ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Руски" № 139

Тел.: 032/64 38 71;

Факс:032/64 27 59;

Е-mail:lbas@plov.omega.bg

ЗА НАС

Лабораторията по биологично активни вещества е разположена в град Пловдив и е създадена през 1982 година като филиал на Института по органична химия към БАН. Към момента в лабораторията работят осем щатни служители и седем души, назначени по договор с фирма ВИТАНЕА ООД. Ръководител на лабораторията е Доц. д-р Мария Крачанова.
Основните направления в научно - изследователската дейност на ЛБАВ са следните :
- Изолиране, пречистване, структурна модификация и характеристика на пектинови вещества и други растителни полизахариди с биологична активност.
- Ензимна модификация на биологично активни полизахариди.
- Изследване на антиоксидантната активност на плодове, зеленчуци, билки и гъби.
- Изолиране, пречистване и характеристика на биофлавоноиди (антоцианини, катехини, флавоноли и др.) от растителни суровини.
- Хранителна химия.
- Функционални храни: получаване, анализ и медицински изследвания.
- Създаване на нови технологии за плодови сиропи и нектари съвместно с фирма “ВИТАНЕА” ООД.
Лабораторията по биологично активни вещества е квалифицирано дружество, с богат опит зад гърба си и отличен авторитет.

КОНТАКТИ

Ръководител : Доц. д-р Мария Крачанова
Тел : 032 643871
Е -mail: lbas@plov.omega.bg
Гл. ас. д-р Петко Денев
Тел : 032 642759
Е -mail : petkodenev@orgchm.bas.bg
Ас. д-р Мариана Николова
Тел : 032 642759
Е -mail : mariana.nikolova@orgchm.bas.bg
Инж. Манол Огнянов, докторант
Тел : 032 642759
Е -mail : mogn@orgchm.bas.bg
Инж. Йордан Георгиев, докторант
Тел : 032 642759
Е -mail : yordan.georgiev@orgchm.bas.bg
Ирина Янакиева, химик
Тел : 032 643140
Е -mail : lbas@plov.omega.bg
Галина Папазян, техник
Тел : 032 643140
Е -mail : lbas@plov.omega.bg
Мариета Анастиева, техник
Тел : 032 643140
Е -mail : lbas@plov.omega.bg