КОСМАТИЦА АД

КОСМАТИЦА АД

Адрес: гр. Мездра, ул. Отец Паисий 2

Моб.тел.:088/721 72 26;

E-mail: kosmatitsa.ad@gmail.com

ЗА НАС

Фирма КОСМАТИЦА АД е със седалище град Мездра и основна икономическа дейност - Проектиране, строителство, ремонт, бетонни смеси.