ТеоВесСтрой ООД

Адрес: с. Катуница, ул. Вела Пеева №2

Телефон:+359 876 148 158

E-mail: veselin@teovesstroi.com

Web site: www.teovesstroi.com

ЗА НАС

 


Теовесстрой ООД е дружество, намиращо се в с. Катуница, Пловдивско. Основната му дейност е насочена към строителство и търговия със строителни материали. По тясно специализирана е в изкопни дейности, строителство до кота 0.00, груб строеж и покривни работи на разнородни по сложност и обем обекти. Офисът на дружеството се намира в с. Катуница, където разполагат и с огромна складова база. Екип от млади и висококвалифицирани специалисти работи във фирмата, които са изключително компетентни и отзивчиви.

Механизация и техника на разположение:

 • Багер Bobcat
 • Комбиниран багер Hydromek
 • Специализиран багер за линейни изкопи – Volvo
 • Самосвали – обем 8м3
 • Специализирано ремарке за превоз на техника – тип „лодка“
 • Камион с кранова установка – Nissan

УСЛУГИ

 

Строителна дейност

 • Строителна дейност до кота 0:
 • Изкопна дейност за всякакъв тип основи на сгради и съоръжения.
 • Доставка и монтаж на армировка.
 • Доставка и полагане на различни видове материал за обратно засипване и фракции.
 • Вертикална планировка.
 • Направа на кофраж със стандартни и нестандартни размери, както и използване на различни видове куфражни системи.
 • Надземно строителство:
 • Доставка и монтаж на армирвока за плочи, колони, стоманобетонни стени (още наречени шайби).
 • Направа на кофраж за всички видове конструктивни елементи.
 • Доставка и полагане на бетон с различни класове по якост на натиск.
 • Изпълнение на всички видове зидария по желание на възложителя.
 • Изпълнение на различни видове покривни конструкции.


Търговска дейност


 • Фирмата поддържа на склад и може да достави своевременно следните материали:
 • Строителни пирони
 • Пирони за специализирани прострелни пистолети
 • Кофражна и армировъчна тел
 • Строителни кофражни плоскости
 • Армировка
 • Линейни и точкови фиксатори за армировка
 • Подпори за кофражни системи
 • Битумни керемиди
 • Фракции за засипване с различна зърнометрия
 • Дървен материал
 • Строителни лепила и химия