ГТМ ЕООД РУСЕ

 

ГТМ ЕООД РУСЕ

Адрес: град Русе, ул. Видин №20

Телефон: 082 823755
Факс: 082 823755

Мобилен телефон: 082823755
0897942038

E-mail: gtm_ruse@abv.bg


ЗА НАС

2004 година е основана ГТМ ЕООД в град Русе. Дейността на дружеството е насочена в изграждането и поддръжката на отоплителни инсталации, битови и промишлени газови инсталации. Извършва още монтаж на метални конструкции и съоръжения.
Компанията разполага със собствена складова и производствена база, както и собствена транспорт, което дава възможност за навременно реагиране в различни ситуации и голяма производителност. Във фирмата работи млад екип от висококвалифицирани професионалисти, които получават регулярно обучение, спрямо новостите в технологиите. Работят със съвременна техника, инструменти и качествена апаратура за диагностика. Разполагат още с добре разработена система за управление на качеството съгласно всички изисквания по БДС.
В дългите си години на работа ГТМ ЕООД - Русе е специализирала в няколко направления съсредоточени в промишлено-монтажните дейности и инженерингови решения в областта на отоплението, климатизацията и газоснабдяването.

ДЕЙНОСТИ

 • Изработка и монтаж на метални конструкции
 • Електромонтажни работи
 • Изработка и монтаж на газопороводи и тръбопроводи
 • Монтаж на съдове под налягане за енергетиката, газоснабдяването и газоразпределението
 • Отопление
 • Климатизация
 • Газоснабдяване

ОТОПЛЕНИЕ КЛИМАТИЗАЦИЯ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

 • Отоплителни системи - котли на газ, твърдо и дизелово гориво; алтернативни обновяеми източници - геотермални и хидротермални помпи;
 • Климатизация – цялостно решение за охлаждане и отопление на жилищни и промишлени сгради, както и помещения със специфични технологични изисквания - водоохлаждащи агрегати и конвектори;
 • Инсталации за автоматично пожарогасене
 • Газификация - изработка и монтаж на вътрешни газо-разпределителни инсталации, сградни и улични мрежи - тръби, фитинги и всички прилежащи аксесоари;
 • Промишлени инсталации с повишена опасност, инсталации на пара, гореща вода;
 • Съдове под налягане - газови, нафтови, мазутни и комбинирани горелки, парогенератори.