notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ИМПУЛС ПРОПЪРТИ ГРУП

ИМПУЛС ПРОПЪРТИ ГРУП 

Адрес: гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 11

Тел.:032/21 24 46;

Моб.тел.:0887/777 799;   0886/777 747;

E-mail:sashka@impulsgroup-bg.com

Web site: www.impulsgroup-bg.com

ЗА НАС


Импулс Проперти Груп ООД е активна, просперираща компания специализирала в инвестициите, следяща пулса на възникващите пазарни тенденции и развиваща иновативни бизнес модели.
Импулс Проперти Груп стимулира и допълва финансирането, растежа, разширението и модернизирането на притежаваните компании и техните услуги в сферата на недвижимите имоти, финансите, инфраструктурата, комуникациите, туризма и услугите в жилищното строителство.

УСЛУГИ


Главния фокус на компанията е постигането на изключителни резултати и предоставянето на клиентите на истински глобален подход.
Компаниит,е които Импулс Проперти Груп включва, развиват дейности в различни отрасли на икономиката, но имат единна визия за своето израстване.
Всяка една от тях се стреми да отговори на всички изисквания на пазара и на очакванията на потребителите, да бъде движеща сила в бизнеса, формираща лика на успешните модели в мениджмънта и да се превърне във водеща в своята сфера.