ИНФРАЕКО ООД

 

Адрес: гр. Севлиево , ул. Бор №4

Тел: +359 886 878 690

Email: infraeco@abv.bg

 

 

ЗА НАС

 

Инфраеко е дружество с ограничена отговорност, намиращо се в град Севлиево. Основната му дейност е компостиране, изграждане на компостиращи инсталации, вертикална планировка, изграждане на ВиК мрежи и асфалтополагане. Притежава асфалтова база, в град Севлиево, която е снабдена с най-модерната техника и машини. Има огромен капацитет на работа, с което успява да работи върху, по-голямата част обществени поръчки в областта. Базата е снабдена, така че да отговаря на всяко изискване и наредба за опазване на околната среда. Работи екип от специалисти, които са най-компетентните за областта.
Фирмата предлага най-ефективните решения и машини, които произвеждат истински и качествен компост! Инсталациите отговарят на всички критерии за високо качество. Развива се с бързи темпове, поради голямата ефективност на поетите задължения и проекти, завършени с голям успех, радва се на голям брой доволни клиенти и партньори!

УПРАВЛЕНИЕ

 

Управител на дружеството е Госпожа Невена Красимирова Станчева,