notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ИКАР 95 ООД

 

ИКАР 95 ООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. Константин Фотинов 3

Тел.: 032/62 11 97;  032/625 404;

Факс:032/62 11 98;

E-mail:office@ikar-95.com

Web site:www.ikar-95.com

ЗА НАС

Дейността на Строителна Компания "Икар" включва цялостния инжинеринг в промишленото, жилищното и общественото строителство.
Строителна Компания "Икар" притежава и отделно звено, тясно специализирано в направата на хидроизолации и киселиноустоичеви покрития.
Строителна Компания "Икар" е официален дистрибутор и апликатор за България на продуктите на FDT известни като Репаноли (Rhepanol) и Ренофоли (Rhenofol); хидроизолации и киселиноустойчеви мембрани № 1 в света.
Строителна Компания "Икар" е официален дистрибутор за България на продуктите на PAGEL в областта на високо якостните бетони.  
Строителна Компания "Икар" разполага с висококвалифициран персонал, както и необходимото собствено техническо обурудване (повдигачи, автокранове, земекопни машини, багери, валяци, транспортни средства) гарантиращи прецизно и съвременно изпълнение на поетите ангажименти в точно определените срокове.  
-Строителна Компания "Икар" е член на камарата на строителите в България
-Строителна Компания "Икар" е член на Инсталационна Камара
-Строителна Компания "Икар" е член на професионално сдружение Булатом  
С оглед на непрестанното новаторство и модернизиране ние се стремим непрекъснато да осъвършенстваме нашият парк и нашите идеи.
Ние знаеме, че лицето на нашата компания това са нашите служители, затова се стремим непрекъснато да доквалифицираме нашия персонал.

 

ПРОЕКТИ

-Промишлено строителство
-Обществено строителство
-Жилищно строителство
-Хидроизолация
-Обекти в строеж

 

ОФИСИ

Пловдив
4000 - Център
Ул. К. Фотинов 3
тел: 032 62 11 97
тел: 032 625 404
факс: 032 62 11 98
София
ж.к.Борово: ул.Света Марина 215
тел: 02/ 856 17 92
Складова База:
Пловдив
4003- Рогошко шосе
тел: 032/ 625 404
пишете ни на office@ikar-95.com