ИНТЕРЛАБ

ИНТЕРЛАБ

Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 13

Тел.: 02/971 22 79;

Моб.тел.: 0889/558 925; 0886/402 306;

E-mail:interlab@abv.bg

ЗА НАС

Интерлаб е лабораторен комплекс, разположен на територията на град София. Основната му дейност е калибриране на средства за измерване. Лабораторният комплекс е учреден през 2002 година и е част от ИНТЕРЛАБ ООД, също така е акредитиран от ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 2003 година и продължава към момента.
Лабораторията дава гаранция за висока прецизност, коректност и професионален опит при калибриране на средствата за измерване.
Лабораторен комплекс Интерлаб е независима структура, която има за цел да удовлетвори потребностите на клиента, като непрекъснато подобрява материално техническата база и повишава нивото на техническите услуги.
Заповядайте при нас !
Очакваме Ви !

УСЛУГИ

ЛК ИНТЕРЛАБ извършва калибриране на :
- Везни ;
- Уреди за измерване скорост на движение на въздуха ;
- Титратори ;
- Стъклени течностни термометри ;
- Цифрови термометри. Манометрични и биметални термометри ;
- Термодвойки ;
- Спектрофотометри ;
- рН метри ;
- Кондуктометри ;
- Рефрактометри ;
- Уреди за пламна температура на нефтопродукти – закрит тип ;
- Уреди за пламна температура на нефтопродукти – открит тип ;
- Калориметри ;
- Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха ;

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
МИЛЕНКА ВЕЛИЗАРОВА КОНСТАНТИНОВА
Съдружници :
МИЛЕНКА ВЕЛИЗАРОВА КОНСТАНТИНОВА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА