“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД” ЕООД

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД” ЕООД

Адрес:гр. Димитровград, бул. “Христо Ботев” №29

Тел.: 0391/67 700;   0391/289 340;

Моб.тел.: 0887/374 189;  (управител)

E-mail: mc_dimitrovgrad@mail.bg

Web site: www.mc-dimitrovgrad.com

ЗА НАС

"Медицински център Димитровград“ ЕООД е лечебно заведение за спициализирана доболнична помощ. Центърът работи по договор с НЗОК и доброволни здравноосигурителни фондове. Извършват се прегледи, експертиза на работоспособността, профилактични прегледи, прегледи за заверка на медицински свидетелства / водачи на МПС, започване на работа /. В него работят двадесет и седем лекари от седемнадесет специалности.
Лекарите в „Медицински център Димитровград“ ЕООД притежават висока квалификация и извършват голям обем високоспециализирани диагностични дейности.
Медецинският център разполага със звено по образна диагностика извършващо широк обем от диагностични изследвания в това число и ядрено – магнитен резонанс.
Разполагаме с добре оборудвана физиотерапия.

СПЕЦИАЛИСТИ

В „Медицински център Димитровград“ ЕООД работят следните специалисти :
- д-р Кристина Мицева – кардиолог - ехокардиография, холтер, велоергометрия
- д-р Стойчо Михайлов – нефролог - доплер, ехография
- д-р Марияна Георгиева – ендокринолог – остеоденситометрия, ехографско изследване на щитовидната жлеза
- д-р Емилия Милева – гастроентеролог – ехография, горна и долна ендоскопия
- д-р Иван Пальонов – вътрешни болести – ехография
- д-р Катя Георгиева – педиатър – детска кардиология
- д-р Славка Кокудева – педиатър
- д-р Даниела Колева – невролог – доплерово изследване
- д-р Милена Кушарска – невролог – електроенцефелография
- д-р Хикмет Карагьозов – невролог
- д-р Веселин Туртов – ортопедотравматолог
- д-р Георги Иванов – хирургия
- д-р Йордан Иванов – хирургия
- д-р Георги Георгиев – хирургия
- д-р Господинка Мандова – физиотерапия
- д-р Елисавета Стефанова – очен лекар
- д-р Милка Иванова – очен лекар
- д-р Румяна Славова – уши – нос – гърло
- д-р Иван Симеонов – уши – нос - гърло
- д-р Виолета Янева – кожни болести
- д-р Петя Иванова – кожни болести
- д-р Марияна Димитрова – кожни болести
- д-р Виолета Петлешкова – акушерство и гинекология
- д-р Нанка Минева – пневмолоg
- д-р Вълчо Митрушев – рентгенолог
- д-р Росица Кантарджиева – рентгенолог
- д-р Валя Миланова – рентгенолог