notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

УМБАЛСМ ПИРОГОВ ЕАД

УМБАЛСМ ПИРОГОВ ЕАД

Адрес: град София, бул. Тотлебен 21

Тел.: 02/91 54 211; 02/95 21 161;

E-mail: info.pirogov@gmail.com

Web site: www.pirogov.eu

ЗА НАС

УМБАЛСМ Пирогов ЕАД е Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина, намираща се на територията на град София. Тя е известна като едно от най-големите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.
В клиниките и отделенията на болницата се оказва денонощно спешна и неотложна амбулаторна, стационарна, консултативна и методична помощ при спешни заболявания, травми и отравяния на населението на столицата София, София-окръг и 5 съседни региона (Видин, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград).
В "Пирогов" са разположени уникални за България звена, като националния център за лечение на изгаряния, секцията по детска хирургия, националния токсикологичен център, детска неврохирургия, детска урологична и детска травматологична клиники. Успешно работи и сектор за бъбречни трансплантации.
"Пирогов" е и голям научно-изследователски център и база за следдипломна квалификация на лекари по 17 медицински специалности с над 150 научни работници, от които 40 - хабилитирани. На болницата е признат статут на университетска. Организира значими научни прояви като "Дни на спешната хирургия" и конференции и конгреси по Клинична токсикология.
С дългите си години на работа "Пирогов" е натрупал значителен опит и специфично ноу-хау в областта на организацията на лечебния процес и лечението на спешно болни и пострадали, както при обичайни, така и при бедствени ситуации. Организацията на работа в Болницата позволява прием на пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни годишно.
УМБАЛСМ "Пирогов" разполага с висококвалифициран екип от 2300 специалисти, отдадени на работата си и готови да посрещнат всякакви предизвикателства, вкл. оказване на помощ при масови катастрофи и кризи.
Клиниките и самостоятелните отделенията в болницата разполагат с 795 легла. Ежегодно през тях преминават над 40 000 лежащо болни. В спешните приемни и консултативни кабинети получават медицинска помощ около 300 000 амбулаторни пациенти годишно. За една година, в болницата се осъществяват над 1 400 000 медицински дейности /прегледи, изследвания, процедури, операции/. В операционните блокове на "Пирогов" се извършват ежемесечно около 2000 операции.
УМБАЛСМ "Пирогов" е основен партньор на Столичната здравно-осигурителна каса. При последната акредитацията на лечебните заведения, болницата получи максималната оценка "5 звезди".

УСЛУГИ

Услугите, които болницата предлага са следните:
- Акушеро-гинекологични;
- Алергологични;
- Анестезиологични;
- Кардиологични;
- Хирургични;
- Гнойно-септично хирургични;
- Естетична хирургия;
- Коремна и гръдна хирургия;
- Клинични лабораторни изследвания;
- Микробиологични изследвания;
- Невро-хирургични;
- Общоболнични;
- Офталмологични;
- Патологоанатомични дейности;
- Пластична хирургия;
- Образна диагностика;
- Ендоскопски изследвания;
- Консервиране на тъкани;
- Токсикологични;
- Травматологични;
- Трансфузионно-хематологични и имунологични изследвания;
- Ушно-носно-гърлени;
- Урологични - възрастни;
- Урологични - деца;
- Копия на документация;
- Функционална диагностика;
- Физиотерапевтични;
- Токсикохимични анализи.

СТРУКТУРА

Структура НА УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ":
Направления
- Обща, висцерална и спешна хирургия;
- Ортопедична травматология;
- Клиника по неврохирургия;
- Изгаряния и пластична хирургия;
- Детска хирургия;
- Урология;
- Кардиология и вътрешни болести;
- Токсикология;
- Интензивно лечение;

Спешна консултативно-диагностична дейност
- Консултативни кабинети с регистратура;
- Спешно приемно отделение на функционален принцип;
- Параклинични структури;
- Медико-диагностични лаборатории;
- Клиника по образна диагностика;
- Клиника по клинична патология;
- Отделение по трансфузионна хематология и имунология;

Допълнителни дейности
- Медицински център;
- Трудова медицина;
- Болница за долекуване.

КОНТАКТИ

УМБАЛСМ Пирогов ЕАД
Адрес: град София,
бул. Тотлебен 21

Телефонна централа: +359 2/ 9154 411; 02/ 952 11 61;
Информация: +359 2/ 9154 411; 02/ 9154 213;
Регистратура възрастни: +359 2/ 9154 213;
Регистратура деца: +359 2/ 9154 558;
Медицински център: +359 2/ 9154 574;
Поща: info.pirogov@gmail.com

УПРАВЛЕНИЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
д-р Емил Рашков Доросиев
Председател на Съвета на Директорите

д-р Людмил Николов Джунков
Заместник председател на Съвета на Директорите

проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м.
Член на Съвета на директорите

адв. Илиян Панайотов Кършев
Член на Съвета на директорите

Живка Севдалинова Савова
Член на Съвета на директорите

РЪКОВОДСТВО
проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м.
Изпълнителен директор

проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.
Заместник-директор по лечебната дейност

инж. Атанас Пемов Пемов
Заместник-директор по икономическите дейности

д-р Галина Тодорова-Павлова
Заместник-директор по административната дейност

Доц. д-р Олег Георгиев Чолаков
Заместник-директор по научната дейност

Цветелина Евтимова
Главна медицинска сестра