СМДЛ "ГОГОВ КОРУДЖИЕВ ЛЪДЖЕВА" ООД

СМДЛ "ГОГОВ КОРУДЖИЕВ ЛЪДЖЕВА" ООД 

Адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №50

Тел.: 056/533 888;

Моб.тел.:0888/66 70 80;

E-mail:smdl_ood@abv.bg

Web site:www.smdl-burgas.hit.bg

ЗА НАС

Извършва микробиологични и паразитологични изследвания. Лабораториите имат сключен договор и работят с талони по здравна каса. Услугите,които предлагаме:
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
- Фецес
*Здравни книжки
*по показания
- Стерилна урина
- Материал от полова система
- Раневи секрети
- Храчка
- Гърлен и носен секрет
- Ушен, очен и др. секрети
- Хемокултура
- Серологични изследвания - хламидия трахоматис - антистрептолизинов титър (AST)
- Изследване за Васерман - тест

ПАРАЗИТОЛОГИЯ
- Презаверка на здравна книжка
- Диагностика на паразитните болести
- Всички видове паразитологични изследвания вкл. чревни паразити за изследвания за детска градина
- Консултации по профилактика на паразитните болести
- Лечение на паразитните болести

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време:
понеделник - петък
08:00 - 16:00

КОНТАКТИ

гр. Бургас
ул. "Иван Богоров" №50
тел. 056/533 888
GSM: 0888 66 70 80
e-mail:smdl_ood@abv.bg
понеделник - петък
08:00 - 16:00

гр. Поморие
ул. "Проф. П. Стоянов" №1
(в сградата на болницата, ет.2)
понеделник - петък
08:00 - 16:00