МБАЛ СВЕТА КАРИДАД ЕАД

 

адрес: гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров 23А

телефон:032 39 69 00

E-mail: info@svetakaridad.bg

Web-site: www.svetakaridad.bg

 

 

 

ЗА НАС

 Като едно от най-добрите болнични заведения в град Пловдив се отличава МБАЛ Света Каридад. Намира се на централно място в града и се обслужва само от най-добрите специалисти. В света Каридад има набор от отделения в грижата за различните пациенти. Имат изключително модерна апаратура и всякаква техника, с която да отговорят на нуждите на всеки пациент. Стремят се към безкомпромисно качество на медицинските услуги и удостояване с много внимание за всеки отделен пациент. Имат амбицията да са еталон за лечебно заведение в България и първи избор на пациентите от гр. Пловдив и региона, когато се нуждаят от медицинска помощ. Освен Болнична помощ МЦ Света Каридад предлага комплексна извънболнична специализирана медицинска дейност, консултации и прегледи с утвърдени в бранша специалисти, лабораторни изследвания и диагностика.Пациентите имат достъп до голямо разнообразие от услуги, които включват както конвенционални, така и високотехнологични изследвания и процедури.МЦ Каридад работи по договор с НЗОК

Техните специалисти работят в постоянна и ефективна връзка със структурите на МБАЛ СВЕТА КАРИДАД
Центърът е оборудван със съвременна апаратура в следните направления:

 • кардиология
 • съдова хирургия
 • гастроентерология
 • ендокринология
 • обща хирургия
 • ортопедия и травматология
 • рентгенова диагностика
 • компютърна томография
 • общопрактикуващи лекари

В МЦ „Каридад“ има функционални кабинети за извършване на следните дейности:

 • неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовата система
 • 24 часа ехокардиография (включително трансезофагеална)
 • 24 часа холтер ЕКГ, ЕКГ стрес-тест (велоергометрия)
 • 24 часа холтер артерално налягане
 • ехо-доплерово изследване на артерии и вени
 • горна и долна ендоскопия
 • лечение на рани, превенция на болката
 • кинезетерапия

МЦ „Каридад“ разполага и със свой филиал в гр. Пловдив на ул. „Полк.Бонев“ 3, където има кабинети по:

 • пластично-възстановителна и естетична хирургия, лицево-челюстни малформации, лицеви травми и пластика
 • рехабилитация
 • естетична дерматология

МБАЛ Света Каридад разполага и със своя собствена клинична лаборатория
Базирана е на територията на МБАЛ „Света Каридад”.Медико-диагностичната лаборатория осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и на резултата от лечението, ефективна профилактика, както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Лаборатория „Каридат“ е оборудвана със собствена, съвременна и модерна апаратура на водещи европейски и американски фирми в лабораторната диагностика. Реактивите и консумативите са с най- високо качество, отговарящо на международните изисквания и европейски стандарти.

За високото качество на обслужването, съобразено с изискванията на всеки пациент се грижи екип от висококвалифицирани професионалисти, който със своя хуманизъм и съпричастност гарантира бързо и качествено извършване на изследванията, осигурява диагностична информация, подпомага при правилната интерпретация на получените резултати.

В клинична лаборатория „Каридад“ се извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на затворена система за вземане на кръв. Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват на пациента удобство, защита и по-добра ефективност на пробите, при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в клинична лаборатория „Каридад“, тъй като апаратурата дава възможност за извършване на голям брой анализи с малък обем кръв.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИСАРЯ

 

 Медицински център "Kаридад" град Хисаря е част от МЦ “Каридад“ ЕООД гр.Пловдив. Той отвoри врати през месец юни 2016 г. Оборудван със съвременна техника за диагностика по всички специалности – Ехограф , Доплер, ЕМГ.

В Медицинския център се извършват прегледи по следните специалности по договор с НЗОК:

 • Неврология
 • Кардиология
 • Съдова хирургия
 • Хирургия
 • Гастроентерология
 • Акушерство и гинекология
 • Ортопедия и травматология

Изследвания

 • Ехомамография
 • Ехография на коремни органи
 • Електормиография / ЕМГ /
 • Доплерова сонография на крайници
 • Доплерова сонография на каротидни артерии
 • Ехокардиография

 КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ АСЕНОВГРАД

Медицински център "Kаридад" Пловдив открива Кардиологичен кабинет в гр. Асеновград от 1 юни 2017 г. Кабинетът разполага с апаратура за провеждане на различни видове кардиологични изследвания за диагностика на сърдечно-съдовите заболявания.

Диагностичните методи включват:

 • Консултативни клинични прегледи
 • Холтер ЕКГ
 • Холтер артериално налягане
 • ВЕТ (велоергометричен тест)
 • Превенция на сърдечно съдови заболявания
 • Лечение и проследяване на сърдечно-съдови заболявания
 • Оценка на сърдечно-съдов риск

ОТДЕЛЕНИЯ

 • ОБЩА ХИРУРГИЯ
 • СЪДОВА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ
 • ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 • ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • КАРДИОЛОГИЯ
 • АНЕСТЕЗОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • СПЕШНА ПОМОЩ

УПРАВЛЕНИЕ

 УПРАВИТЕЛ на СМДЛ Св. Каридад е Д-р Валентина Борисова Ангелова

През 1991 г завършва ВМИ „Иван П.Павлов“ гр.Пловдив. От 1991г. до 1993г. работи по разпределение в Тракторен завод с. Ведраре . През 1993г. постъпва на работа в Клиничната лаборатория на ВМА-МБАЛ,гр.Пловдив.През 1998г. защитава специалност по Клинична лаборатория и през същата година е назначена за завеждащ Отделение Медико-диагностични лабораторни анализи към ВМА–МБАЛ, гр.Пловдив. От 2003г. работи с професор Н.Атанасов- консултант към съответното звено.

От 2000 г до 2011 г ежегодно посещава курсове във ВМА, гр.София в Катедрата по Клинична лаборатория при доц.Петров, доц. Митев, д-р Гирова, д-р Рамшева за новости в областта на клиничната химия, имунология и лабораторна хематология.

През 2007г. е преминала курс по „Здравен Мениджмънт“ за управление на лечебни заведения при проф.Н.Запрянов.

От 2011г. е Управител на СМДЛ „Каридат“Пловдив.

КОНТАКТИ


ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров 23А
телефон:032 39 69 00

адрес: гр. Пловдив, ул. „Полк.Бонев“ 3

ХИСАРЯ

гр.Хисаря
телефон:0337/ 99 77 9

АСЕНОВГРАД
Адрес: гр.Асеновград, ул.“Иван Вазов“№ 2, ет.2.

Тел.: 0883 903 070