АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО ЕООД

 

АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО ЕООД

Адрес: гр. Пловдив, бул. Асеновградско шосе 1, ет.3 (сградата на "Сиенит")

Тел.: 032/600 170;

E-mail: info@adsbg.net

Web site: www.adsbg.net

ЗА НАС

АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО  ЕООД е създадено през 2004 г. с предмет на дейност: архитектурно и строително проектиране, интериорен и мебелен дизайн, градоустройство, паркова архитектура и строителен мениджмънт. Към настоящия момент бюрото е изпълнявало и изпълнява строително проектиране на обекти в цялата страна, като по-голямата част от тях са на територията на Пловдивска област. Приоритет в дейността са обекти с промишлено предназначение, но също така се разработват жилищни сгради, обществени сгради, градоустройствени проекти за жилищни нужди, индустриални зони, проекти по международни програми и други. Част от по-важните реализации са представени тематично в категорията "Проекти".
Понастоящем проектантският офис е базиран в Пловдив, бул. "Асеновградско шосе" №1. Материалното осигуряване на дейността включва пълна компютъризация, разпечатваща и копирна техника, лицензен софтуер, транспортни средства и други. Към установената практика, следва да се отбележи, използването на интернет комуникация за обмен на данни с чуждестранни проектантски бюра, както и владеене на основните западни езици - английски, френски и немски от специалисти във фирмата. Бюрото разполага и непрекъснато допълва информационен фонд за нови материали, строителни технологии и системи в строителството. Добра атестация за дейността на фирмата са реализираните проекти за редица чужди инвеститори и частни лица.
В практиката си фирмата изпълнява цялостен мениджмънт на проектантската дейност - проучване и избор на терен, изваждане на разрешителни, проектиране, съгласуване на проекти, авторски надзор, съдействие при оформянето на документи за въвеждане в експлоатация.
Ръководител на бюрото е арх. Георги Стоянов. На постоянна заетост като мениджъри на проекти, проектанти и сътрудници във фирмата работят квалифицирани специалисти. За изпълнение на големи обекти към бюрото се асоциират постоянен контингент от проектанти в зависимост от специфичните потребности и естеството на обекта, като по-голямата част от специалистите са със стаж десет и повече години.