notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ТАЛАС И АКРА ООД

ТАЛАС И АКРА ООД

Адрес: гр. Бургас, ул."Фердинандова" 104, ет.1

Тел.: 056/82 10 66;

Факс:056/82 10 66;

Моб.тел.:0878/82 10 76;

E-mail: info@talas-akra.com

Web site: www.talas-akra.com

ПРОЕКТИ

ЗА НАС

 

Архитектурното проектиране и строителството са били единствените дейности на дружеството, при създаването на "Таласакра" ООД  през 1993год.
Първият лиценз за упражняване на независим надзор в строителството и проектирането „Таласакра” ООД  получава през 1999 год.
През 2007г.в следствие на приемането на нови съдружници, запазвайки целият си персонал, фирмата се преименува на „Айгер-Таласакра” ООД и получава своя нов лиценз за независим надзор.
Респективно, "Талас и Акра" ООД отговаря за строително-архитектурните дейности.
От първоначалното си лицензиране до сега фирмата успешно отговаря на възложените й отговорности. През времето на нашата работа имаме въведени в експлоатация над 70 обекта от различен характер.
Нашите специалисти обхващат всички области на надзорната дейност в строителството.
Със задоволство заявяваме, че до момента нямаме наложени никакви санкции за допуснати пропуски, защото специалистите, защитаващи авторитета на „Айгер-Таласакра” ООД са кадри с натрупан богат професионален опит,  доказали компетентността си на практика.
Конкретно, що се отнася до надзората дейност, екипът ни е формиран изцяло от бивши или настоящи служители на общинските или държавни органи, с които имаме традиционно добри взаимоотношения при съвместната ни работа. Имаме предвид структурите на Община Бургас, РИОКОЗ, РСПАБ.
Паралелно,  "Талас и Акра" ООД продължава да демострира високо качество и бързина в изпълнението на строителните дейности. Тя има десетки реализации като в момента изпълнява обект на ъгъла на улиците Гурко и Т.Китанчев, гр.Бургас.

УСЛУГИ

 

- Архитектура и проектиране
- Строителство
- Независим строителен надзор
- Енергийна ефективност
- Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на хотели и освобождаване от данък сгради.