К С ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

 

К С ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Адрес: гр. София, ул. Св. св. Кирил и Методий N40

Тел.: 02/983 11 22;

Факс:02/983 19 79;

E-mail: kspring@abv.bg

Web site: www.k-s.bg

ЗА НАС

От момента на своето създаване през Септември 1996г. до сега, К С проект инженеринг ООД е с основен предмет на дейност проектиране на жилищни, промишлени и офис сгради, ниско, транспортно и специфично строителство. Разработките са предимно за конструктивни проекти, но фирмата поема и цялостно проектиране, работейки с различни екипи по всички части в инвестиционното проектиране.
За 2008г. фирмата  проектира над 120 000 м2  РЗП в обекти като: шест многофамилни жилищни сгради с подземни гаражи в м.”Детски град - Панчарево”, жилищни сгради в гр.София - райони Младост, Дружба, Студентски и др., жилищен комплекс с Mall в гр.Белене.
Първостепенно значение за фирмата имат подобряването на  ефективността и професионализма на създадения екип.
Проектантското бюро разполага с 8 постоянни работни места, всички те са компютъризирани, свързани в мрежа и снабдени със софтуер: AutoCAD, Tower, SAP, Stadyps, Seizm и други.
Ръководители на бюрото са:
- инж. Зина Грозданова Иванова-Глосова – завършила ВИАС, гр.София, 1980г. – строителен инженер
- инж. Димитър Георгиев Димитров – завършил ВИСИ, гр.София,  1974г. – строителен инженер

 

 

УСЛУГИ

 

- Проектиране на сгради и съоръжения
Части: Архитектура; Конструкции; Ел. инсталации; Отопление - Вентилация - Климатизация; Водопровод и канализация, план безопасност и здраве, озеленяване, геодезия, геология
- Заснемане на сгради архитектурно, конструкция
- Технически експертизи
- Изготвяне на строителна документация

ПРОЕКТИ

Последни проекти:

- София Цариградски комплекс
- Денси търговски център
- Хотел Вега София
- Мол Велико Търново
- Комплекс Виго Несебър
- Пирин голф Разлог
- Хотел Дипломат плаза
- Юнг София