notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ЛИМК ООД

ЛИМК ООД

Адрес: гр. Габрово, ул. “Житарска” №3Б

Тел.: 06717/23 33;

Факс:06717/23 00;

E-mail:luxinvestmk@abv.bg

Web site: www.limk.bg

ЗА НАС

Фирма „ЛИМК” ООД е съвременна развиваща се фирма с основен предмет на дейност строителство на жилищни и нежилищни сгради, производство и монтаж на метални конструкции, изработка на фургони от термоизолационни панели. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление в гр.Габрово, ул.”Житарска” №3Б.
Основно ръководно начало в строително -монтажната и ремонтно - строителна дейност на фирмата е добрата и стегната организация на работа, стриктното спазване на технологичната последователност на строителните процеси и точното прилагане на изискванията на нормативната база в отрасъла, в резултат на което крайния продукт от нашата дейност е в пълно съответствие не само с Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи, но и с високите експлоатационни и естетически критерии на крайния потребител.Основната цел в работата е създаване на качествена продукция, която да отговаря на високите изисквания на клиентите. Това се постига чрез съвременни строителни технологии, използване на нови материали и високопроизводителна техника.
Изработката на метални конструкции е основно направление, което „ЛИМК“ООД развива успешно.

УСЛУГИ

- Проучване
- Комплексно проектиране
- Строителство "до ключ" на промишлени, административни и жилищни сгради
- Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради
- Гаранционно и извънгаранционно обслужване
За обезпечаване на тази дейност, фирмата има собствена производствена база близо до гр.Габрово, оборудвана с нови високопроизводителни машини, отговарящи на най-високите изисквания за качествено изпълнение на работните процеси.На площ от около 20 дка са разположени цех за производство на метални конструкции и изделия от метал, арматурен двор, работилница за заготовка на профили от ламарина, складови помещения и административно-битова сграда за персонала.
Заедно с производството, фирмата осигурява консултации от висококвалифицирани специалисти, проектиране, доставка и монтаж на конструкциите.
Съвременната екипировка на завода, както и габарита на производствените помещения позволяват изработването на елементи с нестандартни размери и сложност на изпълнение.
В завода са внедрени системите за управление на качеството съгласно международният стандарт ISO 9001:2008 и за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2002.

КЛИЕНТИ

През годините наши клиенти са фирми от различни области на бизнеса от цялата страна.
-„Идеал Стандарт“АД -гр.Севлиево
-“Капитан Дядо Никола“АД -гр.Габрово
-“Феростийл“ЕООД -гр.София
-„Керамика Бургас“ООД -гр.Бургас
-„Екоплод-БГ“ЕООД -гр.ВеликоТърново
-„Мехатроника“АД -гр.Габрово
-„Хилцингер-полирни технологии“ООД -гр.Г.Оряховица
-„СЖ Корект” –гр. Бургас
-„Терахим“ЕООД -гр.Габрово
- ЕТ Румяна Хинкова
- Община Г.Оряховица
- и много други
От 2006год. стартира и производството на мобилни контейнери от термопанели, изработени по индивидуален проект на клиента или стандартни изпълнения. Този процес е част от непрекъснато увеличаващия се набор от услуги, към който се стреми компанията.
Материалите с които работи фирмата са осигурени от елитни производители, което гарантира високото качество на крайният продукт, а създадената организация в производството и монтажа позволява изработката на елементи и конструкции в много кратки срокове.
В процес на изграждане е нашият нов модерен производствен корпус оборудван с 5т. мостов кран и РЗП 1200м2, което ще доведе до удвояване обема на произвежданата продукция.
В строителната си дейността фирмата прилага новостите в строителните технологии и използва съвременни материали.
Персоналът е най-ценният капитал, който „ЛИМК” ООД  има. Непрекъснато се отделят средства за повишаване на квалификацията.
Стремежът на „ЛИМК” ООД е към повишаване на качеството на предлаганите услуги и съобразяване с новостите в бранша. Клиентите оценяват професионализма, коректността и доброто отношение и не се колебаят да ползват многократно услугите на  „ЛИМК” ООД. Това са клиенти, имащи високи изисквания към качеството на услугите, които получават.