notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/6642

УМБАЛСМ ПИРОГОВ ЕАД

УМБАЛСМ ПИРОГОВ ЕАД

Адрес: град София, бул. Тотлебен 21

Тел.: 02/91 54 211; 02/95 21 161;

E-mail: info.pirogov@gmail.com

Web site: www.pirogov.eu

ЗА НАС

УМБАЛСМ Пирогов ЕАД е Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина, намираща се на територията на град София. Тя е известна като едно от най-големите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.
В клиниките и отделенията на болницата се оказва денонощно спешна и неотложна амбулаторна, стационарна, консултативна и методична помощ при спешни заболявания, травми и отравяния на населението на столицата София, София-окръг и 5 съседни региона (Видин, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград).
В "Пирогов" са разположени уникални за България звена, като националния център за лечение на изгаряния, секцията по детска хирургия, националния токсикологичен център, детска неврохирургия, детска урологична и детска травматологична клиники. Успешно работи и сектор за бъбречни трансплантации.
"Пирогов" е и голям научно-изследователски център и база за следдипломна квалификация на лекари по 17 медицински специалности с над 150 научни работници, от които 40 - хабилитирани. На болницата е признат статут на университетска. Организира значими научни прояви като "Дни на спешната хирургия" и конференции и конгреси по Клинична токсикология.
С дългите си години на работа "Пирогов" е натрупал значителен опит и специфично ноу-хау в областта на организацията на лечебния процес и лечението на спешно болни и пострадали, както при обичайни, така и при бедствени ситуации. Организацията на работа в Болницата позволява прием на пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни годишно.
УМБАЛСМ "Пирогов" разполага с висококвалифициран екип от 2300 специалисти, отдадени на работата си и готови да посрещнат всякакви предизвикателства, вкл. оказване на помощ при масови катастрофи и кризи.
Клиниките и самостоятелните отделенията в болницата разполагат с 795 легла. Ежегодно през тях преминават над 40 000 лежащо болни. В спешните приемни и консултативни кабинети получават медицинска помощ около 300 000 амбулаторни пациенти годишно. За една година, в болницата се осъществяват над 1 400 000 медицински дейности /прегледи, изследвания, процедури, операции/. В операционните блокове на "Пирогов" се извършват ежемесечно около 2000 операции.
УМБАЛСМ "Пирогов" е основен партньор на Столичната здравно-осигурителна каса. При последната акредитацията на лечебните заведения, болницата получи максималната оценка "5 звезди".

УСЛУГИ

Услугите, които болницата предлага са следните:
- Акушеро-гинекологични;
- Алергологични;
- Анестезиологични;
- Кардиологични;
- Хирургични;
- Гнойно-септично хирургични;
- Естетична хирургия;
- Коремна и гръдна хирургия;
- Клинични лабораторни изследвания;
- Микробиологични изследвания;
- Невро-хирургични;
- Общоболнични;
- Офталмологични;
- Патологоанатомични дейности;
- Пластична хирургия;
- Образна диагностика;
- Ендоскопски изследвания;
- Консервиране на тъкани;
- Токсикологични;
- Травматологични;
- Трансфузионно-хематологични и имунологични изследвания;
- Ушно-носно-гърлени;
- Урологични - възрастни;
- Урологични - деца;
- Копия на документация;
- Функционална диагностика;
- Физиотерапевтични;
- Токсикохимични анализи.

СТРУКТУРА

Структура НА УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ":
Направления
- Обща, висцерална и спешна хирургия;
- Ортопедична травматология;
- Клиника по неврохирургия;
- Изгаряния и пластична хирургия;
- Детска хирургия;
- Урология;
- Кардиология и вътрешни болести;
- Токсикология;
- Интензивно лечение;

Спешна консултативно-диагностична дейност
- Консултативни кабинети с регистратура;
- Спешно приемно отделение на функционален принцип;
- Параклинични структури;
- Медико-диагностични лаборатории;
- Клиника по образна диагностика;
- Клиника по клинична патология;
- Отделение по трансфузионна хематология и имунология;

Допълнителни дейности
- Медицински център;
- Трудова медицина;
- Болница за долекуване.

КОНТАКТИ

УМБАЛСМ Пирогов ЕАД
Адрес: град София,
бул. Тотлебен 21

Телефонна централа: +359 2/ 9154 411; 02/ 952 11 61;
Информация: +359 2/ 9154 411; 02/ 9154 213;
Регистратура възрастни: +359 2/ 9154 213;
Регистратура деца: +359 2/ 9154 558;
Медицински център: +359 2/ 9154 574;
Поща: info.pirogov@gmail.com

УПРАВЛЕНИЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
д-р Емил Рашков Доросиев
Председател на Съвета на Директорите

д-р Людмил Николов Джунков
Заместник председател на Съвета на Директорите

проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м.
Член на Съвета на директорите

адв. Илиян Панайотов Кършев
Член на Съвета на директорите

Живка Севдалинова Савова
Член на Съвета на директорите

РЪКОВОДСТВО
проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м.
Изпълнителен директор

проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.
Заместник-директор по лечебната дейност

инж. Атанас Пемов Пемов
Заместник-директор по икономическите дейности

д-р Галина Тодорова-Павлова
Заместник-директор по административната дейност

Доц. д-р Олег Георгиев Чолаков
Заместник-директор по научната дейност

Цветелина Евтимова
Главна медицинска сестра