notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/1902

ТАЛАС И АКРА ООД

ТАЛАС И АКРА ООД

Адрес: гр. Бургас, ул."Фердинандова" 104, ет.1

Тел.: 056/82 10 66;

Факс:056/82 10 66;

Моб.тел.:0878/82 10 76;

E-mail: info@talas-akra.com

Web site: www.talas-akra.com

ПРОЕКТИ

ЗА НАС

 

Архитектурното проектиране и строителството са били единствените дейности на дружеството, при създаването на "Таласакра" ООД  през 1993год.
Първият лиценз за упражняване на независим надзор в строителството и проектирането „Таласакра” ООД  получава през 1999 год.
През 2007г.в следствие на приемането на нови съдружници, запазвайки целият си персонал, фирмата се преименува на „Айгер-Таласакра” ООД и получава своя нов лиценз за независим надзор.
Респективно, "Талас и Акра" ООД отговаря за строително-архитектурните дейности.
От първоначалното си лицензиране до сега фирмата успешно отговаря на възложените й отговорности. През времето на нашата работа имаме въведени в експлоатация над 70 обекта от различен характер.
Нашите специалисти обхващат всички области на надзорната дейност в строителството.
Със задоволство заявяваме, че до момента нямаме наложени никакви санкции за допуснати пропуски, защото специалистите, защитаващи авторитета на „Айгер-Таласакра” ООД са кадри с натрупан богат професионален опит,  доказали компетентността си на практика.
Конкретно, що се отнася до надзората дейност, екипът ни е формиран изцяло от бивши или настоящи служители на общинските или държавни органи, с които имаме традиционно добри взаимоотношения при съвместната ни работа. Имаме предвид структурите на Община Бургас, РИОКОЗ, РСПАБ.
Паралелно,  "Талас и Акра" ООД продължава да демострира високо качество и бързина в изпълнението на строителните дейности. Тя има десетки реализации като в момента изпълнява обект на ъгъла на улиците Гурко и Т.Китанчев, гр.Бургас.

УСЛУГИ

 

- Архитектура и проектиране
- Строителство
- Независим строителен надзор
- Енергийна ефективност
- Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на хотели и освобождаване от данък сгради.