Здравен център Брод


 

 

Здравен център Брод

АдресПловдив, ул. Петко Д. Петков 23, ет. 3

Телефон:032/63 71 63

Е-mail:info@brod-plovdiv.com

Web site: http://www.brod-plovdiv.com/

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            


 Екипът на центъра цели да предложим на всеки, независимо от възраст, пол, социален статус и убеждения, качествени медицински, психологически и социални грижи.