ПЪТИЩА АД

 Адрес: град Пазарджик, бул. Георги Бенковски №120, ет. 2

Телефон: 034483943

Факс:034483943

e-mail: roads@abv.bg

 

 

ЗА НАС

 Пътища АД е акционерно дружество, основано в град Пазарджик. Основната му дейност е строителство и поддържане на пътища и пътни съоръжения,самолетни писти и спортни терени, изграждане на инфраструктурни обекти и услуги, свързани със строителни материали, машини и автомобили. Също така се занимава с производство и продажба на някои строителни материали, различни услуги обслужващи строителния транспорт и механизацията. 

Във фирмата работи изключително опитен екип от специалисти и инженери в областта, които следят за подготовката и изпълнението на всеки проект. За качеството на материалите се следи също от изключително вещи лица, които правят лабораторни изпитвания за качеството и издръжливостта на материалите.

 

УПРАВЛЕНИЕ

 

Управител на дружеството е Господин Благой Ангелов Палев.