ЕКСА АД СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И РЕСТАВРАЦИЯ СОФИЯ

 

Адрес: град София, ул.”Софроний Врачански” №51

Телефон/Факс: 02 931 76 5 5/6/7/8/9

Е-mail: admn@eksa.org

Web site: www.eksa.org

ЗА НАС


1990 година е основана фирма Екса АД. Фирмата се намира в град София и е с основна дейност строителство, архитектура и реставрация. Дружеството е отличен експерт в цялостното управление на инвестиционни проекти, интериорен дизайн, проектиране, инфраструктурно планиране и реализация на жилищни, обществени и банкови сгради.
Фирмата е специализирана и в изготвянето на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Демонстрира високо качество и стандарти в опазването на културното ни наследство чрез реконструкция, реставрация и модернизация на значими архитектурни паметници и исторически сгради.
Притежава лиценз за проектиране и изпълнение на недвижими buy pill културни ценности - паметници на културата с "национално", "световно" и "местно" значение.
Работи съвместно с водещите банки в България; Партнира си с Метрополитен - София, Национални културни институции, държавна и общинска администрация, собственици на сгради паметници на културата.


 

УСЛУГИ

  • Дружеството предлага инженерингови решения “ДО КЛЮЧ”, както идейни, така и технически и работни проекти по всички части, включително интериорен дизайн;
  • Извършва проектиране и строителство на банкови, търговски и жилищни сгради, инфраструктурни обекти и храмове;
  • Извършва още реконструкцията, реставрация и консервация на сгради с архитектурна и културна стойност.
  • Предлага цялостно консултиране на своите клиенти, планиране и управление на инвестиционни проекти.
  • Извършва строителство на сгради от всякакъв тип
  • Извършва реставрация на сгради и ансамбли - културни паметници
  • Извършва покупко-продажба на а недвижимо имущество