СМДЛ "ЗДРАВЕ 99"

СМДЛ "ЗДРАВЕ 99"

Адрес : гр. Русе, ул. Николаевска 66/Регистратура 1

Тел.: 082/834 256;  082/826 836;

Моб.тел.: 0879/811 448;

E-mail:zdravelabo@yahoo.com

Web site:www.ruse.cibalab.com

ЗА НАС

Медико-диагностична лаборатория Здраве е многопрофилна лаборатория, създадена през 1999г. През изминалите години МДЛ Здраве се наложи на пазара на медицински услуги в гр. Русе като сигурен и надежден гарант за бърза и точна лабораторна диагностика както за лекари, така и за пациенти. През 2002 година дружеството се преобразува и стана равноправен прартньор на една от най-добре оборудваните лаборатории в страната- МДЛ Цибалаб– гр. София. Благодарение на това работата ни коренно се обнови. Чрез въвеждането на нов модерен подход в цялостната лабораторна дейност– от регистрацията и вземането на биологичния материал до получаването на резултата– се постигна високо качество, разшири се предлаганият асортимент и стана възможно поддържането на сравнително ниски цени на лабораторните тестове. Възможностите за лабораторна диагностика на заболяванията непрекъснато се увеличават. При нас пациентът може да бъде изследван комплексно, без да губи ценно време в чакане пред няколко различни вида лаборатории.
Ние в МДЛ Здраве се стремим да дадем най-доброто от нашия и световния опит на Вас– нашите пациенти.

Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредтсвом високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.
Уникална идентификация
Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаеваемостта на материала и веростта на получените данни.
Методики и апаратура
Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталрира и поддъража от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители.

КАДРИ

МДЛ Здраве е монгопрофилна лаборатория с три самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, обща и клинична патология.Чрез специалистите и хабилитираните лица на МДЛ Цибалаб– София осигуряваме на нащите пациенти възможно най-широка гама от необходимите им високоспециализирани изследвания в областта на имунохематологията, вирусологията, алергологията и др.
В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професинализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.

КОНТРОЛ

Лаборатория Здраве има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми.
МДЛ Здраве учавства в Националната система за външна оценка на качеството. Резултатите от контролните проби доказват високата точност на тестовете, които ние извършваме.

СЕРТИФИКАТИ


МДЛ Цибалаб е една от първите доболнични лаборатории, включили се в системата за междулабораторен контрол към българското дружество по клинична лаборатория, което за момента осъществява единствената по рода си сертификация на лаборатории в България.

КОНТАКТИ

Лаборатория и централна Приемна/ Регистратура

Адрес: ул. Николаевска 66, Стоматологична поликлиника, ет.1 каб.122 – регистратура ет.6 – лаборатория

Работно време:от Понеделник – до Петък: oт 7.30ч. – до 18.00 ч. Събота: oт 8.00ч. – до 13.00 ч

Телефони: 082/ 834 256; 082/ 826 836;

GSM за спешни случаи: 0879811448

Приемна/ Регистратура № 2

Адрес:Ул. Независимост № 2,  до ДКЦ  I

Работно време:от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.

Телефони:0885-681-793;

Приемна/ Регистратура № 3

Адрес:Кв. Дружба 3, срещу бл. 10

Работно време:от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.

Телефони:0885352278;

Приемна/ Регистратура № 4

Адрес:ул.Рига No35 (в сградата на ДКЦ 2),2 етаж, каб.55

Работно време:от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.

Телефони:0885 071830;

Приемна/ Регистратура № 5

Адрес:ул.Муткурова No42 (срещу СБА)

Работно време:от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.

Телефони:0885 681795;

Приемна/ Регистратура № 6

Адрес:Гр. Сливо поле, област Русе, Ул. П.Волов № 2, в сградата на бившата поликлиника

Работно време:от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.

Телефони:0885681792;

Приемна/ Регистратура № 7

Адрес:Гр. Тутракан, област Силистра, Ул. Трансмариска № 81, в сградата на бившата поликлиника

Работно време:от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 16.00 ч.

Телефони:0885-681-794;