СОЛИД - Проектиране на строителни конструкции

СОЛИД - проектиране на строителни конструкции

Адрес: гр. Търговище, ул."Бенковска" 1 вх. Б, офис 9

Моб.тел.:0888/303 514;  0879/033 514;

E-mail: solid_lmh@abv.bg

ЗА НАС

Дружеството Солид ЕООД е основано през 2005г. и се явява правоприемник на работещата от 1992г. фирма ЕТ “Солид”. Основната дейност на фирмата е проектиране на строителни конструкции, конструктивно обследване на сгради, строително технически експертизи, технически контрол по част конструкции, съставяне на технически паспорти на строежи.

ПРОДУКТИ

- Жилищни сгради
- Обществени сгради
- Промишлени сгради
- Съоръжения
- Обследвани конструкции

УСЛУГИ

- Проектране на строителни конструкции
- Нашите специалисти предлагат технически обосновани конструктивни решения за всеки конкретен случай. При проектирането се съобразяваме максимално с изискванията на клиента относно технологичност на изпълнението, цена и срокове. Нашите клиенти могат да разчитат на съдействие и техническа помощ от идеята до осъществяването и.
- Конструктивно обследване на сгради съгласно изискванията на Наредба№5
- Обследването се извършва съгласно изискванията на Наредба№5 /2006г . за техническите паспорти на строежите.Фирмата разполага с Склерометър "SILVER SCHMIDT” и фероскенер Profometer 5+.
- Проектиране на конструктивно укрепване и усилване на съществуващи сгради.
- Съставяне на технически паспорти на сгради.
- Технически контрол по част Конструкции.
- Енергийно обследване на сгради.
- Съставяне на енергийни паспорти.
- Издаване на сертификати на сгради по ЗЕЕ.
- Оценка на недвижими имоти.