notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД

Адрес: с. Ружинци, ул. „Г.Димитров” № 97

Тел.: 094/606 411;

Факс:094/606 411;

E-mail: zmk_ad@abv.bg

ЗА НАС

"ЗМК” АД е ситуиран в област Видин на кръстовището на главен път Е79 Кулата -Видин и път No114 Белоградчик - Лом . Разстоянието до близките градове е както следва : До Видин – 50 км ; До Монтана – 40 км ; До Белоградчик – 20 км ; До Лом – 30 км ; До София – 200 км . Имотът е с площ от 104 530 кв.м. и е разположен в индустриална зона . Административният адрес е с. Ружинци , обл.Видин , ул.”Георги Димитров” No97 . Заводът е част от бившата структура на ДСО „Електроизграждане” към Министерството на енергетиката . Построен е с цел задоволяване нуждите на енергетиката на Република България със стомано - решетъчни стълбов е заварочна конструкция , за електропроводи 20 kV , 110 kV , 220 kV , 400 kV.

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ

Допълнителни икономически данни :
1 . Личен състав към момента - 15 служители ;
2 . Моментна наличност в банкова сметка-25 000 лева ;
3 . Дружеството няма задължения към банкови и финансови институции , както и към лизингови дружества .
4 . Дружеството няма задължения към доставчици , контрагенти , персонал и личен състав .
5 . Дружеството няма данъчни и осигурителни задължения към държавни и общински институции .
6 . Наличност в склада на суров метал /профили и листова стомана/ - 220 тона ;
7 . Незавършено производство и готова продукция-80 тона ;
8 . Съгласно действащо Постановление на МС , всички предприятия попадащи в списък с общини с по-висока от средната безработица за страната ,биват освобождавани от плащане на данък печалба , като им се дава възможностстойността на данък печалба да бъде инвестирана обратно в предпирятието в пет годишен срок . „ЗМК” АД се възползва от тази преференция .
В момента дружеството произвежда стълбове, заварочна и болтова конструкция за трите електроразпределителни дружества в Р.България – ЧЕЗБългария ,EVN,ENERGO-PRO, стълбове за преносната мрежа на минната индустрия–Мини „Марица Изток” , стълбове високо напрежение за НЕК и П”Мрежи високо напрежение” , стълбове за контактната мрежа на НКЖИ – БДЖ , антенни мачти за военно приложение , антенни мачти за телекомуникационни оператори , антенни мачти за земеделски производители . Дружеството има опит и в производството на много други типове метални конструкции–метални халета , фундаменти , стълбове за осветление , детайли и конструкции за строителството .
Собственикът на мажоритарният дял притежава 92,53% от общият брой акции.