notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ЗСК СТОМАНОБЕТОН ЕАД

ЗСК СТОМАНОБЕТОН ЕАД

Адрес: гр. София, Промишлено търговски район, гара Кремиковци

Тел.: 02/994 35 19; 02/994 34 64;

Факс:02/994 35 15;

E-mail:zsk1960@abv.bg

Web site: www.stomanobeton.com

ЗА НАС

ЗСК СТОМАНОБЕТОН ЕАД е водеща компания в строителната индустрия. Фирмата е специализирано в проектирането , производството, транспортирането, и монтаж на сглобяеми конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон за изграждането на промишлени , административни, обществени и търговски сгради, логистични и сервизни центрове и инфраструктурни проекти.
Дейността на ЗСК СТОМАНОБЕТОН ЕАД обхваща цялостния процес на строителството: от всички фази на проектиране до завършването на обектите и реализацията им на строителния пазар.
За постигането на високите критерии за качество на съвременното строителство, ЗСК Стоманобетон ЕАД изгради нов, модерен завод, построен на 54000 м2 и оборудван с високо-технологични производствени линии и пълна автоматизация на процесите, което обуславя високите производствени мощности. За целите на производството са монтирани мостови кранове, компресорно оборудване и пароцентрала за осигуряване ускорено втвърдяване на бетона. Бетоновия възел е автоматизиран с техниката на „Liebherr”. Вътрешноцеховото транспортиране на бетона се извършва посредством релсова автоматизирана система . Към завода функционира модерна лаборатория, оборудвана с най-съвременна техника . В нея се извършва ежедневен контрол, необходим за високото качество на продукцията,което е основен приоритет на компанията.
Фирмената политика на компанията е насочена към непрекъснато модернизиране и разширяване на продуктовата гама, повишаване качеството на предлаганите продукти и услугите с цел да се отговори адекватно на пазарните тенденции и оптимално удовлетворяване на изискванията .
Във фирмата е внедрена унифицирана система за управление на качество по ISO 9001:2008; безопасни условия на труда BS ОHSAS 18001:2007 и опазване на околната среда ISO 14001:2004 , издадени от Germanisher LIoyd Certification GmbH
Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България

ПРОДУКТИ

ЗСК СТОМАНОБЕТОН Ви предлага цялостна строителна система от сглобяеми елементи от предварително напрегнат и ненапрегнат стоманобетон, която се характеризира с изключителна устойчивост, функционалност, гъвкавост при архитектурното проектиране, много добър външен вид, ниска себестойност и кратък срок на монтаж. Монтажът на отделните елементи се извършва бързо с традиционна механизация и квалифицирани монтажници. Всички останали строителни дейности могат да се изпълняват и в процеса на монтаж на конструкцията.
Нашата гама от продукти позволява прилагането едновременно както на стандартния така и на индивидуален подход при изпълнението на всеки проект. Така всеки проект става по-лесен за изпълнение без да губи своята индивидуалност. Вашият проект преминава през всички етапи от проектирането , производството, транспортирането на елементите до обекта до извършване на монтажа.

РЕАЛИЗАЦИЯ

При производството на сглобяемите елементи се обръща голямо внимание относно външният им вид. Използването на добавки и пластификатори в бетона придават на елементите изключително добър вид, което води до намаляване на вида и количеството на довършителните работи след монтажа.
При проектирането на конструкцията на сградите се използват съвременни методи за изчисление на конструктивните елементи. Детайлно се проучват геоложките характеристики на земната основа, което е основна предпоставка за икономично и надежно решение на фундирането на сградата. Всички останали натоварвания и въздействия се съобразяват с предназначението на сградата и нейното местоположение. Особено внимание при проектирането се обръща на изчислението на конструкцията за сеизмични въздействия. Опитът ни показа, че конструкцията реагира изключително добре на динамични въздействия. По-големият период на собствени трептения на конструкцията се оказва изключително подходящ за характеризиращите се високочестотни земетресения в района на Балканския полуостров и конструкцията реагира сравнително слабо на подобни въздействия, което води до предимно еластични деформации и незначителни пластични деформации. Вземат се под внимание всички нормативни документи характерни за даден регион.
По тази система са изпълнени всички сгради на “МЕТРО КЕШ&КЕРИ” и “БИЛЛА МАРКЕТ”. Срокът на монтаж на сглобяемата конструкция е от три до четири седмици.

 

КОНТАКТИ

Завод:
ЗСК СТОМАНОБЕТОН
София, 1870
Промишлено търговски район, гара Кремиковци
тел.: 994 35 19, 994 34 64, факс 994 35 15
zsk1960@abv.bg

Административен контакт:
МИКС - КОНСТРЪКШЪН
София 1404,
ул. Луи Айер 2,
тел.: 915 01 01, 958 20 01, факс 958 29 49
email: info@miks-ps.bg
www.miks-ps.bg