ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА АД

Адрес: гр. София, ул. бул."Евлоги и Христо Георгиеви" №169 

 Тел.: +359 2 4283 520

         +359 2 4283 518

         +359 2 4283 522

E-mail: og_technika@overgas.bg

Web-site: overgastechnika.bg


ЗА КОМПАНИЯТА

 

“Овергаз техника” АД е акционерно дружество с адрес за кореспонденция в гр. София на бул."Евлоги и Христо Георгиеви" №169. Дружеството се занимава със “Технически надзор на съоръжения с повишена опасност” за проектиране, изграждане и експлоатация на газови инсталации и съоражения. Изгражда инфраструктурни и други проекти за развитието на природния газ на пазара. Дружеството също е и коректен партньор в областта на Техническия надзор. Фирмата разполага с високо квалифициран персонал с голям опит в сферата на газификацията, което гарантира изпълнението на тази дейност съобразно най-високите стандарти за качество, доказани в практиката на фирмите от системата на “Овергаз”.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 Основна цел на компанията е задоволяването на потребностите на всеки клиент, гарантирайки безопасност при използването на природен газ. Друг приоритет е повишаването в използването на природния газ, чрез все по-големия брой доволни клиенти, както от използването му, така и от обслужването.

 

ОПИТ

 “Овергаз Техника” АД осъществява технически надзор на над 2 000 километра газоразпределителни мрежи, 62 000 съоръжения към тях и 26 000 вътрешни газови инсталации.Дружеството поддържа 18 регионални представителства, чрез които осъществява дейсност общо в 34 населени места - градовете Бургас, Карнобат, Ямбол, Стара Загора, Нова Загора, Асеновград, Първомай, Пазарджик, Пещера, Петрич, Разлог, Кюстендил, София, Банкя, Божурище, Мездра, Монтана, Ловеч, Левски, Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Габрово, Разград, Исперих, Попово, Кубрат, Русе, Бяла, Нови пазар, Варна и Банско.