САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПОПОВ ДЕНТ

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПОПОВ ДЕНТ

Адрес: гр. Варна, ул. Константин Величков 21

Тел.: 052/603 407;

Факс:052/603 407;

Моб.тел.:0888/97 69 33;

E-mail:popovdent_vn@abv.bg

ЗА НАС

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПОПОВ ДЕНТ е зъботехническа лаборатория, която се намира в град Варна.
В нея работи висококвалифициран персонал, с дългогодишен опит.
Ежегодно се посещават курсове, повишаващи квалификацията на работещите, следят се новостите и се въвеждат в работата новите технологии и материали. СМТЛ с дейност „зъботехника” по закон се произвеждат само и единствено специализирани стоматологични зъбопротезни конструкции и апарати. Това означава, че произвеждаме зъбни протези, терапевтични апарати и др. такива, свъзани със стомотологичното ортопедично лечени, стоматологичната терапия и стоматологичната козметика. Изработват се по различни технологични методи, със специални за това машини и инстроменти, както и от различни за тази цел стоматологични материали (по изикване на „Стандарт по зъботехника”). Дейността на Фирмата се извършва в собствено, лицензирано по „Закона за лечебните заведения” помещение, отговарящо на изискранията за производво.  
Официално Фирмата същесвува от началото но 2000г. и от тогава реално има собсвено лице на пазара, но дейноста й е започнала още в края на 1996г. Развитието й е динамично имайки в предвид предлаганите в началото 4 вида услуги и тези в момента надвишаващи 40. Това е резултат от внедряването на нови за Фирмата технологий за производство на зъбни протези и апарати, което е обвързано със закупуването на съвременно техническо оборудване, разширяване на производствените площи, увеличаване броя и квалификацията на кадровия състав, повишаване ефективността и качеството на производството. В началото лабораторията работеше с много огроничен брои стомотологични практики (2 на брой). Днес поръчки се получават и от различни градове на България, което е показателно за възходящото развитие на дейността на Фирмата.  
Поради голямото разнообразие на предлаганите продукти. Фирмата разполага и с различни по предназначение и произход машини и материали. Няма фирма в света, която да произвежда и да предлага всичкото това оборудване и консумативи, затова те се доставят от различните производители.

 

 

УСЛУГИ

- Коренови щифтове
* Коренови щифтове;
* Плакови протези - микро, частични, тотални, индивидуализиране;
- Металокерамика
* Металокерамика;
* Бленд корона;
- Моделноляти протези
* Моделноляти протези - кламерни, със стави, траверси, резета, със фрезелементи;
* Телескопи
- Термопласт протези
* Термопласт протези (ТПл.пр.) PolyapresSystem - Bredent - микро, частични, тотални, скелетирани;
* Шини - терапевтични, медикаментозни, спортни
- Фотополимер
* Вставки;
* Фотополимер /ADORO - IVOCLAR/ - корони, мостове, фасети, вставки;

ПАРТНЦОРИ

 


Нашата фирма е подбрала едни от водещите световни марки в денталния бизнес.  
* Remfert - Германия, една от малкото фирми произвеждащи сами продукцията си и покриваща познатото от миналото немско качесво. Предлагат широка гама от прецизни машини и материали за зъботехника.  
* Ivoclar - Лихтенщайн, водеща в света фирма за производсво на стоматологични материали . Основно работим със стоматологичните им порцелани, стоматологичните полимери (фото- , топло- и студенополимеризиращи) и техниката за работо с тях.  
* Dreve - Германия, производител на силикони, акрелови материали за стоматолията и зъботехниката  
* VOP, KAVO, W&H, BEGO - водещи фирми в производството но дентална техника и инсроментариум  
* Bredent - Германия, водеща в света фирма за производсво на стоматологични и зъботехниката материали и апарати.  
И др.  
Високо качествен дентален продукт, отговарящ на всички стандарти и изисквания, изработен по индивидуалните характеристики и желания на всеки пациент, постоянен сремеж за усъвършенстване на продуктите и специалистите във лабораторията, предлагане на продукти които се не предлагат масово поради сложността, високия риск и трудоемкостта на производство, достъпен и дълготраен продукт, високоестетичен продукт отговарящ на съвреминните изиквания на потребителя за красива усмивка и висок социален статус.  
Коректност към пациента и партньора, честност, висока прицизност на продуктите, персонално отношение и индивидуален подход към проблема на всеки пациент.