notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/4465

МЕГА БИЛД ЕООД

МЕГА БИЛД ЕООД

Адрес: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" 86

Факс:09/557 437;

Моб.тел.: 0887/856 720;

E-mail: megabuild@abv.bg

Web site:www.mega-build.com

ЗА НАС

“Мега Билд” ЕООД е водеща компания в сферата на комплексното проектиране и изграждане на промишлени, административни и жилищни сгради.
Управленските решения на ръководството на „Мега Билд” ЕООД, които са взимат изцяло в духа на предприемачеството и иноваторския подход, целят да отговорят на нарастващата нужда от отговорни, икономически ефективни и качествени услуги в сферата на управлението на строителния процес. Създадена през 2006 г., фирмата е изцяло отдадена на качественото, функционално и ефективно изпълнение на проектите, отговарящо на съвременните строителни технологии. “Мега Билд” ЕООД има богат опит в управлението на цялостния строителен процес от концепцията за проекта до неговото завършване, което гарантира качествено изпълнение на всички етапи от реализацията на проекта.
Консултантска фирма “Мега Билд” ЕООД разполага с пълния ресурс от висококвалифицирани специалисти и съвременни технологии, за да отговори на изискванията и на най-взискателния клиент. Движещата сила на внимателно подбрания екип от професионалисти са ентусиазмът, амбициозността и креативността. Клиентите на “Мега Билд” ЕООД разчитат на пълно разбиране на техните нужди, професионален подход при решаване на техните проблеми, оригинални идеи за реализацията на техните проекти. В „Мега билд” ЕООД ценят времето на клиента и градят имидж на лоялен и коректен партньор, спазващ поетите ангажименти в определените срокове и не на последно място в рамките на фиксирания бюджет.

УСЛУГИ

Управление на строителни и инвестиционни проекти
-Изготвяне на задание за проектиране
-Изготвяне на технико-икономически анализ на проектите
-Подготовка на бизнес план и документация за финансово обезпечаване на проекта
-Преглед на конкурентоспособността, конструктивната
-изпълнимост и оперативност на проекта
-Преглед на планирането и проектирането
-Екологична оценка
-Подготовка на пакета документи за започване на строеж
-Подбор и преговори за избор на главен изпълнител/ подизпълнители  
-Инженерингова оценка
-Времеви и ценови контрол
-Площадкови инспектори за контрол на качеството
-Преглед на работната документация
-Мониторинг на програмата за безопасност
-Администриране на договори
-Контрол на процеса на плащанията
-Контрол върху промeните на поръчката
-Решаване на спорни въпроси
-Координация изготвянето на екзекутиви
-Приключване на проекта и гаранции
-Пускане на проекта в експлоатация и предаване на клиента
-Техническо управление на обекта в гаранционен период

Инвеститорски контрол
-Изготвяне на подробни количествени сметки с ясно обособени строителни етапи
-Проверка, измервания и остойностяване на изпълнените строително-монтажни работи
-Утвърждаване мостри на материали и изделията, влагани в строителството
-Следене графика за изпълнение на проекта
-Спазване на добър ред и външен вид на строителната площадка

Технически консултации
-Предпроектни проучвания
-Подбор на изпълнители
-Планиране и проектиране
-Строителен надзор
-Инвеститорски контрол

Юридически услуги
-Консултации по строително и инженерингово право
-Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедурата за избор на изпълнител и/или доставчик
-Изготвяне и анализ на документация, включително на договори съгласно правилата на ФИДИК, както и консултации във връзка с тълкуване, изпълнение и неизпълнение на такива
-Представителство пред държавни и общински органи
-Изготвяне на необходимите документи за успешно кандидатстване за финансиране по програмите на Европейските структурни фондове