notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/4649

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

Адрес: с. Ружинци, ул. „Г.Димитров” № 97

Тел.: 094/606 411;

Факс:094/606 411;

E-mail: zmk_ad@abv.bg

ЗА НАС

"ЗМК” АД е ситуиран в област Видин на кръстовището на главен път Е79 Кулата -Видин и път No114 Белоградчик - Лом . Разстоянието до близките градове е както следва : До Видин – 50 км ; До Монтана – 40 км ; До Белоградчик – 20 км ; До Лом – 30 км ; До София – 200 км . Имотът е с площ от 104 530 кв.м. и е разположен в индустриална зона . Административният адрес е с. Ружинци , обл.Видин , ул.”Георги Димитров” No97 . Заводът е част от бившата структура на ДСО „Електроизграждане” към Министерството на енергетиката . Построен е с цел задоволяване нуждите на енергетиката на Република България със стомано - решетъчни стълбов е заварочна конструкция , за електропроводи 20 kV , 110 kV , 220 kV , 400 kV.

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ

Допълнителни икономически данни :
1 . Личен състав към момента - 15 служители ;
2 . Моментна наличност в банкова сметка-25 000 лева ;
3 . Дружеството няма задължения към банкови и финансови институции , както и към лизингови дружества .
4 . Дружеството няма задължения към доставчици , контрагенти , персонал и личен състав .
5 . Дружеството няма данъчни и осигурителни задължения към държавни и общински институции .
6 . Наличност в склада на суров метал /профили и листова стомана/ - 220 тона ;
7 . Незавършено производство и готова продукция-80 тона ;
8 . Съгласно действащо Постановление на МС , всички предприятия попадащи в списък с общини с по-висока от средната безработица за страната ,биват освобождавани от плащане на данък печалба , като им се дава възможностстойността на данък печалба да бъде инвестирана обратно в предпирятието в пет годишен срок . „ЗМК” АД се възползва от тази преференция .
В момента дружеството произвежда стълбове, заварочна и болтова конструкция за трите електроразпределителни дружества в Р.България – ЧЕЗБългария ,EVN,ENERGO-PRO, стълбове за преносната мрежа на минната индустрия–Мини „Марица Изток” , стълбове високо напрежение за НЕК и П”Мрежи високо напрежение” , стълбове за контактната мрежа на НКЖИ – БДЖ , антенни мачти за военно приложение , антенни мачти за телекомуникационни оператори , антенни мачти за земеделски производители . Дружеството има опит и в производството на много други типове метални конструкции–метални халета , фундаменти , стълбове за осветление , детайли и конструкции за строителството .
Собственикът на мажоритарният дял притежава 92,53% от общият брой акции.