РВП ИЛИЕНЦИ ЕООД

 

РВП ИЛИЕНЦИ ЕООД

Адрес: град София, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев №14

Телефон: 0882 27 55 75, 0882 27 55 87

Факс: 02 836 78 22

E-mail: info@rvp-ilienci.com; rvpsofia@mail.bg

Web site: www.rvp-ilienci.com

ЗА НАС

РВП Илиенци ЕООД наследява дейността на РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ КЬОНЕ АД, основано през март 1903 година, като Техническа служба и работилница към Железопътен завод - София. Фирмата извършва строителство, ремонт и поддръжка на железопътната мрежа в страната, тунели, мостове и съоръжения. Извършва още ремонт и поддръжка на железопътни машини и релсови самоходни машини

През 1954 година е отделена от Железопътния завод, като Ремонтно-възстановителна железопътна секция, под прякото подчинение на БДЖ. Фирмата е специализирана в извършване строителни и ремонтни дейности на мостове, тунели, локомотивни обръщатели, осигурителни инсталации, вагонни кантари, отводнителни системи и други; Извършва още генерални ревизии на стоманени мостове.
През 1957 година, е преобразувана в Ремонтно-вьзстановително предприятие София, с основна дейност – строителство и ремонт на железопътни тунели, ремонти на железния път, ремонтиране на железопътни мостове и други съоръжения свързани с железопътната инфраструктура в страната.
1963 година предприятието започва да полага безнаставов железен път, а от 1979 година извършва електроконтактно заваряване на жп релсите с подвижна релсозаваръчна машина.
С напредъка на материално-техническата база за ремонт и поддържане на железния път, предприятието се специализира в поддържането и ремонта на релсовите самоходни специализирани машини за ремонт на железния път.
През 2000 г. е сключва договор за приватизационна продажба на предприятието. То се превръща в акционерно дружество, с участието на български и германски капитал, под името Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне АД.
Благодарение на опита, натрупан през годините в ремонта и поддръжката на тежките железопътни машини, 2003 година успешно започва ремонтна дейност на товарни вагони.
Края на 2007 година, РВП-Кьоне АД е в състава на ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Холдингово дружество АД.
Административното управление и основните производствените дейности на компанията се намират на огромна площ , в северната индустриална зона на град София. Предприятието разполага със собствен индустриален коловоз, които му осигурява връзка с гара Илиянци и цялата железопътна мрежа на страната.
В политиката фирмата най-силно се залага върху качеството на работа, абсолютно точно изпълнение на изискванията на клиентите и добрата организация на всички нива и процеси в работата, правилното управление на ресурсите и опазване на околната среда, както и безопасни условия на труд.

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

  • Строителство на тунели - проектиране, строителство, ремонт и укрепване на тунели и тунелни облицовки
  • Строителство на железен път - проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на жп пътища
  • Строителство на мостове и съоръжения - проектиране, строителство, подмяна и ремонт на мостове и съоръжения
  • Строителство на сгради и съоръжения - строителство, саниране и ремонтни дейности на сгради и съоръжения
  • Строителство на метрополитен 


ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С РЕМОНТ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

  • Ремонт на тежка ЖП механизация - Ремонт на релсови самоходни специализирани машини за ремонт и строителство на железен път
  • Ремонт на подвижен ЖП състав - ремонтна дейност на товарни вагони
  • Ремонт на строителни машини - ремонт на строителна механизация
  • Ремонт на повдигателни съоръжения - ремонт, поддръжка и преустройство на повдигателни съоръжения монтирани на подвижен жп състав