notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/4004

ЕЛИТ МОНТАЖ ООД

 

ЕЛИТ МОНТАЖ ООД

Адрес: гр. Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 2, офис 42

Тел.: 042/600 738;  042/662 478;

Факс:042/600 738;

E-mail: elit_montaj_sz@abv.bg

ЗА НАС

Фирма ЕЛИТ МОНТАЖ ООД е създадена през 1996г., с решение на Старозагорския окръжен съд № 1888. Дружеството е специализирано в областта на ремонта и монтажа на енергетично оборудване, тръбопроводи и метални конструкции.
Дейността на фирмата се състои в производство, ремонт и монтаж на енергетично оборудване, тръбопроводи и метални конструкции. Монтаж, ремонт и сервизно обслужване на всички видове повдигателни съоръжения и техните подкранови пътища.
Фирмата е редовен член на Камерата на строителите и е вписана в Централния професионален регистър на строителя за следните групи и категории строежи :
Удостоверение N: I-003139 ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: 1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
Удостоверение N: II-000766 ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната ин4 строежи от четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.
Удостоверение N: III– 000737 ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: 3.2 строежи от втора и трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от П
ЕЛИТ МОНТАЖ
РВВЦПРС;
Удостоверение :V – 002308 ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на Националната класификация на икономическите дейности):
45.11 Събаряне и разчистване на сгради; земни работи
45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
45.25 Други специализирани строителни дейности
45.31 Строителство на електрически инсталации
45.32 Изолационни строителни дейности
45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации
Фирмата притежава разрешително за работа Удостоверение N: СТ052/08.04.08г. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да извършва поддържане и ремонтиране на:
- Парни и водогрейни котли;
- Съдове ,работещи под налягане,с работно налягане до 1,6МРА;
- Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
- Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове или природен газ;
- Повдигателни съоръжения и релсови пътища към тях.
От 2003 г. Ръководството на Елит Монтаж ООД е внедрило, прилага и непрекъснато усъвършенства Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008. Фирмата е сертифицирана от органа по сертификация към EURO CERT, с обхват на сертификация : Производство,ремонт и монтаж на енергетично оборудване, тръбопроводи и метални конструкции - антикорозионни покрития, пясъкостроене, огненозащитни покрития, саморазливни подови покрития, топло и хидроизолации.
Успешно са внедрени и системата за Здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007, както и Системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004.
Фирмата притежава и следните два сертификат :
- DIN EN ISO 3834-3 „Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали.
- DIN 18800-7”Производство на носещи метални конструкции”.
„Елит Монтаж” ООД е дружество, което държи на високия професионализъм при подбора на кадри, тъй като персонала влияе върху качеството на крайния продукт – предоставяната услуга.
Производствената база е оборудвана със съвременни машини и съоръжения за ремонт на метални конструкции и изделия.

 

УСЛУГИ

Дружествотото изпълнява следните видове монтажни работи:
- Монтаж и ремонт на всички видове котли
- Изработване, монтаж и ремонт на съдове под налягане
- Монтаж и ремонт и обслужване на всички видове подвигателни съоражения и техните подкранови пътища
- Монтаж и ремонт на тръбовопроводи за пара и гореща вода, газопроведи и газокомпресорни станции
- Изработване и монтаж на метални конструкции от листове, профилна стомана.