Понтика” е да бъде най-добрата специализирана болница на територията на държавата.
“Понтика” ще постигне тази позиция, като трансформира опита в областта на здравеопазването чрез изграждане на култура на грижите, качеството, обслужването, иновациите и високите медицински постижения.
“Понтика” ще бъде призната от служители, лекари, пациенти, доброволци и обществото като най-доброто място за работа, най-доброто място да се практикува медицина и най-доброто място за оказване на високоспецилизирана медицинска помощ.
“Понтика” е организация от хора, работещи заедно, за да предоставят грижи всеки ден за подобряване на здравето и благосъстоянието на онези, които лекуваме.
Изконните ценности на “Понтика” са почтеност, грижовност, иновативност и съвършенство.
Здравните услуги са едни от най-важните услуги, които ще изберете за себе си и своето семейството. Като потребители на здравни услуги, Вие имате възможност да решите къде да търсите лечение. Ние от “Понтика” сме се ангажирали да предоставяме здравно обслужване на най-високо ниво. Вие имате правото да очаквате високо качество на предоставените грижи от Вашия медицински екип.
Осигуряването на безопасността на пациентите изисква всички от “Понтика” да превърнат сигурността на пациента в приоритет. Докато нашите лекари, сестри, служители и доброволци се посветят на ежедневно осигуряване на най-добрите и най-безопасни грижи е от съществено значение и пациентите да станат активни и информирани в своя лечебен процес.

 

УСЛУГИ

 

- Кардиология
Отделението разполага с висококвалифицирани лекари и персонал. Инвазивната кардиология е авангардна и високотехнологична специалност. Тя включва поредица от процедури, които са златен стандарт в диагностиката и осигуряват ефективно и нетравматично лечение на повечето сърдечно-съдови заболявания.
При нас се лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно или интервенционално лечение – Исхемична  болест на сърцето - включително и най-тежката й проява, а именно:
* остър миокарден инфаркт
* клапни заболявания
* перикардити
* ритъмно - проводни нарушения
* артериална хипертония
* остра и хронична сърдечна недостатъчност
* патология на периферните артерии - включително стеснения на сънните и бъбречните артерии, артерио-венозни малформации
- Кардиохирургия
В отделението по „Кардиохирургия” на Кардио Център “Понтика” се прилага пълния обем сърдечна хирургия за възрастни:
* аортокоронарен байпас - както в условията на ЕКК /Екстракорпорално кръвообръщение или т.нар. апарат "сърце - бял дроб"/, така и на „биещо сърце” с използване на артериални съдове* клапно протезиране
* клапно съхраняващи операции
* обемредуциращи операции на лява камера, позволяващи по-добрата й функция и т.н.
Отделението поема и спешни състояния като инфаркт на миокарда, дисекация на аортата и др.
Сърдечно-съдовите заболявания причиняват най–висока смъртност в Европа, а България е на едно от водещите места на континента по смъртност от заболявания на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания често са причина за загуба на работоспособността и преждевременната смърт. Над 10 000 българи годишно претърпяват сърдечен инфаркт, като само 30 на сто се лекуват по съвременен начин чрез отпушване на засегнатата от инфаркта артерия. Най-често срещаните сърдечни заболявания, които подлежат на хирургично лечение са исхемичната болест на сърцето и клапните пороци.
Пациентите, страдащи от сърдечно съдови заболявания, стават все по-информирани, но въпреки това търсенето на специализирана помощ се отлага във времето, алармира д-р Димитър Николов – началник на отделението по Кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София” и консултант на Кардио Център “Понтика”. Според него навременната диагностика и контролът на сърдечните заболявания зависят основно от информираността на пациента и на неговия лекуващ лекар.
Ключова роля за модерното навременно лечение има тясната колаборация между кардиолози, инвазивни кардиолози и кардиохирурзи и наличието на отделение по Инвазивна кардиология, което осигурява по-висок стандарт за медицинското обслужване на сърдечно болните пациенти.
53-годишният Руси Стефанов от Сливен в деня на изписването си. Протезиране на възходящата аорта по повод дисекация на същата и смяна на аортната клапа с механична клапна протеза е операцията, която е претърпял в кардио център "Понтика".
На осмия ден след хирургичната интервенция той е в добра кондиция и здраве и приема последни напътствия от опериралия го сърдечен хирург доктор Якимов преди завръщането си вкъщи.
Дисекация на аортата е  най-сериозното спешно състояние в кардиохирургията, при което бързата диагностика и навременното лечение са ключови за спасяването на живота на пациента. Комбинирано с друга патология, както в случая с пациента Руси Стефанов,  е истинско предизвикателство пред кардиохирурзите.
- Образна диагностика
Клиниката по Образна диагностика към Кардио Център "Понтика" е мултидисциплинарна, тя включва в дейността си пълния обем от образно-диагностични модалности за диагностика на сърдечно-съдовите заболявания.
Лекарите, работещи в него са образни диагностици с доказан опит в специалности като спешна диагностика, компютърна томография, ултразвукова диагностика, интервенционална рентгенология.
Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача. Всяко проведено изследване се интерпретира от специалист - образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента. Наша цел и задача е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация, когато това е необходимо.
* 64 Слайсов мултидетекторен компютърен томограф;
* мобилен рентгенов апарат;
* ехокардиографски апарати.
- Спешна кардио помощ
Висококвалифицирният екип от медицински специалисти осигурява 24-часова спешна помощ за всички сърдчени заболявания като
* остър миокарден инфаркт
* нестабилна стенокардия
* аневризми
* дисекация на аортата
Кардио Център "Понтика" има възможност за реанимационен транспорт на болни в тежко състояние.
Съвременно оборудване на „Шокова зала” и стая за интензивно лечение.
24 часа в денонощието на разположение на нуждаещите се отспешна кардио помощ са екипите на Кардио Център "Понтика", които да се отзоват на посочения адрес след повикване на телефони