ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ ООД

 

Адрес: град Пловдив, ул. БУЛАИР №30

Телефон: 0887226640

E-mail: zlhristova@abv.b

ЗА НАС

 

През 2010 година е основана фирма Инжстрой Механизация ООД. Правната й форма е дружество с ограничена отговорност. Дейността й е строителство на пътища и пътни съоръжения. Освен строителна дейност извършва и рехабилитационна на пътища и пътни настилки, извършва основни и частични ремонти дейности на всякакъв тип транспортни съоръжения. В годините си на работа фирмата се утвърдила на пазара като коректен партньор в изграждането и реконструкция на пътни настилки. Участва в голям брой проекти за полагане и поддръжка на пътни настилки, изграждане на инфраструктурни обекти, част от уличната пътна мрежа на България. Работи както сезонно и възстановително, така и в аварийни ситуации.

Извършва строеж по вертикални планировки, без значение от тяхната сложност, тъй като работи с голям екип опитни експерти в инфраструктурното строителство.
Разполага с модерна механизация, подходяща за всякакви терени и необходима за качественото изпълнение на всякакви обекти.

 

УПРАВЛЕНИЕ

 Управител на фирмата е Господин Николай Живков Желев.