МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СМОЛЯН ООД

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СМОЛЯН ООД

Адрес: гр. Смолян, бул. "България" № 2

Тел.: 0301/628 31;  0301/622 75;

Факс:0301/622 75;

E-mail:med_center_sm@abv.bg

ЗА НАС

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СМОЛЯН ООД се намира в град Смолян и се развива с основна икономическа дейност Специализирана извън болнична медицинска помощ и сектор с разкрити легла за краткосрочно лечение с операционна.
“Медицински Център - Смолян” ООД извършва висококачествена извънболнична специализирана медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности:
- кардиология ;
- очни болести ;
- гастроентерология ;
- неврология ;
- вътрешни болести ;
- УНГ ;
- ортопедия и травматология ;
- урология ;
- нефрология ;
- анестезиология ;
- психиатрия ;
- онкология ;
- акушерство и гинекология ;
- хирургия ;
- алергология ;
- педиатрия ;
- детска ревмокардиология ;
- инфекциозни болести.
Доверете се на най - добрите в МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СМОЛЯН ООД.
Очакваме Ви !

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работното време на кабинетите е от 08:00 – 16:00 часа.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител: д-р Мони Турналиев, тел. 0301/6 22 75.