СИБОЛЕТ ЕООД

 Адрес:  гр. Пловдив, бул. Марица №122

Тел.: 032/635 331

E-mail: sibolet_bg@yahoo.com

 

 

 

ЗА НАС

 "Сиболет" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в град Пловдив. Основната дейност на фирмата е в сферата на геодезическите услуги. Извършва както геодезически услуги, така и услуги свързани със закона на кадастъра. Предлага консултации, проектиране и промяна предназначението на земеделските земи. Сиболет разполага с екип от млади и добре квалифицирани кадри, които могат да отговорят на вашите изисквания за качество.

 

УПРАВЛЕНИЕ

 Управител на СИБОЛЕТ ЕООД е Г-жа ЦВЕТАНКА ПЕНЕВА НИКОЛОВА.

 

КОНТАКТИ

 Адрес: гр. Пловдив, бул. Марица №122

Тел.:032/635 331

E-mail: sibolet_bg@yahoo.com