МЕГА БИЛД ЕООД

МЕГА БИЛД ЕООД

Адрес: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" 86

Факс:09/557 437;

Моб.тел.: 0887/856 720;

E-mail: megabuild@abv.bg

Web site:www.mega-build.com

ЗА НАС

“Мега Билд” ЕООД е водеща компания в сферата на комплексното проектиране и изграждане на промишлени, административни и жилищни сгради.
Управленските решения на ръководството на „Мега Билд” ЕООД, които са взимат изцяло в духа на предприемачеството и иноваторския подход, целят да отговорят на нарастващата нужда от отговорни, икономически ефективни и качествени услуги в сферата на управлението на строителния процес. Създадена през 2006 г., фирмата е изцяло отдадена на качественото, функционално и ефективно изпълнение на проектите, отговарящо на съвременните строителни технологии. “Мега Билд” ЕООД има богат опит в управлението на цялостния строителен процес от концепцията за проекта до неговото завършване, което гарантира качествено изпълнение на всички етапи от реализацията на проекта.
Консултантска фирма “Мега Билд” ЕООД разполага с пълния ресурс от висококвалифицирани специалисти и съвременни технологии, за да отговори на изискванията и на най-взискателния клиент. Движещата сила на внимателно подбрания екип от професионалисти са ентусиазмът, амбициозността и креативността. Клиентите на “Мега Билд” ЕООД разчитат на пълно разбиране на техните нужди, професионален подход при решаване на техните проблеми, оригинални идеи за реализацията на техните проекти. В „Мега билд” ЕООД ценят времето на клиента и градят имидж на лоялен и коректен партньор, спазващ поетите ангажименти в определените срокове и не на последно място в рамките на фиксирания бюджет.

УСЛУГИ

Управление на строителни и инвестиционни проекти
-Изготвяне на задание за проектиране
-Изготвяне на технико-икономически анализ на проектите
-Подготовка на бизнес план и документация за финансово обезпечаване на проекта
-Преглед на конкурентоспособността, конструктивната
-изпълнимост и оперативност на проекта
-Преглед на планирането и проектирането
-Екологична оценка
-Подготовка на пакета документи за започване на строеж
-Подбор и преговори за избор на главен изпълнител/ подизпълнители  
-Инженерингова оценка
-Времеви и ценови контрол
-Площадкови инспектори за контрол на качеството
-Преглед на работната документация
-Мониторинг на програмата за безопасност
-Администриране на договори
-Контрол на процеса на плащанията
-Контрол върху промeните на поръчката
-Решаване на спорни въпроси
-Координация изготвянето на екзекутиви
-Приключване на проекта и гаранции
-Пускане на проекта в експлоатация и предаване на клиента
-Техническо управление на обекта в гаранционен период

Инвеститорски контрол
-Изготвяне на подробни количествени сметки с ясно обособени строителни етапи
-Проверка, измервания и остойностяване на изпълнените строително-монтажни работи
-Утвърждаване мостри на материали и изделията, влагани в строителството
-Следене графика за изпълнение на проекта
-Спазване на добър ред и външен вид на строителната площадка

Технически консултации
-Предпроектни проучвания
-Подбор на изпълнители
-Планиране и проектиране
-Строителен надзор
-Инвеститорски контрол

Юридически услуги
-Консултации по строително и инженерингово право
-Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедурата за избор на изпълнител и/или доставчик
-Изготвяне и анализ на документация, включително на договори съгласно правилата на ФИДИК, както и консултации във връзка с тълкуване, изпълнение и неизпълнение на такива
-Представителство пред държавни и общински органи
-Изготвяне на необходимите документи за успешно кандидатстване за финансиране по програмите на Европейските структурни фондове