notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/6637

КРЕМТО ЕООД

КРЕМТО ЕООД

Адрес: ж.к. Надежда 3, ул. Бели Дунав, бл. 330, до офис на Еконт

Факс: 02/896 15 80;

Моб.тел.: 0884/125 949;

E-mail: office@kremto.com

Web site: www.kremto.com

ЗА НАС

Фирма КРЕМТО ЕООД е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005.
От 2002 г. фирмата работи в областта на техническия надзор и инспекция на повдигателни съоръжения. През 2010г. фирмата получи безсрочен лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения за повишена опасност /СПО/, като внедри и поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005.
КРЕМТО ЕООД разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на технически изпитания на поднадзорните обекти за които фирмата отговаря. Всички изпитания и проверки са подчинени на разработените във фирмата работни процедури за осъществяване на технически надзор.
Какво Ви предлагаме?
- регистрация на съоръжения с повишена опасност;
- издаване на разрешение за експлоатация;
- изготвяне на ревизионни книги и актове;
- извършване на технически преглед;
- извършване на технически преглед с изпитване;
- представителство пред органите на Държавната агенция за метрология и технически надзор;
- абонаментен технически прегледи;
- извършване на вътрешни одити на системите за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005.           
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НИ!
ОЧАКВАМЕ ВИ И СЕ НАДЯВАМЕ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО!

УСЛУГИ

Фирмата притежава лиценз №643/25.08.2010 г. и лиценз №729/24.07.2013 г.,и предлага на своите клиенти извършване на технически надзор на следните съоръжения с повишена опасност:
- Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
- Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
- Товароподемни кранове с товароподемност до 5т включително;
- Багери, предназначени за работа с кука, грайфери или електромагнит;
- Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
- Електрически телфери, немонтирани на кранове;
- Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнитни, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения;
- Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.;
- Площадки работни подвижни.
Съгласно Постановление №199 от 10.09.2010 г., публикувано в ДВ бр.73 от 17.09.2010 г. и приемането на нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, КРЕМТО ЕООД извършва технически надзор и на:
- Окачени кошове за повдигане на хора;
- Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяването съответствието на машините, приета с Постановление №140 на МС от 2008 г., независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство;
- Релсови пътища към съоръженията по ал.1 т.1, 2, 3 и 7 от НБЕТНПС;
- Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPа включително;
- Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 оС включително;
- Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
- Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
- Газови уреди.