Добив на инертни материали от Макси 2011 ЕООД

 

 

Адрес: с. Катуница, Васил Коларов №21

Телефон: 0889 904 008

Факс: 032 620 800

E-mail: maksi_2011_ltd@abv.bg

ЗА НАС

 

 

Макси 2011 ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, помещаващо се в село Катуница, Пловдивска област. Дейността на дружеството е насочена в преработката на инертни материали. Фирмата се занимава с добив на филц, пясък, баластра и дрениращи материали. За целта притежават ново и модерно оборудване, както и собствена производствена база в село Катуница.

Освен преработваща дейност, фирмата отдава под наем изкопна и транспортна техника.


Дружеството работи с голям екип от опитни професионалисти и експерти в областта. Всяка заложена задача се извършва с високо качество и максимално кратки срокове.

 

УПРАВЛЕНИЕ

 Управител на фирмата е Господин Атанас Иванов Васев.