Архитектурно студио АТМ - град София

Адрес: гр. София, ул. Цанко Церковски №3

Тел.: 02/866 11 18;

Факс:02/963 22 62;

E-mail: office@studioatm.com

Web site: www.studioatm.com

 

 

ЗА НАС

За естетиката са нужни идеи, реализация и конкретни решения, точно това може да ви предложи и Архитектурно студио АТМ. Компанията е създадена през 2008 година и в годините се е утвърдила като водеща, благодарение на успешната дейност която извършва. Създадена е в град София, с основна дейност в областта на проектирането, по-специално архитектурно и комплексно проектиране на всички видове сгради - обществени, административни, жилищни, промишлени и селскостопански сгради,занимава се още с проекти свързани с интериорен дизайн, реконструкция и преустройства, смяна на статута на земеделски земи, изготвяне на градоустройствени разработки и планове, консултиране и още ред услуги в областта на проучването и проектирането. Във фирмата работи млад и енергичен екип от специалисти, който ще се погрижи за всяка подробност около предпроектното проучване и изготвянето на всеки проект.     
Философията на фирмата при проектиране се изразява в целенасочено търсене и действително изпълнение на идеи, комбинацията между имагинерно и реално. Обхваща целият процес от раждането на идея, проучване на възможностите за реализация, проектантски усет, преминаване през съзнателното художествено и архитектурно-функционално търсене и завършване в точката на реализация и постигнат ефект.

Екипът, работещ в компанията се състои от висококвалифицирани кадри с многогодишен опит, работещи с модерни технологии и прилагащи иновативни решения. Колективът има за цел да прилага творчески подход и контрол върху дизайнерските услуги в цялата си гама на проектиране - от градоустройствените решения до най-малкия архитектурен детайл. Оригиналността и качествата на всеки един проект са провокирани от желанието на клиента и съобразени с функцията на съответната сграда с духа на времето, конюнктурата на пазара и действащите нормативни изисквания.
Използването на строителен софтуеър от висок клас в работния процес разширява кръгозора от проектантски възможности, предоставя визуализация на решенията и пълна свобода и акуратност при организирането на мащабни инвестиционни проекти.

 

УСЛУГИ

  • ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ - Фирмата предлага архитектурно и цялостно проектиране на всякакъв вид сгради. Предлагат подготовка на предпроектно проучване за да се видят възможностите за застрояване. Така се набавя необходимата крайна информация за изготвяне на най-подходящ проект спрямо възможнотите на терена.
  • АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ - Дружеството изготвя инвестиционни проекти с всичките фази на проектиране - Идеен, Технически и Работен проект.
  • КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ - Компанията изготвя цялостното проектиране на всеки детаил от инвестиционния проект
  • КОНСУЛТАЦИИ - Екипът на фирмата може да предлложи цялостното консултация, която обхваща максимума знания и решения, които биха могли да бъдат ползотворни.
  • АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - извършват и архитектурно заснемане на вече съществуващи обекти
  • АВТОРСКИ НАДЗОР - Последната и задължителна стъпка към коректното изпълнение на всяка услуга е контролът и надзорът всяка услуга да бъде свършена както трабва да бъде, целият процес да бъде проследен и контролиран.