МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСКЛЕП ООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСКЛЕП ООД

Адрес: гр. Първомай, ул. Ангел Войвода 2, ет. 1

Тел.: 03366/60 98;

E-mail:asklep.mc@gmail.com

ЗА НАС

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСКЛЕП ООД се намира на територията на град Първомай и е специализиран медицински център, който осъществява извънболнична специализирана медицинска помощ. За своите пациенти, клиниката предлага - диагностика, лечение, наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания в областта на следните медицински специалности: вътрешни болести, неврология, нефрология, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, гастроентерология, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, издаване на документи, свързани с дейността на медицински център, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ и търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите.
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСКЛЕП ООД е клиника, която се стреми да обърне внимание на абсолютно всеки пациент, да го обгрижи подобаващо, за да може той да се чувства сигурен и спокоен.

СПЕЦИАЛИСТИ

Специалистите, които работят в МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСКЛЕП ООД са висококвалифицирани и са хора, на които със спокойствие можете да поверите здравето си.
Специалистите и кабинетите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСКЛЕП ООД са следните :
- Антон Георгиев Хинов
Хирургия
- Атанаска Запрянова Тенгулова
Нервни болести
- Атанас Милев Карагьозов
Образна диагностика
- Ганка Петкова Гюлева
Очни болести
- Георги Василев Хаджиев
Детски болести
- Иван Георгиев Тренов
Кардиология
- Катя Николаева Попова
Очни болести
- Лиляна Петрова Минчева
Ендокринология и болести на обмяната
- Мария Атанасова Кузмова
Психиатрия
- Петко Коев Касабов
Урология
- Радка Пенева Видева-Велева
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
- Румен Кирилов Симеонов
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
- Стоян Димитров Стоянов
Хирургия
- Стоян Филипов Стоянов
Ушно-носно-гърлени болести

КОНТАКТИ

Адрес :
обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, ул. Ангел Войвода 2
Телефон :
0888260474
0336 6098