ЮПИТЕР 41 ООД

ЮПИТЕР 41 ООД

Адрес: гр. София, бул. Данаил Николаев No 34

Тел.: 02/946 11 22;  02/946 18 33;

E-mail: jupiter41@abv.bg

ЗА НАС

Фирмата ЮПИТЕР 41 ООД е разположена на територията на град София. Правната форма на компанията е - дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност на ЮПИТЕР 41 ООД е насочена за развитие в сферата на строителството. По - конкретно дружеството извършва строителство на жилищни и промишлени сгради.

ДЕЙНОСТИ

Фирмата ЮПИТЕР 41 ООД извършва следните дейности :
- проучване, проектиране и инженеринг на промишлени и жилищни обекти ;
- кадастър и геодезически измервания и дейности ;
- строителство и монтаж на оборудване за промишлени и жилищни сгради ;
- производство на строителни и други видове материали ;

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин Виктор Юпитеров Малеев.
Съдружници :
ЕТ "ЮПИТЕР-НМ - ВИКТОР ЮПИТЕРОВ МАЛЕЕВ"
ИВАНКА СЕРАФИМОВА МАЛЕЕВА